نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الکواکب السماویة
الکواکب السماویة
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۴۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹/۵
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۳
الکواکب السماویة