نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   ما نزل من القرآن في علي (ع)
ما نزل من القرآن في علي (ع)
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
تعداد سطر: ۸
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.
محل کتابت: نجف
ماده تصویر: کاغذی
متن کامل کتاب: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۳/۵
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۹۰
ما نزل من القرآن في علي (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی اوجبی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی اوجبی
ما نزل من القرآن فی علی (ع)
زبان: عربی
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
کاتب: محمود بن عبدالله ساوجی
تاریخ کتابت: رمضان ۹۷۴ق.