نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ والواعظ
عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ والواعظ
نسخه خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالکافی علی بن محمّد بن نزار بن شرقیه الواسطی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: علی بن یوسف قدسی
تاریخ کتابت: ۱۴ ربیع الثانی ۸۹۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۹۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۳
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۵
عیون الحکم و المواعظ و ذخیرة المتعظ والواعظ