نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مطلع البدور
مطلع البدور
نسخه خطی کتابخانه علامه سیّد هبة الدّین حسینی شهرستانی.
عنوان فرعی: رجال زیدیه
زبان: عربی
نویسنده: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی
تعداد سطر: ۲۷
کاتب: شیخ مختار الفذی
تاریخ کتابت: ۱۲۶۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی (وفات ۱۱۸۰ هجری)
نسخه از انتها ناقص (شروع از حرف طاء تا مطهر) و در ۲۱۸ صفحه کتابت شده است، کاتب شیخ مختار الفذی، تاریخ کتابت ۱۲۶۲ هجری.
عکس از کتابخانه آیت الله سیّد هبة الدّین شهرستانی
تعداد فریم: ۱۰۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۶
عرض تصویر: ۲۷
شماره نسخه عکسی: ع/۷۲
مطلع البدور
نسخ خطی دیگر از این کتاب
مطلع البدور
رجال زیدیه
نویسنده: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی
مطلع البدور
رجال زیدیه
نویسنده: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی
مطلع البدور
رجال الزیدیة
عنوان فرعی: رجال زیدیه
زبان: عربی
نویسنده: صفی الدّین احمد بن صالح بن محمّد بن ابی الرجال یمانی
رقم المخطوطة: ۵۳۲
کاتب: شیخ مختار هندی
تاریخ کتابت: ۱۲۶۲ق.