نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل
المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل
تعداد سطر: ۲۳، ۲۳
شماره جلد: ۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوبکر احمد بن محمّد بن هارون بن یزید خلال بغدادی (وفات ۳۱۱ هجری)
نسخه شامل جزء اول و مقداری از جزء دوم و از انتها ناقص است و در ۱۶۰ صفحه کتابت شده است.
تعداد فریم: ۸۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۶
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۷۰
المسند من مسائل احمد بن محمّد حنبل