نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الفتن
الفتن
زبان: عربی
نویسنده: نعیم بن حماد خزاعی مروزی
تعداد سطر: ۲۱
شماره جلد: ۱
کاتب: محمّد بن محمّد بن علی صیرفی انصاری
تاریخ کتابت: ۱۸ ذی القعده ۷۰۶ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۰۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۵
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع ۵۹
الفتن
نسخه‌های چاپی کتاب
الفتن
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الفتن
الفتن