نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   شرح قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام
شرح قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب/ بخش اول، متن کامل کتاب/ بخش دوم
تعداد فریم: ۲۴۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۵
عرض تصویر: ۲۵
شماره نسخه عکسی: ع ۵۷
شرح قواعد الاحکام في معرفة الحلال و الحرام