نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الایضاح في القرآن
الایضاح في القرآن
زبان: عربی
نویسنده: ابوعبدالله احمد بن ابوعمر الاندرابی
تعداد سطر: ۲۵-۲۴
کاتب: محمّد بن عمر بن حمزه...
تاریخ کتابت: ۲ ذی الحجه ۵۵۹ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۸۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۵
عرض تصویر: ۲۶
شماره نسخه عکسی: ع ۶۹
الایضاح في القرآن