نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الغارات
الغارات
عنوان برابر: الاستنفار و ‌الغار‌ات‌
زبان: عربی
نویسنده: ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > اصحاب، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > جنگها، معاویه بن‌ ‌اب‍‍ی‌س‍ف‍ی‍‍ان‌، خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ‌ام‍و‌ی‌،
تعداد سطر: ۱۵
کاتب: حسین بن احمد حسینی
تاریخ کتابت: ۱۱ رجب ۱۱۲۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه کامل و در ۳۶۰ صفحه، کاتب حسین بن احمد حسینی، تاریخ کتابت ۱۱ ماه رجب ۱۱۲۴ هجری، چند بار مقابله و تصحیح شده و آخرین آن در محرم الحرام ۱۱۲۵ هجری بوده است.
تعداد فریم: ۱۸۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع/۲۱۸
الغارات
نسخه‌های چاپی کتاب
الغارات الغارات
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الغارات الغارات
الغارات
عنوان برابر: الاستنفار و ‌الغار‌ات‌
زبان: عربی
نویسنده: ثقفی‌، ‌ابر‌ا‌هیم‌بن‌ محمد، - ۲۸۳ق‌
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > اصحاب، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > جنگها، معاویه بن‌ ‌اب‍‍ی‌س‍ف‍ی‍‍ان‌، خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌ ‌ام‍و‌ی‌،
کاتب: حسین بن احمد حسینی
تاریخ کتابت: ۱۱ رجب ۱۱۲۴ق.