نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب (ع)
کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب (ع)
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
زبان: عربی
نویسنده: ابن المغازلی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > فضایل، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > احادیث
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
محل عکس برداری: دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
یادداشت: مؤلف: خطیب ابوالحسن علی بن محمّد بن جلالی معروف به ابن مغازلی شافعی واسطی
نسخه از انتها افتادگی دارد و در ۱۶۶ کتابت شده است.
عکس از کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ـ تهران
تعداد فریم: ۸۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۷
کتاب المناقب في فضائل علي بن ابي طالب (ع)
نسخه‌های چاپی کتاب
مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام مع رساله المیزان القاسط فی ترجمه المورخ واسط مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام
نویسنده: ابن المغازلی
• مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام مع رساله المیزان القاسط فی ترجمه المورخ واسط، مکتبة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ق.، محقق: محمدباقر بهبودی، با تعلیق: محمدباقر بهبودی