نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   درایة
درایة
تعداد سطر: ۲۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:زین الدّین بن علی بن احمد عاملی (شهید ثانی ۹۶۶ هجری)
نسخه کامل در ۵ برگ و در حاشیه پایان امضای شیخ عبدالصمد حارثی (والد شیخ بهائی) با تاریخ ۹۶۹ دیده می شود.
تعداد فریم: ۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۳۱
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۱
درایة