نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
تعداد سطر: ۲۰
کاتب: یوسف بن محمّد بن ابراهیم المثانی
تاریخ کتابت: ۱۷ ذی الحجه ۸۵۲ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: شیخ میثم بن علی بحرانی (وفات حدود ۶۷۹ هجری)
نسخه کامل و در ۸۰ صفحه کتابت شده است، کاتب یوسف بن محمّد بن ابراهیم المثانی، تاریخ کتابت سه شنبه هفدهم ذیحجة ۸۵۲ هجری.
عکس از کتابخانه آستان قدس رضوی ـ مشهد مقدس
تعداد فریم: ۴۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۲
النجاة في القیامة في تحقیق امر الامامة