نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   عیون الاخبار في مناقب الاخیار
عیون الاخبار في مناقب الاخیار
زبان: عربی
نویسنده: سیّد مرتضی ابوالمعالی محمّد بن علی حسینی بغدادی
تعداد سطر: ۱۷
تاریخ کتابت: ۴ رجب ۶۹۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۹۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۴
عیون الاخبار في مناقب الاخیار