نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   جزء فیه احادیث النعالي
جزء فیه احادیث النعالي
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۹۸
جزء فیه احادیث النعالي