نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تفسیر الحبری
تفسیر الحبری
ماده تصویر: کاغذی
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۹۰