نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   رجال
رجال
زبان: عربی
نویسنده: شیخ طوسی
تعداد سطر: ۱۷
کاتب: محمّد بن سراهنک بن مرتضی الحسنی
تاریخ کتابت: ۲۱ رجب ۵۳۳ق.
ماده تصویر: کاغذی
متن کامل کتاب: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۱۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۵
شماره نسخه عکسی: ع ۸۹
رجال
نسخه‌های چاپی کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
نسخ خطی دیگر از این کتاب
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.
رجال الطوسی رجال الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، نجف، 1961م.
شریف الرضی، قم، 1961م.