نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مناقب العشرة
مناقب العشرة
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: نقشبندی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۴۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳
عرض تصویر: ۱۸
شماره نسخه عکسی: ع ۹۴
مناقب العشرة