نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   خلاصة سیرة سیّد البشر (ص)
خلاصة سیرة سیّد البشر (ص)
نسخه خطی موزه ایران باستان.
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۳/۵
عرض تصویر: ۱۶
شماره نسخه عکسی: ع ۶۲
خلاصة سیرة سیّد البشر (ص)