نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   معارج الافهام الی علم الکلام
معارج الافهام الی علم الکلام
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، رقم ۸۲۲۱.
زبان: عربی
نویسنده: احمد جبعی کفعمی
سرعنوان موضوعی: شیعه > عقاید
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۵۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع ۴۱
معارج الافهام الی علم الکلام