نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تحقیق البیان
تحقیق البیان
نسخه خطی آستان قدس رضوی، کتابخانه‌ مرکزی‌.
نویسنده: راغب اصفهانی
تعداد سطر: ۲۱
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۶۷۹ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۹۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۱۵
شماره نسخه عکسی: ع ۱۷
تحقیق البیان