نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)
النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)
نسخه خطی یکی از کتابخانه های ترکیه، رقم ۶۷۹.
تعداد سطر: ۲۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۴۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۱۵/۵
شماره نسخه عکسی: ع ۲۱
النجم الثاقب في بیان انّ المهدي من ولد علي بن ابي طالب (ع)