نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   حواشي علی خلاصة الاقوال في علم الرجال
حواشي علی خلاصة الاقوال في علم الرجال
تعداد سطر: مختلف
کاتب: حسین اهری
تاریخ کتابت: ۱ ربیع الاول ۱۳۳۷ق.
محل کتابت: نجف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۳۰
عرض تصویر: ۲۳
شماره نسخه عکسی: ع ۱۶
حواشي علی خلاصة الاقوال في علم الرجال