نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المناقب والمثالب
المناقب والمثالب
تعداد سطر: ۱۹-۲۱
کاتب: محمّد علی بن ملا سلطانعلی
تاریخ کتابت: ۲۱ صفر ۱۳۴۸ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۸۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۶
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع ۶
المناقب والمثالب