نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مبادی الوصول الی علم الأصول
مبادی الوصول الی علم الأصول
نسخه خطی موزه بریتانیا، رقم OR – ۱۰۹۶۳.
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: علی بن حسن بن رضی علوی حسینی راسنوی
تاریخ کتابت: رجب ۷۱۵ق.
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۶
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۴
عرض تصویر: ۲۳
شماره نسخه عکسی: ع ۸
مبادی الوصول الی علم الأصول
نسخه‌های چاپی کتاب
مبادی الوصول مبادئ الوصول إلی علم الأصول
نویسنده: علامه حلی
• مبادی الوصول، THE ISLAMIC COMMUNITY، لندن، ۱۴۰۳ق.