نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الملاحم
الملاحم
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
زبان: عربی
نویسنده: أحمد بن جعفر معروف بن ابن منادی
تعداد سطر: ۲۶
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۳۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع ۵
الملاحم