نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة
الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
تاریخ کتابت: شوال ۷۳۴ق.
توصیف کتابت: کتابت در مدرسه کاملیه
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۵۵۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۴
الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة
نویسنده: علامه حلی
الأسرار الخفیة في العلوم العقلیة
زبان: عربی
نویسنده: علامه حلی
تاریخ کتابت: شوال ۷۳۴ق.