کتب چاپی
کتابخانه‌ها (مجموعه‌ها، علم کتابداری، خدمات عمومی و مرجع)
اطلاعات و ارتباطات ۱. اطلاعات و ارتباطات
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری ۲. آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
نویسنده: نصرت ریاحی نیا
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
مراجع الکتب والمکتبات فی العراق ۳. مراجع الکتب والمکتبات فی العراق
ثبت بما نشره العراقیون عن الکتب و المکتبات و الفهارس و المخطوطات و البیلیوغرافیات
نویسنده: فؤاد قزانجی، کورکیس عواد
اصول مقدمات کتابداری ۴. اصول مقدمات کتابداری
سرشناسه: رمضانعلی شاکری
نویسنده: رمضانعلی شاکری
آستان قدس رضوی، اداره امور فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۰ش.
نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369 ۵. نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369
معرفی مراکز اطلاع رسانی ۶. معرفی مراکز اطلاع رسانی
مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374) ۷. مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374)
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ (نخستین‌: ۱۳۷۴: مشهد)
گردآورنده: محمد فرح زاد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.، 5 جلد
تاریخ کتابخانه های مساجد ایران ۸. تاریخ کتابخانه های مساجد ایران
کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) ۹. کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی ۱۰. گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس) ۱۱. آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس)
• ۱۳۸۸ش.
خدمات فنی ۱۲. خدمات فنی
نویسنده: پوری سلطانی
فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها ۱۳. فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: محمدحسین دیانی
• فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها، کتابخانه رایانه ای، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.
مفهوم ساده فهرست نویسی ۱۴. مفهوم ساده فهرست نویسی
دفتر راهنما برای‌ سازمان‌ کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ مدارس‌ و کتابخانه‌ها عمومی‌ کوچک‌
مترجم: پروین بلورچی
امیرکبیر، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، ویراستار: ماریان سانر
فهرست نویسی و رده بندی ۱۵. فهرست نویسی و رده بندی
مترجم: زهیر حیاتی، هاجر ستوده
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
چگونه فهرست نویسی کنیم ۱۶. چگونه فهرست نویسی کنیم
راهنمای‌ علمی‌ با استفاده‌ از قواعد فهرست‌ انگلو - امریکن‌، ویرایش‌ ۲ و روش‌ کتابخانه‌ کنگره‌ جهت‌ استفاده‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌
گردآورنده: فیروزه برومند
مترجم: فیروزه برومند
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران ۱۷. فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران
نویسنده: ماری لیوکائو
مترجم: داریوش مطلبی، ابوالفضل هاشمی
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: عباس گیلوری
دستنامه قواعد فهرستنویسی ۱۸. دستنامه قواعد فهرستنویسی
گردآورنده: ماندانا صدیق بهزادی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۹. هدیه بهارستان
به زنده یاد استاد میر جلال الدین محدث ارموی
گردآورنده: دکتر عبدالحسین طالعی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۵ش.
نمایه سازی همارا ۲۰. نمایه سازی همارا
مفاهیم و روشها
گردآورنده: علی آقابخشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
چاپار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا ۲۱. راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ اول، تهران،
مبانی نمایه سازی ۲۲. مبانی نمایه سازی
اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996 ۲۳. اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۲۴. تحلیل موضوعی و نمایه سازی
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
مترجم: علی مزینانی
۲۵. نمایه سازی کتاب
راهنمایی‌ برای‌ ناشران‌، نمایه‌سازان‌، کتابداران‌، مولفان‌ و مترجمان‌
نویسنده: علیرضا نوروزی
چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۲۶. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی ۲۷. مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی
تدوین و کاربرد اصطلاحنامه ۲۸. تدوین و کاربرد اصطلاحنامه
ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه ۲۹. ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه
مترجم: نرگس زندی روان
چاپار، تهران، ۱۳۸۷ش.
درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب ۳۰. درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب
نمایه سازی موضوعی ۳۱. نمایه سازی موضوعی
نمایه سازی مفهومی
نویسنده: علیرضا نوروزی، خالید ولایتی
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
فرایند تدوین اصطلاحنامه ۳۲. فرایند تدوین اصطلاحنامه
۳۳. صنعة الخط و المخطوط و الورقة و الفهرسة فی الحضارة العربیة الاسلامیة
فهرست المخطوطات و تصنیفها مشکلات و حلول و قواعد
نویسنده: عبدالقادر احمد عبدالقادر
دار الوثائق، چاپ اول، 2006م.
۳۴. رده بندی دهدهی دیوئی
رده بندی دهدهی دیوئی ۳۵. رده بندی دهدهی دیوئی
تاریخ ایران
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: کامران فانی
رده بندی دهدهی دیوئی ۳۶. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.، اشراف: پوری سلطانی، ویراستار: جمشید کیانفر
رده بندی دهدهی دیوئی ۳۷. رده بندی دهدهی دیوئی
زبانهای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
رده بندی دهدهی دیوئی ۳۸. رده بندی دهدهی دیوئی
ادبیات ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: پوری سلطانی
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۳۹. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی
مترجم: ابراهیم عمرانی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: پوری سلطانی
تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299 ۴۰. تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299
الوجیز فی تصنیف دیوی العشری ۴۱. الوجیز فی تصنیف دیوی العشری
۴۲. رده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد ۴۳. رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد
نویسنده: زهیر حیاتی، طاهره جوکار، نیلوفر برهمند
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
سازماندهی اطلاعات ۴۴. سازماندهی اطلاعات
مترجم: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۸۰ش.
مارک ایران ۴۵. مارک ایران
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک ۴۶. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک
(شامل‌ حوزه‌های‌ علوم‌، فنی‌ مندسی‌، کشاورزی‌...)
نویسنده: محمدرضا داورپناه
دبیزش، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: محمدحسین دیانی
رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو ۴۷. رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو
چاپار، تهران، ۱۳۸۵ش.، ویراستار: مهدی داودی
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۴۸. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مترجم: جعفر مهراد، مریم ناصری
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه ۴۹. فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه
۵۰. فهرست موضوعی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار، بهرام افشار، کوشیار افشار، آرش افشار
چاپخانه پرین تاپ، آمریکا، ۱۳۷۷ش.
سالها باید که تا ... ۵۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
جهان کتابخانه ها ۵۲. جهان کتابخانه ها
گزیده مقالات درباره کتابخانه های ایران و جهان
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
مکتبة الاسکندریة ۵۳. مکتبة الاسکندریة
نویسنده: روی ماکلوید
مترجم: مصطفی بهنساوی
مجلس الاعلی للثقافة، چاپ اول، قاهره، 2003م.، با مقدمه: اسماعیل سراج الدین
خزائن الکتب القدیمة فی العراق ۵۴. خزائن الکتب القدیمة فی العراق
منذ اقدم العصور حتی سنة 1000 للهجرة
نویسنده: کورکیس عواد
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق.
الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها ۵۵. الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها
التاریخ - التراجم (الاجازات والاثبات)
به کوشش: قاسم سامرایی
۵۶. Guide to the Department of Oriental Manuscripts and Printed Books
دلیل المخطوطات فی المکتبة البریطانیه
نویسنده: گوداکری، پریچ هارد
دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط ۵۷. دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط
نویسنده: یوسف العش
مترجم: نزار اباظة، محمد صباغ
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۱ق.
دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة ۵۸. دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة
نویسنده: عبداللطیف ابراهیم
دار الشعب، چاپ اول، قاهره، 1962م.
دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی ۵۹. دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی
نویسنده: محمد محمد عارف
معهد المخطوطات العربیه، چاپ اول، قاهره، 2001م.، با مقدمه: فیصل حفیان
تاریخچه کتابخانه مجلس ۶۰. تاریخچه کتابخانه مجلس
اولین کتابخانه رسمی کشور
سیری در کتابخانه های هند و پاکستان ۶۱. سیری در کتابخانه های هند و پاکستان
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
انجمن مخطوطات ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کتابخانه های پاکستان ۶۲. کتابخانه های پاکستان
نویسنده: محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی ۶۳. تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی
چاپخانه مجلس، تهران،
مکتبة الروضة الحیدریة ۶۴. مکتبة الروضة الحیدریة
جهود و جهاد
نویسنده: سید هاشم میلانی
اجتهاد، بغداد، 2008م.
دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة ۶۵. دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة
گزیده اسناد ۶۶. گزیده اسناد
نگاهی به تاریخ خراسان از روزگار صفویه تا قاجاریه
به کوشش: زهرا طلائی
اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران ۶۷. اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: الهه محبوب فریمانی
دفتر اسناد ۶۸. دفتر اسناد
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
گنج هزار ساله ۶۹. گنج هزار ساله
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی قبل‌ و بعد از انقلاب‌
نویسنده: رمضانعلی شاکری
کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه ۷۰. کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه
• کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره الشریف در یک نگاه، کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، روابط عمومی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۷۱. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۷۲. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی
۷۳. محفل انس
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
رنج و گنج ۷۴. رنج و گنج
یادگار نوشته های چهل ساله دانشوران از صد کشور جهان در دیدار از کتابخانه و گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی حضرت آیة الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
صحیفة المکتبة ۷۵. صحیفة المکتبة
مکتبة الامام امیرالمومنین علیه السلام العامة (النجف الاشرف - العراق)
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۷۳ق.، 3 جلد
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۸۳ق.
تاریخ خزائن الکتب بالمغرب ۷۶. تاریخ خزائن الکتب بالمغرب
نویسنده: احمد شوقی بنین
مترجم: مصطفی طوبی
الخزانة الحسینیة، چاپ اول، مراکش، 2003م.
یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا ۷۷. یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا
گردآورنده: محمد برکت
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.، محقق: محمد برکت
گنج و گنجینه ۷۸. گنج و گنجینه
در بررسی و معرفی کتابخانه موقوفه عمومی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ابو المعالی سید شهاب الدین المرعشی النجفی دامت برکاته
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
۷۹. ISTANBUL UNIVERSITESI KUTUPHANESI FARSCA BASMALAR KATALOGU
ISTANBUL UNIVERSITESI، استانبول، 1949م.
فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم) ۸۰. فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم)
سرشناسه: ‏‫کتابخانه ارگانی بهبهانی (قم)
نویسنده: محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة ۸۱. فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۱ق.
فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد ۸۲. فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ تبریز
نویسنده: جمشید فر آذین، محمد صادق پور وجدی
کتابخانه ملی تبریز، چاپ اول، تبریز، ۱۳۵۱ش.
فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز ۸۳. فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز
سرشناسه: کتابخانه مرکزی تبریز
نویسنده: منصوره وثیق
صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری ۸۴. صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری
سرشناسه: موسسه‌ تحقیقات‌ و برنامه‌ریزی‌ علمی‌ و آموزشی‌. مرکز خدمات‌ کتابداری‌
مرکز خدمات کتابداری، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م ۸۵. فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م
کارنامه میراث ۸۶. کارنامه میراث
فهرست آثار و متون در دست تصحیح و انتشار
شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم ۸۷. شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم
گردآورنده: حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
مکتبة العلامة الحلي ۸۸. مکتبة العلامة الحلي
سرشناسه: کتابخانه علامه حلی
نویسنده: محقق طباطبائی
قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900 ۸۹. قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900