کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تکنولوژی [T - U]
تکنولوژی
۱. انتقال فناوری
راهبردهایی‌ برای‌ خوداتکایی‌ علمی‌ و فنی‌ کشورهای‌ خاورمیانه‌
نویسنده: کاووس محنک
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
هرمس، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
اعلام المهندسین فی الاسلام ۲. اعلام المهندسین فی الاسلام
نویسنده: احمد تیمور پاشا
دار الافاق العربیة، چاپ اول، قاهره، 2001م.
رساله طریق قسمت آب قلب ۳. رساله طریق قسمت آب قلب
تبلیغ کارآمد سایت وب ۴. تبلیغ کارآمد سایت وب
مترجم: نادر نقشینه
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: علی حسین قاسمی
چهره های ماندگار ۵. چهره های ماندگار
دکتر پرویز جبه دار مارالانی
نویسنده: محمود اسعدی
زمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶. اطلاع یابی در اینترنت
نویسنده: علی حسین قاسمی
چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
معجم الانترنت الموسع ۷. معجم الانترنت الموسع
مترجم: صادق خورشا
انستیتو ایز ایران، تهران، 2002م.
اربعین ۸. اربعین
آوردگاه هنر و اندیشه، تهران، ۱۳۹۳ش.
۹. فرهنگ موضوعی و مصور لغات و اصطلاحات ریخته گری
با راهنمای الفبای انگلیسی و فارسی
نویسنده: داود دستپاک
• تبریز، ۱۳۸۴ش.
کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی ۱۰. کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی
نویسنده: استاد ایرج افشار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار) ۱۱. جامع الصنایع (آشپزی نامه از عصر قاجار)
به کوشش: استاد ایرج افشار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
۱۲. الف باء الطبخ الموسع
نویسنده: صدوف کمال، سیما عثمان
دار العلم للملایین، بیروت، 2008م.
آشپزی دوره صفوی ۱۳. آشپزی دوره صفوی
متن دو رساله در آشپزی «کارنامه و مادة الحیوة»از دوره صفوی (عصر سلطنت شاه اسماعیل اول و شاه عباس اول)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد علی باورچی، نور الله آشپز
معجم الأکلات و الحلویات الکربلائیة ۱۴. معجم الأکلات و الحلویات الکربلائیة
التراث الشعبی لمدینة کربلاء
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
• دمشق، 2009م.
۱۵. مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز
نویسنده: نجف دریابندری، فهیمه راستکار
نشر کارنامه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، عکاس: احمدرضا پناهی
۱۶. نان سنگک
نویسنده: داود روغنی
اختران، تهران، ۱۳۸۴ش.