کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ادبیات (مجموعه‌ها) [PN - PO]
تاریخ ادبیات (مجموعه‌ها)
دانشنامه عمومی ۱. دانشنامه عمومی
مترجم: علی اصغر حلبی
پیک ترجمه و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد
۲. فرهنگ توصیفی ادبیات و نقد
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳. فرهنگ اصطلاحات ادبی
واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپائی به شیوه تطبیقی و توضیحی
سرشناسه: سیما داد
نویسنده: سیما داد
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴. نظریه ادبیات
۵. ادبیات و علم
مترجم: غلامرضا امامی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۵ش.
۶. ادبیات و حقوق
مترجم: مرتضی کلانتریان
آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷. تخیل
مترجم: مسعود جعفری جزی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۸ش.
۸. پژوهش ادبی
سرشت،شیوه ها،متنها،منابع
مترجم: عبدالله شریفی خجسته
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، ویراستار: پرویز اتابکی
نقد ادبی ۹. نقد ادبی
جستجو در اصول و روشها و مباحث نقادی با بررسی در تاریخ نقد و نقادان
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۱۰. اصول نقد ادبی
مترجم: سعید حمیدیان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۱. دانشنامه ی نظریه های ادبی معاصر
مترجم: مهران مهاجر، محمد نبوی
آگه، تهران، ۱۳۸۲ش.
مجموعه مقالات نقد و بررسی متون ۱۲. مجموعه مقالات نقد و بررسی متون
• ضمیمه آینه میراث- 36، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
چگونه کتاب بخوانیم ۱۳. چگونه کتاب بخوانیم
مترجم: محمد صراف تهرانی
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۷ش.
۱۴. نقد ادبی در سده بیستم
مترجم: محمد رحیم احمدی
موسسه انتشارات سوره، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: علی بختیاری
رستاخیز کلمات ۱۵. رستاخیز کلمات
درس گفتارهایی درباره نظریه ادبی صورتگرایان روس
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
روش نویسندگان بزرگ معاصر ۱۶. روش نویسندگان بزرگ معاصر
بحثی‌ در مبانی‌ هنر نویسندگی‌
نویسنده: حسین رزمجو
توس، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
چگونه کتاب بنویسیم ۱۷. چگونه کتاب بنویسیم
نویسنده: محمود مقدمی
جامعه القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
شیوه نامه ویرایش ۱۸. شیوه نامه ویرایش
۱۹. راهنمای ویرایش
نویسنده: غلامحسین غلامحسین زاده
سمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
فوائد وهفوات تحقیقیة ۲۰. فوائد وهفوات تحقیقیة
مصائب آقای ویراستار ۲۱. مصائب آقای ویراستار
نویسنده: محسن باغبانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محمدحسن حبیبی
قواعد و ضوابط چاپ کتاب ۲۲. قواعد و ضوابط چاپ کتاب
شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی
سرشناسه: پوری سلطانی
نویسنده: پوری سلطانی
• قواعد و ضوابط چاپ کتاب ؛شامل ضوابط انتشاری، شیوه خط فارسی، کتابنامه نویسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، ویراستار: پوری سلطانی
ریطوریقا ۲۳. ریطوریقا
نویسنده: ارسطو
مترجم: پرخیده ملکی(امیری)
اقبال، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۲۴. فلسفه بلاغت
مترجم: علی محمدی آسیابادی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام ۲۵. شیوه نامه دانشنامه جهان اسلام
نویسنده: احمد سمیعی
بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۲۶. مکتب های ادبی
سرشناسه: رضا سید حسینی
نویسنده: رضا سید حسینی
• مکتبهای ادبی، نگاه، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۲۷. پژوهشی در رئالیسم اروپایی
نویسنده: اکبر افسری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
پژوهشی در قصه اصحاب کهف ۲۸. پژوهشی در قصه اصحاب کهف
داستان هفت خفتگان
نویسنده: جلال ستاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة ۲۹. الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة
نویسنده: أسامة الشحمانی
• الکتابة فی مشغل ما بعد الحداثة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ دوم، بغداد، 2013م.
۳۰. رشد ادبیات
مترجم: فریدون بدره ای
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
القصة الشعریة فی أدب ألأطفال فی العراق ۳۱. القصة الشعریة فی أدب ألأطفال فی العراق
نویسنده: طاهرة داخل طاهر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۳۲. ارسطو و فن شعر
سرشناسه: ارسطو
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۳. شعر و اندیشه
نویسنده: داریوش آشوری
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۳ش.
منتخب اللطایف ۳۴. منتخب اللطایف
نویسنده: رحم علیخان ایمان
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: حسین علیزاده و مهدی علیزاده
الإنشاء المسرحی و عناصره ۳۵. الإنشاء المسرحی و عناصره
قراءة من مشهد الثمانینیات فی أسس السینوغرافیا و الإخراج المسرحی)
نویسنده: یوسف رشید
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۳۶. خلق شخصیت های ماندگار
راهنمای‌ شخصیت‌پردازی‌ در سینما، تلویزیون‌ و ادبیات‌ داستانی‌
نویسنده: لیندا سینگر
مترجم: عباس اکبری
۳۷. راز خون
یادنامه‌ سید شهیدان‌ اهل‌ قلم‌، سید مرتضی‌ آوینی‌(ره‌)
گردآورنده: مرکز مطالعات‌ دینی‌ و فرهنگی‌ (جمعی‌ از طلاب‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌)
بنیاد فرهنگی فاطمه‌الزهرا(س‌)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۳۸. دایرةالمعارف سینمایی
شامل‌ فرهنگی‌ درباره‌ ۱۲۴۲ آهنگساز، تهیه‌کننده‌، طراح‌ صحنه‌، طراح‌ لباس‌، فیلم‌، فیلمبردار...
نویسنده: بیژن خرسند
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
التجارب الإخراجیة النسویة فی السینما العربیة ۳۹. التجارب الإخراجیة النسویة فی السینما العربیة
نویسنده: ایمان حمادی عبدالامیر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۱ش.
نظریات الإخراج ۴۰. نظریات الإخراج
دراسة فی الملامح الاساسیة لنظریة الإخراج
نویسنده: حسین علی کاظم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۴۱. سینما، اخلاق، تجربه
نویسنده: رجبعلی مظلومی
نشر آفاق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۴۲. مقدمه ای بر فیلمنامه نویسی و کالبد شکافی یک فیلمنامه
۴۳. راهنمای فیلمنامه نویسی
مترجم: عباس اکبری
نشر ساقی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۴. چگونه فیلم نامه بنویسیم
مترجم: عباس اکبری، مسعود مدنی
نشر ساقی، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۵. سلام سینما
چند گفتگو
به کوشش: امیر خسروی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۴۶. سیب
نویسنده: محسن مخملباف
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، عکاس: میثم مخملباف
۴۷. سلام بر خورشید
نویسنده: محسن مخملباف
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۸. نوبت عاشقی
نویسنده: محسن مخملباف
نشر نی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۹. عین القضات
نویسنده: مسعود کیمیایی
موسسه فرهنگ کاوش، تهران، ۱۳۷۵ش.
۵۰. نمایش ترومن
فیلمنامه
مترجم: رضا ثابتی
نشر ساقی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۱. روانی (متن کامل فیلمنامه)
نویسنده: جابر قاسمعلی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵۲. فیلمنامه شوکران
نویسنده: بهروز افخمی
توفیق آفرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵۳. هامون
فیلمنامه
نویسنده: داریوش مهرجویی
نشر زمانه، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵۴. گنجینه آسمانی
متن گفتارهای مجموعه مستند روایت فتح
نویسنده: مرتضی آوینی
کانون فرهنگی،علمی و هنری ایثارگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۵۵. برج مینو
فیلمنامه
سرشناسه: ابراهیم حاتمی کیا
نویسنده: ابراهیم حاتمی کیا
کانون فرهنگی،علمی و هنری ایثارگران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۵۶. سفر قندهار(فیلمنامه‌، نقد، گفت‌ و گو)
به‌ضمیمه‌ نامه‌ای‌ به‌ رئیس‌جمهور و پیوست‌ ۱۶ تصویر از محمدرضا شریفی‌نیا و مجتبی‌ میرتهماسب‌
سرشناسه: محسن مخملباف
نویسنده: محسن مخملباف
مترجم نقدها به زبان انگلیسی: محمد رضا شفیعی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۷. آسمان برلین
مترجم: صفی یزدیان
نشر اوجا، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵۸. روز واقعه
سرشناسه: بهرام بیضائی
نویسنده: بهرام بیضائی
ابتکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۵۹. نوشتن با دوربین
رو در رو با ابراهیم گلستان
سرشناسه: ابراهیم گلستان
گفتگو از: پرویز جاهد
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
الأسطورة فی المسرح نماذج من عروض المسرح المعاصر ۶۰. الأسطورة فی المسرح نماذج من عروض المسرح المعاصر
نویسنده: أمجد زهیر عبدالحسین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۶۱. فنون بازیگری در تئاتر و سینما
من أجل عالمیة المسرح العراقی ۶۲. من أجل عالمیة المسرح العراقی
نویسنده: قاسم مطرود
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۲ش.
۶۳. ساخت رمان
۶۴. قصه نویسی
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، به کوشش: علی دهباشی
تاج الکتاب الرابع من صناعة الکتابة ۶۵. تاج الکتاب الرابع من صناعة الکتابة
اساسیات تراثیة
نویسنده: ویکتور آلکاک
مترجم: اسعد احمد علی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۴۱۲ق.
۶۶. درباره رمان و داستان کوتاه
ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان) ۶۷. ارتباط کلامی (تحلیل معانی بیان)
۶۸. Speech
a handbook of voice training, diction, and public speaking
نویسنده: دورتی ایرن مولگراو
Barnes & Noble، نیویورک، 1966م.
۶۹. ارتباط گفتاری میان مردم
مترجم: اکبر میرحسینی، قاسم کبیری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
نصوص و شذرات ۷۰. نصوص و شذرات
نویسنده: خضیر میری
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۷۱. The performing Voice in Literature
نویسنده: روبرت بلوف
Little Brown and Company، بوستون، 1966م.
سخنرانی را توانا شویم ۷۲. سخنرانی را توانا شویم
نویسنده: رجبعلی مظلومی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
آموزش فن سخن گفتن ۷۳. آموزش فن سخن گفتن
برداشتی‌ از کتاب‌ « راه‌ و رسم‌ سخن‌ گفتن‌ » [محمد ضیاءآبادی‌]
نویسنده: رجبعلی مظلومی
بنیاد بعثت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
خبرنویسی مدرن ۷۴. خبرنویسی مدرن
نویسنده: یونس شکرخواه
خجسته، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
خبر ۷۵. خبر
ویراستاری و مدیریت اخبار ۷۶. ویراستاری و مدیریت اخبار
نویسنده: علی اکبر قاضی زاده
انتشارات موسسه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مصاحبه پژوهشی ۷۷. مصاحبه پژوهشی
راهنمای فن مصاحبه علمی
مترجم: محمود عبدالله زاده
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۷۸. تاریخ شفاهی مطبوعات ایران
گفت‌ و گوهایی‌ با پیشکسوتان‌ روزنامه‌نگاری‌
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی، علی دهباشی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
خاطرات مطبوعاتی ۷۹. خاطرات مطبوعاتی
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
نشر آبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
مطبوعات اسلامی ۸۰. مطبوعات اسلامی
تاریخچه و اخلاق روزنامه نگاری
گردآورنده: موسسه اطلاع رسانی مرجع
موسسه اطلاع رسانی مرجع، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی ۸۱. حاج مهدی سراج انصاری ستاره ای درخشان در عرصه مطبوعات دینی
(زندگی‌: ۳ فروردین‌ ۱۲۷۵/۸ شهریور ۱۳۴۰ ش‌) (فعالیت‌ مطبوعاتی‌:سالهای 1323 - 1340)
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
تاریخ روزنامه نگاری ایران(مجموعه مقالات) ۸۲. تاریخ روزنامه نگاری ایران(مجموعه مقالات)
اشرف الدین حسینی (نسیم شمال) ۸۳. اشرف الدین حسینی (نسیم شمال)
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی) ۸۴. محمدصادق حسینی (ادیب الممالک فراهانی)
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت ۸۵. مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت
مجلة العلم النجفیة ۸۶. مجلة العلم النجفیة
من المجلات العراقیة فی مرحلة الریادة والتاسیس 1912 - 1910
نویسنده: علاء حسین رهیمی
نشر مورخ، قم، ۱۴۲۸ق.
مشاهیر مظبوعاتی اصفهان (مدفون در تخت فولاد) ۸۷. مشاهیر مظبوعاتی اصفهان (مدفون در تخت فولاد)
نویسنده: علی اخضری
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۵ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات ۸۸. اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
• اسناد روزنامه نگاران و مطبوعات به انضمام اسناد چاپ، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۸۹. 20th century writers
[literature of the Western World ]
نویسنده: فرانسیس امری
Macmillan، چاپ اول، نیویورک، 1962م.
۹۰. GOETHE TO IBSEN
نویسنده: سیستر جودین
الإعجاز والإیجاز ۹۱. الإعجاز والإیجاز
نویسنده: عبدالملک ثعالبی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۳ق.
۹۲. کلمات الهام بخش بزرگان
گردآورنده: قاسم احسانی کناری
زریاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
ادب آداب دارد ۹۳. ادب آداب دارد
برگزیده سخنان بزرگان
نویسنده: بهزاد لطفی
فراگاه، کرج، ۱۳۸۶ش.
۹۴. در باب طنز
مترجم: سهیل سمی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۳ش.
۹۵. نقیضه و نقیضه سازان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
• چاپ اول، به کوشش: ولی الله درودیان
۹۶. مسرحیات فکاهیة
نویسنده: سمیر شیخانی
موسسة عزالدین، بیروت، 1987م.
ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان ۹۷. ایرانیان در کتاب بزم فرزانگان
خردنمای جان افروز ۹۸. خردنمای جان افروز
نویسنده: یوسف مستوفی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: محمود عابدی، با تعلیق: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
الامثال عند العرب ۹۹. الامثال عند العرب
طبیعتها و منهج دراستها
نویسنده: عبدالکریم محمد حسین
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، ۱۴۱۸ق. برابر 1998م.
جمهرة الامثال ۱۰۰. جمهرة الامثال