کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی [PIR - PIS]
زبان و ادبیات فارسی
نقدی بر مثنوی ۱. نقدی بر مثنوی
نویسنده: جواد مدرسی طباطبائی یزدی
انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
۲. عاشقانه ها و کبود
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳. حکایت پیر و جوان
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: کوروش منصوری
۴. عوامل جذابیت سخنان جلال الدین محمد مولوی
۵. هواخوری باغ با گوهر شب چراغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶. کاسه کوزه تمدن
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷. فرهنگ دیوان امام خمینی(س)
ترجمه شرح سودی بر حافظ ۸. ترجمه شرح سودی بر حافظ
مترجم: عصمت ستارزاده
• شرح سودی بر حافظ، زرین، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
برهان قاطع ۹. برهان قاطع
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با مقدمه: علی اکبر دهخدا، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین
دیوان عاکف ۱۰. دیوان عاکف
نویسنده: احمد سلیمانی
• دیوان عاکف، نشر پاژ، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ۱۱. مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی
سرشناسه: کنگره تحقیقات ایرانی (پنجمین: اصفهان: ‎۱۳۵۳)
گردآورنده: مرتضی تیموری
دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد
۱۲. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
نویسنده: دکتر احمد تفضلی
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ادبیات دوران ایران باستان ۱۳. ادبیات دوران ایران باستان
مترجم: یدالله منصوری
فروهر، تهران، ۱۳۷۸ش.
مایه های فلسفی در میراث ایران باستان ۱۴. مایه های فلسفی در میراث ایران باستان
پیجویی شاخصه ها برای رده بندی مکاتب مزدایی
نویسنده: احمد پاکتچی
• مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
۱۵. گات ها
کهن ترین بخش اوستا
سرشناسه: اوستا. یسنا. گاهان‌ (فارسی‌ - اوستایی‌)
گردآورنده: ابراهیم پورداود
مترجم: ابراهیم پورداود
مترجم به انگلیسی: دینشاه ایرانی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۶. از آسمان سبز
نویسنده: سلمان هراتی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۷. وندیداد
مترجم: هاشم رضی
بهجت، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۱۸. الفندیداد
اهم الکتب التی تتالف منها الابستا و هی مجموع کتب المجوس الزرادشتیین
نویسنده: داود جلبی
مطبعة الاتحاد الجدیدة بالموصل، موصل، ۱۳۷۱ق. برابر 1952م.، با تعلیق: داود جلبی
۱۹. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲۰. کتیبه های هخامنشی
مترجم: نازیلا خلخالی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: دکتر ژاله آموزگار
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ۲۱. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)
نویسنده: حسن رضائی باغ بیدی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲۲. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی
۲۳. داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید و متن های دیگر
بررسی دستنویس م او۲۹
مترجم: کتایون مزداپور
آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۲۴. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
نویسنده: فیلیپ ژینیو
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار
درخت آسوریگ ۲۵. درخت آسوریگ
متن‌ پهلوی‌، آوانوشت‌، ترجمه‌ فارسی‌ فهرست‌ واژه‌ها و یادداشتها
سرشناسه: درخت‌ آسوری‌
به کوشش: یحیی ماهیار نوابی
فروهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
بندهشن ۲۶. بندهشن
سرشناسه: بندهش
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: فضل الله پاکزاد
۲۷. کتیبه های پهلوی کازرون
نویسنده: سیروس نصرالله زاده
کازرونیه، تهران، ۱۳۸۵ش.
واژه نامه پهلوی ـ پازند ۲۸. واژه نامه پهلوی ـ پازند
فرهنگ پهلوی
گردآورنده: سعید عریان
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲۹. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۰. قلمرو زبان فارسی و آموزش زبانهای بیگانه
۳۱. هویت ایرانی و زبان فارسی
نویسنده: شاهرخ مسکوب
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۸ش.
کارنامه دکتر معین ۳۲. کارنامه دکتر معین
سرشناسه: عبدالله نصری
گردآورنده: عبدالله نصری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
به یاد دکتر علی محمد حق شناس ۳۳. به یاد دکتر علی محمد حق شناس
گردآورنده: عنایت سمیعی، عباس مخبر
آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
ارج نامه محمد معین ۳۴. ارج نامه محمد معین
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: محمد غلامرضایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
یادنامه پورداود ۳۵. یادنامه پورداود
نویسنده: محمد معین
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
جرعه بر خاک ۳۶. جرعه بر خاک
یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیارنوابی
به کوشش: محمود جعفری دهقی
آفتابی در میان سایه ای ۳۷. آفتابی در میان سایه ای
جشن نامه ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی
نویسنده: سجاد آیدنلو، علیرضا مظفری
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۷ش.
حلیمی و فرهنگهایش ۳۸. حلیمی و فرهنگهایش
نویسنده: محسن ذاکر الحسینی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 18، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض» ۳۹. بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض»
دستور جامع زبان فارسی ۴۰. دستور جامع زبان فارسی
نویسنده: عبدالرحیم همایونفرخ
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۸ش.، 7 جلد، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
دستور کاربردی زبان فارسی ۴۱. دستور کاربردی زبان فارسی
نویسنده: محمود مهرآوران
۴۲. شیوه نامه مرکز نشر دانشگاهی
سرشناسه: مرکز نشر دانشگاهی‌
گردآورنده: مرکز نشر دانشگاهی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی ۴۳. درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۴. دستور خط فارسی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران ۴۵. تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران
شیوه نامه ضبط اعلام ۴۶. شیوه نامه ضبط اعلام
نویسنده: ماندانا صدیق بهزادی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: احمد سمیعی
۴۷. شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
شمار و مقدار در زبان فارسی ۴۸. شمار و مقدار در زبان فارسی
شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن
نویسنده: محمود نشاط
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۹. مکالمات روزمره فارسی
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۰. فارسی بیاموزیم
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
راهنمای نگارش و ویرایش ۵۱. راهنمای نگارش و ویرایش
نویسنده: محمد جعفر یاحقی، مهدی ناصح
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 18م، مشهد، ۱۳۸۰ش.
ادب و نگارش ۵۲. ادب و نگارش
مختصری‌ در فن‌ نویسندگی‌، شیوه‌ تحقیق‌، ترجمه‌،...
نویسنده: حسن احمدی گیوی
نشر قطره، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نگارش و ویرایش ۵۳. نگارش و ویرایش
نویسنده: احمد سمیعی
سمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۴. زندگی شهری در کلاس انشاء
نویسنده: محمد موسوی
همشهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
هنر نویسندگی ۵۵. هنر نویسندگی
نویسنده: استاد علی دوانی
میقات، ایران، ۱۳۶۱ش.
آیین نگارش ۵۶. آیین نگارش
نویسنده: احمد سمیعی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۰ش.
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۸ش.
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌ ۵۷. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌
نویسنده: دکتر حسن انوری
سازمان کتابهای درسی ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌ ۵۸. نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌ ۵۹. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌
نویسنده: دکتر حسن انوری
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۵۵ش.
غلط ننویسیم ۶۰. غلط ننویسیم
فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجفی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۶ش.
سی سال ترجمه، سی سال تجربه ۶۱. سی سال ترجمه، سی سال تجربه
سخن می گویند از تجربیات خویش بهاء الدین خرمشاهی؛ نجف دریابندری، کامران فانی، صفدر تقی زاده
به کوشش: مهدی افشار
انوار دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
ترجمانی و ترزبانی ۶۲. ترجمانی و ترزبانی
کندوکاوی در هنر ترجمه
نویسنده: جلال الدین کزازی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
درآمدی به اصول و روش ترجمه ۶۳. درآمدی به اصول و روش ترجمه
نویسنده: کاظم لطفی پور ساعدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۴. در خرابات مغان
جستارهایی در فرهنگ ایرانی
نویسنده: ملیحه کرباسیان
اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.
از واژه بیگانه تا واژه فارسی ۶۵. از واژه بیگانه تا واژه فارسی
نویسنده: مصطفی میرسلیم
کتاب پاژ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه ۶۶. فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه
فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر ۶۷. فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
نویسنده: فریده رازی
• فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۶۸. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
غیاث اللغات ۶۹. غیاث اللغات
به کوشش: منصور ثروت
نویسنده: غیاث الدین محمد رامپوری
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
فرهنگ عمید ۷۰. فرهنگ عمید
شامل واژه های فارسی و لغات عربی مصطلح در زبان فارسی
نویسنده: حسن عمید
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، 3 جلد
لغت نامه دهخدا ۷۱. لغت نامه دهخدا
فرهنگ نفیسی ۷۲. فرهنگ نفیسی
نویسنده: ناظم الاطباء کرمانی
شرکت سهامی چاپ رنگین، تهران، ۱۳۱۸ش.، 5 جلد، با مقدمه: محمدعلی فروغی
۷۳. ذیل فرهنگ های فارسی
نویسنده: علی رواقی
هرمس، تهران، ۱۳۸۱ش.
فرهنگ بزرگ سخن ۷۴. فرهنگ بزرگ سخن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.، سرپرست: دکتر حسن انوری
واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ۷۵. واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۷۶. اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و توضیحات
۷۷. واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
واژه های عمومی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌. گروه‌ واژه‌گزینی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۷۸. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
۷۹. فرهنگ لغات عامیانه
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: محمد جعفر محجوب
۸۰. گل های شهر سبز
اشعاری‌ به‌ لهجه‌ محلی‌ کازرونی‌
به کوشش: محمدجواد بهروزی
۸۱. فارسی اصفهانی
نویسنده: ایران کلباسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
لغات و کنایات قم ۸۲. لغات و کنایات قم
نویسنده: محمد قاضی
• قم، ۱۳۸۸ش.
فارسی قمی ۸۳. فارسی قمی
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
باورداران، چاپ چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
واژه نامه هم زبانان ۸۴. واژه نامه هم زبانان
نویسنده: محمد آصف فکرت
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ۸۵. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران
نویسنده: ایران کلباسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
۸۶. فرهنگ گویشی خراسان بزرگ
نویسنده: امیرحسین اکبری شالچی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
گویش شناسی ۸۷. گویش شناسی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 3، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
۸۸. فرهنگ کردی کرمانشاهی
کردی ـ فارسی
نویسنده: علی اشرف درویشیان
نشر سهند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸۹. گویش گیلکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویشهای ایرانی)
واژه نامه بوربسه ۹۰. واژه نامه بوربسه
گردآورنده: جذوه
متون طبری ۹۱. متون طبری
نویسنده: حبیب برجیان
• ضمیمه آینه میراث- 15، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
گویشهای پیرامون کاشان و محلات ۹۲. گویشهای پیرامون کاشان و محلات
نویسنده: محمد رضا مجیدی
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۵۴ش.
ارج نامه ایرج ۹۳. ارج نامه ایرج
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه و دکتر عباس زریاب خوئی
دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌ ۹۴. دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 10 جلد، ویراستار: حسن انوشه
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ۹۵. دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره
۹۶. ادبیات فارسی
نویسنده: حسین دهنوی
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۷۵ش.
۹۷. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
سرشناسه: محمد خلیل رجائی
نویسنده: محمد خلیل رجائی
• معالم البلاغه فی علم معانی و بیان و بدیع، دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ سوم، شیراز، ۱۳۷۲ش.
۹۸. انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع)
سرشناسه: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی
نویسنده: محمد هادی مازندرانی
نشر قبله، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: محمد علی غلامی نژاد
۹۹. معانی
نویسنده: سیروس شمیسا
نشر میترا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۰. بیان
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۱. یادداشتهای استاد علامه جلال الدین همایی در باره معانی و بیان
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
گردآورنده: ماهدخت بانو همایی
موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۲. آیین سخن
مختصری در معانی و بیان فارسی
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۰۳. زیباشناسی سخن پارسی
سرشناسه: جلال الدین کزازی
نویسنده: جلال الدین کزازی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
معانی و بیان ۱۰۴. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۰۵. معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
نویسنده: جلیل تجلیل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی) ۱۰۶. هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی)
نویسنده: نصرالله تقوی
فرهنگسرای اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۳ش.
بدایع الصنایع ۱۰۷. بدایع الصنایع
نویسنده: عطاءالله حسینی نیشابوری
• بدایع الصنایع «قرن نهم»، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: ناصر رحیمی، مصحح: رسول مسلمانیان قبادیانی
۱۰۸. بدیع
سرشناسه: محمد فشارکی
نویسنده: محمد فشارکی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۹. نگاهی تازه به بدیع
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۱۰. فنون بلاغت و صناعات ادبی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ 12م، قم، ۱۳۷۵ش.
۱۱۱. ترجمان البلاغه
سرشناسه: محمد بن عمر رادویانی
نویسنده: محمد رادویانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: احمد آتش
مدارج البلاغه در علم بدیع ۱۱۲. مدارج البلاغه در علم بدیع
۱۱۳. فرهنگ تلمیحات شعر معاصر
اشارات اساطیری،داستانی، تاریخی‌، مذهبی‌ و جغرافیایی‌ در شعر معاصر
سرشناسه: محمد حسین محمدی
نویسنده: محمد حسین محمدی
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۱۴. صور خیال در شعر فارسی
تحقیق‌ انتقادی‌ در تطور ایماژهای‌ شعر پارسی‌ و سیر نظریه‌ بلاغت‌ در اسلام‌ و ایران‌
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۱۵. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی
مترجم: رویا هاشمیان
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱۶. تاریخ ادبیات ایران
گردآورنده: محمد ترابی
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
تاریخ ادبیات ایران ۱۱۷. تاریخ ادبیات ایران
نویسنده: صادق رضازاده شفق
دانشگاه پهلوی، چاپ دوم، شیراز، مرداد ۱۳۵۲ش.
۱۱۸. چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی)
سرشناسه: محمد جعفر یاحقی
نویسنده: محمد جعفر یاحقی
جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
ادبیات کلاسیک فارسی ۱۱۹. ادبیات کلاسیک فارسی
مترجم: اسدالله آزاد
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۲۰. از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)
نویسنده: یحیی آریان پور
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۲۱. از صبا تا نیما
تاریخ 150 سال ادب فارسی
نویسنده: یحیی آریان پور
زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
تاریخ ادبیات ایران ۱۲۲. تاریخ ادبیات ایران
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ۱۲۳. تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
فردوس، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.، 8 جلد
۱۲۴. نظریه تاریخ ادبیات
با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران
نویسنده: محمود فتوحی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۷ش.
۱۲۵. مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
• مختصری در تاریخ و تحول نظم و نثر پارسی، ققنوس، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۲۶. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
مترجم: حجت الله اصیل
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۱۲۷. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
از خاطر و خط استاد ۱۲۸. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۱۲۹. تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۱۳۰. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
کیمیا ۱۳۱. کیمیا
دفتری در ادبیات و هنر و عرفان
سرشناسه: حسین الهی قمشه ای
گردآورنده: حسین الهی قمشه ای، احمد بهشتی شیرازی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد
۱۳۲. از سعدی تا آراگون
(تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه)
نویسنده: جواد حدیدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۳۳. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان
اشعار فارسی نعیم فراشری شاعر و نویسنده قرن نوزدهم آلبانی
گردآورنده: عبدالکریم گلشنی
تجارتخانه گلشنی، شیراز، ۱۳۵۴ش.
عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری) ۱۳۴. عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری)
نویسنده: شادی آیدین
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
گوهرهای پراکنده ۱۳۵. گوهرهای پراکنده
سخنان علی علیه السلام در نثر فارسی
نویسنده: محمود عابدی
۱۳۶. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
نویسنده: جویابلوندل سعد
مترجم: فرناز حائری
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: ناصر پور پیرار
۱۳۷. هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم)
سرشناسه: سایر محمدی
نویسنده: سایر محمدی
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
با کاروان حله ۱۳۸. با کاروان حله
مجموعه نقد ادبی، با تجدید نظر در چاپهای قبلی و افزودن ده گفتار تازه
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۱۳۹. عرفات العاشقین و عرصات العارفین
تذکرة الشعراء ۱۴۰. تذکرة الشعراء
نویسنده: دولتشاه سمرقندی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: فاطمه علاقه، مصحح: فاطمه علاقه
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: ادوارد گرانویل براون، به کوشش: ادوارد گرانویل براون
تذکرة ریاض العارفین ۱۴۱. تذکرة ریاض العارفین
سرشناسه: رضاقلی‌ بن‌ محمدهادی هدایت
نویسنده: رضاقلی هدایت
مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) ۱۴۲. مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری)
سرشناسه: حسن نثاری بخاری
نویسنده: حسن نثاری بخاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
تذکره منتخب اللطایف ۱۴۳. تذکره منتخب اللطایف
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: تارا چند، به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی و امیرحسین عابدی
تذکره مجالس النفائس ۱۴۴. تذکره مجالس النفائس
سرشناسه: علیشیر بن کیچکنه علیشیر نوائی
نویسنده: امیر علی شیر نوائی
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: علی اصغر حکمت
آتشکده آذر ۱۴۵. آتشکده آذر
سرشناسه: لطفعلی بن آقا خان آذربیگدلی
نویسنده: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، مصحح: میر هاشم محدث
تذکره میخانه ۱۴۶. تذکره میخانه
سرشناسه: عبدالنبی بن خلف فخر الزمانی
نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
اقبال، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۷ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة ۱۴۷. تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة
نویسنده: عزیزالله امامت کاشانی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۵۸ش.
تذکره شعرای یزد ۱۴۸. تذکره شعرای یزد
نویسنده: عباس فتوحی یزدی
اندیشمندان یزد، چاپ سوم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
شاعران فارسی سرا ۱۴۹. شاعران فارسی سرا
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش.
تذکره نشتر عشق ۱۵۰. تذکره نشتر عشق
نویسنده: حسینقلی عظیم آبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد، با تعلیق: کمال حاج سید جوادی، مصحح: کمال حاج سید جوادی
نامه فرهنگیان ۱۵۱. نامه فرهنگیان
نویسنده: محمد علی مصاحبی نائینی
• نامه فرهنگیان (چاپ عکسی از روی نسخه بخط مولف)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان ۱۵۲. تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شعر معاصر ایران ۱۵۳. شعر معاصر ایران
از بهار تا شهریار
گردآورنده: حسنعلی محمدی
ارغنون، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
ارغنون، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
۱۵۴. نبض شعر
مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر از شاملو تا هیوا مسیح
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
روشن مهر، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۵۵. گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی
نویسنده: امیرحسن عابدی
گردآورنده: حسن عباس فطرت
با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران ۱۵۶. با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
تاریخ تذکره های فارسی ۱۵۷. تاریخ تذکره های فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
تذکره انجمن ناصری ۱۵۸. تذکره انجمن ناصری
نویسنده: میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
۱۵۹. تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی
نویسنده: عمرمحمد داود پوتا
مترجم: سیروس شمیسا
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۶۰. زمینه اجتماعی شعر فارسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اختران، تهران، ۱۳۸۶ش.
دفاتر ملکوتی ۱۶۱. دفاتر ملکوتی
شرح و نقد استاد مطهری بر اشعار شعرای پارسی گو
گردآورنده: علی تاجدینی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۶۲. چشمه روشن
دیداری با شاعران
نویسنده: غلامحسین یوسفی
علمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۶۳. سیری در شعر فارسی
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن‌ با نمونه‌هایی‌ از شعر شاعران‌، و جستجویی‌ در اقوال‌ ادبا و تذکره‌نویسان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۶۴. شعر بی دروغ،شعر بی نقاب
بحث‌ در فنون‌ شاعری‌، سبک‌ و نقد شعر فارسی‌ با ملاحظات‌ تطبیقی‌ و انتقادی‌ راجع‌ شعر قدیم‌ و امروز
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۶۵. موسیقی شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۶۶. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰ش.
جستارهایی درباره عرفات العاشقین ۱۶۷. جستارهایی درباره عرفات العاشقین
• ضمیمه آینه میراث- 35، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.
۱۶۸. چهار رساله درباره حالات عشق پاک
در شعر و اندیشه حافظ و اکابر عرفان اسلامی
نویسنده: محمد قراگوزلو
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۶۹. انسان در شعر معاصر
با تحلیل شعر نیما،شاملو،اخوان،فرخزاد
سرشناسه: محمد مختاری
نویسنده: سید محمد مختاری
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۷۰. شاهد بازی در ادبیات فارسی
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
زبان شعر در نثر صوفیه ۱۷۱. زبان شعر در نثر صوفیه
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
۱۷۲. وزن شناسی و عروض
نویسنده: ایرج کابلی
آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۷۳. مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
نویسنده: جلیل مسگرنژاد
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۷۴. عروض سیفی و قافیه جامی
به کوشش: محمد فشارکی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۲ش.، مصحح: ایچ بلاخمان
آشنایی با عروض و قافیه ۱۷۵. آشنایی با عروض و قافیه
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۸ش.
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ۱۷۶. نگرشی به مرثیه سرایی در ایران
نویسنده: عبدالرضا افسری کرمانی
اطلاعات، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
مکتب وقوع در شعر فارسی ۱۷۷. مکتب وقوع در شعر فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
ماده تاریخ ۱۷۸. ماده تاریخ
فن ماده تاریخ سازی و احیاء آن
نویسنده: عباس خالصی
ما، تهران، ۱۳۸۵ش.
حساب جُمَلْ در شعر فارسی ۱۷۹. حساب جُمَلْ در شعر فارسی
نویسنده: مهدی صدری
• حساب جُمَلْ در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز) ۱۸۰. سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز)
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره ۱۸۱. قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره
نویسنده: شکیل اسلیم بیگ
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۱۸۲. نقبی در نقد امروز(مجموعه یی از مقاله ها)
سرشناسه: ابوالفضل پاشا
نویسنده: ابوالفضل پاشا
۱۸۳. شاعران همعصر رودکی
نویسنده: احمد اداره چی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) ۱۸۴. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) ۱۸۵. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)
تذکره تحفه سامی ۱۸۶. تذکره تحفه سامی
نویسنده: سام میرزای صفوی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: رکن الدین همایونفر، مصحح: رکن الدین همایونفر
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۱۸۷. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۱۸۸. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، مصحح: نفیسه ایرانی
۱۸۹.
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۱۹۰. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان)
تذکره نصرآبادی ۱۹۱. تذکره نصرآبادی
نویسنده: محمد طاهر نصرآبادی
اساطیر، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، با تعلیق: محسن ناجی نصرآبادی، مصحح: محسن ناجی نصرآبادی
کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
تذکره دلگشا ۱۹۲. تذکره دلگشا
نویسنده: حاج علی اکبر نواب شیرازی
نوید شیراز، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.، مصحح: منصور رستگار فسایی
۱۹۳. طلا در مس(در شعر و شاعری)
نویسنده: رضا براهنی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۱۹۴. بشنو این نی
یادواره ی حبیب یغمایی
نویسنده: افسانه یغمایی
سروا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۹۵. گفت و گوی شاعران
مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری،م.آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو
مترجم: مرتضی کاخی
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مرتضی کاخی
قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... ۱۹۶. قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر...
۱۹۷. صد سال داستان نویسی ایران
نویسنده: حسن میرعابدینی
نشر چشمه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 4 جلد
سبک شناسی ۱۹۸. سبک شناسی
برای‌ تدریس‌ در دانشکده‌ و دوره‌ دکتری‌ ادبیات‌
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
متون ایرانی ۱۹۹. متون ایرانی
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
۲۰۰. منشآت میبدی
سرشناسه: حسین بن معین الدین میبدی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: نصرت الله فروهر
۲۰۱. عقائد النساء و مرآت البلهاء
دو رساله انتقادی در فرهنگ توده
سرشناسه: محمود کتیرائی
به کوشش: محمود کتیرائی
طهوری، تهران، آبان ۱۳۴۹ش.
۲۰۲. کلثوم ننه
سرشناسه: محمد بن حسین آقا جمال خوانساری
نویسنده: آقاجمال خوانساری
آل عبا، قم، ۱۳۸۱ش.، محقق: سید حسین جعفری زنجانی
۲۰۳. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد تفضلی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی
تمثیل و مثل ۲۰۴. تمثیل و مثل
نویسنده: احمد وکیلیان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
امثال و حکم ۲۰۵. امثال و حکم
نویسنده: علی اکبر دهخدا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 4 جلد
۲۰۶. عسل و مثل
حاوی هزاران ضرب المثل به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی
سرشناسه: علی محمدی تاکندی
نویسنده: علی محمدی تاکندی، رضا شیخ محمدی
فراگفت، قم، ۱۳۸۵ش.
۲۰۷. تکمله امثال و حکم
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
تاسوعا، مشهد، ۱۳۷۸ش.
۲۰۸. قند و نمک
ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
نویسنده: جعفر شهری
معین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۰۹. فرهنگ امثال سخن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، اشراف: دکتر حسن انوری
شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک ۲۱۰. شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک
گردآورنده: احمد ریاضی
تالار کتاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
پندنامه یحیویه ۲۱۱. پندنامه یحیویه
نویسنده: امیر نظام گروسی
نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: منوچهر سعید وزیری
عقل و ذوق ۲۱۲. عقل و ذوق
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده: علی مظهر اصفهانی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
۲۱۳. گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری
با مقدمه اجمالی پیرامون زندگانی، آثار...
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲۱۴. مجموعه رسائل خطی فارسی
۲۱۵. مجموعه رسائل فارسی
از هر فنی ۲۱۶. از هر فنی
مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی ۲۱۷. مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی
سی‌ و سه‌ گفتار
سرشناسه: عارف نوشاهی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
۲۱۸. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌ ۲۱۹. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
۲۲۰. سوره
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 5: رضا رهگذر
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.، 8 جلد
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ۲۲۱. خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
نویسنده: فریدون سپری
کردستان، چاپ اول، سنندج، ۱۳۷۸ش.
۲۲۲. سوره
جنگ پنجم
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.
گلزار معانی ۲۲۳. گلزار معانی
نگارش‌ بزرگان‌ ادب‌ و هنر ایران‌ در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: احمد گلچین معانی
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تذکره مخزن الغرائب ۲۲۴. تذکره مخزن الغرائب
مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
سرشناسه: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد، به کوشش: محمد باقر
گنج سخن ۲۲۵. گنج سخن
شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثار آنان
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
سلوک حضور(بر سجاده شعر) ۲۲۶. سلوک حضور(بر سجاده شعر)
مجموعه‌ای‌ برگزیده‌ از اشعار فارسی‌ قرون‌ متمادی‌
گردآورنده: سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
تاریخواژه های یزد ۲۲۷. تاریخواژه های یزد
گزیده ای از ماده تاریخهای ابجدی درباره یزد از شعرای یزد و دیگر شعرا
به کوشش: علی اکبر شیرسلیمانیان
۲۲۸. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
سفینه بولونیا ۲۲۹. سفینه بولونیا
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه ۲۳۰. مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
نویسنده: صالح شهرستانی
• بی نا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۵۹ش.
فرهنگ مصطلحات الشعرا ۲۳۱. فرهنگ مصطلحات الشعرا
نویسنده: سیالکوتی مل وارسته لاهوری
مؤسسه پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
خلوتی با غدیر ۲۳۲. خلوتی با غدیر
گردآورنده: محمدمهدی بهداروند
حر، قم، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: حسین حسینی
۲۳۳. مجموعه اشعار جنگ
به کوشش: محمود شاهرخی، عباس مشفق کاشانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه ۲۳۴. منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه
نویسنده: تقی قوامی واعظ
• چاپ اول، ایران، ۱۳۷۴ش.
غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم ۲۳۵. غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم
قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی ۲۳۶. قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی
گردآورنده: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
ولایت نامه «غدیریه» ۲۳۷. ولایت نامه «غدیریه»
گزارشی از قصیده غدیریه و زندگینامه ملامهرعلی فدوی خویی
به کوشش: علی صدرائی خوئی
انصاریان، قم، ۱۳۷۶ش.
۲۳۸. زندگینامه و شرح حال مرحوم آیة الله حاج ملا علی خوئی نجفی قدس سره
به کوشش: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۵ش.
ارجوزه های طب سنتی ایران ۲۳۹. ارجوزه های طب سنتی ایران
نویسنده: حسن امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
یاد پاکان ۲۴۰. یاد پاکان
مجموعه ای از اشعار مذهبی
گردآورنده: ربابه ذوالانوار
دار الانصار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
سوگنامه اهل بیت علیهم السلام ۲۴۱. سوگنامه اهل بیت علیهم السلام
شامل مولودی، روضه، نوحه های سینه زنی و زنجیر زنی به همراه سوگنامه شهدای کربلا و اشعاری مناسب با مجالس ترحیم
نویسنده: قربان باقی زاده
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
نوبهار عالم جان ۲۴۲. نوبهار عالم جان
مناقب مهدوی در شعر فارسی
نویسنده: احمد احمدی بیرجندی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
ستایشگران خورشید ۲۴۳. ستایشگران خورشید
برگزیده‌ آثار یک‌ صد و بیست‌ و یک‌ شاعر در ستایش‌ مولی‌ الوحدین‌، امیرالمومنین‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام
گردآورنده: محمدجواد غفورزاده
افطار و گفتار علی علیه السلام ۲۴۴. افطار و گفتار علی علیه السلام
و شمه ای از زندگی حضرت زینب و رقیه خاتون و مصیبت خرابه شام سوغات سفر سوریه
نویسنده: مهدی سعیدی
• مشهد، ۱۴۰۳ق.
گلچین دل سوختگان آل یاسین ۲۴۵. گلچین دل سوختگان آل یاسین
نویسنده: عیسی رمضانی پور
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 3 جلد
۲۴۶. ستایش و سوک امام هشتم علیه السلام در شعر
شکوه قصیده ۲۴۷. شکوه قصیده
۲۴۸. آوای آسمانی (آوازها و تصانیف‌ استاد محمدرضا شجریان‌)
گردآورنده: محمود رستمی
نیکان کتاب، زنجان، ۱۳۸۶ش.
جنگنامه کشم و جرون نامه ۲۴۹. جنگنامه کشم و جرون نامه
نویسنده جرون نامه: قدری
تذکره حزین ۲۵۰. تذکره حزین
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: محمد باقر الفت اصفهانی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی و معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک
سفینه مراثی ونوحه ها ۲۵۱. سفینه مراثی ونوحه ها
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
بزم شاعران ۲۵۲. بزم شاعران
مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
گردآورنده: مهدی سهیلی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۵ش.
۲۵۳. نامه اهل خراسان
سرشناسه: غلامحسین یوسفی
نویسنده: غلامحسین یوسفی
زوار، چاپ اول، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۴۷ش.
۲۵۴. راهیان شعر امروز
سرشناسه: داریوش شاهین
گردآورنده: داریوش شاهین
مدبر، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
۲۵۵. مثل ماه
نویسنده: احسان الله شکراللهی
فراسخن، ۱۳۸۱ش.
۲۵۶. تذکره شعاعیه
نویسنده: محمدحسین شعاع شیرازی
بنیاد فارسی شناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمود طاووسی
شعر امروز ایران ۲۵۷. شعر امروز ایران
نویسنده: محمد حقوقی، احمد سمیعی، حسین معصومی همدانی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۵۸. چکامه زخم
مجموعه اشعار شاعران معاصر در مرثیه جلال آل احمد
سرشناسه: اکبر بهداروند
به کوشش: اکبر بهداروند
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
مولود غدیر ۲۵۹. مولود غدیر
شیخ انصاری در آینه شعر
گردآورنده: عبدالرضا شالچی
تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849) ۲۶۰. تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849)
علی علیه السلام در آیینه رباعی ۲۶۱. علی علیه السلام در آیینه رباعی
گردآورنده: شهربانو جشنی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: اکبر بهداروند
الصبر مطیة النجاح ۲۶۲. الصبر مطیة النجاح
قصیدة فی الحکم
شاعر: ابن الظهیر اربیلی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 1990م.، شارح لغات: عبدالقادر مبارک، با مقدمه: مازن مبارک
گلستان فوزی تویسرکانی ۲۶۳. گلستان فوزی تویسرکانی
حکایات‌ و مطالب‌ شیرین‌، قضایای‌ عجیبه‌، اشعار منتخبه‌...
نویسنده: ولی الله فوزی تویسرکانی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۶ش.
۲۶۴. هفت کشور و سفرهای ابن تراب
به کوشش: مهران افشاری، استاد ایرج افشار
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲۶۵. داستان باستان
۲۶۶. حکایت پارسایان
۱۱۰ حکایت‌ عرفانی‌
گردآورنده: رضا بابایی
هستی نما، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲۶۷. هزار حکایت صوفیان و...
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، نسخه برگردان: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار
۲۶۸. داستانهای کوتاه
۲۶۹. هفت زن هفت داستان
نویسنده: پوران فرخ زاد
گردآورنده: مژگان گرمسیری
راهیان اندیشه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
کآشوب ۲۷۰. کآشوب
نشر اطراف، چاپ دوم، تهران، ویراستار: مریم السادات حسینی سیرت، دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده
گنجینه سخن ۲۷۱. گنجینه سخن
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
جلد 6 به کوشش: محمد ترابی
نویسنده: ذبیح الله صفا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد
۲۷۲. هزار سال نثر پارسی
نویسنده: کریم کشاورز
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۲۷۳. نثرهای عرفانی و فلسفی با حواشی و توضیحات
به کوشش: پوران شجیعی
زوار، تهران،
معالجة النفس ۲۷۴. معالجة النفس
نویسنده: محمد طاهر بن محمد حسین قمی
• شش رساله فارسی، چاپخانه مصطفوی، ۱۳۳۹ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) ۲۷۵. گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب)
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) ۲۷۶. شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌)
کتابنمای ایران ۲۷۷. کتابنمای ایران
مجموعه مقالات
سرشناسه: چنگیز پهلوان
نویسنده: چنگیز پهلوان
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
فرهنگ ایران زمین ۲۷۸. فرهنگ ایران زمین
نویسنده جلد 30: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۲ش.، 20 جلد
محیط ادب ۲۷۹. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) ۲۸۰. بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات)
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
نقد و بررسی کتاب توس ۲۸۱. نقد و بررسی کتاب توس
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
کتاب توس (مجموعه مقالات) ۲۸۲. کتاب توس (مجموعه مقالات)
گردآورنده: توس
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
هفتاد مقاله ۲۸۳. هفتاد مقاله
ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
گردآورنده: دکتر یحیی مهدوی، استاد ایرج افشار
اساطیر، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
مقالات فرزان ۲۸۴. مقالات فرزان
به کوشش: احمد اداره چی
نویسنده: محمد فرزان
حیدری، تهران، ۱۳۵۶ش.
سایه سرو ۲۸۵. سایه سرو
حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: میثم کرمی
مجموعه شعر شهودی ۲۸۶. مجموعه شعر شهودی
۲۸۷. نامه های ادبی
سرشناسه: احمد احمدی بیرجندی
گردآورنده: احمد احمدی بیرجندی
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو ۲۸۸. المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
گردآورنده: غلامرضا طاهر، استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
المختارت من الرسائل ۲۸۹. المختارت من الرسائل
مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
• المختارات من الرسائل، انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
نامه های خاموشان ۲۹۰. نامه های خاموشان
نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار
به کوشش: محمد افشین وفایی، شهریار شاهین دژی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
نامه های دوستان ۲۹۱. نامه های دوستان
۲۹۲. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
نامه های ناموران ۲۹۳. نامه های ناموران
گزیده ای از نامه های رجال دینی و علمی به حضرت آیت الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
گردآورنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
۲۹۴. راپورت های یومیه و تذکره ها
نویسنده: ابراهیم نبوی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۹۵. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی
قصیده، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمد سید اخلاقی
۲۹۶. فردوسی نامه ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۲۹۷. کلیات دیوان رودکی سمرقندی
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، مصحح: یوسف سامویلوویچ براگینسکی
۲۹۸. رودکی؛ یاد یار مهربان
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی
سرشناسه: همایش بزرگداشت رودکی (۱۳۸۶: تهران)
یاد یار مهربان ۲۹۹. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۳۰۰. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اهورا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۰۱. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
۳۰۲. شاهنامه خوانی (مجموعه مقالات)
۳۰۳. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۳۰۴. داستان فرود از شاهنامه فردوسی
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: مجتبی مینوی، مصحح: محمد روشن
۳۰۵. سیمای رستم در شاهنامه
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: اسرافیل شیرچی
۳۰۶. واژه نامک (فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه)
نویسنده: عبدالحسین نوشین
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۰۷. حماسه ملی ایران
سرشناسه: تئودور نولدکه
مترجم: بزرگ علوی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
۳۰۸. نامور نامه
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۳۰۹. شاهنامه فردوسی
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
مترجم: کیکاووس جهانداری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳۱۰. در شناخت فردوسی
سرشناسه: حافظ محمود شیرانی
نویسنده: حافظ محمود شیرانی
مترجم: شاهد چوهدری
۳۱۱. پژوهشی در شاهنامه
در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
سرشناسه: حسین کریمیان
نویسنده: حسین کریمیان
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: علی میر انصاری
۳۱۲. جاذبه های فکری فردوسی
سرشناسه: احمد رنجبر
نویسنده: احمد رنجبر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۱۳. زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
سرشناسه: محمد دبیر سیاقی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
• زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه، علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳۱۴. نمیرم از این پس که من زنده ام
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (هزاره‌ تدوین‌ شاهنامه‌) دی‌ ماه‌ ۱۳۶۹ - دانشگاه‌ تهران‌
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (۱۳۶۹: تهران‌)
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شاهنامه از دست نویس تا متن ۳۱۵. شاهنامه از دست نویس تا متن
جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن
نویسنده: جلال خالقی مطلق
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۳۱۶. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: جلال خالقی مطلق
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۱۷. الأثر الاسلامی فی الملحمة الایرانیة...
نویسنده: عبدالحفیظ حجاب
دار الهادی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۸ق.
۳۱۸. جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی
۳۱۹. نامه باستان
نویسنده: جلال الدین کزازی
سمت، تهران، ۱۳۸۳ش.، 8 جلد
متون شرقی، شیوه های غربی ۳۲۰. متون شرقی، شیوه های غربی
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
نویسنده: محمود امیدسالار
• ضمیمه آینه میراث - 17، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
جامعه شناسی خودکامگی ۳۲۱. جامعه شناسی خودکامگی
تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
نویسنده: علی رضاقلی
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۲۲. ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی
سرشناسه: کتایون صارمی
نویسنده: کتایون صارمی، فریدون امانی
پیشرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۲۳. کسایی مروزی
زندگی، اندیشه و شعر او
نویسنده: محمد امین ریاحی
علمی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۱ش.
قصیده ای نویافته از کسائی ۳۲۴. قصیده ای نویافته از کسائی
دیوان منجیک ترمذی ۳۲۵. دیوان منجیک ترمذی
به کوشش: احسان شواربی مقدم
نویسنده: علی منجیک ترمذی
شاعر: علی منجیک ترمذی
• دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۳۲۶. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، با تعلیق: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
۳۲۷. ابوسعید ابوالخیر پیر دانش و بینش
سرشناسه: کاظم محمدی وایقانی
نویسنده: کاظم محمدی وایقانی
رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری ۳۲۸. رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری
به کوشش: محمود مدبری
شاعر: خواجه عبدالله انصاری
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۳۲۹. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: م . درویش، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، خطاط: محمدتقی سرمست
باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) ۳۳۰. باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار)
سرشناسه: پرویز اذکائی
گردآورنده: پرویز اذکائی
توس، تهران، ۱۳۷۵ش.
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۳۳۱. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: محمد علی سبزه کار
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جلال الدین همایی
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور
۳۳۲. بررسی انتقادی رباعیات خیام
با مقابله‌ با نسخه‌ها و چاپهای‌ جدید و افزودن‌ نسخه‌ بدلها، ...
مترجم: فریدون بدره ای
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
رباعیات خیام در منابع کهن ۳۳۳. رباعیات خیام در منابع کهن
گردآورنده: علی میرفضلی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۳۴. می و مینا
سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳۳۵. خیام شناخت (مجموعه‌ مقاله‌)
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۸۵ش.، اشراف: محمدتقی راشد محصل
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۳۳۶. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ.
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ ۳۳۷. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬
معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه ۳۳۸. نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
نویسنده: مسعود قاسمی
• ضمیمه آینه میراث- 22، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.
به گزین علی نامه ۳۳۹. به گزین علی نامه
کهن ترین منظومه شیعی فارسی از سراینده ای با تخلص «ربیع» سروده 482 هجری قمری
شاعر: ربیع
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مختاری نامه ۳۴۰. مختاری نامه
مقدمه‌ دیوان‌ عثمان‌ مختاری‌
نویسنده: جلال الدین همایی
۳۴۱. تحلیل اشعار ناصر خسرو
به انضمام پنج پیوست
سرشناسه: مهدی محقق
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ ششم، تهران، خرداد ۱۳۷۴ش.
۳۴۲. مفلس کیمیا فروش
نقد و تحلیل شعر انواری
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳۴۳. دیوان انوری
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی ۳۴۴. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) ۳۴۵. شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص)
شارح: محمد دامادی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) ۳۴۶. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جواد بشری، مصحح: جواد بشری
۳۴۷. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: سید حسن وحید دستگردی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
تحفة العراقین ۳۴۸. تحفة العراقین
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: علی صفری آق قلعه
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
بدیل بی بدیل ۳۴۹. بدیل بی بدیل
پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
نویسنده: سعید مهدوی فر
• ضمیمه آینه میراث- 29، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی ۳۵۰. تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی
۳۵۱. تصویر های زیبا در اشعار خاقانی
نویسنده: علی اردلان جوان
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
برگزیده حدیقه سنائی ۳۵۲. برگزیده حدیقه سنائی
سرشناسه: مجدود بن آدم سنایی
به کوشش: ناصر عاملی
طهوری، چاپ اول، تهران، ، با مقدمه: ناصر عاملی
۳۵۳. تازیانه های سلوک
نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳۵۴. مکاتیب سنائی
به کوشش: نذیر احمد
نویسنده: حکیم سنایی
سندباد نامه ۳۵۵. سندباد نامه
اسرار نامه ۳۵۶. اسرار نامه
نویسنده: فریدالدین عطار
• اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: صادق گوهربین
دیوان عطار ۳۵۷. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: دکتر تقی تفضلی
نگاه، تهران، ۱۳۷۳ش.، به کوشش: استاد بدیع الزمان فروزانفر
مختارنامه ۳۵۸. مختارنامه
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۳۵۹. مصیبت نامه
۳۶۰. مظهر العجایب
نویسنده: فریدالدین عطار
پازینه، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: مرتضی حسینی برغانی
منطق الطیر عطار ۳۶۱. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
۳۶۲. برگزیده منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر عطار، زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: فاطمه صنعتی نیا و کامل احمدنژاد
سی مرغ و سیمرغ ۳۶۳. سی مرغ و سیمرغ
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌ ۳۶۴. داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
به کوشش: خلیل خطیب رهبر
گلستان کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
دریای جان ۳۶۵. دریای جان
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم: مهرآفاق بایبردی
مترجم جلد 1: دکتر عباس زریاب خوئی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۳۶۶. زبور پارسی
نگاهی به زندگی و غزلهای عطار
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، تهران، ۱۳۸۰ش.
دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم ۳۶۷. دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم
۳۶۸. کلیله و دمنه
با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
نویسنده: نصرالله منشی
علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.، شارح اشعار عربی: جعفر سجادی
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۳۶۹. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه
نویسنده: فضل الله اسفزاری
انتشارات سخن، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: بهروز ایمانی، با تعلیق: بهروز ایمانی، مصحح: بهروز ایمانی
روضة العقول ۳۷۰. روضة العقول
مهستی گنجه ای ۳۷۱. مهستی گنجه ای
بزرگترین‌ زن‌ شاعر رباعی‌ سرا
به کوشش: معین الدین محرابی
توس، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: معین الدین محرابی، مصحح: بهمن حمیدی و کریم حسین آبادی
چهار مقاله ۳۷۲. چهار مقاله
نویسنده: احمد نظامی
زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: محمد قزوینی و محمد معین
جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، شرح لغات: محمد معین، مصحح: محمد قزوینی
کلیات خمسه نظامی ۳۷۳. کلیات خمسه نظامی
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، به کوشش: پرویز بابایی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، مصحح: سامیه بصیرمژدهی
۳۷۴. حالات عشق مجنون
نویسنده: جلال ستاری
توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۳۷۵. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
• پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
رتبة الحیات ۳۷۶. رتبة الحیات
نویسنده: یوسف بن ایوب همدانی
• رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور، توس، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد امین ریاحی، مصحح: محمد امین ریاحی
حکیم نامه ۳۷۷. حکیم نامه
به انضمام ذیل سیر العباد و اشعار دیگر او
نویسنده: اوحدالدین رازی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۳۷۸. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
مجموعه آثار حسام الدین خویی ۳۷۹. مجموعه آثار حسام الدین خویی
سرشناسه: حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ حسام خویی‌
نویسنده: حسام الدین خویی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: صغری عباس زاده
همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست) ۳۸۰. همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست)
سرشناسه: حکیم ‌زجاجی
نویسنده: حکیم زجاجی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، مصحح: علی پیرنیا
دیوان رکن الدین دعویدار قمی ۳۸۱. دیوان رکن الدین دعویدار قمی
شاعر ذواللسانین سده ششم و اوائل سده هفتم هجری
نویسنده: محمد بن سعد دعویدار قمی
امیرکبیر، چاپ ؟، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: علی محدث
سوانح الافکار رشیدی ۳۸۲. سوانح الافکار رشیدی
بیان الحقایق ۳۸۳. بیان الحقایق
مجموعه هفده رساله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده
زنگی نامه ۳۸۴. زنگی نامه
شش‌ رساله‌ و مقامه‌ و مناظره‌
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد زنگی بخاری
توس، تهران، ۱۳۷۲ش.
برگزیده اعجوبه و محجوبه ۳۸۵. برگزیده اعجوبه و محجوبه
داستان عامیانه کهن فاسی
سرشناسه: حامد بن فضل الله سرخسی
گردآورنده: سید علی آل داوود
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مرزبان نامه ۳۸۶. مرزبان نامه
نویسنده: شهاب الدین عرب شاه
موسسه الانتشار العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق. برابر ۱۳۷۶ش. برابر 1997م.
۳۸۷. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
بوستان سعدی ۳۸۸. بوستان سعدی
غزلهای سعدی ۳۸۹. غزلهای سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: غلامحسین یوسفی
۳۹۰. گلستان سعدی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
نشر مشعل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
از گلستان بیخزان شیخ شیراز ۳۹۱. از گلستان بیخزان شیخ شیراز
نویسنده: سعدی شیرازی
انتشارات معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.، ویرایش: جویا جهانبخش
شرح گلستان ۳۹۲. شرح گلستان
نویسنده: محمد خزائلی
جاویدان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۸ش.
جاویدان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۶ش.
خیابان گلستان ۳۹۳. خیابان گلستان
شرح گلستان سعدی
سرشناسه: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو
شارح: سراج الدین علی خان آرزو
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۵ش.، مصحح: مهرنور محمد خان
سعدی شناسی ۳۹۴. سعدی شناسی
سرشناسه: کورش کمالی سروستانی
به کوشش: کوروش کمالی سروستانی
دانشنامه فارس، چاپ اول، شیراز، اردیبهشت ۱۳۷۷ش.
سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت ۳۹۵. سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت
مترجم: کاظم فیروزمند
• سعدی، نشر نامک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۶ش.
۳۹۶. ذکر جمیل سعدی
مجموعه مقالات و اشعار به‌مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه
سرشناسه: کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد شیخ مصلح‌الدین سعدی (نخستین: ‎۱۳۶۳: شیراز)
گردآورنده: کمیسیون ملی یونسکو در ایران
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
۳۹۷. سیمای سعدی
سرشناسه: جعفر موید شیرازی
نویسنده: جعفر موید شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، ویرایش دوم، شیراز، ۱۳۷۶ش.
دل بی قرار سعدی (چهار گفتار) ۳۹۸. دل بی قرار سعدی (چهار گفتار)
نویسنده: مهشید مشیری
• کتابسرای تندیس، تهران، ۱۳۹۲ش.
انتها نامه ۳۹۹. انتها نامه
سرشناسه: محمد بن محمد سلطان ولد
نویسنده: محمد جلال الدین رومی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با تعلیق: محمدعلی خزانه دارلو، مصحح: محمدعلی خزانه دارلو
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۴۰۰. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
شاعر: ابراهیم عراقی همدانی
• کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی، کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
دی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ناصر هیری
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۴۰۱. جوامع الحکایات و لوامع الروایات
نویسنده: محمد عوفی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، مصحح: محمد معین
• متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، 3 جلد، مصحح: امیربانو مصفا و مظاهر مصفا
دیوان قائمیات ۴۰۲. دیوان قائمیات
نویسنده: حسن محمود کاتب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه انگلیسی: جلال حسینی بدخشانی، مصحح: جلال حسینی بدخشانی
دیوان کامل شمس تبریزی ۴۰۳. دیوان کامل شمس تبریزی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات دیوان شمس تبریزی، نشر طلوع، بی جا، ۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر و جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر، به کوشش: پرویز بابایی
غزل شمس ۴۰۴. غزل شمس
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ناصر شکوری
• غزلیات شمس تبریز، انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، شارح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با گزینش: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر بشارت، ایران، ۱۳۷۳ش.
شکوه شمس ۴۰۵. شکوه شمس
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
مثنوی معنوی ۴۰۶. مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
لب لباب مثنوی ۴۰۷. لب لباب مثنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: کمال الدین حسین کاشفی
بنگاه مطبوعاتی افشاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: نصرالله تقوی
سراج السالکین ۴۰۸. سراج السالکین
منتخب مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ملا محسن فیض کاشانی
بر بامهای آسمان ۴۰۹. بر بامهای آسمان
گزیده ای موضوعی از مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی
به کوشش: سامیه بصیرمژدهی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ۴۱۰. شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
نویسنده: ملا هادی سبزواری
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۸۵ق.
۴۱۱. با پیر بلخ
کاربرد مثنوی در خودشناسی
نویسنده: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی ۴۱۲. نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی
در تفاسیر مثنوی معنوی
نویسنده: کریم زمانی جعفری
اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
آیات مثنوی ۴۱۳. آیات مثنوی
گردآورنده: محمود درگاهی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
نردبان شکسته ۴۱۴. نردبان شکسته
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۱۵. سرنی
نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
بحر در کوزه ۴۱۶. بحر در کوزه
نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی ۴۱۷. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۹ش.، 15 جلد
۴۱۸. شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار
سرشناسه: ولی محمد اکبر آبادی
نویسنده: ولی محمد اکبر آبادی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 7 جلد، مصحح: نجیب مایل هروی
تفسیر مثنوی مولوی ۴۱۹. تفسیر مثنوی مولوی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۴۲۰. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول
نویسنده: سلمان صفوی
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: حسین نصر
۴۲۱. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی
نویسنده: آدینه محمد خوارزمی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عباسعلی وفائی
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی ۴۲۲. معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی
شروح فارسی و موجود در ایران
نویسنده: رضا شجری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح مثنوی ۴۲۳. شرح مثنوی
نویسنده: محمد نعیم
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
منتخب رباعیات مولانا ۴۲۴. منتخب رباعیات مولانا
مروری کوتاه بر سیر اندیشه مولانا در رباعی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
به کوشش: علی محمد رضائی کلانتری
محراب قلم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: علی محمد رضائی کلانتری، خطاط: محمد علی صادقی
۴۲۵. از دریا به دریا
کشف الابیات مثنوی
سرشناسه: محمدتقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 4 جلد
۴۲۶. Rumi
past and present، east and west: the life، teachings and poetry of Jalal al -Din Rumi
سرشناسه: فرانکلین لوئیس
نویسنده: فرانکلین لوئیس
‎Oxford، چاپ اول، انگلستان، 2000م.
ثواقب المناقب اولیاء الله ۴۲۷. ثواقب المناقب اولیاء الله
نویسنده: عبدالوهاب‌ بن جلال‌ الدین محمد همدانی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: سید عارف نوشاهی، مصحح: سید عارف نوشاهی
قمار عاشقانه شمس و مولانا ۴۲۸. قمار عاشقانه شمس و مولانا
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
۴۲۹. تحفه های آن جهان
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
مولوی نامه ۴۳۰. مولوی نامه
مولوی چه می گوید
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
پله پله تا ملاقات خدا ۴۳۱. پله پله تا ملاقات خدا
درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
علمی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۴۳۲. نی نامه
نویسنده: مولانا یعقوب چرخی
• نی نامه (چهار رساله درباره مولانا)، عرفان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، به اهتمام: عفت مستشار نیا
شناسنامه جلال الدین مولوی ۴۳۳. شناسنامه جلال الدین مولوی
نویسنده: سازمان ثبت احوال یهود
• چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
مولانا جلال الدین هگل شرق است ۴۳۴. مولانا جلال الدین هگل شرق است
• بی نا، بی جا، -۸۳۱ ۶ش.
عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها] ۴۳۵. عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها]
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب ۴۳۶. مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بعثت، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
دیوان کامل جهان ملک خاتون ۴۳۷. دیوان کامل جهان ملک خاتون
به کوشش: پوراندخت کاشانی راد، کامل احمدنژاد
شاعر: جهان ملک خاتون
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
دیوان حافظ ۴۳۸. دیوان حافظ
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، اشراف: حسین کوهی کرمانی، با مقدمه: سید علی آل داوود، مصحح: حبیب الله قاآنی شیرازی و ابوالحسن یغمای جندقی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
۴۳۹. کلیات دیوان حافظ فارسی ـ انگلیسی
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
گردآورنده: صالحه صالحپور
مترجم به انگلیسی: هنری ویلبر فورس کلاک
فرهنگسرای میردشتی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۴۰. دیوان حافظ
بر اساس غنی و قزوینی
جیحون، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: محمدرضا قنبری، خطاط: مهدی فلاح
۴۴۱. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
سرشناسه: سعید نیاز کرمانی
نویسنده: سعید نیاز کرمانی
پاژنگ، تهران، ۱۳۷۰ش.
Hafiz. Poems from the divan of Hafiz ۴۴۲. Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل
• چند غزل از دیوان حافظ، انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ش.، خطاط: محمدحسین شیرازی
الشاعر حافظ الشیرازی ۴۴۳. الشاعر حافظ الشیرازی
شاعر الغزل العرفانی
۴۴۴. غزلیات حافظ
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: عبدالعلی ادیب برومند و پوراندخت برومند
۴۴۵. الحافظ الشیرازی
شاعر الغناء والغزل فی ایران
مترجم: ابراهیم امین الشواربی
دار الروضة، بیروت، 1989م.
۴۴۶. رند عالم سوز
حضور در دنیای حافظ با گفت و شنودی صمیمانه
نویسنده: عبدالوهاب فیروزی
قصیده سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
هستی شناسی حافظ ۴۴۷. هستی شناسی حافظ
کاوشی در بنیادهای اندیشه های او
نویسنده: داریوش آشوری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
چارده روایت ۴۴۸. چارده روایت
مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
کتاب پرواز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۴۹. حافظ به روایت شهریار
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی، حسن ذوالفقاری
نویسنده: محمد حسین شهریار
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۵۰. شرح شکن زلف
بر حواشی دیوان حافظ
نویسنده: دکتر فتح الله مجتبائی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۵۱. حافظ خراباتی
روابط اجتماعی‌ و سیاسی‌ خواجه‌ حافظ شیرازی‌ با معاصرانش‌ وبدست‌ دادن‌ شان‌ نزول‌ و تاریخ‌ سروده‌ شدن‌ این‌ آثار و شرح‌ و تفسیر هر یک‌ از آنها از آغاز تا انجام
نویسنده: رکن الدین همایونفر
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 8 جلد
۴۵۲. بانگ جرس
راهنمای مشکلات دیوان حافظ
نویسنده: عبدالعلی پرتو علوی
خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۹ش.
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۴۵۳. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
نویسنده: قاسم غنی
زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد قزوینی
مقالات حافظ ۴۵۴. مقالات حافظ
نویسنده: حسینعلی هروی
کتاب سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: عنایت الله مجیدی
۴۵۵. جمال آفتاب و آفتاب هر نظر
شرحی بر دیوان حافظ
نویسنده: آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی)
تقریر درس: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نور، تهران، ۱۳۶۸ش.
از کوچه رندان ۴۵۶. از کوچه رندان
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۵۷. شرح غزلهای حافظ
سرشناسه: حسینعلی هروی
نویسنده: حسینعلی هروی
نشر سیمرغ، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، به کوشش: زهرا شادان
۴۵۸. حافظیات
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
هستی نما، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۵۹. در جستجوی حافظ
توضیح‌، تفسیر و تاویل‌ غزلیات‌، قصاید...
سرشناسه: رحیم ذوالنور
شارح: رحیم ذوالنور
زوار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
۴۶۰. چنین گفت حافظ شیراز
نویسنده: محمد قراگوزلو
حدیث امروز، قزوین، ۱۳۸۳ش.
حافظ و پیدا و پنهان زندگی ۴۶۱. حافظ و پیدا و پنهان زندگی
نویسنده: منصور رستگار فسایی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.
۴۶۲. حافظ حافظه ماست
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز) ۴۶۳. عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز)
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۶۴. عرفان حافظ
سرشناسه: مرتضی مطهری
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۶۵. دیوان حسن کاشی
تاریخ محمدی ۴۶۶. تاریخ محمدی
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: حسن کاشی
۴۶۷. یکصد غزل و یک ساقی نامه خواجوی کرمانی
سرشناسه: محمود بن علی خواجوی کرمانی
گردآورنده: محمود طاووسی
نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۰ش.، خطاط: قاسم احسنت
روضة الانوار ۴۶۸. روضة الانوار
نویسنده: خواجوی کرمانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: محمود عابدی، با تعلیق: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
نخلبند شعراء ۴۶۹. نخلبند شعراء
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ ۲۳ الی‌ ۲۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۰
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ (۱۳۷۰: کرمان‌)
نویسنده: احمد امیری خراسانی
مرکز کرمان شناسی، کرمان، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
شرح گلشن راز ۴۷۰. شرح گلشن راز
سرشناسه: علی بن محمد ترکه اصفهانی
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
نشر آفرینش، تهران، ۱۳۷۵ش.، با تعلیق: کاظم دزفولیان، مصحح: کاظم دزفولیان
شرح گلشن راز ۴۷۱. شرح گلشن راز
نویسنده: ناشناس
• شرح گلشن راز، هیرمند، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: عسکر حقوقی
مثنوی گلشن راز ۴۷۲. مثنوی گلشن راز
شاعر: محمود شبستری
نشر اشراقیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: احمد علی طایفه دولو
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: پرویز عباسی داکانی
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌] ۴۷۳. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]
سرشناسه: محمد بن یحیی لاهیجی
نویسنده: محمد لاهیجی
• مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمدبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]، کتابفروشی محمودی، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: کیوان سمیعی
۴۷۴. متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری
دیوان شمس مغربی ۴۷۵. دیوان شمس مغربی
شاعر: محمدشیرین شمس مغربی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، مرداد ۱۳۴۸ش.، خطاط: علی منظوری
اخلاق الاشراف ۴۷۶. اخلاق الاشراف
نویسنده: عبید زاکانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: علی اصغر حلبی
۴۷۷. مخمس موش و گربه
شاعر: محمود متدین
• گنجینه طنز فارسی شامل موش و گربه عبید زاکانی و مخمس موش و گربه، رجبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۷۸. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: عبید زاکانی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۷ش.
زاکانی نامه ۴۷۹. زاکانی نامه
رساله در شرح احوال، آثار، و نقد افکار مولانا عبید زاکانی (همراه با گزیده یی از نوشته و سروده ها و توضیح آنها)
نویسنده: علی اصغر حلبی
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
سندبادنامه منظوم ۴۸۰. سندبادنامه منظوم
سرشناسه: عضد یزدی
شاعر: عضد یزدی
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد جعفر محجوب، مصحح: محمد جعفر محجوب
نامه عماد ۴۸۱. نامه عماد
سرشناسه: ابوالقاسم رادفر
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
موسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی، چاپ اول، کرمان، ۱۳۷۸ش.
دیوان کمال الدین مسعود خجندی ۴۸۲. دیوان کمال الدین مسعود خجندی
سرشناسه: مسعود کمال خجندی
نویسنده: کمال الدین مسعود خجندی
دانش،شعبه ادبیات خاور، چاپ اول، روسیه، 1975م.، 2 جلد، به کوشش: ک شیدفر
برزونامه (بخش کهن) ۴۸۳. برزونامه (بخش کهن)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: اکبر نحوی، با مقدمه: اکبر نحوی، مصحح: اکبر نحوی
دیوان لطف الله نیشابوری ۴۸۴. دیوان لطف الله نیشابوری
۴۸۵. روضه خلد
سرشناسه: مجدخوافی
نویسنده: مجد خوافی
زوار، تهران، ۱۳۴۵ش.، با مقدمه: محمود فرخ، به کوشش: حسین خدیوجم
افسانه گلریز ۴۸۶. افسانه گلریز
نویسنده: ضیاءالدین نخشبی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
بقای بعد از مغول ۴۸۷. بقای بعد از مغول
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۲ش.
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی) ۴۸۸. ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
شاعر: عمادالدین نسیمی
• زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، به کوشش: یدالله جلالی پندری
تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری) ۴۸۹. غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری)
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی» ۴۹۰. دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی»
شاعر: امیر علی شیر نوائی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
۴۹۱. نامه ها و منشآت جامی
بهارستان ۴۹۲. بهارستان
نویسنده: عبدالرحمن جامی
اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
اطلاعات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
مقامات جامی ۴۹۳. مقامات جامی
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نویسنده: عبدالواسع نظامی باخزری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
۴۹۴. جامی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۹۵. جامی
متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراءنورالدین‌ عبدالرحمن‌ جامی‌ ۸۹۸ - ۸۱۷ هجری‌ قمری‌
نویسنده: علی اصغر حکمت
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۹۶. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی
سرشناسه: اعلا خان افصح زاده
نویسنده: اعلا خان افصح زاده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مثنوی شیرین و فرهاد ۴۹۷. مثنوی شیرین و فرهاد
نویسنده: سلیمی جرونی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: نجف جوکار
دیوان سلیمی تونی ۴۹۸. دیوان سلیمی تونی
دفتر اشعار صوفی ۴۹۹. دفتر اشعار صوفی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: صوفی محمد هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۰۰. دیوان قبولی هروی
بر اساس چاپ عکسی اسماعیل حکمت ارتایلان
گردآورنده: یحیی خانمحمد آذری
شاعر: قبولی هروی
شرح الکنوز و بحر الرموز ۵۰۱. شرح الکنوز و بحر الرموز
۵۰۲. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
مناظر الانشاء ۵۰۳. مناظر الانشاء
منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» ۵۰۴. منظومه نثر اللئالی «گنج گهر»
نویسنده: ندیمی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، مصحح: حمید رهبر و فاطمه روحانی
سلم السماوات ۵۰۵. سلم السماوات
میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار) ۵۰۶. میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار)
نویسنده: نفیسه ایرانی
• ضمیمه آینه میراث- 24، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
رستم نامه ۵۰۷. رستم نامه
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
به کوشش: سجاد آیدنلو
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: سجاد آیدنلو
لطائف الطوایف ۵۰۸. لطائف الطوایف
سرشناسه: علی بن حسین فخرالدین صفی
نویسنده: فخرالدین علی صفی
اقبال، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
• لطائف الطوائف، اقبال، تهران، ۱۳۶۷ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
دیوان فهمی استرآبادی ۵۰۹. دیوان فهمی استرآبادی
نویسنده: فهمی استرآبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: محمدحسین کرمی، مصحح: محمدحسین کرمی
شاه اسماعیل نامه ۵۱۰. شاه اسماعیل نامه
به ضمیمه شرح جنگ‌ها و احوال شاه‌اسماعیل اول
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
منظومه گوی و چوگان «کارنامه» ۵۱۱. منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
• ضمیمه آینه میراث- 34، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، با تعلیق: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، مصحح: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
بلبل نامه ۵۱۲. بلبل نامه
شاعر: علی گیلانی پومنی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 17، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی
دیوان مولانا محتشم کاشانی ۵۱۳. دیوان مولانا محتشم کاشانی
شامل رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، رباعیات، مثنویات،بانضمام زندگی نامه از حسن سادات ناصری
سرشناسه: علی بن احمد محتشم کاشانی
شاعر: علی محتشم کاشانی
هفت دیوان محتشم کاشانی ۵۱۴. هفت دیوان محتشم کاشانی
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: علی محتشم کاشانی
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین ۵۱۵. توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین
نویسنده: محیی لاری
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
۵۱۶. سرو و تذور
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) ۵۱۷. جامع اللغات (فرهنگ منظوم)
به کوشش: افسانه شیفته فر
نویسنده: نیازی حجازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) ۵۱۸. شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی)
دیوان اشعار اشرف مازندرانی ۵۱۹. دیوان اشعار اشرف مازندرانی
۵۲۰. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
نویسنده: عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
کنز الاکتساب ۵۲۱. کنز الاکتساب
رساله ای منظوم در فن مهر کنی و هنرهای وابسته
به کوشش: سید عارف نوشاهی
شاعر: ابن عطاءالله رحمتی
دیوان رضی الدین آرتیمانی ۵۲۲. دیوان رضی الدین آرتیمانی
سرشناسه: رضی الدین آرتیمانی
شاعر: رضی الدین آرتیمانی
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، مصحح: محمد عطار، خطاط: عبدالملکی تویسرکانی
دیوان سنجر کاشانی ۵۲۳. دیوان سنجر کاشانی
دیوان شیخ بهائی ۵۲۴. دیوان شیخ بهائی
شامل اشعار و آثار فارسی
سرشناسه: محمد بن حسین شیخ بهائی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
• دیوان کامل شیخ بهائی، گلشائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
۵۲۵. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی
مترجم آیات و روایات و کلمات عربی: حسن طارمی
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
گلچین صائب ۵۲۶. گلچین صائب
شامل قریب2445 بیت و 185 موضوع
شاعر: صائب تبریزی
آتلیه هنر، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: علی اکبر کاوه
۵۲۷. فرهنگ اشعار صائب
نویسنده: احمد گلچین معانی
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
مثنوی ملاصدرا ۵۲۸. مثنوی ملاصدرا
تحلیل شخصیت خیام ۵۲۹. تحلیل شخصیت خیام
بررسی آراء فلسفی ادبی مذهبی و علمی عمر بن ابراهیم خیام
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
شوق مهدی ۵۳۰. شوق مهدی
تضمینی‌ از غزلیات‌ لسان‌ الغیب‌ حافظ شیرازی‌ در مدح‌ مهدی‌ موعود اسلام‌ و پیشوای‌ غائب‌ جهان‌...
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، آذر ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۵۳۱. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: علی صفیر، مصحح: محمد پیمان
• کلیات علامه ملا محمد محسن فیض کاشانی، سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، با مقدمه: مصطفی فیضی کاشانی ، مصحح: مصطفی فیضی کاشانی
۵۳۲. پند اهل دانش و هوش بزبان گربه و موش
به کوشش: فرج الله زکی کردی
• بی نا، مصر، ۱۳۴۷ق.
اسکندرنامه (بخش ختا) ۵۳۳. اسکندرنامه (بخش ختا)
به کوشش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: منوچهر خان حکیم
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
دیوان اشراق ۵۳۴. دیوان اشراق
به کوشش: سمیرا پوستین دوز
پیشگفتار: جویا جهانبخش
شاعر: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
دیوان مولینا میر محمدباقر داماد ۵۳۵. دیوان مولینا میر محمدباقر داماد
چاپخانه سعادت، اصفهان، با مقدمه: ع- ا- ابرقوئی، به کوشش: میرزا محمود شفیعی
دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان ۵۳۶. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان
دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی ۵۳۷. دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی
به کوشش: اصغر علمی
شاعر: محمد رفیع واعظ قزوینی
ما، تهران، ۱۳۸۳ش.
کلیات بیدل ۵۳۸. کلیات بیدل
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
شاعر: عبدالقادر بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، مصحح: اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی
مثنوی محیط اعظم ۵۳۹. مثنوی محیط اعظم
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
برگ، تهران، ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: یوسفعلی میرشکاک، مصحح: یوسفعلی میرشکاک
عبدالقادر بیدل ۵۴۰. عبدالقادر بیدل
زندگی، نقد و بررسی و گزیده آثار
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ۵۴۱. شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ، آگاه، تهران، ۱۳۷۱ش.
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۵۴۲. فیض قدس
احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل
نویسنده: خلیل الله خلیلی
• تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۴۳. شاعری در هجوم منتقدان
نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) ۵۴۴. دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله)
دیوان مخلص کاشانی ۵۴۵. دیوان مخلص کاشانی
سرشناسه: محمد مخلص کاشانی
شاعر: محمد مخلص کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: حسن عاطفی، با تعلیق: حسن عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی ۵۴۶. دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی
به کوشش: یوسف بیگ باباپور
شاعر: میرعبدالفتاح موسوی مراغی
• دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) ۵۴۷. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان)
مثنوی پیر و جوان ۵۴۸. مثنوی پیر و جوان
سرشناسه: میر احمد طباطبائی
شاعر: میرزا نصیرالدین اصفهانی
دیوان هاتف اصفهانی ۵۴۹. دیوان هاتف اصفهانی
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• کلیات دیوان هاتف اصفهانی، مکتبة فخراوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
دیوان اشراق ۵۵۰. دیوان اشراق
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
گردآورنده: صادق اشراقی
• دیوان اشراق (پیرامون قیام حضرت سید الشهداء)، دار النشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
۵۵۱. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، اسفند ۱۳۷۹ش.
۵۵۲. پیغمبر دزدان
۵۵۳. قصه های استاد
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
توس، تهران، ۱۳۵۳ش.، به کوشش: ابوالفضل قاسمی
دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) ۵۵۴. دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق)
دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) ۵۵۵. دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی، به کوشش: احمد کرمی
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، کتابفروشی محمودی، بی جا، ۲ش.
آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق) ۵۵۶. آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق)
گردآورنده: علیرضا شانظری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، به کوشش: علیرضا شانظری
دیوان شاطر عباس صبوحی ۵۵۷. دیوان شاطر عباس صبوحی
سرشناسه: شاطر عباس صبوحی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر عباس صبوحی
منوچهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شجرة الملوک ۵۵۸. شجرة الملوک
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: صبوری، ناصح، ظهیر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: منصور صفت گل، با توضیحات: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل
۵۵۹. دیوان عبد علیشاه کاشانی
شاعر: عبدالعلی نطنزی کاشانی
مرسل، چاپ اول، کاشان، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: افشین عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
گنجینة الاسرار ۵۶۰. گنجینة الاسرار
سرشناسه: نورالله بن عبدالله عمان سامانی
نویسنده: نورالله عمان سامانی
• گنجینه ی اسرار، حق بین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: مصطفی آرنگ، مصحح: مصطفی آرنگ
دیوان غالب دهلوی ۵۶۱. دیوان غالب دهلوی
به کوشش: محسن کیانی
شاعر: غالب دهلوی
روزنه، تهران، ۱۳۷۶ش.
دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان» ۵۶۲. دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان»
انتشارات اطلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
کلیّات دیوان فدایی ۵۶۳. کلیّات دیوان فدایی
نویسنده: حاج ملا محمد اسماعیل فدائی کزازی
پیام سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: غلامرضا فدایی عراقی، مصحح: غلامرضا فدایی عراقی
دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی) ۵۶۴. دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی)
گردآورنده: حمیدرضا قلیچ خانی
شاعر: عباس فروغی بسطامی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله ۵۶۵. منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
علمی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۵۶۶. زنبیل حاج فرهاد میرزا
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: قربان نجفی، با مقدمه: محمد رمضانی، مصحح: قربان نجفی، به کوشش: شمس فراهانی
۵۶۷. کلیات محمودخان ملک الشعراء
شاعر: محمودخان ملک الشعراء
آثار جاودانه، چاپ اول، کاشان، ۱۳۸۷ش.، مصحح: حسن عاطفی و افشین عاطفی
دیوان شمس الفصحاء محیط قمی ۵۶۸. دیوان شمس الفصحاء محیط قمی
سرشناسه: محمد محیط قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: میرزا محمد محیط قمی
نشریات ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار ۵۶۹. دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار
سرشناسه: ناصر الدین قاجار،شاه ایران
شاعر: ناصرالدین شاه قاجار
تهذیب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، اشراف: جواد معصومی
مثنوی طاقدیس ۵۷۰. مثنوی طاقدیس
به همراه منتخبی از غزلیات عالم ربانی حاج ملا احمد فاضل نراقی
سرشناسه: احمد بن محمد مهدی نراقی
شاعر: ملا احمد نراقی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: حسن نراقی
دیوان مولانا خالد ۵۷۱. دیوان مولانا خالد
شاعر: خالد نقشبندی
Beyazit، استانبول، 1955م.
تشویق العارفین ۵۷۲. تشویق العارفین
۵۷۳. مجموعه آثار یغمای جندقی
به کوشش: سید علی آل داوود
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: سید علی آل داوود
بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار ۵۷۴. بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
بنیاد آرمان ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، به کوشش: نصرت الله نوح
دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری ۵۷۵. دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری
گردآورنده: علی عبدالرسولی
شاعر: ادیب پیشاوری
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
کتاب باغ بهشت ۵۷۶. کتاب باغ بهشت
شاعر: اشرف الدین حسینی
کتابفروشی خیام، تهران، ۲ش.
دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) ۵۷۷. دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی)
سرشناسه: محمدحسین غروی اصفهانی
شاعر: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: کاظم موسوی
• دیوان کمپانی، لقمان، چاپ دوم، ۱۳۶۷ش.
کلیات دیوان پروین اعتصامی ۵۷۸. کلیات دیوان پروین اعتصامی
شاعر: پروین اعتصامی
کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدتقی بابایی
• دیوان پروین اعتصامی، نشر محمد، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: رحیم چاوش اکبری، به کوشش: محمد عالمگیر تهرانی، خطاط: اسماعیل نژاد فرد لرستانی
یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌) ۵۷۹. یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌)
د‌انشگاه‌ ‌علامه‌ طباطبایی‌، د‌انشکده‌ ‌ادبیات‌ فارسی‌، ۲۵ ‌آذر ماه‌ ۱۳۷۰
نویسنده: محمود طباطبایی اردکانی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: اصغر دادبه
۵۸۰. مجموعه مقالات پروین اعتصامی
۵۸۱. تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
به کوشش: محمد جعفر محجوب
نشر اندیشه، چاپ چهارم،
۵۸۲. سیاحتنامه ابراهیم بیگ
سرشناسه: حاجی زین العابدین مراغه ای
نویسنده: حاجی زین العابدین مراغه ای
آگاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمدعلی سپانلو
دیوان شاطر مصطفی قمی ۵۸۳. دیوان شاطر مصطفی قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر غلامحسین
ما، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۷ش.
۵۸۴. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی
بر اساس نسخه چاپ برلین 1924 میلادی / 1303 خورشیدی
به کوشش: ولی الله درودیان
شاعر: ابوالقاسم عارف قزوینی
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵۸۵. ترانه های فایز
سرشناسه: محمد علی فایز
نویسنده: محمد علی فایز
ققنوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: عبدالمجید زنگویی
دیوان فرخی یزدی ۵۸۶. دیوان فرخی یزدی
نویسنده: محمد فرخی یزدی
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: حسین مکی، به کوشش: حسین مکی
۵۸۷. خرابات
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
خانقاه ۵۸۸. خانقاه
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
نویسنده: فقیر شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: منوچهر دانش پژوه
دیوان صدر الافضل نصیری امینی ۵۸۹. دیوان صدر الافضل نصیری امینی
شاعر: صدرالافاضل امینی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، به کوشش: فخرالدین نصیری امینی
۵۹۰. ادب و هنر امروز ایران
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد، اشراف: شمس آل احمد، ویراستار: مصطفی زمانی نیا
۵۹۱. نفرین زمین
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۲. نون و القلم
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۳. پنج داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵۹۴. مدیر مدرسه
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۵. دید و بازدید
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۶. سرگذشت کندوها
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۷. زن زیادی
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵۹۸. غروب جلال
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
نشر خرم، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۰ش.
۵۹۹. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
گردآورنده: علی دهباشی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
یادنامه جلال آل احمد ۶۰۰. یادنامه جلال آل احمد
به کوشش: علی دهباشی
نشر به دید، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۰۱. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
از چشم برادر ۶۰۲. از چشم برادر
سرشناسه: شمس آل احمد
نویسنده: شمس آل احمد
کتاب سعدی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
خشت و شیشه ۶۰۳. خشت و شیشه
نویسنده: ناصر فتحی راسخ
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
۶۰۴. یک عاشقانه ی آرام
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، مهر ۱۳۷۷ش.
۶۰۵. تاسیان
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۰۶. بار دیگر شهری که دوست می داشتم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دهم، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
۶۰۷. چهل نامه کوتاه به همسرم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۰۸. آتش بدون دود
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 7 جلد
۶۰۹. سیاه مشق
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۱۰. آینه در آینه(برگزیده شعر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۱۱. ابوالمشاغل
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۱۲. از رنجی که می بریم
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۱۳. مردی در تبعید ابدی
بر اساس زندگی ملاصدرای شیرازی، صدر المتألهین
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۱۴. یادگار خون سرو
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۱۵. سیاه مشق3
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۶۱۶. شبگیر
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
سیاه مشق4 ۶۱۷. سیاه مشق4
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر زنده رود، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۱۸. در زلال شعر
هفتاد سال زندگی و شعر هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سایه)
سرشناسه: کامیار عابدی
نویسنده: کامیار عابدی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۱۹. فردا شکل امروز نیست
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۲۰. بر جاده های آبی سرخ
بر اساس زندگی میر مهنای دغابی
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۶ش.، 5 جلد
۶۲۱. حکایت آن اژدها
مجموعه ده داستان کوتاه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
هاشمی، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۲۲. وسعت معنای انتظار
(سه قصه نمایشی)
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دوم، تهران،
۶۲۳. رونوشت،بدون اصل
هفت قصه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۲۴. تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ
نویسنده: نادر ابراهیمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۲۵. ابن مشغله
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۲۶. حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: مرتضی کاخی
۶۲۷. سه کتاب
در حیاط کوچک‌ پائیز، در زندان‌. زندگی‌ می‌گوید: اما باز باید زیست‌ .... دوزخ‌، اما سرد
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۵ش.
ارغنون ۶۲۸. ارغنون
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۲۹. زمستان
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۳۰. منظومه بلند سواحلی و خوزیات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ۶۳۱. ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۳۲. آخر شاهنامه
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۳۳. از این اوستا
مجموعه شعر 1339 تا 1344
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۳۴. درخت پیر و جنگل و مرد جن زده
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶۳۵. با یادهای عزیز گذشته
ده نامه از مهدی اخوان ثالث(م.امید) به محمد قهرمان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
گردآورنده: محمد قهرمان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶۳۶. صدای حیرت بیدار
گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: مرتضی کاخی، با مقدمه: مرتضی کاخی
۶۳۷. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: جعفر پژوم
نویسنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد راستگو
۶۳۸. نگاهی به مهدی اخوان ثالث
نویسنده: عبدالعلی دستغیب
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۶۳۹. اخوانیه ای از مهدی اخوان ثالث (م _ امید) و غلامرضا صدیق
نویسنده: غلامرضا صدیق
واژیران، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
روزها (سرگذشت) ۶۴۰. روزها (سرگذشت)
نویسنده: محمدعلی اسلامی ندوشن
یزدان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
۶۴۱. بن بست عاطفه ها (مجموعه داستان)
نویسنده: ایرج اعتمادی
سپیده سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مقالات ۶۴۲. مقالات
نویسنده: حسین الهی قمشه ای
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
دیوان حکیم الهی قمشه ای ۶۴۳. دیوان حکیم الهی قمشه ای
سرشناسه: مهدی الهی قمشه ای
شاعر: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
روزنه، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حسین الهی قمشه ای، به کوشش: حسین الهی قمشه ای
۶۴۴. سواد و بیاض
مجموعه مقالات
نویسنده: استاد ایرج افشار
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۴ش.
۶۴۵. سفرنامه و دفتر اشعار
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
نویسنده: محمود افشار یزدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
نامواره دکتر محمود افشار ۶۴۶. نامواره دکتر محمود افشار
نویسنده: استاد ایرج افشار
• پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار)، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 16 جلد
۶۴۷. یادنامه ادیب نیشایوری
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
زندگی و اشعار ادیب نیشابوری ۶۴۸. زندگی و اشعار ادیب نیشابوری
سرشناسه: یدالله جلالی پندری
گردآورنده: یدالله جلالی پندری
چاپ و نشر بنیاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۶۴۹. بوی عود
مجموعه شعر
سرشناسه: علیرضا اطلاقی
نویسنده: علیرضا اطلاقی
قدس، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
۶۵۰. آمده بودم با دخترم چای بخورم
هفت داستان
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۵۱. من دختر نیستم
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر قطره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۶۵۲. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
هفتاد گفتار از ایرج افشار ۶۵۳. هفتاد گفتار از ایرج افشار
به کوشش: میلاد عظیمی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۶۵۴. بهار، پنجاه سال بعد
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
گردآورنده: علی میر انصاری
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۵۵. راه بی کناره
نویسنده: ناصر ایرانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، ۳ مهر ۱۳۶۳ش.
۶۵۶. گزینه اشعار
نویسنده: قیصر امین پور
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
افق قاب قوسین ۶۵۷. افق قاب قوسین
شرح‎۱۲ سئوال واتیکان وجواب‌آنهااز:مرجع عالیقدرایران
شاعر: محمد حسین انوار شیرازی
با تقريظ: میرزا خلیل کمره ای
کتاب سعدی، چاپ اول، ۱۳۹۷ق.، با مقدمه: حسین عمادزاده
دیوان اشعار انصاری ۶۵۸. دیوان اشعار انصاری
نویسنده: آیة الله شیخ محمدعلی انصاری قمی
• دیوان اشعار انصاری ، چاپخانه مهر قم، قم
۶۵۹. شب را جرعه جرعه بنوش!
نویسنده: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، قم، ۱۳۸۴ش.
۶۶۰. پوست پلنگ بر پشت پلنگ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۶۱. خاموشی در فراموشی
گزیده نوشته ها
نویسنده: کاوه باسمنجی
گیل، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۶۲. خود مشت مالی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۶۳. کلاه گوشه نوشین روان مغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۶۴. نون جو و دوغ گو
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
معارف، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۶۵. هزارستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
به نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۶۶. محبوب سیاه و طوطی سبز
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
کتاب درنا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
فرمانفرمای عالم ۶۶۷. فرمانفرمای عالم
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شمعی در طوفان ۶۶۸. شمعی در طوفان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر نارمک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۶۹. زیر این هفت آسمون
مجموعه مقالات اجتماعی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
جاویدان، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۰. حصیرستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۷۱. جامع المقدمات
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر کرمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
معارف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
۶۷۲. آفتابه زرین فرشتگان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷ش.
۶۷۳. هشت الهفت
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
ارغوان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۷۴. یار خوش چیزی است
شعرهای تغزلی(68 - 1366)
سرشناسه: رضا براهنی
شاعر: رضا براهنی
نشر ویس، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۵. شاهنامه آخرش خوش است
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۷۶. اژده های هفت سر (راه ابریشم)
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶۷۷. درخت جواهر
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
یاد و یادبود ۶۷۸. یاد و یادبود
بهار و ادب فارسی ۶۷۹. بهار و ادب فارسی
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: غلامحسین یوسفی
ارج نامه ملک الشعراء بهار ۶۸۰. ارج نامه ملک الشعراء بهار
نویسنده: علی میر انصاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۸۱. سرود سحر
مجموعه شعر
نویسنده: محمدحسین بهجتی
شفق، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۹ش.
۶۸۲. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
گردآورنده: علی دهباشی
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۸۳. دشت ارژن
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۴. جای پا
مجموعه شعر 1325 ـ 1335
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۵. رستاخیز
مجموعه شعر 1342 ـ 1352
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۶. مرمر
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۸۷. آن مرد،مرد همراهم
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۸. چلچراغ
مجموعه شعر 1335 ـ 1336
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۹. خطی ز سرعت و از آتش
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۶۹۰. وقتی که کوه گم شد
برشی از یک فیلمنامه بلند
نویسنده: بهرام بهزاد پور
جیجکعلیشاه ۶۹۱. جیجکعلیشاه
نویسنده: ذبیح بهروز
اقبال، تهران، ۱۳۳۲ش.
۶۹۲. عقربه ها دور گردباد
نویسنده: علیرضا بهنام
موسسه فرهنگی خورشید سواران، تهران، ۱۳۸۰ش.
دیوان اشعار بهلول گنابادی ۶۹۳. دیوان اشعار بهلول گنابادی
به کوشش: محمد اکبریان نوغابی
شاعر: محمد تقی بهلول
• دیوان اشعار بهلول گنابادی: شیخ محمد تقی نظام الدینی مشهور به بهلول، نشر مرندیز، چاپ اول، خراسان، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: مهدی رمضانی و علی مصباح
۶۹۴. بوبول
مجموعه چند قطعه هزلی و انتقادی
نویسنده: ایرج پزشکزاد
نیل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶ش.
۶۹۵. ادب مرد به ز دولت اوست تحریر شد
کمدی در سه قسمت با یک مقدمه و یک موخره
سرشناسه: ایرج پزشکزاد
نویسنده: ایرج پزشکزاد
صفی علیشاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
گزینه مقاله ها ۶۹۶. گزینه مقاله ها
۶۹۷. مثل همه عصرها
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۹۸. چراغ ها را من خاموش می کنم
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۹۹. من و نازی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۰۰. چیزی شبیه زندگی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۰۱. گلی ترقی
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی، مهدی کریمی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۷۰۲. یادنامه دکتر احمد تفضلی
گردآورنده: دکتر علی اشرف صادقی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
مقالات تقی زاده ۷۰۳. مقالات تقی زاده
نویسنده: حسن تقی زاده
• بی نا، تهران، ۱۳۴۹ش.، 10 جلد، اشراف: استاد ایرج افشار
۷۰۴. بانوی ماه
نویسنده: شایا تجلی
لاهوتیان، قم، ۱۳۸۵ش.
۷۰۵. لاله ای که بر گونه سعید روئید
نویسنده: محمد تهرانی
دار الصادقین، قم، ۱۳۷۶ش.
در جستجوی صبح ۷۰۶. در جستجوی صبح
خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر
نویسنده: عبدالرحیم جعفری
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
۷۰۷. پلنگ
نویسنده: جواد جعفری
پاژنگ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، به کوشش: نرسی جعفری
ایوب ۷۰۸. ایوب
نویسنده: حسن جلایر
روز به، تهران
۷۰۹. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
به کوشش: علی دهباشی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۱۰. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۷۱۱. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۱۲. قصه ما به سر رسید
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۱۳. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۱۴. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۱۵. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۱۶. یکی بود یکی نبود
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
صحرای محشر ۷۱۷. صحرای محشر
۷۱۸. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
به کوشش: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۱۹. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار، علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۲۰. نگاهی به زندگی و بخشش های محمدعلی جمالزاده
هیئت امناء آثار جمالزاده، تهران، ۱۳۸۲ش.
نامه های حائری ۷۲۱. نامه های حائری
شرحی‌ بر شصت‌ نامه‌ برگزیده‌ از استاد علامه حاج شیخ عبدالرحیم‌ صاحب‌ الفصول‌ حائری‌
نویسنده: سعید غفارزاده
انتشارات قلم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
دیوان سوخته ساعی حکیم ۷۲۲. دیوان سوخته ساعی حکیم
نویسنده: احمد حاج مرشد
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
فریاد روزها ۷۲۳. فریاد روزها
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.
۷۲۴. مجموعه مقالات
نویسنده: هادی حسن
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۲۵. دختری در مه
سرشناسه: تکین حمزه لو
نویسنده: تکین حمزه لو
شادان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۲۶. سکوت در ملکوت
نویسنده: حسن آصف
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۴ش.
۷۲۷. تلاطم خاموش (مجموعه شعر)
به کوشش: صادق یزدانی
نویسنده: محمدرضا حسینی یزدی
• ۱۳۸۹ش.
۷۲۸. پروانه ات خواهم ماند
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۲۹. مثل هیچ کس
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۳۰. هفتاد سخن
سرشناسه: پرویز خانلری
نویسنده: پرویز خانلری
توس، تهران، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد
سخنواره ۷۳۱. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار، هانس روبرت رویمر
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
قافله سالار سخن ۷۳۲. قافله سالار سخن
نویسنده: پرویز خانلری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
سیر بی سلوک ۷۳۳. سیر بی سلوک
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و نشر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
ناهید، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۳۴. مرثیه ای که ناسروده ماند
نویسنده: پرویز خرسند
اطلاعات، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۳۵. سبوی عشق
غزل های عارفانه امام خمینی...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
باده عشق ۷۳۶. باده عشق
اشعار عارفانه حضرت امام خمینی...
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
۷۳۷. محرم راز
اشعار عرفانی حضرت امام خمینی سلام الله علیها ...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
فرار از فلسفه ۷۳۸. فرار از فلسفه
زندگینامه‌ خود نوشت‌ فرهنگی‌
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۳۹. فرجام عشق
شرحی بر غزل حضرت امام خمینی(قده)
نویسنده: عبدالله فاطمی نیا
۷۴۰. شمع جمع
شرح‌ و تفسیری‌ بر بخشی‌ از غزلیات‌ حضرت‌ امام خمینی(قدس‌ سره‌الشریف‌)
نویسنده: محسن بینا
اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
دیوان امام ۷۴۱. دیوان امام
سروده های حضرت امام خمینی (س)
سرشناسه: روح الله خمینی رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، خطاط: جلیل رسولی
چند منظومه ۷۴۲. چند منظومه
سرشناسه: حسین خطیبی
شاعر: حسین خطیبی
آبانگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۴۳. از سبزه تا ستاره
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.
شاخه های شوق ۷۴۴. شاخه های شوق
به کوشش: علی دهباشی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
دیوان خوشدل تهرانی ۷۴۵. دیوان خوشدل تهرانی
شاعر: خوشدل تهرانی
ما، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۴۶. جزیره سرگردانی
نویسنده: سیمین دانشور
خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷۴۷. آثار درویشیان در بوته نقد
نویسنده: جعفر کازرونی
ندای فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۴۸. جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور (از آثار سووشون تا آتش خاموش)
نویسنده: هوشنگ گلشیری
نیلوفر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۴۹. از پرنده های مهاجر بپرس(مجموعه‌ داستان‌)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۵۰. ساربان سرگردان
(جلد دوم جزیره سرگردانی)
نویسنده: سیمین دانشور
خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱ شهریور ۱۳۸۰ش.
شمع سحر ۷۵۱. شمع سحر
در مدائح و مراثی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
شاعر: اسدالله دشت گرد اصفهانی
حضور، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
۷۵۲. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
به کوشش: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۵۳. شناخت و تحسین هنر
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۷۵۴. انتخاب (مجموعه داستان)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۶ش.
شهرزاد 3 ۷۵۵. شهرزاد 3
به کوشش: حسین ورجانی، مجید حسینی، علی اصغر عزتی پاک
• چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: محمود رودگر
مقالات دهخدا ۷۵۶. مقالات دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
دیوان دهخدا ۷۵۷. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
شاعر: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
۷۵۸. چرند و پرند
به کوشش: اکبر مرتضی پور
نویسنده: علی اکبر دهخدا
عطارد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
معرفی و شناخت دهخدا ۷۵۹. معرفی و شناخت دهخدا
سرشناسه: شهناز مرادی کوچی
نویسنده: شهناز مرادی کوچی، فتح الله اسماعیلی گلهرانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۶۰. آوازی در فرجام
کارنامه نصرت رحمانی
سرشناسه: نصرت رحمانی
نویسنده: نصرت رحمانی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۷۶۱. آنچه قاصدک گفت
نویسنده: محمد مهدی رسولی
محراب قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
۷۶۲. گلهای پرپر
مجموعه سرودهای انقلابی و نوحه های سینه زنی
نویسنده: علی رحیمی خمینی شهری
نشر روح، قم، ۱۳۶۲ش.
مقاله ها و رساله ها ۷۶۳. مقاله ها و رساله ها
فاطمه واژه بی خاتمه ۷۶۴. فاطمه واژه بی خاتمه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
۷۶۵. دام بی دوام
سایه به سایه با امام مسجد کوفه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
۷۶۶. کدام درست است؟(پنج مقاله و پنج گفتگو از رضا رهگذر، پیرامون هنر و ادبیات معاصر کشور)
سرشناسه: رضا رهگذر
گردآورنده: حسین حداد
برگ، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۶۷. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
سرشناسه: محمود روح الامینی
نویسنده: محمود روح الامینی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۶۸. گفتارهای ادبی و اجتماعی
نویسنده: غلامعلی رعدی آذرخشی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۶۹. دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی
به کوشش: مهدی آصفی
شاعر: محمدعلی ریاضی یزدی
• دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی: شامل قصیده ها، مثنوی ها، قطعه ها، دوستانه ها، نشر جمهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: حسین آهی
آفتاب معرفت ۷۷۰. آفتاب معرفت
گردآورنده: سامیه بصیرمژدهی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۷۷۱. نه شرقی، نه غربی، انسانی
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۷۷۲. نقش بر آب
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
یادداشت ها و اندیشه ها ۷۷۳. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۹ش.
جاویدان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.
درخت معرفت ۷۷۴. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۷۵. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۶ش.
کارنامه زرین ۷۷۶. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
با کاروان اندیشه ۷۷۷. با کاروان اندیشه
مقالات و اشارات در زمینه اندیشه و اخلاق
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
حکایت همچنان باقی ۷۷۸. حکایت همچنان باقی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
دفتر ایام ۷۷۹. دفتر ایام
مجموعه گفتارها،اندیشه ها،جستجوها
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۷۸۰. رویای برزخی
نویسنده: اسماعیل زرعی
سپیده سحر، تهران، ۱۳۷۸ش.
مهجوری و مشتاقی ۷۸۱. مهجوری و مشتاقی
مقالات‌ فرهنگی‌ و ادبی‌
نویسنده: فضل الله رضا
۷۸۲. حیات دوباره ی دیروز
درباره رباعی های ایرج زبردست
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۵ش.
بزم آوردی دیگر ۷۸۳. بزم آوردی دیگر
۷۸۴. داستان رستم و سهراب
روایت نقالان
نویسنده: عباس زریری
توس، تهران، ۱۳۶۹ش.، ویراستار: جلیل دوستخواه
۷۸۵. هشت کتاب
مرگ‌ رنگ‌، زندگی‌ خواب‌ ها، آوار آفتاب‌، شرق‌ اندوه‌، صدای‌ پای‌ آب‌، مسافر، حجم‌ سبز ما هیچ‌، ما نگاه‌
شاعر: سهراب سپهری
طهوری، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۴ش.
طهوری، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۵ش.
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۸۶. افسانه قاجار
نویسنده: حمزه سردادور
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۸۷. نیمه ی غایب
نویسنده: حسین سناپور
نشر چشمه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۸۸. یادنامه دکتر مهدی سمسار
گردآورنده: علی دهباشی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۸۹. ازل در آینه ابد
سرشناسه: اکرم سلیمانیان
نویسنده: اکرم سلیمانیان
کنکاش دانش، مشهد، ۱۳۸۴ش.
جشن نامه استاد اسماعیل سعادت ۷۹۰. جشن نامه استاد اسماعیل سعادت
۷۹۱. چشمان تو در آینه اشک
نویسنده: مهدی سهیلی
نشر پوپک، تهران، ۱۳۶۳ش.
۷۹۲. هوای تازه
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۹۳. مرثیه های خاک و شکفتن در مه
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۹۴. لحظه ها و همیشه ها
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۹۵. دشنه در دیس
سرشناسه: احمدشاملو
نویسنده: احمد شاملو
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۹۶. ترانه های کوچک غربت(1356 -1359)
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
نشر زمانه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۹۷. در آستانه
سرشناسه: احمد شاملو
شاعر: احمد شاملو
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۹۸. باغ آینه
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۹۹. آیدا در آینه
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۸۰۰. حدیث بی قراری ی ماهان
نویسنده: احمد شاملو
مازیار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۸۰۱. در حسرت پرواز
حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری