کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی [PIR - PIS]
زبان و ادبیات فارسی
نقدی بر مثنوی ۱. نقدی بر مثنوی
نویسنده: جواد مدرسی طباطبائی یزدی
انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
۲. عاشقانه ها و کبود
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳. حکایت پیر و جوان
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: کوروش منصوری
۴. عوامل جذابیت سخنان جلال الدین محمد مولوی
۵. هواخوری باغ با گوهر شب چراغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶. کاسه کوزه تمدن
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷. فرهنگ دیوان امام خمینی(س)
ترجمه شرح سودی بر حافظ ۸. ترجمه شرح سودی بر حافظ
مترجم: عصمت ستارزاده
• شرح سودی بر حافظ، زرین، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۵ش.، 4 جلد
برهان قاطع ۹. برهان قاطع
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۶ش.، 5 جلد، با مقدمه: علی اکبر دهخدا، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین
دیوان عاکف ۱۰. دیوان عاکف
نویسنده: احمد سلیمانی
• دیوان عاکف، نشر پاژ، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ۱۱. مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی
سرشناسه: کنگره تحقیقات ایرانی (پنجمین: اصفهان: ‎۱۳۵۳)
گردآورنده: مرتضی تیموری
دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۳ش.، 2 جلد
۱۲. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
نویسنده: دکتر احمد تفضلی
سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ادبیات دوران ایران باستان ۱۳. ادبیات دوران ایران باستان
مترجم: یدالله منصوری
فروهر، تهران، ۱۳۷۷ش.
مایه های فلسفی در میراث ایران باستان ۱۴. مایه های فلسفی در میراث ایران باستان
پیجویی شاخصه ها برای رده بندی مکاتب مزدایی
نویسنده: احمد پاکتچی
• مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۱۵. گات ها
کهن ترین بخش اوستا
سرشناسه: اوستا. یسنا. گاهان‌ (فارسی‌ - اوستایی‌)
گردآورنده: ابراهیم پورداود
مترجم: ابراهیم پورداود
مترجم به انگلیسی: دینشاه ایرانی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۶. از آسمان سبز
نویسنده: سلمان هراتی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۷. وندیداد
مترجم: هاشم رضی
بهجت، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
۱۸. الفندیداد
اهم الکتب التی تتالف منها الابستا و هی مجموع کتب المجوس الزرادشتیین
نویسنده: داود جلبی
مطبعة الاتحاد الجدیدة بالموصل، موصل، ۱۳۷۱ق. برابر 1952م.، با تعلیق: داود جلبی
۱۹. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۰. کتیبه های هخامنشی
مترجم: نازیلا خلخالی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: دکتر ژاله آموزگار
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ۲۱. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)
نویسنده: حسن رضائی باغ بیدی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۲. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی
۲۳. داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید و متن های دیگر
بررسی دستنویس م او۲۹
مترجم: کتایون مزداپور
آگاه، تهران، ۱۳۸۶ش.
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۲۴. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
نویسنده: فیلیپ ژینیو
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار
درخت آسوریگ ۲۵. درخت آسوریگ
متن‌ پهلوی‌، آوانوشت‌، ترجمه‌ فارسی‌ فهرست‌ واژه‌ها و یادداشتها
سرشناسه: درخت‌ آسوری‌
به کوشش: یحیی ماهیار نوابی
فروهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
بندهشن ۲۶. بندهشن
سرشناسه: بندهش
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، مصحح: فضل الله پاکزاد
۲۷. کتیبه های پهلوی کازرون
نویسنده: سیروس نصرالله زاده
کازرونیه، تهران، ۱۳۸۴ش.
واژه نامه پهلوی ـ پازند ۲۸. واژه نامه پهلوی ـ پازند
فرهنگ پهلوی
گردآورنده: سعید عریان
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲۹. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۰. قلمرو زبان فارسی و آموزش زبانهای بیگانه
۳۱. هویت ایرانی و زبان فارسی
نویسنده: شاهرخ مسکوب
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۷ش.
کارنامه دکتر معین ۳۲. کارنامه دکتر معین
سرشناسه: عبدالله نصری
گردآورنده: عبدالله نصری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
به یاد دکتر علی محمد حق شناس ۳۳. به یاد دکتر علی محمد حق شناس
گردآورنده: عنایت سمیعی، عباس مخبر
آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ارج نامه محمد معین ۳۴. ارج نامه محمد معین
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: محمد غلامرضایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
یادنامه پورداود ۳۵. یادنامه پورداود
نویسنده: محمد معین
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
جرعه بر خاک ۳۶. جرعه بر خاک
یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیارنوابی
به کوشش: محمود جعفری دهقی
آفتابی در میان سایه ای ۳۷. آفتابی در میان سایه ای
جشن نامه ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی
نویسنده: سجاد آیدنلو، علیرضا مظفری
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.
حلیمی و فرهنگهایش ۳۸. حلیمی و فرهنگهایش
نویسنده: محسن ذاکر الحسینی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 18، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض» ۳۹. بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض»
دستور جامع زبان فارسی ۴۰. دستور جامع زبان فارسی
نویسنده: عبدالرحیم همایونفرخ
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۷ش.، 7 جلد، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
دستور کاربردی زبان فارسی ۴۱. دستور کاربردی زبان فارسی
نویسنده: محمود مهرآوران
۴۲. شیوه نامه مرکز نشر دانشگاهی
سرشناسه: مرکز نشر دانشگاهی‌
گردآورنده: مرکز نشر دانشگاهی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی ۴۳. درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۴. دستور خط فارسی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران ۴۵. تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران
شیوه نامه ضبط اعلام ۴۶. شیوه نامه ضبط اعلام
نویسنده: ماندانا صدیق بهزادی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: احمد سمیعی
۴۷. شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
شمار و مقدار در زبان فارسی ۴۸. شمار و مقدار در زبان فارسی
شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن
نویسنده: محمود نشاط
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۴۹. مکالمات روزمره فارسی
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵۰. فارسی بیاموزیم
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
راهنمای نگارش و ویرایش ۵۱. راهنمای نگارش و ویرایش
نویسنده: محمد جعفر یاحقی، مهدی ناصح
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 18م، مشهد، ۱۳۷۹ش.
ادب و نگارش ۵۲. ادب و نگارش
مختصری‌ در فن‌ نویسندگی‌، شیوه‌ تحقیق‌، ترجمه‌،...
نویسنده: حسن احمدی گیوی
نشر قطره، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۷ش.
نگارش و ویرایش ۵۳. نگارش و ویرایش
نویسنده: احمد سمیعی
سمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵۴. زندگی شهری در کلاس انشاء
نویسنده: محمد موسوی
همشهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
هنر نویسندگی ۵۵. هنر نویسندگی
نویسنده: استاد علی دوانی
میقات، ایران، ۱۳۶۰ش.
آیین نگارش ۵۶. آیین نگارش
نویسنده: احمد سمیعی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۹ش.
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۷ش.
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌ ۵۷. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌
نویسنده: حسن انوری
سازمان کتابهای درسی ایران، تهران، ۱۳۵۳ش.
نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌ ۵۸. نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌ ۵۹. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌
نویسنده: حسن انوری
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۵۴ش.
غلط ننویسیم ۶۰. غلط ننویسیم
فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجفی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
سی سال ترجمه، سی سال تجربه ۶۱. سی سال ترجمه، سی سال تجربه
سخن می گویند از تجربیات خویش بهاء الدین خرمشاهی؛ نجف دریابندری، کامران فانی، صفدر تقی زاده
به کوشش: مهدی افشار
انوار دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمانی و ترزبانی ۶۲. ترجمانی و ترزبانی
کندوکاوی در هنر ترجمه
نویسنده: جلال الدین کزازی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
درآمدی به اصول و روش ترجمه ۶۳. درآمدی به اصول و روش ترجمه
نویسنده: کاظم لطفی پور ساعدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۴. در خرابات مغان
جستارهایی در فرهنگ ایرانی
نویسنده: ملیحه کرباسیان
اطلاعات، تهران، ۱۳۸۴ش.
از واژه بیگانه تا واژه فارسی ۶۵. از واژه بیگانه تا واژه فارسی
نویسنده: مصطفی میرسلیم
کتاب پاژ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه ۶۶. فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه
فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر ۶۷. فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
نویسنده: فریده رازی
• فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۶۸. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۹ش.
غیاث اللغات ۶۹. غیاث اللغات
به کوشش: منصور ثروت
نویسنده: غیاث الدین محمد رامپوری
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
فرهنگ عمید ۷۰. فرهنگ عمید
شامل واژه های فارسی و لغات عربی مصطلح در زبان فارسی
نویسنده: حسن عمید
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، 3 جلد
لغت نامه دهخدا ۷۱. لغت نامه دهخدا
فرهنگ نفیسی ۷۲. فرهنگ نفیسی
نویسنده: ناظم الاطباء کرمانی
شرکت سهامی چاپ رنگین، تهران، ۱۳۱۷ش.، 5 جلد، با مقدمه: محمدعلی فروغی
۷۳. ذیل فرهنگ های فارسی
نویسنده: علی رواقی
هرمس، تهران، ۱۳۸۰ش.
واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ۷۴. واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۷۵. اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و توضیحات
۷۶. واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
واژه های عمومی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌. گروه‌ واژه‌گزینی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ دوم، تهران، دی ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۷۷. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
۷۸. فرهنگ لغات عامیانه
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: محمد جعفر محجوب
۷۹. گل های شهر سبز
اشعاری‌ به‌ لهجه‌ محلی‌ کازرونی‌
به کوشش: محمدجواد بهروزی
۸۰. فارسی اصفهانی
نویسنده: ایران کلباسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
لغات و کنایات قم ۸۱. لغات و کنایات قم
نویسنده: محمد قاضی
• قم، ۱۳۸۷ش.
فارسی قمی ۸۲. فارسی قمی
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
باورداران، چاپ چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
واژه نامه هم زبانان ۸۳. واژه نامه هم زبانان
نویسنده: محمد آصف فکرت
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ۸۴. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران
نویسنده: ایران کلباسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۸۵. فرهنگ گویشی خراسان بزرگ
نویسنده: امیرحسین اکبری شالچی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
گویش شناسی ۸۶. گویش شناسی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 3، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۸۷. فرهنگ کردی کرمانشاهی
کردی ـ فارسی
نویسنده: علی اشرف درویشیان
نشر سهند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۸۸. گویش گیلکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویشهای ایرانی)
واژه نامه بوربسه ۸۹. واژه نامه بوربسه
گردآورنده: جذوه
متون طبری ۹۰. متون طبری
نویسنده: حبیب برجیان
• ضمیمه آینه میراث- 15، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
گویشهای پیرامون کاشان و محلات ۹۱. گویشهای پیرامون کاشان و محلات
نویسنده: محمد رضا مجیدی
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۵۳ش.
ارج نامه ایرج ۹۲. ارج نامه ایرج
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه و دکتر عباس زریاب خوئی
دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌ ۹۳. دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 10 جلد، ویراستار: حسن انوشه
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ۹۴. دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره
۹۵. ادبیات فارسی
نویسنده: حسین دهنوی
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۷۴ش.
۹۶. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
سرشناسه: محمد خلیل رجائی
نویسنده: محمد خلیل رجائی
• معالم البلاغه فی علم معانی و بیان و بدیع، دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ سوم، شیراز، ۱۳۷۱ش.
۹۷. انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع)
سرشناسه: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی
نویسنده: محمد هادی مازندرانی
نشر قبله، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: محمد علی غلامی نژاد
۹۸. معانی
نویسنده: سیروس شمیسا
نشر میترا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۹۹. بیان
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۰۰. یادداشتهای استاد علامه جلال الدین همایی در باره معانی و بیان
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
گردآورنده: ماهدخت بانو همایی
موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۰۱. آیین سخن
مختصری در معانی و بیان فارسی
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۰۲. زیباشناسی سخن پارسی
سرشناسه: جلال الدین کزازی
نویسنده: جلال الدین کزازی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
معانی و بیان ۱۰۳. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۰۴. معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
نویسنده: جلیل تجلیل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.
هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی) ۱۰۵. هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی)
نویسنده: نصرالله تقوی
فرهنگسرای اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۲ش.
بدایع الصنایع ۱۰۶. بدایع الصنایع
نویسنده: عطاءالله حسینی نیشابوری
• بدایع الصنایع «قرن نهم»، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: ناصر رحیمی، مصحح: رسول مسلمانیان قبادیانی
۱۰۷. بدیع
سرشناسه: محمد فشارکی
نویسنده: محمد فشارکی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۰۸. نگاهی تازه به بدیع
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۹. فنون بلاغت و صناعات ادبی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ 12م، قم، ۱۳۷۴ش.
۱۱۰. ترجمان البلاغه
سرشناسه: محمد بن عمر رادویانی
نویسنده: محمد رادویانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: احمد آتش
مدارج البلاغه در علم بدیع ۱۱۱. مدارج البلاغه در علم بدیع
۱۱۲. فرهنگ تلمیحات شعر معاصر
اشارات اساطیری،داستانی، تاریخی‌، مذهبی‌ و جغرافیایی‌ در شعر معاصر
سرشناسه: محمد حسین محمدی
نویسنده: محمد حسین محمدی
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۱۳. صور خیال در شعر فارسی
تحقیق‌ انتقادی‌ در تطور ایماژهای‌ شعر پارسی‌ و سیر نظریه‌ بلاغت‌ در اسلام‌ و ایران‌
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۱۴. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی
مترجم: رویا هاشمیان
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۱۵. تاریخ ادبیات ایران
گردآورنده: محمد ترابی
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
تاریخ ادبیات ایران ۱۱۶. تاریخ ادبیات ایران
نویسنده: صادق رضازاده شفق
دانشگاه پهلوی، چاپ دوم، شیراز، تیر ۱۳۵۲ش.
۱۱۷. چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی)
سرشناسه: محمد جعفر یاحقی
نویسنده: محمد جعفر یاحقی
جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
ادبیات کلاسیک فارسی ۱۱۸. ادبیات کلاسیک فارسی
مترجم: اسدالله آزاد
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۱۹. از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)
نویسنده: یحیی آریان پور
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۲۰. از صبا تا نیما
تاریخ 150 سال ادب فارسی
نویسنده: یحیی آریان پور
زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
تاریخ ادبیات ایران ۱۲۱. تاریخ ادبیات ایران
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ۱۲۲. تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
فردوس، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۱ش.، 8 جلد
۱۲۳. نظریه تاریخ ادبیات
با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران
نویسنده: محمود فتوحی
سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
۱۲۴. مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
• مختصری در تاریخ و تحول نظم و نثر پارسی، ققنوس، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۲۵. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
مترجم: حجت الله اصیل
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۱۲۶. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
از خاطر و خط استاد ۱۲۷. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۱۲۸. تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۱۲۹. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
کیمیا ۱۳۰. کیمیا
دفتری در ادبیات و هنر و عرفان
سرشناسه: حسین الهی قمشه ای
گردآورنده: حسین الهی قمشه ای، احمد بهشتی شیرازی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 6 جلد
۱۳۱. از سعدی تا آراگون
(تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه)
نویسنده: جواد حدیدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۳۲. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان
اشعار فارسی نعیم فراشری شاعر و نویسنده قرن نوزدهم آلبانی
گردآورنده: عبدالکریم گلشنی
تجارتخانه گلشنی، شیراز، ۱۳۵۳ش.
عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری) ۱۳۳. عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری)
نویسنده: شادی آیدین
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
گوهرهای پراکنده ۱۳۴. گوهرهای پراکنده
سخنان علی علیه السلام در نثر فارسی
نویسنده: محمود عابدی
۱۳۵. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
نویسنده: جویابلوندل سعد
مترجم: فرناز حائری
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: ناصر پور پیرار
۱۳۶. هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم)
سرشناسه: سایر محمدی
نویسنده: سایر محمدی
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
با کاروان حله ۱۳۷. با کاروان حله
مجموعه نقد ادبی، با تجدید نظر در چاپهای قبلی و افزودن ده گفتار تازه
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۱۳۸. عرفات العاشقین و عرصات العارفین
تذکرة الشعراء ۱۳۹. تذکرة الشعراء
نویسنده: دولتشاه سمرقندی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: فاطمه علاقه، مصحح: فاطمه علاقه
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: ادوارد گرانویل براون، به کوشش: ادوارد گرانویل براون
تذکرة ریاض العارفین ۱۴۰. تذکرة ریاض العارفین
سرشناسه: رضاقلی‌ بن‌ محمدهادی هدایت
نویسنده: رضاقلی هدایت
مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) ۱۴۱. مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری)
سرشناسه: حسن نثاری بخاری
نویسنده: حسن نثاری بخاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
تذکره منتخب اللطایف ۱۴۲. تذکره منتخب اللطایف
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۸ش.، با مقدمه: تارا چند، به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی و امیرحسین عابدی
تذکره مجالس النفائس ۱۴۳. تذکره مجالس النفائس
سرشناسه: علیشیر بن کیچکنه علیشیر نوائی
نویسنده: امیر علی شیر نوائی
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۲ش.، به کوشش: علی اصغر حکمت
آتشکده آذر ۱۴۴. آتشکده آذر
سرشناسه: لطفعلی بن آقا خان آذربیگدلی
نویسنده: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، مصحح: میر هاشم محدث
تذکره میخانه ۱۴۵. تذکره میخانه
سرشناسه: عبدالنبی بن خلف فخر الزمانی
نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
اقبال، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة ۱۴۶. تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة
نویسنده: عزیزالله امامت کاشانی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۵۷ش.
تذکره شعرای یزد ۱۴۷. تذکره شعرای یزد
نویسنده: عباس فتوحی یزدی
اندیشمندان یزد، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
شاعران فارسی سرا ۱۴۸. شاعران فارسی سرا
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۴ش.
تذکره نشتر عشق ۱۴۹. تذکره نشتر عشق
نویسنده: حسینقلی عظیم آبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد، با تعلیق: کمال حاج سید جوادی، مصحح: کمال حاج سید جوادی
نامه فرهنگیان ۱۵۰. نامه فرهنگیان
نویسنده: محمد علی مصاحبی نائینی
• نامه فرهنگیان (چاپ عکسی از روی نسخه بخط مولف)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان ۱۵۱. تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شعر معاصر ایران ۱۵۲. شعر معاصر ایران
از بهار تا شهریار
گردآورنده: حسنعلی محمدی
ارغنون، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
ارغنون، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۱۵۳. نبض شعر
مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر از شاملو تا هیوا مسیح
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
روشن مهر، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۵۴. گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی
نویسنده: امیرحسن عابدی
گردآورنده: حسن عباس فطرت
با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران ۱۵۵. با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخ تذکره های فارسی ۱۵۶. تاریخ تذکره های فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
۱۵۷. تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی
نویسنده: عمرمحمد داود پوتا
مترجم: سیروس شمیسا
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۵۸. زمینه اجتماعی شعر فارسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اختران، تهران، ۱۳۸۵ش.
دفاتر ملکوتی ۱۵۹. دفاتر ملکوتی
شرح و نقد استاد مطهری بر اشعار شعرای پارسی گو
گردآورنده: علی تاجدینی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۶۰. چشمه روشن
دیداری با شاعران
نویسنده: غلامحسین یوسفی
علمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۶۱. سیری در شعر فارسی
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن‌ با نمونه‌هایی‌ از شعر شاعران‌، و جستجویی‌ در اقوال‌ ادبا و تذکره‌نویسان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۶۲. شعر بی دروغ،شعر بی نقاب
بحث‌ در فنون‌ شاعری‌، سبک‌ و نقد شعر فارسی‌ با ملاحظات‌ تطبیقی‌ و انتقادی‌ راجع‌ شعر قدیم‌ و امروز
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۱۶۳. موسیقی شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۶۴. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، تهران، ۱۳۷۹ش.
جستارهایی درباره عرفات العاشقین ۱۶۵. جستارهایی درباره عرفات العاشقین
• ضمیمه آینه میراث- 35، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.
۱۶۶. چهار رساله درباره حالات عشق پاک
در شعر و اندیشه حافظ و اکابر عرفان اسلامی
نویسنده: محمد قراگوزلو
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۶۷. انسان در شعر معاصر
با تحلیل شعر نیما،شاملو،اخوان،فرخزاد
سرشناسه: محمد مختاری
نویسنده: سید محمد مختاری
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۶۸. شاهد بازی در ادبیات فارسی
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، تهران، ۱۳۸۰ش.
زبان شعر در نثر صوفیه ۱۶۹. زبان شعر در نثر صوفیه
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
۱۷۰. وزن شناسی و عروض
نویسنده: ایرج کابلی
آگه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۷۱. مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
نویسنده: جلیل مسگرنژاد
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۷۲. عروض سیفی و قافیه جامی
به کوشش: محمد فشارکی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۲ش.، مصحح: ایچ بلاخمان
آشنایی با عروض و قافیه ۱۷۳. آشنایی با عروض و قافیه
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۷ش.
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ۱۷۴. نگرشی به مرثیه سرایی در ایران
نویسنده: عبدالرضا افسری کرمانی
اطلاعات، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
مکتب وقوع در شعر فارسی ۱۷۵. مکتب وقوع در شعر فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش دوم، مشهد، ۱۳۷۳ش.
ماده تاریخ ۱۷۶. ماده تاریخ
فن ماده تاریخ سازی و احیاء آن
نویسنده: عباس خالصی
ما، تهران، ۱۳۸۴ش.
سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز) ۱۷۷. سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز)
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره ۱۷۸. قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره
نویسنده: شکیل اسلیم بیگ
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۷۹. نقبی در نقد امروز(مجموعه یی از مقاله ها)
سرشناسه: ابوالفضل پاشا
نویسنده: ابوالفضل پاشا
۱۸۰. شاعران همعصر رودکی
نویسنده: احمد اداره چی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) ۱۸۱. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) ۱۸۲. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)
تذکره تحفه سامی ۱۸۳. تذکره تحفه سامی
نویسنده: سام میرزای صفوی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: رکن الدین همایونفر، مصحح: رکن الدین همایونفر
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۱۸۴. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه)
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۱۸۵. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، مصحح: نفیسه ایرانی
۱۸۶.
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۱۸۷. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان)
تذکره نصرآبادی ۱۸۸. تذکره نصرآبادی
نویسنده: محمد طاهر نصرآبادی
اساطیر، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، با تعلیق: محسن ناجی نصرآبادی، مصحح: محسن ناجی نصرآبادی
کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
۱۸۹. طلا در مس(در شعر و شاعری)
نویسنده: رضا براهنی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
۱۹۰. بشنو این نی
یادواره ی حبیب یغمایی
نویسنده: افسانه یغمایی
سروا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۹۱. گفت و گوی شاعران
مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری،م.آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو
مترجم: مرتضی کاخی
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: مرتضی کاخی
قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... ۱۹۲. قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر...
۱۹۳. صد سال داستان نویسی ایران
نویسنده: حسن میرعابدینی
نشر چشمه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 4 جلد
سبک شناسی ۱۹۴. سبک شناسی
برای‌ تدریس‌ در دانشکده‌ و دوره‌ دکتری‌ ادبیات‌
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
متون ایرانی ۱۹۵. متون ایرانی
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
۱۹۶. منشآت میبدی
سرشناسه: حسین بن معین الدین میبدی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: نصرت الله فروهر
۱۹۷. عقائد النساء و مرآت البلهاء
دو رساله انتقادی در فرهنگ توده
سرشناسه: محمود کتیرائی
به کوشش: محمود کتیرائی
طهوری، تهران، مهر ۱۳۴۹ش.
۱۹۸. کلثوم ننه
سرشناسه: محمد بن حسین آقا جمال خوانساری
نویسنده: آقاجمال خوانساری
آل عبا، قم، ۱۳۸۰ش.، محقق: سید حسین جعفری زنجانی
۱۹۹. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد تفضلی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی
تمثیل و مثل ۲۰۰. تمثیل و مثل
نویسنده: احمد وکیلیان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
امثال و حکم ۲۰۱. امثال و حکم
نویسنده: علی اکبر دهخدا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۰ش.، 4 جلد
۲۰۲. عسل و مثل
حاوی هزاران ضرب المثل به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی
سرشناسه: علی محمدی تاکندی
نویسنده: علی محمدی تاکندی، رضا شیخ محمدی
فراگفت، قم، ۱۳۸۴ش.
۲۰۳. تکمله امثال و حکم
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
تاسوعا، مشهد، ۱۳۷۷ش.
۲۰۴. قند و نمک
ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
نویسنده: جعفر شهری
معین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۰۵. فرهنگ امثال سخن
سخن، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، اشراف: حسن انوری
شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک ۲۰۶. شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک
گردآورنده: احمد ریاضی
تالار کتاب، تهران، ۱۳۸۵ش.
عقل و ذوق ۲۰۷. عقل و ذوق
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده: علی مظهر اصفهانی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
۲۰۸. گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری
با مقدمه اجمالی پیرامون زندگانی، آثار...
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۲۰۹. مجموعه رسائل خطی فارسی
۲۱۰. مجموعه رسائل فارسی
از هر فنی ۲۱۱. از هر فنی
مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی ۲۱۲. مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی
سی‌ و سه‌ گفتار
سرشناسه: عارف نوشاهی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
۲۱۳. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌ ۲۱۴. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
۲۱۵. سوره
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 5: رضا رهگذر
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، تهران، مرداد ۱۳۶۲ش.، 8 جلد
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ۲۱۶. خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
نویسنده: فریدون سپری
کردستان، چاپ اول، سنندج، ۱۳۷۷ش.
۲۱۷. سوره
جنگ پنجم
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، مرداد ۱۳۶۲ش.
گلزار معانی ۲۱۸. گلزار معانی
نگارش‌ بزرگان‌ ادب‌ و هنر ایران‌ در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: احمد گلچین معانی
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
تذکره مخزن الغرائب ۲۱۹. تذکره مخزن الغرائب
مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
سرشناسه: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد، به کوشش: محمد باقر
گنج سخن ۲۲۰. گنج سخن
شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثار آنان
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
سلوک حضور(بر سجاده شعر) ۲۲۱. سلوک حضور(بر سجاده شعر)
مجموعه‌ای‌ برگزیده‌ از اشعار فارسی‌ قرون‌ متمادی‌
گردآورنده: سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.، 10 جلد
تاریخواژه های یزد ۲۲۲. تاریخواژه های یزد
گزیده ای از ماده تاریخهای ابجدی درباره یزد از شعرای یزد و دیگر شعرا
به کوشش: علی اکبر شیرسلیمانیان
۲۲۳. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
سفینه بولونیا ۲۲۴. سفینه بولونیا
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه ۲۲۵. مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
نویسنده: صالح شهرستانی
• بی نا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۵۸ش.
خلوتی با غدیر ۲۲۶. خلوتی با غدیر
گردآورنده: محمدمهدی بهداروند
حر، قم، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: حسین حسینی
۲۲۷. مجموعه اشعار جنگ
به کوشش: محمود شاهرخی، عباس مشفق کاشانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه ۲۲۸. منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه
نویسنده: تقی قوامی واعظ
• چاپ اول، ایران، ۱۳۷۳ش.
غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم ۲۲۹. غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم
قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی ۲۳۰. قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی
گردآورنده: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
ولایت نامه «غدیریه» ۲۳۱. ولایت نامه «غدیریه»
گزارشی از قصیده غدیریه و زندگینامه ملامهرعلی فدوی خویی
به کوشش: علی صدرائی خوئی
انصاریان، قم، ۱۳۷۵ش.
۲۳۲. زندگینامه و شرح حال مرحوم آیة الله حاج ملا علی خوئی نجفی قدس سره
به کوشش: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۴ش.
ارجوزه های طب سنتی ایران ۲۳۳. ارجوزه های طب سنتی ایران
نویسنده: حسن امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
یاد پاکان ۲۳۴. یاد پاکان
مجموعه ای از اشعار مذهبی
گردآورنده: ربابه ذوالانوار
دار الانصار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
سوگنامه اهل بیت علیهم السلام ۲۳۵. سوگنامه اهل بیت علیهم السلام
شامل مولودی، روضه، نوحه های سینه زنی و زنجیر زنی به همراه سوگنامه شهدای کربلا و اشعاری مناسب با مجالس ترحیم
نویسنده: قربان باقی زاده
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
نوبهار عالم جان ۲۳۶. نوبهار عالم جان
مناقب مهدوی در شعر فارسی
نویسنده: احمد احمدی بیرجندی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
ستایشگران خورشید ۲۳۷. ستایشگران خورشید
برگزیده‌ آثار یک‌ صد و بیست‌ و یک‌ شاعر در ستایش‌ مولی‌ الوحدین‌، امیرالمومنین‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام
گردآورنده: محمدجواد غفورزاده
افطار و گفتار علی علیه السلام ۲۳۸. افطار و گفتار علی علیه السلام
و شمه ای از زندگی حضرت زینب و رقیه خاتون و مصیبت خرابه شام سوغات سفر سوریه
نویسنده: مهدی سعیدی
• مشهد، ۱۴۰۳ق.
گلچین دل سوختگان آل یاسین ۲۳۹. گلچین دل سوختگان آل یاسین
نویسنده: عیسی رمضانی پور
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
۲۴۰. ستایش و سوک امام هشتم علیه السلام در شعر
شکوه قصیده ۲۴۱. شکوه قصیده
۲۴۲. آوای آسمانی (آوازها و تصانیف‌ استاد محمدرضا شجریان‌)
گردآورنده: محمود رستمی
نیکان کتاب، زنجان، ۱۳۸۵ش.
جنگنامه کشم و جرون نامه ۲۴۳. جنگنامه کشم و جرون نامه
نویسنده جرون نامه: قدری
تذکره حزین ۲۴۴. تذکره حزین
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۳ش.، با مقدمه: محمد باقر الفت اصفهانی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی و معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک
سفینه مراثی ونوحه ها ۲۴۵. سفینه مراثی ونوحه ها
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
بزم شاعران ۲۴۶. بزم شاعران
مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
گردآورنده: مهدی سهیلی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۴ش.
۲۴۷. نامه اهل خراسان
سرشناسه: غلامحسین یوسفی
نویسنده: غلامحسین یوسفی
زوار، چاپ اول، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۴۷ش.
۲۴۸. راهیان شعر امروز
سرشناسه: داریوش شاهین
گردآورنده: داریوش شاهین
مدبر، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۲۴۹. مثل ماه
نویسنده: احسان الله شکراللهی
فراسخن، ۱۳۸۰ش.
۲۵۰. تذکره شعاعیه
نویسنده: محمدحسین شعاع شیرازی
بنیاد فارسی شناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: محمود طاووسی
شعر امروز ایران ۲۵۱. شعر امروز ایران
نویسنده: محمد حقوقی، احمد سمیعی، حسین معصومی همدانی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
۲۵۲. چکامه زخم
مجموعه اشعار شاعران معاصر در مرثیه جلال آل احمد
سرشناسه: اکبر بهداروند
به کوشش: اکبر بهداروند
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
مولود غدیر ۲۵۳. مولود غدیر
شیخ انصاری در آینه شعر
گردآورنده: عبدالرضا شالچی
تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849) ۲۵۴. تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849)
علی علیه السلام در آیینه رباعی ۲۵۵. علی علیه السلام در آیینه رباعی
گردآورنده: شهربانو جشنی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: اکبر بهداروند
الصبر مطیة النجاح ۲۵۶. الصبر مطیة النجاح
قصیدة فی الحکم
شاعر: ابن الظهیر اربیلی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 1990م.، شارح لغات: عبدالقادر مبارک، با مقدمه: مازن مبارک
گلستان فوزی تویسرکانی ۲۵۷. گلستان فوزی تویسرکانی
حکایات‌ و مطالب‌ شیرین‌، قضایای‌ عجیبه‌، اشعار منتخبه‌...
نویسنده: ولی الله فوزی تویسرکانی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۵ش.
۲۵۸. هفت کشور و سفرهای ابن تراب
به کوشش: مهران افشاری، استاد ایرج افشار
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۵۹. داستان باستان
۲۶۰. حکایت پارسایان
۱۱۰ حکایت‌ عرفانی‌
گردآورنده: رضا بابایی
هستی نما، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۶۱. هزار حکایت صوفیان و...
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، نسخه برگردان: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار
۲۶۲. داستانهای کوتاه
۲۶۳. هفت زن هفت داستان
نویسنده: پوران فرخ زاد
گردآورنده: مژگان گرمسیری
راهیان اندیشه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
کآشوب ۲۶۴. کآشوب
نشر اطراف، چاپ دوم، تهران، ویراستار: مریم السادات حسینی سیرت، دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده
گنجینه سخن ۲۶۵. گنجینه سخن
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
جلد 6 به کوشش: محمد ترابی
نویسنده: ذبیح الله صفا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
۲۶۶. هزار سال نثر پارسی
نویسنده: کریم کشاورز
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد
۲۶۷. نثرهای عرفانی و فلسفی با حواشی و توضیحات
به کوشش: پوران شجیعی
زوار، تهران،
معالجة النفس ۲۶۸. معالجة النفس
نویسنده: محمد طاهر بن محمد حسین قمی
• شش رساله فارسی، چاپخانه مصطفوی، ۱۳۳۸ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) ۲۶۹. گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب)
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) ۲۷۰. شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌)
کتابنمای ایران ۲۷۱. کتابنمای ایران
مجموعه مقالات
سرشناسه: چنگیز پهلوان
نویسنده: چنگیز پهلوان
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
فرهنگ ایران زمین ۲۷۲. فرهنگ ایران زمین
نویسنده جلد 30: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار
سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۱ش.، 20 جلد
محیط ادب ۲۷۳. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) ۲۷۴. بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات)
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
نقد و بررسی کتاب توس ۲۷۵. نقد و بررسی کتاب توس
به کوشش: محسن باقرزاده
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
کتاب توس (مجموعه مقالات) ۲۷۶. کتاب توس (مجموعه مقالات)
گردآورنده: توس
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
هفتاد مقاله ۲۷۷. هفتاد مقاله
ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
گردآورنده: دکتر یحیی مهدوی، استاد ایرج افشار
اساطیر، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
مقالات فرزان ۲۷۸. مقالات فرزان
به کوشش: احمد اداره چی
نویسنده: محمد فرزان
حیدری، تهران، ۱۳۵۵ش.
سایه سرو ۲۷۹. سایه سرو
حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، به کوشش: میثم کرمی
مجموعه شعر شهودی ۲۸۰. مجموعه شعر شهودی
۲۸۱. نامه های ادبی
سرشناسه: احمد احمدی بیرجندی
گردآورنده: احمد احمدی بیرجندی
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو ۲۸۲. المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
گردآورنده: غلامرضا طاهر، استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
المختارت من الرسائل ۲۸۳. المختارت من الرسائل
مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
• المختارات من الرسائل، انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
نامه های خاموشان ۲۸۴. نامه های خاموشان
نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار
به کوشش: محمد افشین وفایی، شهریار شاهین دژی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
نامه های دوستان ۲۸۵. نامه های دوستان
۲۸۶. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۴ش.
نامه های ناموران ۲۸۷. نامه های ناموران
گزیده ای از نامه های رجال دینی و علمی به حضرت آیت الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
گردآورنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
۲۸۸. راپورت های یومیه و تذکره ها
نویسنده: ابراهیم نبوی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۲۸۹. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی
قصیده، تهران، ۱۳۸۵ش.، ویراستار: محمد سید اخلاقی
۲۹۰. فردوسی نامه ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۲۹۱. کلیات دیوان رودکی سمرقندی
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، مصحح: یوسف سامویلوویچ براگینسکی
۲۹۲. رودکی؛ یاد یار مهربان
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی
سرشناسه: همایش بزرگداشت رودکی (۱۳۸۶: تهران)
یاد یار مهربان ۲۹۳. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۲۹۴. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اهورا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲۹۵. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
۲۹۶. شاهنامه خوانی (مجموعه مقالات)
۲۹۷. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۲۹۸. داستان فرود از شاهنامه فردوسی
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: مجتبی مینوی، مصحح: محمد روشن
۲۹۹. سیمای رستم در شاهنامه
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: اسرافیل شیرچی
۳۰۰. واژه نامک (فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه)
نویسنده: عبدالحسین نوشین
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳۰۱. حماسه ملی ایران
سرشناسه: تئودور نولدکه
مترجم: بزرگ علوی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
۳۰۲. نامور نامه
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۳۰۳. شاهنامه فردوسی
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
مترجم: کیکاووس جهانداری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۰۴. در شناخت فردوسی
سرشناسه: حافظ محمود شیرانی
نویسنده: حافظ محمود شیرانی
مترجم: شاهد چوهدری
۳۰۵. پژوهشی در شاهنامه
در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
سرشناسه: حسین کریمیان
نویسنده: حسین کریمیان
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: علی میر انصاری
۳۰۶. جاذبه های فکری فردوسی
سرشناسه: احمد رنجبر
نویسنده: احمد رنجبر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۳۰۷. زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
سرشناسه: محمد دبیر سیاقی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
• زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه، علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۰۸. نمیرم از این پس که من زنده ام
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (هزاره‌ تدوین‌ شاهنامه‌) دی‌ ماه‌ ۱۳۶۹ - دانشگاه‌ تهران‌
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (۱۳۶۹: تهران‌)
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شاهنامه از دست نویس تا متن ۳۰۹. شاهنامه از دست نویس تا متن
جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن
نویسنده: جلال خالقی مطلق
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۳۱۰. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: جلال خالقی مطلق
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۱۱. الأثر الاسلامی فی الملحمة الایرانیة...
نویسنده: عبدالحفیظ حجاب
دار الهادی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۸ق.
۳۱۲. جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی
۳۱۳. نامه باستان
نویسنده: جلال الدین کزازی
سمت، تهران، ۱۳۸۲ش.، 8 جلد
متون شرقی، شیوه های غربی ۳۱۴. متون شرقی، شیوه های غربی
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
نویسنده: محمود امیدسالار
• ضمیمه آینه میراث - 17، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
جامعه شناسی خودکامگی ۳۱۵. جامعه شناسی خودکامگی
تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
نویسنده: علی رضاقلی
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳۱۶. ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی
سرشناسه: کتایون صارمی
نویسنده: کتایون صارمی، فریدون امانی
پیشرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳۱۷. کسایی مروزی
زندگی، اندیشه و شعر او
نویسنده: محمد امین ریاحی
علمی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
قصیده ای نویافته از کسائی ۳۱۸. قصیده ای نویافته از کسائی
دیوان منجیک ترمذی ۳۱۹. دیوان منجیک ترمذی
به کوشش: احسان شواربی مقدم
نویسنده: علی منجیک ترمذی
شاعر: علی منجیک ترمذی
• دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۳۲۰. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، با تعلیق: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
۳۲۱. ابوسعید ابوالخیر پیر دانش و بینش
سرشناسه: کاظم محمدی وایقانی
نویسنده: کاظم محمدی وایقانی
رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری ۳۲۲. رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری
به کوشش: محمود مدبری
شاعر: خواجه عبدالله انصاری
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
۳۲۳. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: م . درویش، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، خطاط: محمدتقی سرمست
باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) ۳۲۴. باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار)
سرشناسه: پرویز اذکائی
گردآورنده: پرویز اذکائی
توس، تهران، ۱۳۷۴ش.
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۳۲۵. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: محمد علی سبزه کار
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: جلال الدین همایی
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور
۳۲۶. بررسی انتقادی رباعیات خیام
با مقابله‌ با نسخه‌ها و چاپهای‌ جدید و افزودن‌ نسخه‌ بدلها، ...
مترجم: فریدون بدره ای
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
رباعیات خیام در منابع کهن ۳۲۷. رباعیات خیام در منابع کهن
گردآورنده: علی میرفضلی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۱ش.
۳۲۸. می و مینا
سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۲۹. خیام شناخت (مجموعه‌ مقاله‌)
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۸۴ش.، اشراف: محمدتقی راشد محصل
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۳۳۰. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ.
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ ۳۳۱. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬
معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه ۳۳۲. نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
نویسنده: مسعود قاسمی
• ضمیمه آینه میراث- 22، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
به گزین علی نامه ۳۳۳. به گزین علی نامه
کهن ترین منظومه شیعی فارسی از سراینده ای با تخلص «ربیع» سروده 482 هجری قمری
شاعر: ربیع
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
مختاری نامه ۳۳۴. مختاری نامه
مقدمه‌ دیوان‌ عثمان‌ مختاری‌
نویسنده: جلال الدین همایی
۳۳۵. تحلیل اشعار ناصر خسرو
به انضمام پنج پیوست
سرشناسه: مهدی محقق
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ ششم، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۴ش.
۳۳۶. مفلس کیمیا فروش
نقد و تحلیل شعر انواری
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۳۷. دیوان انوری
شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) ۳۳۸. شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص)
شارح: محمد دامادی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) ۳۳۹. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: جواد بشری، مصحح: جواد بشری
۳۴۰. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، با تعلیق: سید حسن وحید دستگردی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
تحفة العراقین ۳۴۱. تحفة العراقین
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، به کوشش: علی صفری آق قلعه
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
بدیل بی بدیل ۳۴۲. بدیل بی بدیل
پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
نویسنده: سعید مهدوی فر
• ضمیمه آینه میراث- 29، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی ۳۴۳. تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی
۳۴۴. تصویر های زیبا در اشعار خاقانی
نویسنده: علی اردلان جوان
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
برگزیده حدیقه سنائی ۳۴۵. برگزیده حدیقه سنائی
سرشناسه: مجدود بن آدم سنایی
به کوشش: ناصر عاملی
طهوری، چاپ اول، تهران، ، با مقدمه: ناصر عاملی
۳۴۶. تازیانه های سلوک
نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۳۴۷. مکاتیب سنائی
به کوشش: نذیر احمد
نویسنده: حکیم سنایی
سندباد نامه ۳۴۸. سندباد نامه
اسرار نامه ۳۴۹. اسرار نامه
نویسنده: فریدالدین عطار
• اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.، مصحح: صادق گوهربین
سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
دیوان عطار ۳۵۰. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، به کوشش: دکتر تقی تفضلی
نگاه، تهران، ۱۳۷۲ش.، به کوشش: استاد بدیع الزمان فروزانفر
مختارنامه ۳۵۱. مختارنامه
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۳۵۲. مصیبت نامه
نویسنده: فریدالدین عطار
سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۳۵۳. مظهر العجایب
نویسنده: فریدالدین عطار
پازینه، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: مرتضی حسینی برغانی
منطق الطیر عطار ۳۵۴. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
۳۵۵. برگزیده منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر عطار، زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: فاطمه صنعتی نیا و کامل احمدنژاد
سی مرغ و سیمرغ ۳۵۶. سی مرغ و سیمرغ
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌ ۳۵۷. داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
به کوشش: خلیل خطیب رهبر
گلستان کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
دریای جان ۳۵۸. دریای جان
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم: مهرآفاق بایبردی
مترجم جلد 1: دکتر عباس زریاب خوئی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
۳۵۹. زبور پارسی
نگاهی به زندگی و غزلهای عطار
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، تهران، ۱۳۷۹ش.
دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم ۳۶۰. دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم
۳۶۱. کلیله و دمنه
با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
نویسنده: نصرالله منشی
علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.، شارح اشعار عربی: جعفر سجادی
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۳۶۲. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه
نویسنده: فضل الله اسفزاری
سخن، چاپ اول، تجریش، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: بهروز ایمانی، با تعلیق: بهروز ایمانی، مصحح: بهروز ایمانی
روضة العقول ۳۶۳. روضة العقول
مهستی گنجه ای ۳۶۴. مهستی گنجه ای
بزرگترین‌ زن‌ شاعر رباعی‌ سرا
به کوشش: معین الدین محرابی
توس، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: معین الدین محرابی، مصحح: بهمن حمیدی و کریم حسین آبادی
چهار مقاله ۳۶۵. چهار مقاله
نویسنده: احمد نظامی
زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: محمد قزوینی و محمد معین
جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، شرح لغات: محمد معین، مصحح: محمد قزوینی
کلیات خمسه نظامی ۳۶۶. کلیات خمسه نظامی
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، به کوشش: پرویز بابایی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، مصحح: سامیه بصیرمژدهی
۳۶۷. حالات عشق مجنون
نویسنده: جلال ستاری
توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۳۶۸. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
• پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد، سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
رتبة الحیات ۳۶۹. رتبة الحیات
نویسنده: یوسف بن ایوب همدانی
• رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور، توس، تهران، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: محمد امین ریاحی، مصحح: محمد امین ریاحی
حکیم نامه ۳۷۰. حکیم نامه
به انضمام ذیل سیر العباد و اشعار دیگر او
نویسنده: اوحدالدین رازی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۳۷۱. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
مجموعه آثار حسام الدین خویی ۳۷۲. مجموعه آثار حسام الدین خویی
سرشناسه: حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ حسام خویی‌
نویسنده: حسام الدین خویی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، مصحح: صغری عباس زاده
همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست) ۳۷۳. همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست)
سرشناسه: حکیم ‌زجاجی
نویسنده: حکیم زجاجی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، مصحح: علی پیرنیا
دیوان رکن الدین دعویدار قمی ۳۷۴. دیوان رکن الدین دعویدار قمی
شاعر ذواللسانین سده ششم و اوائل سده هفتم هجری
نویسنده: محمد بن سعد دعویدار قمی
امیرکبیر، چاپ ؟، تهران، ۱۳۶۴ش.، مصحح: علی محدث
سوانح الافکار رشیدی ۳۷۵. سوانح الافکار رشیدی
بیان الحقایق ۳۷۶. بیان الحقایق
مجموعه هفده رساله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده
زنگی نامه ۳۷۷. زنگی نامه
شش‌ رساله‌ و مقامه‌ و مناظره‌
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد زنگی بخاری
توس، تهران، ۱۳۷۱ش.
برگزیده اعجوبه و محجوبه ۳۷۸. برگزیده اعجوبه و محجوبه
داستان عامیانه کهن فاسی
سرشناسه: حامد بن فضل الله سرخسی
گردآورنده: سید علی آل داوود
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مرزبان نامه ۳۷۹. مرزبان نامه
نویسنده: شهاب الدین عرب شاه
موسسه الانتشار العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق. برابر ۱۳۷۵ش. برابر 1997م.
۳۸۰. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
هرمس، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
بوستان سعدی ۳۸۱. بوستان سعدی
غزلهای سعدی ۳۸۲. غزلهای سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: غلامحسین یوسفی
۳۸۳. گلستان سعدی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
نشر مشعل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
شرح گلستان ۳۸۴. شرح گلستان
نویسنده: محمد خزائلی
جاویدان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۷ش.
جاویدان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۵ش.
خیابان گلستان ۳۸۵. خیابان گلستان
شرح گلستان سعدی
سرشناسه: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو
شارح: سراج الدین علی خان آرزو
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۴ش.، مصحح: مهرنور محمد خان
سعدی شناسی ۳۸۶. سعدی شناسی
سرشناسه: کورش کمالی سروستانی
به کوشش: کوروش کمالی سروستانی
دانشنامه فارس، چاپ اول، شیراز، فروردین ۱۳۷۷ش.
۳۸۷. ذکر جمیل سعدی
مجموعه مقالات و اشعار به‌مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه
سرشناسه: کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد شیخ مصلح‌الدین سعدی (نخستین: ‎۱۳۶۳: شیراز)
گردآورنده: کمیسیون ملی یونسکو در ایران
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
۳۸۸. سیمای سعدی
سرشناسه: جعفر موید شیرازی
نویسنده: جعفر موید شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، ویرایش دوم، شیراز، ۱۳۷۵ش.
دل بی قرار سعدی (چهار گفتار) ۳۸۹. دل بی قرار سعدی (چهار گفتار)
نویسنده: مهشید مشیری
• کتابسرای تندیس، تهران، ۱۳۹۱ش.
انتها نامه ۳۹۰. انتها نامه
سرشناسه: محمد بن محمد سلطان ولد
نویسنده: محمد جلال الدین رومی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با تعلیق: محمدعلی خزانه دارلو، مصحح: محمدعلی خزانه دارلو
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۳۹۱. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
شاعر: ابراهیم عراقی همدانی
• کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی، کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
دی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: ناصر هیری
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۳۹۲. جوامع الحکایات و لوامع الروایات
نویسنده: محمد عوفی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، مصحح: محمد معین
• متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد، مصحح: امیربانو مصفا و مظاهر مصفا
دیوان قائمیات ۳۹۳. دیوان قائمیات
نویسنده: حسن محمود کاتب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه انگلیسی: جلال حسینی بدخشانی، مصحح: جلال حسینی بدخشانی
دیوان کامل شمس تبریزی ۳۹۴. دیوان کامل شمس تبریزی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات دیوان شمس تبریزی، نشر طلوع، بی جا، ۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر و جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر، به کوشش: پرویز بابایی
غزل شمس ۳۹۵. غزل شمس
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ناصر شکوری
• غزلیات شمس تبریز، سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد، شارح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با گزینش: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر بشارت، ایران، ۱۳۷۲ش.
شکوه شمس ۳۹۶. شکوه شمس
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
مثنوی معنوی ۳۹۷. مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
لب لباب مثنوی ۳۹۸. لب لباب مثنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: کمال الدین حسین کاشفی
بنگاه مطبوعاتی افشاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: نصرالله تقوی
سراج السالکین ۳۹۹. سراج السالکین
منتخب مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ملا محسن فیض کاشانی
بر بامهای آسمان ۴۰۰. بر بامهای آسمان
گزیده ای موضوعی از مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی
به کوشش: سامیه بصیرمژدهی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ۴۰۱. شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
نویسنده: ملا هادی سبزواری
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۸۵ق.
۴۰۲. با پیر بلخ
کاربرد مثنوی در خودشناسی
نویسنده: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۷ش.
نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی ۴۰۳. نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی
در تفاسیر مثنوی معنوی
نویسنده: کریم زمانی جعفری
اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
آیات مثنوی ۴۰۴. آیات مثنوی
گردآورنده: محمود درگاهی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
نردبان شکسته ۴۰۵. نردبان شکسته
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۰۶. سرنی
نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
بحر در کوزه ۴۰۷. بحر در کوزه
نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲ش.
تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی ۴۰۸. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۸ش.، 15 جلد
۴۰۹. شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار
سرشناسه: ولی محمد اکبر آبادی
نویسنده: ولی محمد اکبر آبادی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 7 جلد، مصحح: نجیب مایل هروی
تفسیر مثنوی مولوی ۴۱۰. تفسیر مثنوی مولوی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۴۱۱. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول
نویسنده: سلمان صفوی
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: حسین نصر
۴۱۲. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی
نویسنده: آدینه محمد خوارزمی
سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: عباسعلی وفائی
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی ۴۱۳. معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی
شروح فارسی و موجود در ایران
نویسنده: رضا شجری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح مثنوی ۴۱۴. شرح مثنوی
نویسنده: محمد نعیم
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
منتخب رباعیات مولانا ۴۱۵. منتخب رباعیات مولانا
مروری کوتاه بر سیر اندیشه مولانا در رباعی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
به کوشش: علی محمد رضائی کلانتری
محراب قلم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: علی محمد رضائی کلانتری، خطاط: محمد علی صادقی
۴۱۶. از دریا به دریا
کشف الابیات مثنوی
سرشناسه: محمدتقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
۴۱۷. Rumi
past and present، east and west: the life، teachings and poetry of Jalal al -Din Rumi
سرشناسه: فرانکلین لوئیس
نویسنده: فرانکلین لوئیس
‎Oxford، چاپ اول، انگلستان، 2000م.
ثواقب المناقب اولیاء الله ۴۱۸. ثواقب المناقب اولیاء الله
نویسنده: عبدالوهاب‌ بن جلال‌ الدین محمد همدانی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: سید عارف نوشاهی، مصحح: سید عارف نوشاهی
قمار عاشقانه شمس و مولانا ۴۱۹. قمار عاشقانه شمس و مولانا
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۸ش.
۴۲۰. تحفه های آن جهان
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
مولوی نامه ۴۲۱. مولوی نامه
مولوی چه می گوید
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
پله پله تا ملاقات خدا ۴۲۲. پله پله تا ملاقات خدا
درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲ش.
علمی، تهران، ۱۳۷۰ش.
۴۲۳. نی نامه
نویسنده: مولانا یعقوب چرخی
• نی نامه (چهار رساله درباره مولانا)، عرفان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، به اهتمام: عفت مستشار نیا
شناسنامه جلال الدین مولوی ۴۲۴. شناسنامه جلال الدین مولوی
نویسنده: سازمان ثبت احوال یهود
• چاپ اول، ۱۳۹۰ش.
مولانا جلال الدین هگل شرق است ۴۲۵. مولانا جلال الدین هگل شرق است
• بی نا، بی جا، -۸۳۱ ۶ش.
عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها] ۴۲۶. عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها]
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۸ش.
مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب ۴۲۷. مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بعثت، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
دیوان کامل جهان ملک خاتون ۴۲۸. دیوان کامل جهان ملک خاتون
به کوشش: پوراندخت کاشانی راد، کامل احمدنژاد
شاعر: جهان ملک خاتون
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
دیوان حافظ ۴۲۹. دیوان حافظ
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۷۹ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
هیرمند، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، اشراف: حسین کوهی کرمانی، با مقدمه: سید علی آل داوود، مصحح: حبیب الله قاآنی شیرازی و ابوالحسن یغمای جندقی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
۴۳۰. کلیات دیوان حافظ فارسی ـ انگلیسی
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
گردآورنده: صالحه صالحپور
مترجم به انگلیسی: هنری ویلبر فورس کلاک
فرهنگسرای میردشتی، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۳۱. دیوان حافظ
بر اساس غنی و قزوینی
جیحون، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: محمدرضا قنبری، خطاط: مهدی فلاح
۴۳۲. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
سرشناسه: سعید نیاز کرمانی
نویسنده: سعید نیاز کرمانی
پاژنگ، تهران، ۱۳۶۹ش.
Hafiz. Poems from the divan of Hafiz ۴۳۳. Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل
• چند غزل از دیوان حافظ، انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۹ش.، خطاط: محمدحسین شیرازی
الشاعر حافظ الشیرازی ۴۳۴. الشاعر حافظ الشیرازی
شاعر الغزل العرفانی
۴۳۵. غزلیات حافظ
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: عبدالعلی ادیب برومند و پوراندخت برومند
۴۳۶. الحافظ الشیرازی
شاعر الغناء والغزل فی ایران
مترجم: ابراهیم امین الشواربی
دار الروضة، بیروت، 1989م.
۴۳۷. رند عالم سوز
حضور در دنیای حافظ با گفت و شنودی صمیمانه
نویسنده: عبدالوهاب فیروزی
قصیده سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
هستی شناسی حافظ ۴۳۸. هستی شناسی حافظ
کاوشی در بنیادهای اندیشه های او
نویسنده: داریوش آشوری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
چارده روایت ۴۳۹. چارده روایت
مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
کتاب پرواز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۴۴۰. حافظ به روایت شهریار
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی، حسن ذوالفقاری
نویسنده: محمد حسین شهریار
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۴۱. شرح شکن زلف
بر حواشی دیوان حافظ
نویسنده: دکتر فتح الله مجتبائی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۴۴۲. حافظ خراباتی
روابط اجتماعی‌ و سیاسی‌ خواجه‌ حافظ شیرازی‌ با معاصرانش‌ وبدست‌ دادن‌ شان‌ نزول‌ و تاریخ‌ سروده‌ شدن‌ این‌ آثار و شرح‌ و تفسیر هر یک‌ از آنها از آغاز تا انجام
نویسنده: رکن الدین همایونفر
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 8 جلد
۴۴۳. بانگ جرس
راهنمای مشکلات دیوان حافظ
نویسنده: عبدالعلی پرتو علوی
خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، فروردین ۱۳۶۹ش.
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۴۴۴. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
نویسنده: قاسم غنی
زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد قزوینی
مقالات حافظ ۴۴۵. مقالات حافظ
نویسنده: حسینعلی هروی
کتاب سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، به کوشش: عنایت الله مجیدی
۴۴۶. جمال آفتاب و آفتاب هر نظر
شرحی بر دیوان حافظ
نویسنده: آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی)
تقریر درس: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نور، تهران، ۱۳۶۷ش.
از کوچه رندان ۴۴۷. از کوچه رندان
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۲ش.
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۴۸. شرح غزلهای حافظ
سرشناسه: حسینعلی هروی
نویسنده: حسینعلی هروی
نشر سیمرغ، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 4 جلد، به کوشش: زهرا شادان
۴۴۹. حافظیات
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
هستی نما، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۵۰. در جستجوی حافظ
توضیح‌، تفسیر و تاویل‌ غزلیات‌، قصاید...
سرشناسه: رحیم ذوالنور
شارح: رحیم ذوالنور
زوار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۴۵۱. چنین گفت حافظ شیراز
نویسنده: محمد قراگوزلو
حدیث امروز، قزوین، ۱۳۸۲ش.
حافظ و پیدا و پنهان زندگی ۴۵۲. حافظ و پیدا و پنهان زندگی
نویسنده: منصور رستگار فسایی
سخن، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۵۳. حافظ حافظه ماست
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز) ۴۵۴. عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز)
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۴۵۵. عرفان حافظ
سرشناسه: مرتضی مطهری
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴۵۶. دیوان حسن کاشی
تاریخ محمدی ۴۵۷. تاریخ محمدی
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: حسن کاشی
۴۵۸. یکصد غزل و یک ساقی نامه خواجوی کرمانی
سرشناسه: محمود بن علی خواجوی کرمانی
گردآورنده: محمود طاووسی
نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۶۹ش.، خطاط: قاسم احسنت
روضة الانوار ۴۵۹. روضة الانوار
نویسنده: خواجوی کرمانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: محمود عابدی، با تعلیق: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
نخلبند شعراء ۴۶۰. نخلبند شعراء
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ ۲۳ الی‌ ۲۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۰
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ (۱۳۷۰: کرمان‌)
نویسنده: احمد امیری خراسانی
مرکز کرمان شناسی، کرمان، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
شرح گلشن راز ۴۶۱. شرح گلشن راز
سرشناسه: علی بن محمد ترکه اصفهانی
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
نشر آفرینش، تهران، ۱۳۷۴ش.، با تعلیق: کاظم دزفولیان، مصحح: کاظم دزفولیان
شرح گلشن راز ۴۶۲. شرح گلشن راز
نویسنده: ناشناس
• شرح گلشن راز، هیرمند، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: عسکر حقوقی
مثنوی گلشن راز ۴۶۳. مثنوی گلشن راز
شاعر: محمود شبستری
نشر اشراقیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، خطاط: احمد علی طایفه دولو
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: پرویز عباسی داکانی
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌] ۴۶۴. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]
سرشناسه: محمد بن یحیی لاهیجی
نویسنده: محمد لاهیجی
• مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمدبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]، کتابفروشی محمودی، تهران، ۱۳۶۵ش.، با مقدمه: کیوان سمیعی
۴۶۵. متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری
دیوان شمس مغربی ۴۶۶. دیوان شمس مغربی
شاعر: محمدشیرین شمس مغربی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، تیر ۱۳۴۸ش.، خطاط: علی منظوری
اخلاق الاشراف ۴۶۷. اخلاق الاشراف
نویسنده: عبید زاکانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: علی اصغر حلبی
۴۶۸. مخمس موش و گربه
شاعر: محمود متدین
• گنجینه طنز فارسی شامل موش و گربه عبید زاکانی و مخمس موش و گربه، رجبی، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۶۹. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: عبید زاکانی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۶ش.
زاکانی نامه ۴۷۰. زاکانی نامه
رساله در شرح احوال، آثار، و نقد افکار مولانا عبید زاکانی (همراه با گزیده یی از نوشته و سروده ها و توضیح آنها)
نویسنده: علی اصغر حلبی
زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
سندبادنامه منظوم ۴۷۱. سندبادنامه منظوم
سرشناسه: عضد یزدی
شاعر: عضد یزدی
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: محمد جعفر محجوب، مصحح: محمد جعفر محجوب
نامه عماد ۴۷۲. نامه عماد
سرشناسه: ابوالقاسم رادفر
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
موسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی، چاپ اول، کرمان، ۱۳۷۷ش.
دیوان کمال الدین مسعود خجندی ۴۷۳. دیوان کمال الدین مسعود خجندی
سرشناسه: مسعود کمال خجندی
نویسنده: کمال الدین مسعود خجندی
دانش،شعبه ادبیات خاور، چاپ اول، روسیه، 1975م.، 2 جلد، به کوشش: ک شیدفر
برزونامه (بخش کهن) ۴۷۴. برزونامه (بخش کهن)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: اکبر نحوی، با مقدمه: اکبر نحوی، مصحح: اکبر نحوی
دیوان لطف الله نیشابوری ۴۷۵. دیوان لطف الله نیشابوری
۴۷۶. روضه خلد
سرشناسه: مجدخوافی
نویسنده: مجد خوافی
زوار، تهران، ۱۳۴۴ش.، با مقدمه: محمود فرخ، به کوشش: حسین خدیوجم
افسانه گلریز ۴۷۷. افسانه گلریز
نویسنده: ضیاءالدین نخشبی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
بقای بعد از مغول ۴۷۸. بقای بعد از مغول
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۱ش.
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی) ۴۷۹. ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
شاعر: عمادالدین نسیمی
• زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: یدالله جلالی پندری
تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری) ۴۸۰. غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری)
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی» ۴۸۱. دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی»
شاعر: امیر علی شیر نوائی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
۴۸۲. نامه ها و منشآت جامی
بهارستان ۴۸۳. بهارستان
نویسنده: عبدالرحمن جامی
اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
اطلاعات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
مقامات جامی ۴۸۴. مقامات جامی
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نویسنده: عبدالواسع نظامی باخزری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
۴۸۵. جامی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۴۸۶. جامی
متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراءنورالدین‌ عبدالرحمن‌ جامی‌ ۸۹۸ - ۸۱۷ هجری‌ قمری‌
نویسنده: علی اصغر حکمت
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۴۸۷. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی
سرشناسه: اعلا خان افصح زاده
نویسنده: اعلا خان افصح زاده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مثنوی شیرین و فرهاد ۴۸۸. مثنوی شیرین و فرهاد
نویسنده: سلیمی جرونی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: نجف جوکار
دیوان سلیمی تونی ۴۸۹. دیوان سلیمی تونی
دفتر اشعار صوفی ۴۹۰. دفتر اشعار صوفی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: صوفی محمد هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۴۹۱. دیوان قبولی هروی
بر اساس چاپ عکسی اسماعیل حکمت ارتایلان
گردآورنده: یحیی خانمحمد آذری
شاعر: قبولی هروی
شرح الکنوز و بحر الرموز ۴۹۲. شرح الکنوز و بحر الرموز
۴۹۳. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
مناظر الانشاء ۴۹۴. مناظر الانشاء
منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» ۴۹۵. منظومه نثر اللئالی «گنج گهر»
نویسنده: ندیمی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، مصحح: حمید رهبر و فاطمه روحانی
سلم السماوات ۴۹۶. سلم السماوات
میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار) ۴۹۷. میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار)
نویسنده: نفیسه ایرانی
• ضمیمه آینه میراث- 24، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
رستم نامه ۴۹۸. رستم نامه
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
به کوشش: سجاد آیدنلو
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: سجاد آیدنلو
لطائف الطوایف ۴۹۹. لطائف الطوایف
سرشناسه: علی بن حسین فخرالدین صفی
نویسنده: فخرالدین علی صفی
اقبال، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۷ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
• لطائف الطوائف، اقبال، تهران، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
دیوان فهمی استرآبادی ۵۰۰. دیوان فهمی استرآبادی
نویسنده: فهمی استرآبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: محمدحسین کرمی، مصحح: محمدحسین کرمی
شاه اسماعیل نامه ۵۰۱. شاه اسماعیل نامه
به ضمیمه شرح جنگ‌ها و احوال شاه‌اسماعیل اول
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
منظومه گوی و چوگان «کارنامه» ۵۰۲. منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
• ضمیمه آینه میراث- 34، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، با تعلیق: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، مصحح: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
بلبل نامه ۵۰۳. بلبل نامه
شاعر: علی گیلانی پومنی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 17، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی
دیوان مولانا محتشم کاشانی ۵۰۴. دیوان مولانا محتشم کاشانی
شامل رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، رباعیات، مثنویات،بانضمام زندگی نامه از حسن سادات ناصری
سرشناسه: علی بن احمد محتشم کاشانی
شاعر: علی محتشم کاشانی
هفت دیوان محتشم کاشانی ۵۰۵. هفت دیوان محتشم کاشانی
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: علی محتشم کاشانی
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین ۵۰۶. توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین
نویسنده: محیی لاری
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
۵۰۷. سرو و تذور
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) ۵۰۸. جامع اللغات (فرهنگ منظوم)
به کوشش: افسانه شیفته فر
نویسنده: نیازی حجازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) ۵۰۹. شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی)
دیوان اشعار اشرف مازندرانی ۵۱۰. دیوان اشعار اشرف مازندرانی
۵۱۱. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
نویسنده: عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
کنز الاکتساب ۵۱۲. کنز الاکتساب
رساله ای منظوم در فن مهر کنی و هنرهای وابسته
به کوشش: سید عارف نوشاهی
شاعر: ابن عطاءالله رحمتی
دیوان رضی الدین آرتیمانی ۵۱۳. دیوان رضی الدین آرتیمانی
سرشناسه: رضی الدین آرتیمانی
شاعر: رضی الدین آرتیمانی
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، مصحح: محمد عطار، خطاط: عبدالملکی تویسرکانی
دیوان سنجر کاشانی ۵۱۴. دیوان سنجر کاشانی
دیوان شیخ بهائی ۵۱۵. دیوان شیخ بهائی
شامل اشعار و آثار فارسی
سرشناسه: محمد بن حسین شیخ بهائی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
• دیوان کامل شیخ بهائی، گلشائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
۵۱۶. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی
مترجم آیات و روایات و کلمات عربی: حسن طارمی
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
گلچین صائب ۵۱۷. گلچین صائب
شامل قریب2445 بیت و 185 موضوع
شاعر: صائب تبریزی
آتلیه هنر، تهران، ۱۳۶۷ش.، خطاط: علی اکبر کاوه
۵۱۸. فرهنگ اشعار صائب
نویسنده: احمد گلچین معانی
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
مثنوی ملاصدرا ۵۱۹. مثنوی ملاصدرا
تحلیل شخصیت خیام ۵۲۰. تحلیل شخصیت خیام
بررسی آراء فلسفی ادبی مذهبی و علمی عمر بن ابراهیم خیام
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شوق مهدی ۵۲۱. شوق مهدی
تضمینی‌ از غزلیات‌ لسان‌ الغیب‌ حافظ شیرازی‌ در مدح‌ مهدی‌ موعود اسلام‌ و پیشوای‌ غائب‌ جهان‌...
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، آبان ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۵۲۲. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: علی صفیر، مصحح: محمد پیمان
• کلیات علامه ملا محمد محسن فیض کاشانی، سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: مصطفی فیضی کاشانی ، مصحح: مصطفی فیضی کاشانی
۵۲۳. پند اهل دانش و هوش بزبان گربه و موش
به کوشش: فرج الله زکی کردی
• بی نا، مصر، ۱۳۴۷ق.
اسکندرنامه (بخش ختا) ۵۲۴. اسکندرنامه (بخش ختا)
به کوشش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: منوچهر خان حکیم
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
دیوان اشراق ۵۲۵. دیوان اشراق
به کوشش: سمیرا پوستین دوز
پیشگفتار: جویا جهانبخش
شاعر: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان ۵۲۶. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان
دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی ۵۲۷. دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی
به کوشش: اصغر علمی
شاعر: محمد رفیع واعظ قزوینی
ما، تهران، ۱۳۸۲ش.
کلیات بیدل ۵۲۸. کلیات بیدل
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
شاعر: عبدالقادر بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد، مصحح: اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی
مثنوی محیط اعظم ۵۲۹. مثنوی محیط اعظم
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
برگ، تهران، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: یوسفعلی میرشکاک، مصحح: یوسفعلی میرشکاک
عبدالقادر بیدل ۵۳۰. عبدالقادر بیدل
زندگی، نقد و بررسی و گزیده آثار
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ۵۳۱. شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ، آگاه، تهران، ۱۳۷۰ش.
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۵۳۲. فیض قدس
احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل
نویسنده: خلیل الله خلیلی
• تهران، ۱۳۸۵ش.
۵۳۳. شاعری در هجوم منتقدان
نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) ۵۳۴. دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله)
دیوان مخلص کاشانی ۵۳۵. دیوان مخلص کاشانی
سرشناسه: محمد مخلص کاشانی
شاعر: محمد مخلص کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: حسن عاطفی، با تعلیق: حسن عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی ۵۳۶. دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی
به کوشش: یوسف بیگ باباپور
شاعر: میرعبدالفتاح موسوی مراغی
• دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) ۵۳۷. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان)
مثنوی پیر و جوان ۵۳۸. مثنوی پیر و جوان
سرشناسه: میر احمد طباطبائی
شاعر: میرزا نصیرالدین اصفهانی
دیوان هاتف اصفهانی ۵۳۹. دیوان هاتف اصفهانی
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• کلیات دیوان هاتف اصفهانی، مکتبة فخراوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
دیوان اشراق ۵۴۰. دیوان اشراق
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
گردآورنده: صادق اشراقی
• دیوان اشراق (پیرامون قیام حضرت سید الشهداء)، دار النشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
۵۴۱. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۹ش.
۵۴۲. پیغمبر دزدان
۵۴۳. قصه های استاد
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
توس، تهران، ۱۳۵۲ش.، به کوشش: ابوالفضل قاسمی
دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) ۵۴۴. دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق)
دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) ۵۴۵. دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی، به کوشش: احمد کرمی
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، کتابفروشی محمودی، بی جا، ۲ش.
آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق) ۵۴۶. آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق)
گردآورنده: علیرضا شانظری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 2 جلد، به کوشش: علیرضا شانظری
دیوان شاطر عباس صبوحی ۵۴۷. دیوان شاطر عباس صبوحی
سرشناسه: شاطر عباس صبوحی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر عباس صبوحی
منوچهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شجرة الملوک ۵۴۸. شجرة الملوک
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: صبوری، ناصح، ظهیر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، محقق: منصور صفت گل، با توضیحات: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل
۵۴۹. دیوان عبد علیشاه کاشانی
شاعر: عبدالعلی نطنزی کاشانی
مرسل، چاپ اول، کاشان، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: افشین عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
گنجینة الاسرار ۵۵۰. گنجینة الاسرار
سرشناسه: نورالله بن عبدالله عمان سامانی
نویسنده: نورالله عمان سامانی
• گنجینه ی اسرار، حق بین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: مصطفی آرنگ، مصحح: مصطفی آرنگ
دیوان غالب دهلوی ۵۵۱. دیوان غالب دهلوی
به کوشش: محسن کیانی
شاعر: غالب دهلوی
روزنه، تهران، ۱۳۷۵ش.
دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان» ۵۵۲. دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان»
انتشارات اطلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
کلیّات دیوان فدایی ۵۵۳. کلیّات دیوان فدایی
نویسنده: حاج ملا محمد اسماعیل فدائی کزازی
پیام سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: غلامرضا فدایی عراقی، مصحح: غلامرضا فدایی عراقی
دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی) ۵۵۴. دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی)
گردآورنده: حمیدرضا قلیچ خانی
شاعر: عباس فروغی بسطامی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله ۵۵۵. منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
علمی، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۹ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۵۵۶. زنبیل حاج فرهاد میرزا
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، محقق: قربان نجفی، با مقدمه: محمد رمضانی، مصحح: قربان نجفی، به کوشش: شمس فراهانی
۵۵۷. کلیات محمودخان ملک الشعراء
شاعر: محمودخان ملک الشعراء
آثار جاودانه، چاپ اول، کاشان، ۱۳۸۶ش.، مصحح: حسن عاطفی و افشین عاطفی
دیوان شمس الفصحاء محیط قمی ۵۵۸. دیوان شمس الفصحاء محیط قمی
سرشناسه: محمد محیط قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: میرزا محمد محیط قمی
نشریات ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار ۵۵۹. دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار
سرشناسه: ناصر الدین قاجار،شاه ایران
شاعر: ناصرالدین شاه قاجار
تهذیب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، اشراف: جواد معصومی
مثنوی طاقدیس ۵۶۰. مثنوی طاقدیس
به همراه منتخبی از غزلیات عالم ربانی حاج ملا احمد فاضل نراقی
سرشناسه: احمد بن محمد مهدی نراقی
شاعر: ملا احمد نراقی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: حسن نراقی
دیوان مولانا خالد ۵۶۱. دیوان مولانا خالد
شاعر: خالد نقشبندی
Beyazit، استانبول، 1955م.
تشویق العارفین ۵۶۲. تشویق العارفین
۵۶۳. مجموعه آثار یغمای جندقی
به کوشش: سید علی آل داوود
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، مصحح: سید علی آل داوود
دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری ۵۶۴. دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری
گردآورنده: علی عبدالرسولی
شاعر: ادیب پیشاوری
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتاب باغ بهشت ۵۶۵. کتاب باغ بهشت
شاعر: اشرف الدین حسینی
کتابفروشی خیام، تهران، ۲ش.
دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) ۵۶۶. دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی)
سرشناسه: محمدحسین غروی اصفهانی
شاعر: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: کاظم موسوی
• دیوان کمپانی، لقمان، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.
کلیات دیوان پروین اعتصامی ۵۶۷. کلیات دیوان پروین اعتصامی
شاعر: پروین اعتصامی
کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: محمدتقی بابایی
• دیوان پروین اعتصامی، نشر محمد، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: رحیم چاوش اکبری، به کوشش: محمد عالمگیر تهرانی، خطاط: اسماعیل نژاد فرد لرستانی
یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌) ۵۶۸. یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌)
د‌انشگاه‌ ‌علامه‌ طباطبایی‌، د‌انشکده‌ ‌ادبیات‌ فارسی‌، ۲۵ ‌آذر ماه‌ ۱۳۷۰
نویسنده: محمود طباطبایی اردکانی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۵ش.، ویراستار: اصغر دادبه
۵۶۹. مجموعه مقالات پروین اعتصامی
۵۷۰. تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
به کوشش: محمد جعفر محجوب
نشر اندیشه، چاپ چهارم،
۵۷۱. سیاحتنامه ابراهیم بیگ
سرشناسه: حاجی زین العابدین مراغه ای
نویسنده: حاجی زین العابدین مراغه ای
آگاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: محمدعلی سپانلو
دیوان شاطر مصطفی قمی ۵۷۲. دیوان شاطر مصطفی قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر غلامحسین
ما، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۶ش.
۵۷۳. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی
بر اساس نسخه چاپ برلین 1924 میلادی / 1303 خورشیدی
به کوشش: ولی الله درودیان
شاعر: ابوالقاسم عارف قزوینی
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۳ش.
۵۷۴. ترانه های فایز
سرشناسه: محمد علی فایز
نویسنده: محمد علی فایز
ققنوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: عبدالمجید زنگویی
دیوان فرخی یزدی ۵۷۵. دیوان فرخی یزدی
نویسنده: محمد فرخی یزدی
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: حسین مکی، به کوشش: حسین مکی
۵۷۶. خرابات
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
خانقاه ۵۷۷. خانقاه
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
نویسنده: فقیر شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، مصحح: منوچهر دانش پژوه
دیوان صدر الافضل نصیری امینی ۵۷۸. دیوان صدر الافضل نصیری امینی
شاعر: صدرالافاضل امینی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، به کوشش: فخرالدین نصیری امینی
۵۷۹. ادب و هنر امروز ایران
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد، اشراف: شمس آل احمد، ویراستار: مصطفی زمانی نیا
۵۸۰. نفرین زمین
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۸۱. نون و القلم
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۸۲. پنج داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۵۸۳. مدیر مدرسه
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۸۴. دید و بازدید
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۸۵. سرگذشت کندوها
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۰ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۸۶. زن زیادی
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۵۸۷. غروب جلال
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
نشر خرم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۹ش.
۵۸۸. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
گردآورنده: علی دهباشی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
یادنامه جلال آل احمد ۵۸۹. یادنامه جلال آل احمد
به کوشش: علی دهباشی
نشر به دید، تهران، ۱۳۷۷ش.
۵۹۰. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
از چشم برادر ۵۹۱. از چشم برادر
سرشناسه: شمس آل احمد
نویسنده: شمس آل احمد
کتاب سعدی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۸ش.
۵۹۲. یک عاشقانه ی آرام
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، شهریور ۱۳۷۷ش.
۵۹۳. تاسیان
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵۹۴. بار دیگر شهری که دوست می داشتم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دهم، تهران، دی ۱۳۷۶ش.
۵۹۵. چهل نامه کوتاه به همسرم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۵۹۶. آتش بدون دود
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 7 جلد
۵۹۷. سیاه مشق
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۵۹۸. آینه در آینه(برگزیده شعر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۵۹۹. ابوالمشاغل
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۰۰. از رنجی که می بریم
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۰۱. مردی در تبعید ابدی
بر اساس زندگی ملاصدرای شیرازی، صدر المتألهین
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۰۲. یادگار خون سرو
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۰۳. سیاه مشق3
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۶۰۴. شبگیر
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
سیاه مشق4 ۶۰۵. سیاه مشق4
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر زنده رود، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۰۶. در زلال شعر
هفتاد سال زندگی و شعر هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سایه)
سرشناسه: کامیار عابدی
نویسنده: کامیار عابدی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۰۷. فردا شکل امروز نیست
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۶۰۸. بر جاده های آبی سرخ
بر اساس زندگی میر مهنای دغابی
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۵ش.، 5 جلد
۶۰۹. حکایت آن اژدها
مجموعه ده داستان کوتاه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
هاشمی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۱۰. وسعت معنای انتظار
(سه قصه نمایشی)
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دوم، تهران،
۶۱۱. رونوشت،بدون اصل
هفت قصه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۱۲. تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ
نویسنده: نادر ابراهیمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۱۳. ابن مشغله
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۱۴. حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، اشراف: مرتضی کاخی
۶۱۵. سه کتاب
در حیاط کوچک‌ پائیز، در زندان‌. زندگی‌ می‌گوید: اما باز باید زیست‌ .... دوزخ‌، اما سرد
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۴ش.
ارغنون ۶۱۶. ارغنون
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۱۷. زمستان
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۱ش.
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۱۸. منظومه بلند سواحلی و خوزیات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ۶۱۹. ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۲۰. آخر شاهنامه
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۲۱. از این اوستا
مجموعه شعر 1339 تا 1344
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۲۲. درخت پیر و جنگل و مرد جن زده
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۲۳. با یادهای عزیز گذشته
ده نامه از مهدی اخوان ثالث(م.امید) به محمد قهرمان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
گردآورنده: محمد قهرمان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۲۴. صدای حیرت بیدار
گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، اشراف: مرتضی کاخی، با مقدمه: مرتضی کاخی
۶۲۵. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: جعفر پژوم
نویسنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: محمد راستگو
۶۲۶. نگاهی به مهدی اخوان ثالث
نویسنده: عبدالعلی دستغیب
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶۲۷. اخوانیه ای از مهدی اخوان ثالث (م _ امید) و غلامرضا صدیق
نویسنده: غلامرضا صدیق
واژیران، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.
روزها (سرگذشت) ۶۲۸. روزها (سرگذشت)
نویسنده: محمدعلی اسلامی ندوشن
یزدان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۶۲۹. بن بست عاطفه ها (مجموعه داستان)
نویسنده: ایرج اعتمادی
سپیده سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مقالات ۶۳۰. مقالات
نویسنده: حسین الهی قمشه ای
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
دیوان حکیم الهی قمشه ای ۶۳۱. دیوان حکیم الهی قمشه ای
سرشناسه: مهدی الهی قمشه ای
شاعر: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
روزنه، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: حسین الهی قمشه ای، به کوشش: حسین الهی قمشه ای
۶۳۲. سواد و بیاض
مجموعه مقالات
نویسنده: استاد ایرج افشار
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۳ش.
۶۳۳. سفرنامه و دفتر اشعار
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
نویسنده: محمود افشار یزدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نامواره دکتر محمود افشار ۶۳۴. نامواره دکتر محمود افشار
نویسنده: استاد ایرج افشار
• پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار)، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، 16 جلد
۶۳۵. یادنامه ادیب نیشایوری
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
زندگی و اشعار ادیب نیشابوری ۶۳۶. زندگی و اشعار ادیب نیشابوری
سرشناسه: یدالله جلالی پندری
گردآورنده: یدالله جلالی پندری
چاپ و نشر بنیاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۶۳۷. بوی عود
مجموعه شعر
سرشناسه: علیرضا اطلاقی
نویسنده: علیرضا اطلاقی
قدس، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
۶۳۸. آمده بودم با دخترم چای بخورم
هفت داستان
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۳۹. من دختر نیستم
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر قطره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۶۴۰. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
هفتاد گفتار از ایرج افشار ۶۴۱. هفتاد گفتار از ایرج افشار
به کوشش: میلاد عظیمی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۶۴۲. بهار، پنجاه سال بعد
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
گردآورنده: علی میر انصاری
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۴۳. راه بی کناره
نویسنده: ناصر ایرانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، ۳ مهر ۱۳۶۳ش.
۶۴۴. گزینه اشعار
نویسنده: قیصر امین پور
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰ش.
افق قاب قوسین ۶۴۵. افق قاب قوسین
شرح‎۱۲ سئوال واتیکان وجواب‌آنهااز:مرجع عالیقدرایران
شاعر: محمد حسین انوار شیرازی
با تقريظ: میرزا خلیل کمره ای
کتاب سعدی، چاپ اول، ۱۳۹۷ق.، با مقدمه: حسین عمادزاده
۶۴۶. شب را جرعه جرعه بنوش!
نویسنده: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، قم، ۱۳۸۳ش.
۶۴۷. پوست پلنگ بر پشت پلنگ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۶۴۸. خاموشی در فراموشی
گزیده نوشته ها
نویسنده: کاوه باسمنجی
گیل، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۴۹. خود مشت مالی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶۵۰. کلاه گوشه نوشین روان مغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۶۵۱. نون جو و دوغ گو
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
معارف، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۵۲. هزارستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
به نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۵۳. محبوب سیاه و طوطی سبز
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
کتاب درنا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرمانفرمای عالم ۶۵۴. فرمانفرمای عالم
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
شمعی در طوفان ۶۵۵. شمعی در طوفان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر نارمک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
نشر علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۵۶. زیر این هفت آسمون
مجموعه مقالات اجتماعی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
جاویدان، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۵۷. حصیرستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۵۸. جامع المقدمات
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر کرمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
معارف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۶۵۹. آفتابه زرین فرشتگان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۶ش.
۶۶۰. هشت الهفت
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
ارغوان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۶۱. یار خوش چیزی است
شعرهای تغزلی(68 - 1366)
سرشناسه: رضا براهنی
شاعر: رضا براهنی
نشر ویس، تهران، ۱۳۶۸ش.
۶۶۲. شاهنامه آخرش خوش است
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۶۳. اژده های هفت سر (راه ابریشم)
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۶۴. درخت جواهر
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۲ش.
یاد و یادبود ۶۶۵. یاد و یادبود
بهار و ادب فارسی ۶۶۶. بهار و ادب فارسی
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: غلامحسین یوسفی
ارج نامه ملک الشعراء بهار ۶۶۷. ارج نامه ملک الشعراء بهار
نویسنده: علی میر انصاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶۶۸. سرود سحر
مجموعه شعر
نویسنده: محمدحسین بهجتی
شفق، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.
۶۶۹. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
گردآورنده: علی دهباشی
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۷۰. دشت ارژن
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۱. جای پا
مجموعه شعر 1325 ـ 1335
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۲. رستاخیز
مجموعه شعر 1342 ـ 1352
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۳. مرمر
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
۶۷۴. آن مرد،مرد همراهم
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۵. چلچراغ
مجموعه شعر 1335 ـ 1336
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۶. خطی ز سرعت و از آتش
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
۶۷۷. وقتی که کوه گم شد
برشی از یک فیلمنامه بلند
نویسنده: بهرام بهزاد پور
جیجکعلیشاه ۶۷۸. جیجکعلیشاه
نویسنده: ذبیح بهروز
اقبال، تهران، ۱۳۳۱ش.
۶۷۹. عقربه ها دور گردباد
نویسنده: علیرضا بهنام
موسسه فرهنگی خورشید سواران، تهران، ۱۳۷۹ش.
دیوان اشعار بهلول گنابادی ۶۸۰. دیوان اشعار بهلول گنابادی
به کوشش: محمد اکبریان نوغابی
شاعر: محمد تقی بهلول
• دیوان اشعار بهلول گنابادی: شیخ محمد تقی نظام الدینی مشهور به بهلول، نشر مرندیز، چاپ اول، خراسان، ۱۳۸۸ش.، با تعلیق: مهدی رمضانی و علی مصباح
۶۸۱. بوبول
مجموعه چند قطعه هزلی و انتقادی
نویسنده: ایرج پزشکزاد
نیل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۵ش.
۶۸۲. ادب مرد به ز دولت اوست تحریر شد
کمدی در سه قسمت با یک مقدمه و یک موخره
سرشناسه: ایرج پزشکزاد
نویسنده: ایرج پزشکزاد
صفی علیشاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۹ش.
گزینه مقاله ها ۶۸۳. گزینه مقاله ها
۶۸۴. مثل همه عصرها
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۸۵. چراغ ها را من خاموش می کنم
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۶۸۶. من و نازی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۸۷. چیزی شبیه زندگی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۸۸. گلی ترقی
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی، مهدی کریمی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۶۸۹. یادنامه دکتر احمد تفضلی
گردآورنده: دکتر علی اشرف صادقی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مقالات تقی زاده ۶۹۰. مقالات تقی زاده
نویسنده: حسن تقی زاده
• بی نا، تهران، ۱۳۴۸ش.، 10 جلد، اشراف: استاد ایرج افشار
۶۹۱. بانوی ماه
نویسنده: شایا تجلی
لاهوتیان، قم، ۱۳۸۴ش.
۶۹۲. لاله ای که بر گونه سعید روئید
نویسنده: محمد تهرانی
دار الصادقین، قم، ۱۳۷۵ش.
در جستجوی صبح ۶۹۳. در جستجوی صبح
خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر
نویسنده: عبدالرحیم جعفری
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
۶۹۴. پلنگ
نویسنده: جواد جعفری
پاژنگ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، به کوشش: نرسی جعفری
ایوب ۶۹۵. ایوب
نویسنده: حسن جلایر
روز به، تهران
۶۹۶. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
به کوشش: علی دهباشی
سخن، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۹۷. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، به کوشش: علی دهباشی
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۶۹۸. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۹۹. قصه ما به سر رسید
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷۰۰. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۰۱. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۰۲. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۰۳. یکی بود یکی نبود
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
صحرای محشر ۷۰۴. صحرای محشر
۷۰۵. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
به کوشش: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۰۶. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار، علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۰۷. نگاهی به زندگی و بخشش های محمدعلی جمالزاده
هیئت امناء آثار جمالزاده، تهران، ۱۳۸۱ش.
نامه های حائری ۷۰۸. نامه های حائری
شرحی‌ بر شصت‌ نامه‌ برگزیده‌ از استاد علامه حاج شیخ عبدالرحیم‌ صاحب‌ الفصول‌ حائری‌
نویسنده: سعید غفارزاده
انتشارات قلم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
دیوان سوخته ساعی حکیم ۷۰۹. دیوان سوخته ساعی حکیم
نویسنده: احمد حاج مرشد
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
فریاد روزها ۷۱۰. فریاد روزها
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۶ش.
۷۱۱. مجموعه مقالات
نویسنده: هادی حسن
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۱۲. دختری در مه
سرشناسه: تکین حمزه لو
نویسنده: تکین حمزه لو
شادان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۱۳. سکوت در ملکوت
نویسنده: حسن آصف
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۳ش.
۷۱۴. تلاطم خاموش (مجموعه شعر)
به کوشش: صادق یزدانی
نویسنده: محمدرضا حسینی یزدی
• ۱۳۸۸ش.
۷۱۵. پروانه ات خواهم ماند
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۱۶. مثل هیچ کس
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۱۷. هفتاد سخن
سرشناسه: پرویز خانلری
نویسنده: پرویز خانلری
توس، تهران، ۱۳۶۹ش.، 4 جلد
سخنواره ۷۱۸. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار، هانس روبرت رویمر
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
قافله سالار سخن ۷۱۹. قافله سالار سخن
نویسنده: پرویز خانلری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
سیر بی سلوک ۷۲۰. سیر بی سلوک
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و نشر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
ناهید، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۲۱. مرثیه ای که ناسروده ماند
نویسنده: پرویز خرسند
اطلاعات، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۲۲. سبوی عشق
غزل های عارفانه امام خمینی...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
باده عشق ۷۲۳. باده عشق
اشعار عارفانه حضرت امام خمینی...
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
۷۲۴. محرم راز
اشعار عرفانی حضرت امام خمینی سلام الله علیها ...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
فرار از فلسفه ۷۲۵. فرار از فلسفه
زندگینامه‌ خود نوشت‌ فرهنگی‌
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۲۶. فرجام عشق
شرحی بر غزل حضرت امام خمینی(قده)
نویسنده: عبدالله فاطمی نیا
۷۲۷. شمع جمع
شرح‌ و تفسیری‌ بر بخشی‌ از غزلیات‌ حضرت‌ امام خمینی(قدس‌ سره‌الشریف‌)
نویسنده: محسن بینا
اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
دیوان امام ۷۲۸. دیوان امام
سروده های حضرت امام خمینی (س)
سرشناسه: روح الله خمینی رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، خطاط: جلیل رسولی
چند منظومه ۷۲۹. چند منظومه
سرشناسه: حسین خطیبی
شاعر: حسین خطیبی
آبانگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷۳۰. از سبزه تا ستاره
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۵ش.
شاخه های شوق ۷۳۱. شاخه های شوق
به کوشش: علی دهباشی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
دیوان خوشدل تهرانی ۷۳۲. دیوان خوشدل تهرانی
شاعر: خوشدل تهرانی
ما، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۷۳۳. جزیره سرگردانی
نویسنده: سیمین دانشور
خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۳۴. آثار درویشیان در بوته نقد
نویسنده: جعفر کازرونی
ندای فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۳۵. جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور (از آثار سووشون تا آتش خاموش)
نویسنده: هوشنگ گلشیری
نیلوفر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۳۶. از پرنده های مهاجر بپرس(مجموعه‌ داستان‌)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۳۷. ساربان سرگردان
(جلد دوم جزیره سرگردانی)
نویسنده: سیمین دانشور
خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱ شهریور ۱۳۸۰ش.
شمع سحر ۷۳۸. شمع سحر
در مدائح و مراثی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
شاعر: اسدالله دشت گرد اصفهانی
حضور، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
۷۳۹. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
به کوشش: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۴۰. شناخت و تحسین هنر
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۷۴۱. انتخاب (مجموعه داستان)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۵ش.
شهرزاد 3 ۷۴۲. شهرزاد 3
به کوشش: حسین ورجانی، مجید حسینی، علی اصغر عزتی پاک
• چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: محمود رودگر
مقالات دهخدا ۷۴۳. مقالات دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
دیوان دهخدا ۷۴۴. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
شاعر: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۷ش.
تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.
۷۴۵. چرند و پرند
به کوشش: اکبر مرتضی پور
نویسنده: علی اکبر دهخدا
عطارد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
معرفی و شناخت دهخدا ۷۴۶. معرفی و شناخت دهخدا
سرشناسه: شهناز مرادی کوچی
نویسنده: شهناز مرادی کوچی، فتح الله اسماعیلی گلهرانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۴۷. آوازی در فرجام
کارنامه نصرت رحمانی
سرشناسه: نصرت رحمانی
نویسنده: نصرت رحمانی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۴۸. آنچه قاصدک گفت
نویسنده: محمد مهدی رسولی
محراب قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
۷۴۹. گلهای پرپر
مجموعه سرودهای انقلابی و نوحه های سینه زنی
نویسنده: علی رحیمی خمینی شهری
نشر روح، قم، ۱۳۶۱ش.
مقاله ها و رساله ها ۷۵۰. مقاله ها و رساله ها
فاطمه واژه بی خاتمه ۷۵۱. فاطمه واژه بی خاتمه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
۷۵۲. دام بی دوام
سایه به سایه با امام مسجد کوفه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
۷۵۳. کدام درست است؟(پنج مقاله و پنج گفتگو از رضا رهگذر، پیرامون هنر و ادبیات معاصر کشور)
سرشناسه: رضا رهگذر
گردآورنده: حسین حداد
برگ، تهران، ۱۳۷۲ش.
۷۵۴. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
سرشناسه: محمود روح الامینی
نویسنده: محمود روح الامینی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۵۵. گفتارهای ادبی و اجتماعی
نویسنده: غلامعلی رعدی آذرخشی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
۷۵۶. دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی
به کوشش: مهدی آصفی
شاعر: محمدعلی ریاضی یزدی
• دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی: شامل قصیده ها، مثنوی ها، قطعه ها، دوستانه ها، نشر جمهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: حسین آهی
آفتاب معرفت ۷۵۷. آفتاب معرفت
گردآورنده: سامیه بصیرمژدهی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۷۵۸. نه شرقی، نه غربی، انسانی
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۵۹. نقش بر آب
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰ش.
یادداشت ها و اندیشه ها ۷۶۰. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸ش.
جاویدان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۱ش.
درخت معرفت ۷۶۱. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۶۲. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
کارنامه زرین ۷۶۳. کارنامه زرین
یادنامه دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
با کاروان اندیشه ۷۶۴. با کاروان اندیشه
مقالات و اشارات در زمینه اندیشه و اخلاق
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
حکایت همچنان باقی ۷۶۵. حکایت همچنان باقی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
دفتر ایام ۷۶۶. دفتر ایام
مجموعه گفتارها،اندیشه ها،جستجوها
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۶۷. رویای برزخی
نویسنده: اسماعیل زرعی
سپیده سحر، تهران، ۱۳۷۷ش.
مهجوری و مشتاقی ۷۶۸. مهجوری و مشتاقی
مقالات‌ فرهنگی‌ و ادبی‌
نویسنده: فضل الله رضا
۷۶۹. حیات دوباره ی دیروز
درباره رباعی های ایرج زبردست
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۴ش.
بزم آوردی دیگر ۷۷۰. بزم آوردی دیگر
۷۷۱. داستان رستم و سهراب
روایت نقالان
نویسنده: عباس زریری
توس، تهران، ۱۳۶۸ش.، ویراستار: جلیل دوستخواه
۷۷۲. هشت کتاب
مرگ‌ رنگ‌، زندگی‌ خواب‌ ها، آوار آفتاب‌، شرق‌ اندوه‌، صدای‌ پای‌ آب‌، مسافر، حجم‌ سبز ما هیچ‌، ما نگاه‌
شاعر: سهراب سپهری
طهوری، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۳ش.
طهوری، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۴ش.
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۷۳. افسانه قاجار
نویسنده: حمزه سردادور
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۷۴. نیمه ی غایب
نویسنده: حسین سناپور
نشر چشمه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۷۵. یادنامه دکتر مهدی سمسار
گردآورنده: علی دهباشی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۷۶. ازل در آینه ابد
سرشناسه: اکرم سلیمانیان
نویسنده: اکرم سلیمانیان
کنکاش دانش، مشهد، ۱۳۸۳ش.
جشن نامه استاد اسماعیل سعادت ۷۷۷. جشن نامه استاد اسماعیل سعادت
۷۷۸. چشمان تو در آینه اشک
نویسنده: مهدی سهیلی
نشر پوپک، تهران، ۱۳۶۲ش.
۷۷۹. هوای تازه
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۸۰. مرثیه های خاک و شکفتن در مه
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۸۱. لحظه ها و همیشه ها
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۸۲. دشنه در دیس
سرشناسه: احمدشاملو
نویسنده: احمد شاملو
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۸۳. ترانه های کوچک غربت(1356 -1359)
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
نشر زمانه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۸۴. در آستانه
سرشناسه: احمد شاملو
شاعر: احمد شاملو
نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۸۵. باغ آینه
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۸۶. آیدا در آینه
نویسنده: احمد شاملو
نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۸۷. حدیث بی قراری ی ماهان
نویسنده: احمد شاملو
مازیار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۸۸. در حسرت پرواز
حکایت نفس در شعر شاملو و سپهری
سرشناسه: پیمان آزاد
نویسنده: پیمان آزاد
هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۸۹. در جدال با خاموشی منتخب چهارده دفتر شعر
قطعنامه‌، هوای‌ تازه‌، باغ‌ آینه‌، لحظه‌ها و همیشه‌، آیدا در آینه‌... مدایح‌ بی‌صله‌، در آستانه‌ ۱۳۲۴ - ۱۳۷۶
سرشناسه: احمد شاملو
نویسنده: احمد شاملو
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۹۰. سفر در مه
تأملی در شعر احمد شاملو
سرشناسه: تقی پورنامداریان
نویسنده: تقی پورنامداریان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۹۱. مدایح بی صله
(اشعار تا سال)1369
سرشناسه: احمد شاملو
شاعر: احمد شاملو
آرش، چاپ اول، استکهلم، ۱۳۷۰ش.
۷۹۲. نافله ناز
نویسنده: احمد عزیزی
برگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
کشتی پهلو گرفته ۷۹۳. کشتی پهلو گرفته
نویسنده: مهدی شجاعی
مدرسه، چاپ 20م، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۹۴. از دیار حبیب
نویسنده: مهدی شجاعی
مدرسه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۹۵. امروز، بشریت...
مجموعه داستان (طنز)
نویسنده: مهدی شجاعی
کتاب نیستان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۹۶. پدر، عشق و پسر
نویسنده: مهدی شجاعی
کتاب نیستان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۹۷. غیر قابل چاپ
مجموعه داستان(همراه‌ با نقدها و مصاحبه‌ها)
نویسنده: مهدی شجاعی
کتاب نیستان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۹۸. سانتاماریا
مجموعه داستان
نویسنده: مهدی شجاعی
کتاب نیستان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۲ش.
کتاب نیستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۹۹. آه ای ستاره ی باران آه ای نسیم حرائی...
فصلی از حرفهای من و عشق
نویسنده: ناصر شکوری
بامداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
۸۰۰. در کوچه باغهای نیشابور
مجموعه‌ شعر ۱۳۴۷ - 50
شاعر: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
توس، تهران،
۸۰۱. از بودن و سرودن
چند شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
توس، تهران، ۱۳۵۶ش.
۸۰۲. آیینه ای برای صداها هفت دفتر شعر
زمزمه ها،شبخوانی ...
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸۰۳. از زبان صبح
درباره زندگی و شعر شفیعی کدکنی
نویسنده: مهدی برهانی
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۸۰۴. هزاره دوم آهوی کوهی پنج دفتر شعر
مرثیه‌های‌ سرو کاشمر؛ خط دلتنگی‌؛ غزل‌ برای‌ گل‌ آفتابگردان‌؛ در ستایش‌ کبوترها
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی