کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات [P - PIR]
زبان و ادبیات
۱. تفکر و زبان
مترجم: بهروز عزبدفتری
نیا (نیما)، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۶۹ش.، ویراستار: بایرام صادقی
۲. منطق در زبانشناسی
نویسنده: کوروش صفوی
شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، ۱۳۷۹ش.
راهنمای تصحیح متون ۳. راهنمای تصحیح متون
نویسنده: جویا جهانبخش
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۸۳ش.
نقد متن پژوهی مدرن ۴. نقد متن پژوهی مدرن
نقدی بر نظریه‌های چاپ انتقادی متون در انگلستان و آمریکا
نویسنده: جِرُم.ج.مَک گَن
مترجم: سیما داد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
۵. درباره نوآم چامسکی
نویسنده: بهروز عزبدفتری
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
چهره های ماندگار ۶. چهره های ماندگار
دکتر علی اشرف صادقی
به کوشش: محمود اسعدی
زمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
ارج نامه صادق کیا ۷. ارج نامه صادق کیا
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: عسکر بهرامی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
واژه نامه ارتباطات ۸. واژه نامه ارتباطات
۹. روانشناسی و ارتباط
مترجم: محمدرضا طالبی نژاد
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، ویراستار: جرج آرمیتیج‌ میلر
تحلیل محتوا ۱۰. تحلیل محتوا
مبانی روانشناسی
مترجم: هوشنگ نایبی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
زبان ۱۱. زبان
درآمدی بر مطالعه سخن گفتن
مترجم: علی محمد حق شناس
اللغة و العقل و اللغة و الطبیعة ۱۲. اللغة و العقل و اللغة و الطبیعة
نویسنده: نعوم جومسکی
مترجم: رمضان مهلهل سدخان
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، 2012م.
۱۳. انقلاب زبانی
مترجم: شهرام نقش تبریزی
ققنوس، تهران، ۱۳۸۴ش.
من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل ۱۴. من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل
نویسنده: طه باقر
بیت الوراق، چاپ اول، بغداد، ۲۰۰۹ش.
• من تراث اللغوی القدیم، دارالوراق، بغداد، ۲۰۰۹ش.
۱۵. چهار گفتار درباره زبان
نویسنده: محمدرضا باطنی
آگه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۶. از زبانشناسی به ادبیات
نویسنده: کوروش صفوی
شرکت انتشارات سوره مهر، تهران، ۱۳۷۹ش.، 3 جلد
تاریخ خط ۱۷. تاریخ خط
مترجم: عباس مخبر، کوروش صفوی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
روایت شناسی ۱۸. روایت شناسی
درآمدی زبان‌شناختی - انتقادی
مترجم: فاطمه علوی، فاطمه نعمتی
سمت، تهران، ۱۳۸۵ش.
مبانی اصطلاح شناسی ۱۹. مبانی اصطلاح شناسی
مترجم: محسن عزیزی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۲۰. گفتمان و ترجمه
نویسنده: علی صلح جو
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه ۲۱. اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه
نویسنده: جعفر دربندی، موسی دانشمند
• اولین فرهنگ جیبی جامع و سه زبانه فارسی به ترکی استانبولی و انگلیسی، ترکی استانبولی به انگلیسی و فارسی، انگلیسی به ترکی استانبولی و فارسی، مبتکران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
زبانهای خاموش ۲۲. زبانهای خاموش
۲۳. سیاه همچون اعماق آفریقای خودم
سرشناسه: لنکستن هیوز
نویسنده: لنکستن هیوز
مترجم: احمد شاملو
ابتکار، ایران، ۲ش.
۲۴. اصول نامه‌نگاری و انشاء برای همه بویژه دانش‌آموزان دبیرستانها و دانشجویان دانشکده‌ها
نویسنده: عنایت الله شکیباپور
کتابفروشی فروغی، چاپ ششم، تهران، ۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
مدایح رضوی در شعر فارسی ۲۵. مدایح رضوی در شعر فارسی
دیوان قصائد ملا حسن داعی آرانی ۲۶. دیوان قصائد ملا حسن داعی آرانی
سیری در ملکوت ۲۷. سیری در ملکوت
در توحید و مناقب و مراثی اهل بیت(ع).مجموعه شعر
نویسنده: محمد علی مجاهدی (پروانه)
درر الادب ۲۸. درر الادب
در فن‌ معانی‌، بیان‌، بدیع‌
نویسنده: عبدالحسین حسام العلماء آق اولی
دار الهجرة، چاپ ؟، قم، ۱۳۷۲ش.
تذکره حزین ۲۹. تذکره حزین
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۳ش.، با مقدمه: محمد باقر الفت اصفهانی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی و معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک
جاویدان خرد ۳۰. جاویدان خرد
الحکمة الخالدة ۳۱. الحکمة الخالدة
نویسنده: احمد ابن مسکویه
• الحکمة الخالدة ،جاویدان خرد، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، محقق: عبدالرحمن بدوی
غدیر در شعر فاسی ۳۲. غدیر در شعر فاسی
گردآورنده: مصطفی موسوی گرمارودی
دفتر نشر ‌الهاد‌ی‌، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
مناقب علوی در شعر فارسی ۳۳. مناقب علوی در شعر فارسی
۳۴. مهرآب خم
چهارده‌ ‌غدیریه‌ یادو‌اره‌ گذشت‌ چهارده‌ قرن‌ ‌از ‌غدیر خم‌
گردآورنده: علی رضوی
بی نا، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.، خطاط: محسن مومنی
مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده ۳۵. مثنوی شمس و قمر به انضمام غزلیات و اشعار پراکنده
۳۶. دیوان شاپور تهرانی
دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) ۳۷. دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی)
سرشناسه: محمدحسین غروی اصفهانی
شاعر: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: کاظم موسوی
• دیوان کمپانی، لقمان، چاپ دوم، ۱۳۶۶ش.
لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب ۳۸. لسان الغیب فی تمیز الصحة عن العیب
نهج ‌البلاغه منظوم،کلمات قصار ۳۹. نهج ‌البلاغه منظوم،کلمات قصار
نویسنده: حمید قاضی خاکیاسری
شهرآب، تهران، ۱۳۷۱ش.
دیوان زبدة المصائب ۴۰. دیوان زبدة المصائب
تذکره سخنوران قم ۴۱. تذکره سخنوران قم
نویسنده: مجاهدی، محمد‌علی‌، ۱۳۳۲ -
هجرت، قم، ۱۳۶۹ش.
صرف میر ۴۲. صرف میر
نویسنده: میر شریف جرجانی
• الامثله و کتاب صرف میر، مجمع‌ ‌علمی‌ الاسلامی، چاپ سوم، ۱۴۰۴ق.
البیان و التبیین ۴۳. البیان و التبیین
نویسنده: عمرو جاحظ
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1998م.، 4 جلد، تحشیه: موفق شهاب الدین
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.، 3 جلد، تحشیه: موفق شهاب الدین
شرح شافیه ابن الحاجب ۴۴. شرح شافیه ابن الحاجب
شارح: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده ، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد زفزاف و محمد نورالحسن و محمد محی الدین عبدالحمید
• شرح شافیه ابن الحاجب مع شرح شواهده، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1975م.، 4 جلد، مصحح: محمد نورالحسن و محمد زفزاف و محمد محی الدین عبدالحمید
کتاب الهدایة فی النحو ۴۵. کتاب الهدایة فی النحو
شرح قطر الندی و بل الصدی ۴۶. شرح قطر الندی و بل الصدی
نویسنده: ابن هشام انصاری
• شرح قطر الندی و بل الصدی معه سبیل الهدی، مکتبه الرضوی، چاپ 11م، 1963م.، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
المعجب فی علم النحو ۴۷. المعجب فی علم النحو
یتضمن‌ فلسفه‌ ‌علم‌ ‌النحو و ‌الحروف‌ وفق‌ ‌المنهج‌ ‌العلمی‌ ‌الاصیل
نویسنده: رؤوف جمال الدین
دار الهجرة، چاپ ؟، قم
الدروس النحویه ۴۸. الدروس النحویه
نویسنده: حنفی بک ناصف‌، محمد بک دیاب، مصطفی طموم
کتابخانه ابن سینا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۳۷ش.، 2 جلد
الکلام المفید للمدرس و المستفید فی شرح الصمدیه [شیخ‌بهائی] ۴۹. الکلام المفید للمدرس و المستفید فی شرح الصمدیه [شیخ‌بهائی]
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
دار الهجرة، چاپ ؟، قم، ۱۴۰۵ق.
هجرت، قم، ۱۴۰۲ش.
الدرس النحوی فی بغداد ۵۰. الدرس النحوی فی بغداد
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1987م.
فی النحو العربی ۵۱. فی النحو العربی
نقد و توجیه
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
الجمل فی النحو ۵۲. الجمل فی النحو
نویسنده: خلیل فراهیدی
موسسه الرسالة، چاپ دوم، بیروت، 1987م.، محقق: فخرالدین قباوه، با مقدمه: فخرالدین قباوه
علوم العربیة ۵۳. علوم العربیة
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
• علوم العربیه، مفید، چاپ ؟، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
مفید، چاپ پنجم، تهران، خرداد ۱۳۶۶ش.، 2 جلد
• علوم العربیه، مفید، چاپ ؟، ۱۳۵۲ش.، 2 جلد
نزهة الطرف فی علم الصرف ۵۴. نزهة الطرف فی علم الصرف
نویسنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
سلسال، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.، محقق: قاسم حسینی جلالی
نصاب الصبیان ۵۵. نصاب الصبیان
نویسنده: مسعود فراهی
• خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ق.، گردآورنده: علامه حسن حسن زاده آملی، اشراف: علامه ابوالحسن شعرانی
مجمع علمی اسلامی، قم، ۱۴۰۲ق.
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۹ش.
مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۱ش.، مصحح: حسن انوری
دیوان الصاحب بن عباد ۵۶. دیوان الصاحب بن عباد
دیوان الجزائری ۵۷. دیوان الجزائری
شاعر: محمد جواد جزائری
مکتبة الاتحاد، چاپ اول، بیروت، 1970م.
۵۸. پژوهشی درباره نقش دینی و اجتماعی قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
رئوف، چاپ اول، بی جا، ۱۳۶۹ش.
معجم الادبآء و طبقات الادبآء ۵۹. معجم الادبآء و طبقات الادبآء
معجم المولفین تراجم مصنفی الکتب العربیة ۶۰. معجم المولفین تراجم مصنفی الکتب العربیة
نویسنده: عمر رضا کحاله
مکتبة المثنی، بیروت، 1957م.، 15 جلد
الکواکب السائره باعیان المئة العاشره ۶۱. الکواکب السائره باعیان المئة العاشره
دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام ۶۲. دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغاء و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب علیه السلام
دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ۶۳. دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌
گردآورنده: مصطفی زمانی
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، دار ابن زیدون، ۲ش.، محقق: محمد عبدالمنعم خفاجی
• دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۸ش.
• دیوان امام علی (ع)، پیام اسلام، قم، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: مصطفی زمانی
شرح قصیدة الصاحب بن عباد فی اصول الدین ۶۴. شرح قصیدة الصاحب بن عباد فی اصول الدین
الدیوان ۶۵. الدیوان
نویسنده: مصطفی جمال الدین
مولف، چاپ دوم، بیروت، 1995م.
دار المورخ العربی، چاپ دوم، بیروت، 2008م.، 2 جلد
الانوار القدسیه ۶۶. الانوار القدسیه
فیها اربع‌ و ‌عشرون‌ قصیده‌ فی‌ تاریخ‌ ‌النبی‌ و ...
گردآورنده: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
موسسة الوفاء، چاپ اول، 1982م.
مطبعة الحیدریة، چاپ دوم، نجف
دیوان ابی المجد العلامه الاکبر الشیخ محمدالرضا النجفی الاصبهانی ۶۷. دیوان ابی المجد العلامه الاکبر الشیخ محمدالرضا النجفی الاصبهانی
شاعر: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
• دیوان ابی المجد الشیخ محمد رضا النجفی الاصبهانی ، د‌ار ‌الذخائر [مرکز پخش‌]، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق. برابر ۱۳۶۵ش.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
انوار الربیع فی انواع بدیع ۶۸. انوار الربیع فی انواع بدیع
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
مکتبة العرفان، چاپ اول، نجف، -۸۴۰ ۶ش.، 7 جلد، محقق: شاکر هادی شکر
نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر ۶۹. نسمة السحر بذکر من تشیع و شعر
ثمار القلوب فی‌ ‌المضاف‌ و ‌المنسوب‌ ۷۰. ثمار القلوب فی‌ ‌المضاف‌ و ‌المنسوب‌
نویسنده: عبدالملک ثعالبی
دار المعارف، چاپ ؟، قاهره، 1985م.، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
القصیدة الکوثریة ۷۱. القصیدة الکوثریة
شاعر: رضا موسوی هندی
• چکامه کوثریه؛یادو‌اره‌ ‌غدیر خم‌، طور، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
دیوان ابی طالب علیه السلام ۷۲. دیوان ابی طالب علیه السلام
گردآورنده: ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی
شاعر: ابو طالب علیه السلام
• دیوان شیخ الاباطح ابی طالب و زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول
• شعر ابی طالب و اخباره، د‌ار ‌الثقافه‌ للطبا‌عه‌ و ‌النشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
دیوان قیس بن سعد الانصاری ۷۳. دیوان قیس بن سعد الانصاری
المستجاد من فعلات الاجواد ۷۴. المستجاد من فعلات الاجواد
نویسنده: محسن بن علی تنوخی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
منظومه ابن الاعسم فی الماکل و المشرب ۷۵. منظومه ابن الاعسم فی الماکل و المشرب
دیوان السید محمد سعید الحبوبی ۷۶. دیوان السید محمد سعید الحبوبی
۷۷. تخمیس الازریه فی‌ مدح‌ ‌النبی‌ و ‌الوصی‌ و ‌الآل‌ صلو‌ات‌‌الله‌ ‌علیهم‌ ‌اجمعین‌
نویسنده: کاظم بن محمد أزری
شریف الرضی، چاپ اول، نجف، 1950م.
دیوان محمدرضا آل صادق ۷۸. دیوان محمدرضا آل صادق
شاعر: محمد رضا آل صادق
اهل البیت(ع)، چاپ اول، قم، 1992م.
حدیث کربلا بمقتل‌ سید‌الشهد‌ا(‌ع‌) ‌ ۷۹. حدیث کربلا بمقتل‌ سید‌الشهد‌ا(‌ع‌) ‌
عاشور‌ا
نویسنده: ابراهیم نصیراوی
نشر مهر، چاپ اول، قم، 1991م.
هدایه الامه الی معارف الائمه ۸۰. هدایه الامه الی معارف الائمه
نویسنده: محمد جواد خراسانی
موسسه البعثه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو ۸۱. تاثیر زبان فارسی بر زبان اردو
نویسنده: محمد صدیق خان شبلی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۶۹ش.
سخن و سخنوری از نظر بیان و فن خطابه ۸۲. سخن و سخنوری از نظر بیان و فن خطابه
نویسنده: محمد تقی فلسفی
نشر حدیث، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
سرگذشت مطبوعات ایران ۸۳. سرگذشت مطبوعات ایران
روزگار محمدشاه‌ و ناصر‌الدین‌ شاه‌
نویسنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
تاریخ جرائد و مجلات ایران ۸۴. تاریخ جرائد و مجلات ایران
نویسنده: محمد صدر هاشمی
کمال، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۶۲ش.، 4 جلد
۸۵. تاریخ ادبیات یونان
سرشناسه: هربرت جنیکز رز
مترجم: ابراهیم یونسی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۸۶. اصول حکومت آتن
خاطرات سقراطی ۸۷. خاطرات سقراطی
مترجم: محمدحسن لطفی
خوارزمی، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۳ش.
فقه فتوایی آخوند خراسانی ۸۸. فقه فتوایی آخوند خراسانی
مشتمل بر پانزده کتاب، رساله و حاشیه فقهی
نویسنده: ملا محمدکاظم آخوند خراسانی
• سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 3 جلد، محقق: مهدی مهریزی و محمد حسین درایتی
۸۹. NTC s super -mini English idioms dictionary
بدیهه، تهران، ۱۳۷۹ش.
۹۰. Intermediate comprehension passages
With Recall Exercises and Aural comprehension Tests
نویسنده: دان برن
Longman Group limited، لندن، 1970م.
۹۱. English Grammar and Composition
COMPLETE COURSE
بخش های مربوط به صحبت کردن و شنیدن: Francis Griffith
نویسنده: John E. Warriner
۹۲. TALES FROM SHAKESPEARE
چند داستان از شکسپیر
نویسنده: ویلیام شکسپیر
جانزاده، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۹۳. STORIES FROM THE SANDS OF AFRICA
Retold within the 500 word uocabulary of new method supplementary readers stage 1
نویسنده: عبدالله الطیب، مایکل وست
محیط، تهران، ۱۳۶۰ش.
۹۴. English‎ for students of humanities I
نویسنده: مهدی نوروزی، پرویز بیرجندی
سمت، تهران، ۱۳۷۷ش.
۹۵. English‎ for students of humanities II
نویسنده: علی خزاعی فر، غلامحسین خاوری، عباسعلی رضائی
سمت، تهران، ۱۳۷۷ش.
۹۶. comprehension and precis pieces
for overseas students
نویسنده: L . A. Hill
Longmans, Green and co، لندن، 1966م.
۹۷. A concise English grammar for foreign students
نویسنده: چارلز یوئرت‌ اکزرسی
Longmans, Green and co، چاپ دوم، ویرایش دوم، لندن، 1958م.
۹۸. LIVING ENGLISH STRUCTURE
KEY TO THE EXERCISES
نویسنده: ویلیام استنرد آلن
لقمان، لندن، 1966م.
LONGMAN HANDY LEARNER, S DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH ۹۹. LONGMAN HANDY LEARNER, S DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH
رهنما، تهران، 2000م.، ویراستار: دلا سامرز
۱۰۰. A First Book in Comprehension Precis and Composition
نویسنده: ل. ج الکساندر
سعدی، ۱۳۶۴ش.
۱۰۱. GRADED EXERCISES in ENGLISH
نویسنده: روبرت دیگسون
Regents Publishing co، نیویورک، 1959م.
۱۰۲. ENGLISH PREPOSITIONAL IDIOMS
نویسنده: فردریک تامس وود
ST MARTINS PRESS، نیویورک، 1967م.
۱۰۳. 1100 Word
you need to know
نویسنده: ماری برامبرگ
رهنما، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۰۴. AMERICAN USAGE THE CONSENSUS
نویسنده: روی کاپرود
Van Nostrand Reinhold Company، نیویورک، 1970م.
۱۰۵. نامه نگاری به زبان انگلیسی برای دانشجویان ایرانی
نویسنده: ساراجین راتلج
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 15م، مشهد، ۱۳۷۹ش.
ترجمه و مترجم ۱۰۶. ترجمه و مترجم
آموزش‌ اصول‌ و قواعد اساسی‌ ترجمه‌، درسنامه‌ای‌ قابل‌ استفاده‌ استادان‌، مترجمان‌ مبتدی‌...
نویسنده: غلامرضا رشیدی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ چهارم، مشهد، ۱۳۷۹ش.
۱۰۷. فرهنگ مترجم
نویسنده: غلامحسین صدری افشار
نیلوفر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی) ۱۰۸. عربی در انگلیسی (واژه های انگلیسی برگرفته از عربی)
۱۰۹. کلمات متشابه در زبان انگلیسی
برای کلیه دانشجویان دانشگاهها...
نویسنده: منصور احمدی، فریناز وفایی، شهرزاد شیده
نشر توتیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۱۰. The Oxford paperback dictionary
گردآورنده: جویس هاوکینز
Oxford University Press، نیویورک، 1998م.
۱۱۱. Oxford learner s pocket dictionary
زبان آموز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۱۲. فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی جیبی
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: کریم امامی
فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی) ۱۱۳. فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی (یکجلدی)
نویسنده: سلیمان حییم
فرهنگ معاصر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۳ش.
• فرهنگ یک جلدی انگلیسی ـ فارسی حییم، فرهنگ معاصر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۷ش.
فرهنگ معاصر پیش دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی ۱۱۴. فرهنگ معاصر پیش دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱۵. فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: علی محمد حق شناس، حسین سامعی، نرگس انتخابی
فرهنگ معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
۱۱۶. فرهنگ دانشگاهی انگلیسی ـ فارسی
فرهنگ‌ جدید شامل‌ ۲۰۰۰۰۰ واژه‌ و توضیحات‌ و مفاهیم‌ مختلف‌
نویسنده: عباس آریانپور کاشانی، منوچهر آریانپور کاشانی
امیرکبیر، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
المورد ۱۱۷. المورد
نویسنده: منیر بعلبکی
• المورد، دار العلم للملایین، چاپ 25م، بیروت، 1991م.
۱۱۸. موسوعة المورد
دائرة المعارف انکلیزیة عربیة مصورة
نویسنده: منیر بعلبکی
دار العلم للملایین، چاپ اول، بیروت، 1980م.، 11 جلد
۱۱۹. تاریخ ادبیات روسیه
سرشناسه: دیمیتری‌ سویاتوپوک‌ میرسکی
مترجم: ابراهیم یونسی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
مؤثرات عربیة و اسلامیة فی الادب الروسی ۱۲۰. مؤثرات عربیة و اسلامیة فی الادب الروسی
سرشناسه: مکارم غمری
نویسنده: د. مکارم غمری
۱۲۱. تاریخ ادبیات روسی
تا پایان دوره پیش از انقلاب
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
طوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
۱۲۲. زندگانی تولستوی
مترجم: ناصر فکوهی
درخشش، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۶۹ش.
۱۲۳. کلیم سامگین
مترجم: محمد قاضی
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
۱۲۴. چهل طوطی اصل
مترجم: جلال آل احمد، سیمین دانشور
رواق، تهران، ۱۳۶۲ش.
۱۲۵. مردی بالای صلیب
مترجم: ذبیح الله منصوری
زرین، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۷۳ش.
منظومه فقهیه مستطرفه با شروح و تعلیقات ۱۲۶. منظومه فقهیه مستطرفه با شروح و تعلیقات
نویسنده: محسن اعرجی
• با تعلیق: عبدالحجه بلاغی