کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای تزیینی [NK - NL]
هنرهای تزیینی
امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران ۱. امام علی (ع) در آینه خوشنویسی معاصر ایران
منتخبی از گنجینه شماره 3 آثار خوشنویسی موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
به کوشش: سید محسن هاشمی
گردآورنده: مجتبی حسینی
موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاب شکسته ۲. تاب شکسته
آموزش کلیدی خط شکسته
نویسنده: اسرافیل شیرچی
یساولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۳. آیت مهر
نویسنده: فتحعلی واشقانی فراهانی
نشر رامین، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: علی مدرسی
شیوه نو در آموزش خط تحریری  (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان ۴. شیوه نو در آموزش خط تحریری (ریز) از نستعلیق تا شکسته ویژه معلمین و دانش‌آموزان
نویسنده: محمدحسن اثباتی
جهاد دانشگاهی هنر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
اسلیمی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.
رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315 ۵. رسم المشق عمادالکتاب السیفی 1240 ـ 1315
نویسنده: محمدحسن عمادالکتاب
یساولی، تهران، ۲ش.
۶. جان جانان
برگزیده آثار جلیل رسولی
گردآورنده: جلیل رسولی
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته ۷. فرهنگ واژگان و اصطلاحات خوشنویسی و هنر های وابسته
نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته ۸. رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
به کوشش: حمیدرضا قلیچ خانی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۹. نگاهی به ترکیب در نستعلیق
نویسنده: امیر احمد فلسفی
انجمن خوشنویسان ایران، چاپ پنجم، تهران، شهریور ۱۳۷۱ش.
مناقب هنروران ۱۰. مناقب هنروران
۱۱. تحفة المحبین(در آیین خوشنویسی و لطایف معنوی آن)
سرشناسه: یعقوب بن حسن سراج شیرازی
به کوشش: کرامت رعنا حسینی، استاد ایرج افشار
نویسنده: یعقوب سراج شیرازی
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: استاد محمدتقی دانش پژوه
الخط العربی الاسلامی ۱۲. الخط العربی الاسلامی
نویسنده: ترکی عطیه عبود جبوری
دار البیان، بغداد، 1975م.، مصحح: علی خاقانی
أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی ۱۳. أشهر الخطاطین فی الإسلام یاقوت المستعصمی
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1985م.
احوال و آثار خوشنویسان ۱۴. احوال و آثار خوشنویسان
با نمونه های از خطوط خوش مهدی بیانی
نویسنده: مهدی بیانی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
• احوال و آثار خوش نویسان (نستعلیق نویسان)، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۳ش.
پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ... ۱۵. پیمبران و خمسه طیبه ، با تصویر خطوط علماء اعلام و دانشمندان کرام و ...
ذیلی بر کتاب گنجینه خطوط
سرشناسه: فخر الدین نصیری امینی
نویسنده: فخرالدین نصیری امینی
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تجریش، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
گنجینه خطوط ۱۶. گنجینه خطوط
علماء اعلام و دانشمندان کرام و شعرای عظام و...
نویسنده: فخرالدین نصیری امینی
• چاپ اول، تجریش، ۱۴۰۹ق.، 3 جلد
تذکره خوشنویسان ۱۷. تذکره خوشنویسان
نویسنده: غلام محمد هفت قلمی
روزنه، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: محمدهدایت حسین
تذکره خوشنویسان معاصر ۱۸. تذکره خوشنویسان معاصر
نویسنده: علی راهجیری
کتابخانه ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.
تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران ۱۹. تاریخ مختصر خط و سیر خوشنویسی در ایران
این‌ تاریخچه‌ اثری‌ است‌ علمی‌، تحقیقی‌، ادبی‌، هنری‌، فنی‌...
نویسنده: علی راهجیری
مشعل آزادی، تهران، ۱۳۴۸ش.
هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی ۲۰. هنر خط و زنان خوشنویس در تمدن اسلامی
گردآورنده: عذراء عقیقی بخشایشی
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
۲۱. رسالة فی الخط و بری القلم لابن الصانع
نویسنده: فاروق سعد
شرکة المطبوعات للتوزیع و النشر، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۶ش.
منتخب مرقعات خوشنویسی ۲۲. منتخب مرقعات خوشنویسی
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: کیانوش معتقدی
خوشنویسی و فرهنگ اسلامی ۲۳. خوشنویسی و فرهنگ اسلامی
خوشنویسی اسلامی ۲۴. خوشنویسی اسلامی
مترجم: مهناز شایسته فر
موسسه مطالعات هنر اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
خوشنویسان ایران ۲۵. خوشنویسان ایران
نویسنده: علی راهجیری
فرهنگ مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۶. خطوط مختلفه نستعلیق، ثلث، نسخ، شکسته نستعلیق
یساولی، تهران
درآمدی بر خوشنویسی ایرانی ۲۷. درآمدی بر خوشنویسی ایرانی
نویسنده: حمیدرضا قلیچ خانی
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
خوشنویسان استانبول ۲۸. خوشنویسان استانبول
نویسنده: سلیمان بِرک
مترجم: مهدی قربانی، ثریا منیری
پیکره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، ویراستار: حمیدرضا قلیچ خانی
دستور حکاکی ۲۹. دستور حکاکی