کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آفریقا [DT - DU]
تاریخ آفریقا
عشق در آفریقا ۱. عشق در آفریقا
نویسنده: اصغر رضایی
نیکتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
نهضت های ضد استعماری در آفریقا ۲. نهضت های ضد استعماری در آفریقا
دوزخیان روی زمین ۳. دوزخیان روی زمین
مترجم: دکتر علی شریعتی
انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ژان پل سارتر
۴. سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین
نویسنده: رضا براهنی
نشر اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
دراسات نقدیه فی المصادر التاریخیة ۵. دراسات نقدیه فی المصادر التاریخیة
نویسنده: محمد کمال الدین عزالدین علی
عالم الکتب، بیروت، 1993م.
تاریخ ابن یونس الصدفی ۶. تاریخ ابن یونس الصدفی
نویسنده: صدفی، عبدالرحمن بن احمد،281ـ347ق.
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 2000م.، 2 جلد، محقق: عبدالفتاح فتحی
حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهره ۷. حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهره
فاطمه و فاطمیان در گذر تاریخ ۸. فاطمه و فاطمیان در گذر تاریخ
سرشناسه: عباس محمود عقاد
مترجم: سید محمد ثقفی
النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره ۹. النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره
فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان ۱۰. فاطمیان و سنتهای تعلیمی آنان
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی ۱۱. پژوهشی در یکی از امپراتوریهای اسلامی
تاریخ فاطمیان و منابع آن
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان ۱۲. زمینه های پیدایش خلافت فاطمیان
الذیل علی رفع الاصر ۱۳. الذیل علی رفع الاصر
تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب ۱۴. تاریخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب
القسم الخاص من کتاب عیون الاخبار
نویسنده: ادریس عمادالدین قرشی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 2006م.، محقق: محمد یعلاوی
الاشارة الی من نال الوزارة ۱۵. الاشارة الی من نال الوزارة
نویسنده: علی ابن صیرفی
مکتبة المثنی، بغداد، 1924م.، محقق: عبدالله مخلص، با تعلیق: عبدالله مخلص
کتاب زبدة کشف الممالک وبیان الطرق والمسالک ۱۶. کتاب زبدة کشف الممالک وبیان الطرق والمسالک
نویسنده: غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري
• المطبعة الجمهوريّة، پاریس، 1894م.، مصحح: بولس راویس
تذکرة النبیه فی ایام المنصور و بنیه ۱۷. تذکرة النبیه فی ایام المنصور و بنیه
مفاکهة الخلان فی حوادث الزمان ۱۸. مفاکهة الخلان فی حوادث الزمان
نویسنده: محمد ابن طولون صالحی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1998م.، تحشیه: خلیل منصور
تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار ۱۹. تاریخ عجائب الآثار فی التراجم و الاخبار
نویسنده: جبرتی، عبدالرحمن، ۱۷۵۴-‎۱۸۲۲
دارالجیل، چاپ دوم، بیروت، 1978م.
جنگ اکتبر ۲۰. جنگ اکتبر
راهی به سوی رمضان
مترجم: اسدالله مبشری
عطائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ترجمة العلامة احمد تیمور باشا ۲۱. ترجمة العلامة احمد تیمور باشا
نویسنده: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1990م.
مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة ۲۲. مذکرات حول الدول العربیة و الاسلامیة
تحتوی علی لمحة من حیاة المولف... و رحلاته... و آثاره
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
موسسة الآفاق، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2011م.، مصحح: علی رضوی
مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی ۲۳. مقدمه ای بر تاریخ مغرب اسلامی
پیدایی فاطمیان و گفت و گوهای درونی شیعیان در المناظرات ۲۴. پیدایی فاطمیان و گفت و گوهای درونی شیعیان در المناظرات
مقدمه تحقیق کتاب التقاط الدرر و مستفاد المواعظ و العبر من اخبار و اعیان المائه الحادیه و الثانیه عشر لمحمدبن الطیب القادری ۲۵. مقدمه تحقیق کتاب التقاط الدرر و مستفاد المواعظ و العبر من اخبار و اعیان المائه الحادیه و الثانیه عشر لمحمدبن الطیب القادری
التقاط الدرر و مستفاد المواعظ و العبر من اخبار و اعیان المائة الحادیة و الثانیة عشر ۲۶. التقاط الدرر و مستفاد المواعظ و العبر من اخبار و اعیان المائة الحادیة و الثانیة عشر
تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه ۲۷. تاریخ دولت اغلبیان در افریقیه و صقلیه
نویسنده: ستار عودی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء فی المأته السابقه ببجایة ۲۸. عنوان الدرایة فیمن عرف من العلماء فی المأته السابقه ببجایة
ادریسیان؛ یافته های جدید ۲۹. ادریسیان؛ یافته های جدید
نویسنده: محمود اسماعیل
مترجم: حجت الله جودکی
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ تحلیلی مغرب ۳۰. تاریخ تحلیلی مغرب
خلیفة بن عسکر الثورة والاستسلام ۳۱. خلیفة بن عسکر الثورة والاستسلام
معجم اعلام الجزائر من صدرالاسلام حتی العصر الحاضر ۳۲. معجم اعلام الجزائر من صدرالاسلام حتی العصر الحاضر
موسسة نویهض الثقافیة، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1980م.
الأمیر عبدالقادر الجزائری ۳۳. الأمیر عبدالقادر الجزائری
العالم المجاهد
گردآورنده: نزار اباظة
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۴ق.