کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران [DSR - DSS]
تاریخ ایران
هرات دیروز، امروز ۱. هرات دیروز، امروز
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) ۲. صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور ۳. مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور
شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران ۴. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران
نویسنده: عزیزالله بیات
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
بیست مقاله تقی زاده ۵. بیست مقاله تقی زاده
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
• بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه ۶. بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه
به کوشش: قدرت الله پیشنماززاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور ۷. فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور
نویسنده: محمد حسین پاپلی یزدی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، بهمن ۱۳۶۷ش.
فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور) ۸. فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور)
نویسنده: علیرضا چکنگی
دانشنامه های ایرانی ۹. دانشنامه های ایرانی
نویسنده: مهناز مقدسی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
فرهنگ جغرافیایی ایران ۱۰. فرهنگ جغرافیایی ایران
کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱. کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به انضمام معرفی پایگاههای اطلاع رسانی و راهنمای دریافت مجوزهای فرهنگی هنری
به کوشش: جمال هادیان طبائی زواره
آشیانه عقاب ۱۲. آشیانه عقاب
قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران ۱۳. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران
نویسنده: عزیزالله بیات
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۴. وهرود و ارنگ
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی
مترجم: داود منشی زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب ۱۵. جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب
سرشناسه: محمد حسن گنجی
نویسنده: محمدحسن گنجی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۸۰ش.
ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری ۱۶. ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری
جغرافیای تاریخی ایران قبل از هجوم مغول
نویسنده: لفته سواری
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
تذکره جغرافیای تاریخی ایران ۱۷. تذکره جغرافیای تاریخی ایران
سرشناسه: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: حمزه سردادور
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۸. ایران نامک
نویسنده: امان الله قرشی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۰ش.
تاریخ ابن خلدون ۱۹. تاریخ ابن خلدون
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی ۲۰. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.
انتشارات توس، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
سفرنامه سدید السلطنه «التدقیق فی سیر الطریق» ۲۱. سفرنامه سدید السلطنه «التدقیق فی سیر الطریق»
سرشناسه: محمد علی سدید السلطنه
نویسنده: محمد علی سدید السلطنه مینابی بندر عباسی
به نشر، چاپ اول، ایران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: احمد اقتداری، مصحح: احمد اقتداری
شش گفتار تحلیلی درباره‌ی مانایی فرهنگ و هنر ایران زمین ۲۲. شش گفتار تحلیلی درباره‌ی مانایی فرهنگ و هنر ایران زمین
نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی، مصطفی رستمی
موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: سید حسن امین
۲۳. همایش کاستی‌ها و راهکارهای بخش فرهنگ
گزارش نشست‌های تخصصی و مقالات برگزیده
سرشناسه: همایش کاستی‌ها و راهکارهای بخش فرهنگ (نخستین: ‎۱۳۸۲: تهران)
به کوشش: محمد سمیعی
گردآورنده: حسین علی طاهری
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، اشراف: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
میراث ایران ۲۴. میراث ایران
مترجم: احمد بیرشک
اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات) ۲۵. اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات)
نویسنده: جلال ستاری
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۸ش.
۲۶. حضور ایران در جهان اسلام
سرشناسه: کنفرانس‌ جورجولوی‌ دلاویدا (سیزدهمین‌: ۱۹۹۱ = ۱۳۷۰: لس‌آنجلس‌)
مترجم: فریدون مجلسی
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
ایران شناسی در ژاپن ۲۷. ایران شناسی در ژاپن
نگاهی به تاریخچه ایران شناسی و تلاشهای ایران پژوهان ژاپن از نیمه دوم سده نوزده تاکنون
به کوشش: کینجی ائورا
نویسنده: هاشم رجب زاده
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲ش.
یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌) ۲۸. یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌)
نویسنده: ویورل باجاکو
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۰ش.
۲۹. ایران
زیر آسمانهای جهان ۳۰. زیر آسمانهای جهان
مترجم: نازی عظیما
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
نامه ایران ۳۱. نامه ایران
مجموعه مقاله ها،سروده ها و مطالب ایرانشناسی
به کوشش: محمدحمید یزدان پرست لاریجانی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
۳۲. ایرانشناسی و خاورشناسی (مجموعه مقالات)
نویسنده: طهمورث ساجدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۷ش.
دفتر تاریخ ۳۳. دفتر تاریخ
مجموعه اسناد و منابع تاریخی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
گردآورنده جلد5: کاوه بیات
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران ۳۴. بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران
نویسنده: سلطانعلی سلطانی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: فرهاد طاهری
ایرانشناسی در اروپا و ژاپن ۳۵. ایرانشناسی در اروپا و ژاپن
مترجم: مرتضی اسعدی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
زمینه ی ایران شناسی ۳۶. زمینه ی ایران شناسی
به کوشش: چنگیز پهلوان، وحید نوشیروانی
فراز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
قوم آریا ۳۷. قوم آریا
مجموعه پژوهش هایی در زمینه ادیان و تاریخ ایران باستان
نویسنده: داریوش احمدی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
غربزدگی ۳۸. غربزدگی
نویسنده: جلال آل احمد
ایرانیان و هویت ملی ۳۹. ایرانیان و هویت ملی
نویسنده: رضا شعبانی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
طرح تدوین شاخص های فرهنگی موضوع ماده ۱62 قانون برنامه سوم توسعه کشور (1379 ـ 1383) ۴۰. طرح تدوین شاخص های فرهنگی موضوع ماده ۱62 قانون برنامه سوم توسعه کشور (1379 ـ 1383)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: سعید معیدفر
رفتارهای فرهنگی ایرانیان ۴۱. رفتارهای فرهنگی ایرانیان
یافته‌های‌ طرح‌ پژوهشی‌ فعالیت‌ و مصرف‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ در 28 شهر مرکز استان
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرحهای ملی
تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان ۴۲. تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
نویسنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۳. گزارش فرهنگی کشور سال 1378
سیاستگذاری فرهنگی ۴۴. سیاستگذاری فرهنگی
جایگاه‌ و عملکرد شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در مدیریت‌ راهبردی‌ فرهنگی‌ کشور، گفتگویی‌ با دکتر محمدعلی‌ کی‌نژاد دبیر شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
گردآورنده: شورای عالی انقلاب فرهنگی، اداره کل روابط‌ عمومی و اطلاع‌ رسانی
دانش پرور، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۵. نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب
نویسنده: عبدالهادی حائری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
میراث ماندگار ۴۶. میراث ماندگار
مجموعه اسناد وقفی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده و تدوین: عباس صحرایی اردکانی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
زندگان عرصه ی عشق ۴۷. زندگان عرصه ی عشق
مجموعه اسناد وقفی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشا هان ، شرح حال واقفان ؛ به انضمام ، تشریح تاریخ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وقف استان
نویسنده: اردشیر کشاورز
انتشارات طاق بستان، چاپ اول، کرمانشاه، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
۴۸. تاریخچه شیر و خورشید ، تاریخچه چپوغ و قلیان
سرشناسه: احمد کسروی
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: عزیزالله علیزاده مالستانی
۴۹. تبارشناسی قومی و حیات ملی
نویسنده: اسماعیل یوردشاهیان
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۰. قومیت و قوم گرایی در ایران
افسانه و واقعیت
نویسنده: حمید احمدی
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) ۵۱. نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی)
الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی ۵۲. الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی
اسبابها التاریخیه و نتائجها الثقافیه و السیاسیه
گردآورنده: جعفر مهاجر
دار الروضة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
۵۳. اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی
نویسنده: رضا فرنود
نشر نی، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۴. قم در قحطی بزرگ 1288 قمری
جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی ۵۵. جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
نویسنده: سیمین فصیحی
نشر نوند، مشهد، ۱۳۷۲ش.
گستره تاریخ ۵۶. گستره تاریخ
گفتگوهای مسعود رضوی با تاریخ نگاران ایران
نویسنده: مسعود رضوی
انتشارات هرمس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخنگاران ایران ۵۷. تاریخنگاران ایران
یادگارنامه ۵۸. یادگارنامه
مجموعه مقالات تحقیقی تقدیم شده به استاد ابراهیم فخرائی
نویسنده: رضا رضازاده لنگرودی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۵۹. اقبال و تاریخ نگاری
نویسنده: حسن شایگان
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۰. محیط شناسی با تکیه بر تاریخ ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
برگزیده روضة الصفا ۶۱. برگزیده روضة الصفا
سرشناسه: محمد بن خاوند شاه میر خوند
گردآورنده: دکتر عباس زریاب خوئی
• روضة الصفا، انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
تاریخ حبیب السیر ۶۲. تاریخ حبیب السیر
۶۳. ذیل تاریخ گزیده
ریاض الفردوس خانی ۶۴. ریاض الفردوس خانی
سرشناسه: محمدمیرک حسینی
نویسنده: محمدمیرک حسینی منشی
تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان ۶۵. تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: هادی خسروشاهی
تاریخ مردم ایران ۶۶. تاریخ مردم ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
۶۷. مردم ایران
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۸. مجمل التواریخ و القصص
نویسنده: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
• مجمل التواریخ و القصص (تالیف سال 520 قمری، نسخه عکسی مورخ 751 (کتابخانه دولتی برلین)، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۶۹. سرزمین ایران
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ ایران زمین ۷۰. تاریخ ایران زمین
نویسنده: محمد جواد مشکور
اشراقی، تهران، ، 2 جلد
روزگاران ایران ۷۱. روزگاران ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
۷۲. تاریخ ایران قبل از اسلام
نویسنده: حسن پیرنیا
• تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، نشر نارمک، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
راهنمای تاریخ شاهنشاهی ایران ۷۳. راهنمای تاریخ شاهنشاهی ایران
تمدن ایرانی ۷۴. تمدن ایرانی
مترجم: عیسی بهنام
تاریخ ایران کمبریج ۷۵. تاریخ ایران کمبریج
مترجم: تیمور قادری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.، 7 جلد
امام خمینی و جنبشهای صد سال اخیر ۷۶. امام خمینی و جنبشهای صد سال اخیر
نویسنده: علی فلاح زاده ابرقوئی
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان ۷۷. جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
نویسنده: گولیلمو برشه
مترجم: یوسف خان مؤدب الملک
• ضمیمه آینه میراث- 32، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
تاریخ روابط ایران و عراق ۷۸. تاریخ روابط ایران و عراق
نویسنده: مرتضی مدرسی چهاردهی
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۵۱ش.
۷۹. ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی
۸۰. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار
ایران باستان ۸۱. ایران باستان
سرشناسه: حسن پیرنیا
نویسنده: حسن پیرنیا
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
۸۲. ایران در اسپانیای مسلمان
مترجم: مهدی سمسار
نشر گستره، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ اجتماعی ایران باستان ۸۳. تاریخ اجتماعی ایران باستان
از آغاز مهاجرت به سرزمین قدیم ایران تا حمله اسکندر مقدونی
نویسنده: موسی جوان
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۸۴. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم
۸۵. در تاریکی هزاره ها
سرشناسه: ایرج اسکندری
نویسنده: ایرج اسکندری
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: علی دهباشی
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها ۸۶. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
جغرافیای تاریخی بروجرد ۸۷. جغرافیای تاریخی بروجرد
نویسنده: عبدالحمید روح بخشان
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان ۸۸. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
قورینائیة و الفرس الأخمینیون ۸۹. قورینائیة و الفرس الأخمینیون
منذ ‌انشاء قورینی‌ حتی‌ سقوط أسره‌ باتوس‌
نویسنده: جمیله عبدالکریم محمد
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، 1996م.
کوروش کبیر (ذوالقرنین) ۹۰. کوروش کبیر (ذوالقرنین)
مترجم: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات کوروش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۹۱. کورش کبیر در قرآن مجید
نویسنده: فریدون بدره ای
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان ۹۲. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ۹۳. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان
ساسانیان ۹۴. ساسانیان
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت
معالم تاریخ الدولة الساسانیة ۹۵. معالم تاریخ الدولة الساسانیة
عصر الأکاسرة (226 - 651م)
نویسنده: مفید رائف محمود العابد
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، بیروت، 1999م.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان ۹۶. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ تمدن ایران ساسانی ۹۷. تاریخ تمدن ایران ساسانی
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
۹۸. تمدن ایران ساسانی
ایران‌ در سده‌های‌ سوم‌ تا پنجم‌ میلادی‌، شرحی‌ درباره‌ تمدن‌ ایران‌ در روزگار ساسانیان‌
مترجم: عنایت الله رضا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها ۹۹. توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها
مترجم: محمد جلال الدین طباطبایی
• توقیعات کسری انوشروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشروان و جواب آنها، بی نا، چاپ ؟، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: حسین نخجوانی و مجتبی مینوی، به کوشش: حسین نخجوانی
الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه ۱۰۰. الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه
۱۰۱. سقوط ساسانیان
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو ، منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: روزبه زرین کوب
تاریخ نگارستان ۱۰۲. تاریخ نگارستان
نویسنده: احمد غفاری قزوینی
کتابفروشی حافظ، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.، مصحح: مرتضی مدرسی گیلانی
تاریخ ایران اسلامی ۱۰۳. تاریخ ایران اسلامی
سرشناسه: رسول جعفریان
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان ۱۰۴. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
از آدم تا آباقا ۱۰۵. از آدم تا آباقا
برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی
نویسنده: چارلز ملویل
مترجم: محمد رضا طهماسبی
• ضمیمه آینه میراث- 14، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
۱۰۶. دو قرن سکوت
سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول‌ اسلام‌ از حمله‌ عرب‌ تا ظهور دولت‌ طاهریان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، تهران،
انتشارات سخن، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۹ش.
بابک خرم دین ۱۰۷. بابک خرم دین
دلاور آذربایجان
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ برمکیان ۱۰۸. تاریخ برمکیان
سرشناسه: محمدصادق سجادی
نویسنده: محمدصادق سجادی
حکایتهای تلخ و شیرین ۱۰۹. حکایتهای تلخ و شیرین
گردآورنده: مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
تاریخ خاندان طاهری ۱۱۰. تاریخ خاندان طاهری
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
یعقوب لیث ۱۱۱. یعقوب لیث
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
مرکز کرمان شناسی، چاپ هفتم، کرمان، ۱۳۷۷ش.
قیام سبزجامگان ۱۱۲. قیام سبزجامگان
مهاجرت و نهضت سادات علوی در ایران از آغاز تا تاسیس حکومت علویان طبرستان
نویسنده: بهاء الدین قهرمانی نژاد شائق
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان ۱۱۳. أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
نویسنده: ویلفرد مادلونگ
فرانس اشتایز، بیروت، 1987م.
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) ۱۱۴. جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: محمد روشن، حاشیه نویس: محمد روشن
فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان ۱۱۵. فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان
نویسنده: محمدرضا ناجی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه ۱۱۶. تاریخ اجتماعی ایران در عصر آل‌بویه
مترجم: محمد دهقانی
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه ۱۱۷. اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه
وفاداری و رهبری در جامعه اسلامی سده های نخستین (دو سده چهارم و پنجم هجری)
نویسنده: روی متحده
مترجم: محمد رضا مصباحی، علی یحیایی
خانه آبی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۸ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره غزنویان و خوارزمشاهیان ۱۱۸. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره غزنویان و خوارزمشاهیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی ۱۱۹. زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
مترجم: منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۵ش.
در پیرامون تاریخ بیهقی ۱۲۰. در پیرامون تاریخ بیهقی
شامل مجموعه اسناد و تاریخ غزنویان و آثار گمشده ابوالفضل بیهقی
نویسنده: سعید نفیسی
کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۲ش.، 2 جلد
تاریخ بیهقی ۱۲۱. تاریخ بیهقی
سرشناسه: محمد بن حسین بیهقی
نویسنده: محمد بیهقی دبیر
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، مشهد، خرداد ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: محمد جعفر یاحقی، مصحح: علی اکبر فیاض
یادنامه ابوالفضل بیهقی ۱۲۲. یادنامه ابوالفضل بیهقی
مجموعه‌ سخنرانیهای‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ ابوالفضل‌ بیهقی‌، مشهد، ۲۱ تا ۲۵ شهریور ماه‌ ۱۳۴۹
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ ابوالفضل‌ بیهقی‌ (۱۳۴۹: مشهد)
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
زبدة التواریخ اخبار الامراء و الملوک السلجوقیة ۱۲۳. زبدة التواریخ اخبار الامراء و الملوک السلجوقیة
تاریخ سلاجقه ۱۲۴. تاریخ سلاجقه
مسامره‌ الاخبار و مسایره‌ الاخیار
به کوشش: عثمان توران
نویسنده: محمود آقسرائی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: عثمان توران
ذیل نفثة المصدور ۱۲۵. ذیل نفثة المصدور
تاریخ آل سلجوق در آناطولی ۱۲۶. تاریخ آل سلجوق در آناطولی
سرشناسه: تاریخ آل سلجوق در آناطولی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، محقق: نادره جلالی، با مقدمه: نادره جلالی، مصحح: نادره جلالی
الحشیشیة ۱۲۷. الحشیشیة
الاغتیال الطقوسی عند الاسماعیلیة النزاریة
مترجم: سهیل زکار
دارقتیبه، چاپ دوم، بیروت، 2006م.، با مقدمه: سهیل زکار
فرقه اسماعیلیه ۱۲۸. فرقه اسماعیلیه
مترجم: فریدون بدره ای
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ ۱۲۹. اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ
سرشناسه: عارف تامر
نویسنده: عارف تامر
مترجم: حمیرا زمردی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه ۱۳۰. تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) ۱۳۱. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
افسانه های حشاشین ۱۳۲. افسانه های حشاشین
سرشناسه: فرهاد دفتری
نویسنده: فرهاد دفتری، فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۶ش.
اسماعیلیون و مغول و نصیر الدین طوسی ۱۳۳. اسماعیلیون و مغول و نصیر الدین طوسی
اسماعیلیان ۱۳۴. اسماعیلیان
نویسنده: برنارد لوئیس
مترجم: یعقوب آژند
مولی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
الاسماعیلیون و المغول و نصیر الدین الطوسی ۱۳۵. الاسماعیلیون و المغول و نصیر الدین الطوسی
باطنیه اسماعیلیه ۱۳۶. باطنیه اسماعیلیه
میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی ۱۳۷. میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی
نویسنده: عنایت الله مجیدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱۳۸. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
سیرت جلال الدین منکبرنی ۱۳۹. سیرت جلال الدین منکبرنی
ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نویسنده: محمد نسوی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: مجتبی مینوی
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ۱۴۰. جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
۱۴۱. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف)
نویسنده: عبدالله وصاف الحضره
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول ۱۴۲. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
مسائل عصر ایلخانان ۱۴۳. مسائل عصر ایلخانان
نویسنده: منوچهر مرتضوی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ جهانگشای جوینی ۱۴۴. تاریخ جهانگشای جوینی
نویسنده: عطا ملک جوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، مصحح: حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی
اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب ۱۴۵. اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب
از مجموعه خطی مورخ 685 کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
به کوشش: استاد ایرج افشار
ایلخانان ایران ۱۴۶. ایلخانان ایران
نویسنده: فرخ سرآمد
• تهران، ۱۳۸۴ش.
نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان ۱۴۷. نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
مترجم: یعقوب آژند
نشر گستره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
مارکوپولو در ایران ۱۴۸. مارکوپولو در ایران
مترجم: کیکاووس جهانداری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
جامع التواریخ (تاریخ غازان) ۱۴۹. جامع التواریخ (تاریخ غازان)
سرشناسه: رشیدالدین فضل الله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
• جامع التواریخ، اقبال، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.، با تعلیق: بهمن کریمی
تاریخ اولجایتو ۱۵۰. تاریخ اولجایتو
به کوشش: مهین همبلی
نویسنده: عبدالله القاشانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۱۵۱. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 3 جلد، شارح: محمد روشن، تحشیه: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) ۱۵۲. جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: محمد روشن
شکوه و جاودانگی ۱۵۳. شکوه و جاودانگی
جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی
نویسنده: یوسف هادی
مترجم: اکبر ایرانی قمی
• ضمیمه آینه میراث- 30، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) ۱۵۴. جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) ۱۵۵. جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) ۱۵۶. جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) ۱۵۷. جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
عصر فترت در ایران سده های میانی ۱۵۸. عصر فترت در ایران سده های میانی
نویسنده: منوچهر پزشک
ققنوس، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ سلاطین کرت ۱۵۹. تاریخ سلاطین کرت
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور ۱۶۰. پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۷ش.
کتاب سعدی، قم، ۱۳۶۸ش.
قیام شیعی سربداران ۱۶۱. قیام شیعی سربداران
نویسنده: یعقوب آژند
نشر گستره، تهران، ۱۳۶۳ش.
تاریخ الفی ۱۶۲. تاریخ الفی
تاریخ ایران و کشورهای همسایه در سال های 850 - 984 هـ
سرشناسه: احمد بن نصرالله تتوی
نویسنده: احمد تتوی، جعفر آصف خان قزوینی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۸ش.، مصحح: سید علی آل داوود
روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک ۱۶۳. روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک
۱۶۴. سعادت نامه
سرشناسه: علی بن جمال الاسلام یزدی
نویسنده: علی یزدی
۱۶۵. منم تیمور جهانگشا
سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
سرشناسه: تیمور گورکانی
نویسنده: تیمور گورکانی
گردآورنده: مارسل بریون
مترجم: ذبیح الله منصوری
کتابخانه مستوفی، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۳ش.
سفرنامه کلاویخو ۱۶۶. سفرنامه کلاویخو
مترجم: مسعود رجب نیا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
ظفرنامه ۱۶۷. ظفرنامه
اعتراف نامه ۱۶۸. اعتراف نامه
روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
جواهر الاخبار ۱۶۹. جواهر الاخبار
بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق
سرشناسه: بوداق منشی قزوینی
نویسنده: بوداق منشی قزوینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
تاریخ عالم آرای امینی ۱۷۰. تاریخ عالم آرای امینی
شرح حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: محمد اکبر عشیق
نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری) ۱۷۱. نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری)
به کوشش: فریدون نوزاد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
افغانستان و ایران ۱۷۲. افغانستان و ایران
پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالشهای مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار
نویسنده: یوسف متولی حقیقی
شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری ۱۷۳. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری
نویسنده: مهدی بامداد
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، 6 جلد
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ۱۷۴. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی
به کوشش: منوچهر ستوده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با همکاری: استاد ایرج افشار
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه ۱۷۵. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) ۱۷۶. تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌)
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
زبدة التواریخ ۱۷۷. زبدة التواریخ
ایران عصر صفوی ۱۷۸. ایران عصر صفوی
نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه ۱۷۹. نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه
سرشناسه: محمود بن هدایت الله افوشته یی
نویسنده: محمود افوشته یی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: احسان اشراقی
خلاصة التواریخ ۱۸۰. خلاصة التواریخ
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی ۱۸۱. نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر علم، تهران، ۱۳۸۷ش.
 انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام ۱۸۲. انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام
تاریخ‌ زندگی‌ و نبردهای‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ و شاه‌ سلیم‌ عثمانی، وقایع‌ سالهای‌ ۹۳۰ - ۹۰۵ هجری
سرشناسه: محمدعارف ابن محمد شریف اسپناقچی پاشازاده
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
مترجم: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
• انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
تاریخ شاه صفی ۱۸۳. تاریخ شاه صفی
تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038- 1052 ه. ق.
نویسنده: ابوالمفاخر فضل الله حسینی سوانح نگار تفرشی
• تاریخ شاه صفی به انضمام مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
روضة الصفویه ۱۸۴. روضة الصفویه
۱۸۵. خلد برین
ایران در روزگار صفویان
به کوشش: میر هاشم محدث
نویسنده: محمدیوسف واله اصفهانی
ایران عصر صفوی ۱۸۶. ایران عصر صفوی
مترجم: کامبیز عزیزی
نشر مرکز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی ۱۸۷. سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر علم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
سیاست و اقتصاد عصر صفوی ۱۸۸. سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
صفی علیشاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
مطالعات صفوی ۱۸۹. مطالعات صفوی
گزیده مقالات همایش پاریس
مترجم: داوود طبایی
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، اشراف: ژان کالمار
۱۹۰. اسامی و القاب عجیب
نویسنده: سیف الله وحیدنیا
نشر پیکان، تهران، ۱۳۸۶ش.
نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی ۱۹۱. نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی
مترجم: محمدتقی امامی، احسان اشراقی
نشر گستره، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: عبدالله فقیهی
نظام قضایی عصر صفویه ۱۹۲. نظام قضایی عصر صفویه
مترجم: حسن زندیه
روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی ۱۹۳. روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی
سرشناسه: عبدالحسین نوائی
نویسنده: دکتر عبدالحسین نوائی
ویسمن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...) ۱۹۴. فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...)
شاه اسمعیل صفوی ۱۹۵. شاه اسمعیل صفوی
اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی
به کوشش: دکتر عبدالحسین نوائی
انتشارات ارغوان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مهمان نامه بخارا ۱۹۶. مهمان نامه بخارا
تاریخ پادشاهی محمد شیبانی
به کوشش: منوچهر ستوده
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب السیر) ۱۹۷. تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب السیر)
نویسنده: امیر محمود خواند امیر
نشر گسترده، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: محمدعلی جراحی
عالم آرای شاه اسماعیل ۱۹۸. عالم آرای شاه اسماعیل
نویسنده: اسکندر بیگ ترکمان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: اصغر منتظر صاحب، با تعلیق: اصغر منتظر صاحب، مصحح: اصغر منتظر صاحب
جهانگشای خاقان ۱۹۹. جهانگشای خاقان
تاریخ شاه اسماعیل
منسوب به: بیجن
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.، با مقدمه: الله دتا مضطر
شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران ۲۰۰. شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران
سرشناسه: هاشم حجازی فر
نویسنده: هاشم حجازی فر
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: محمد اسماعیل رضوانی
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌ ۲۰۱. تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تذکره شاه طهماسب ۲۰۲. تذکره شاه طهماسب
سرشناسه: طهماسب‌ صفوی‌ اول‌، شاه‌ ایران‌، ق‌۹۸۴ - ۹۱۹
نویسنده: طهماسب صفوی
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، مصحح: کریم فیضی
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) ۲۰۳. تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
سرشناسه: زین العابدین بن عبدالمومن نویدی
نویسنده: عبدی بیگ شیرازی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
الشاه عباس الکبیر ۱۰۳۸ - ۹۹۶ه، م‌۱۶۲۹ - ۱۵۸۸ ۲۰۴. الشاه عباس الکبیر ۱۰۳۸ - ۹۹۶ه، م‌۱۶۲۹ - ۱۵۸۸
سرشناسه: بدیع محمد جمعه
نویسنده: بدیع محمد جمعه
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۰ش.
تاریخ عالم آرای عباسی ۲۰۵. تاریخ عالم آرای عباسی
۲۰۶. سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر
مترجم: آوانس
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، با مقدمه: عبدالخالق محبت آئین
سفرنامه تاورینه ۲۰۷. سفرنامه تاورینه
سرشناسه: ژان باپتیست تاورنیه
نویسنده: ژان باپتیست تاورنیه
مترجم: ابوتراب نوری
کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: حمید شیرانی
دستور شهریاران ۲۰۸. دستور شهریاران
(سالهای ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ ه.ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی)
به کوشش: محمدناصر نصیری مقدم
نویسنده: محمد ابراهیم نصیری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی ۲۰۹. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی
رستم التواریخ ۲۱۰. رستم التواریخ
از روی‌ نسخه‌ موجود در کتابخانه‌ آثار فرهنگی‌ ایالت‌ پروس‌ آلمان‌ بخط مولف‌
سرشناسه: محمد هاشم رستم الحکما
نویسنده: محمد هاشم آصف
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، با تعلیق: محمد مشیری، مصحح: محمد مشیری
مجمع التواریخ ۲۱۱. مجمع التواریخ
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
کتابخانه سنائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: عباس اقبال آشتیانی
بدایع الاخبار ۲۱۲. بدایع الاخبار
وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان
نویسنده: عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
• بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: سعید میر محمد صادق، با توضیحات: سعید میر محمد صادق، مصحح: سعید میر محمد صادق
انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران ۲۱۳. انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران
مترجم: مصطفی قلی عماد
مروارید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
انقراض سلسله صفویه ۲۱۴. انقراض سلسله صفویه
مرآت واردات ۲۱۵. مرآت واردات
تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی
نویسنده: محمد شفیع طهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: منصور صفت گل، با تعلیق: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره افشاریه و زندیه ۲۱۶. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره افشاریه و زندیه
نویسنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
خلاصه سفرنامه حزین ۲۱۷. خلاصه سفرنامه حزین
گردآورنده: دکتر محمد محمدی ملایری
• نادرشاه، بنیاد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: احمد کسروی تبریزی
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) ۲۱۸. عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
نویسنده: بهرام افراسیابی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
دره نادره ۲۱۹. دره نادره
تاریخ عصر نادرشاه
به کوشش: دکتر سید جعفر شهیدی
نویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
کریم خان زند ۲۲۰. کریم خان زند
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
دلاور زند و خان قاجار ۲۲۱. دلاور زند و خان قاجار
نویسنده: ابوالفضل وکیلی قمی
هدایت، ایران، ۱۳۶۸ش.
در محضر شیخ فضل الله نوری ۲۲۲. در محضر شیخ فضل الله نوری
اسناد حقوقی عهد ناصری
نویسنده: منصوره اتحادیه، سعید روحی
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا ۲۲۳. مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
انتشارات بابک، تهران، به کوشش: میر هاشم محدث
درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار ۲۲۴. درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار
نویسنده: امید رضایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۲۲۵. اسناد تاریخی خاندان غفاری
اسناد سیاسی دوران قاجاریه ۲۲۶. اسناد سیاسی دوران قاجاریه
نویسنده: صفائی، ابراهیم‌،1292ـ
بابک، چاپ اول، تهران،
تاریخ محمدی «احسن التواریخ» ۲۲۷. تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
سرشناسه: محمد بن محمد تقی ساروی
نویسنده: محمدفتح الله ساروی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
شرح زندگانی من ۲۲۸. شرح زندگانی من
تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
نویسنده: عبدالله مستوفی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره قاجاریه ۲۲۹. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره قاجاریه
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
عین الوقایع ۲۳۰. عین الوقایع
تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
به کوشش: محمد آصف فکرت
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
• تاریخ افغانستان
عین الوقایع ۲۳۱. عین الوقایع
سرشناسه: محمد یوسف ریاضی
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ۲۳۲. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر
از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتحعلی شاه
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
۲۳۳. پژوهش هایی پیرامون تاریخ نوین ایران
اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار ۲۳۴. اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار
نویسنده: فریدون آدمیت
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تجدد و تجدد ستیزی در ایران ۲۳۵. تجدد و تجدد ستیزی در ایران
مجموعه مقالات
نویسنده: عباس میلانی
اختران، تهران، ۱۳۸۵ش.
فراماسونری در ایران ۲۳۶. فراماسونری در ایران
نویسنده: محمود کتیرائی
اقبال، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه ۲۳۷. مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه
نویسنده: محمد حسن رجبی دوانی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 4 جلد
حقوق بگیران انگلیس در ایران ۲۳۸. حقوق بگیران انگلیس در ایران
نویسنده: اسماعیل رائین
سازمان انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۵۶ش.
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران ۲۳۹. حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
نویسنده: موسی نجفی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
القاب رجال دوره قاجار ۲۴۰. القاب رجال دوره قاجار
سرشناسه: کریم سلیمانی
نویسنده: کریم سلیمانی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
ایران در برخورد با استعمارگران ۲۴۱. ایران در برخورد با استعمارگران
از آغاز قاجاریه تا مشروطیت
نویسنده: تقی نصر
شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
تاریخ سیاسی معاصر ایران ۲۴۲. تاریخ سیاسی معاصر ایران
سیاست اروپا در ایران ۲۴۳. سیاست اروپا در ایران
چند ورق از تاریخ دیپلماسی
نویسنده: محمود افشار یزدی
نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار ) ۲۴۴. نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار )
مترجم: جواد شیخ الاسلامی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۵ش.
قهوه استانبلو نیکو می‌سوزد ۲۴۵. قهوه استانبلو نیکو می‌سوزد
• قهوه استانبول نیکو می‌سوزد، نشر اطراف، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: زهرا ابراهیم پور، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
پاریس از دور نمایان شد ۲۴۶. پاریس از دور نمایان شد
نشر اطراف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: زهره ترابی، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
آسمان لندن زیاده می بارد ۲۴۷. آسمان لندن زیاده می بارد
• آسمان لندن زیاده می‌بارد، نشر اطراف، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: محمدمهدی پرچکوهی، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار ۲۴۸. مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار
مشتمل بر تراجم و شرح احوال اعیان رجال علمی زمان قاجاریه از علماء و حکماء ....
نویسنده: محمد علی معلم حبیب آبادی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۷ق.، 6 جلد
سیاستگران دوره قاجار ۲۴۹. سیاستگران دوره قاجار
سرشناسه: احمد خان ملک ساسانی
به کوشش: مرتضی آل داود
نویسنده: احمد خان ملک ساسانی
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
ظفرنامه خسروی ۲۵۰. ظفرنامه خسروی
شرح حکمروایی سید امیر نصالله بهادر سلطان بن حیدر(1277 ـ 1242 هـ.ق)در بخارا و سمرقند
سرشناسه: ظفرنامه خسروی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با تعلیق: منوچهر ستوده، مصحح: منوچهر ستوده
جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق ۲۵۱. جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق
تحلیل‌ جامعه‌شناختی‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ تاریخی‌ استبداد و عقب‌ماندگی‌ در ایران‌
نویسنده: علی رضاقلی
نشر نی، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۲ش.
صدراعظمهای سلسله قاجار ۲۵۲. صدراعظمهای سلسله قاجار
مشاهیر رجال ۲۵۳. مشاهیر رجال
نویسنده: باقر عاقلی
نشر گفتار، ۱۳۷۰ش.
خواجه تاجدار ۲۵۴. خواجه تاجدار
سرشناسه: ژان گوره
نویسنده: ژان گوره
مترجم: ذبیح الله منصوری
امیرکبیر، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
اشرف التواریخ ۲۵۵. اشرف التواریخ
وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218- 1231)
نویسنده: محمد تقی بن محمد مهدی نوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، مصحح: سوسن اصیلی
عهد حسام ۲۵۶. عهد حسام
سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمود میرزا قاجار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس) ۲۵۷. مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس)
به ضمیمه تاریخ جنگهای دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین
نویسنده: عبدالرزاق بیک دنبلی
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: غلامحسین زرگری نژاد
دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری ۲۵۸. دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری
سرشناسه: ژان یونیر
نویسنده: ژان یونیر
مترجم: ذبیح الله منصوری
زرین، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
قائم مقام نامه ۲۵۹. قائم مقام نامه
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌ ۲۶۰. تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
سرشناسه: جهانگیر میرزا
نویسنده: جهانگیر میرزا قاجار
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عباس اقبال آشتیانی
میخ اول بر تابوت استعمار ۲۶۱. میخ اول بر تابوت استعمار
ماجراهای شگفت انگیز الدرد پاتنجر در افغانستان
مترجم: محمد آصف فکرت
مرکز خراسان شناسی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: اصغر ارشاد سرابی
سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق) ۲۶۲. سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
سرشناسه: ناصرالدین‌ قاجار، شاه‌ ایران‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۴۷
به کوشش: فاطمه قاضیها
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار ۲۶۳. سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
سرشناسه: ناصرالدین‌ قاجار، شاه‌ ایران‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۴۷
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
مجمع قرآنی شیعه علی(ع) (مقشع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
قبله عالم ۲۶۴. قبله عالم
ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران(1313 - 1247)
مترجم: حسن کامشاد
نشر مهرگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
اسناد محکمه سید صادق طباطبایی (سنگلجی) مجتهد عصر ناصری ۲۶۵. اسناد محکمه سید صادق طباطبایی (سنگلجی) مجتهد عصر ناصری
نویسنده: امید رضایی
نشر آبی، تهران، ۱۳۸۷ش.
یک سال در میان ایرانیان ۲۶۶. یک سال در میان ایرانیان
سرشناسه: ادوارد براون گرانویل
مترجم: مانی صالحی علامه
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تحفة الحرمین ۲۶۷. تحفة الحرمین
سفرنامه‌ نایب‌ الصدر شیرازی‌ در زیارت‌ مکه‌ و سیاست‌ ایران‌ و هند
سرشناسه: محمد معصوم بن زین العابدین معصوم علیشاه
نویسنده: محمد معصوم نایب الصدر شیرازی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
۲۶۸. یک سال در میان ایرانیان
مطالعاتی در خصوص وضع زندگی و اخلاق و روحیات ایرانیان
مترجم: ذبیح الله منصوری
صفار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه ۲۶۹. روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
سرشناسه: قهرمان امین لشکر
به کوشش: استاد ایرج افشار، محمدرسول دریاگشت
نویسنده: قهرمان امین لشکر
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۷۰. جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات (۱۲۷۳ هجری‌ قمری‌)
مترجم: منصوره اتحادیه، سعاد پیرا
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۲ش.
امیر کبیر و ناصرالدین شاه ۲۷۱. امیر کبیر و ناصرالدین شاه
نویسنده: سید علی آل داوود
کتاب رایزن، تهران، ۱۳۹۵ش.
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او) ۲۷۲. اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
سرشناسه: علی آل داود
نویسنده: سید علی آل داوود
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
میرزا تقی خان امیرکبیر ۲۷۳. میرزا تقی خان امیرکبیر
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: استاد ایرج افشار
مدرسه دارالفنون ۲۷۴. مدرسه دارالفنون
نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی
انجمن ترویج علم ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
میرزا حسین خان سپهسالار ۲۷۵. میرزا حسین خان سپهسالار
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ۲۷۶. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۲۷۷. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
هدیة الرازی إلی الإمام المجدد الشیرازی ۲۷۸. هدیة الرازی إلی الإمام المجدد الشیرازی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۸ق.
۲۷۹. گزارشها و نامه های دیوانی و نظامی امیر نظام گروسی
درباره وقایع کردستان در سال 1297 هجری
به کوشش: استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی ۲۸۰. مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: عنایت الله مجیدی، با تعلیق: عنایت الله مجیدی، مصحح: عنایت الله مجیدی
فرزندان درباری ایران ۲۸۱. فرزندان درباری ایران
مترجم: محمد حسین آریا لرستانی
انتشارات قلم، تهران، ۱۳۶۹ش.
زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی ۲۸۲. زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی
مترجم: رضا قیصریه
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۳ش.
مرآت الوقایع مظفری ۲۸۳. مرآت الوقایع مظفری
نویسنده: عبدالحسین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
رسائل مشروطیت ۲۸۴. رسائل مشروطیت
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
گردآورنده: محمد حسن کاشانی نجفی رحیمی
• رسائل مشروطیت،یا، مجمع اللوائح به ضمیمه رساله تحریم نقل الجنائز، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
نامه هائی از تبریز ۲۸۵. نامه هائی از تبریز
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
مترجم: حسن جوادی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ایران، تیر ۱۳۶۱ش.
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد) ۲۸۶. نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد)
نویسنده: استاد ایرج افشار
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
قباله تاریخ ۲۸۷. قباله تاریخ
نمونه‌هایی‌ از اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، شب‌نامه‌ها، روزنامه‌ها... در دوره‌ مشروطیت‌ تا پایان‌ سلطنت‌ احمد شاه‌
سرشناسه: ایرج افشار
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
نامه های مشروطه ۲۸۸. نامه های مشروطه
دوره دوم مجلس شواری ملی (صفر 1327- ربیع الثانی 1328ق)
به کوشش: ابراهیم ذوالفقاری
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده ۲۸۹. اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده
گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان ۲۹۰. گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان
اسناد روحانیت و مجلس ۲۹۱. اسناد روحانیت و مجلس
جلد 2 ـ 4 به کوشش: منصوره تدین پور
گردآورنده: استاد عبدالحسین حائری
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده ۲۹۲. نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی، استاد ایرج افشار
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
تاریخ مشروطه ایران ۲۹۳. تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
امیرکبیر، چاپ 14م، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
امیرکبیر، چاپ 19م، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ انحطاط مجلس ۲۹۴. تاریخ انحطاط مجلس
رساله انصافیه ۲۹۵. رساله انصافیه
سرشناسه: عبدالرسول مدنی کاشانی
نویسنده: عبدالرسول مدنی کاشانی
انتشارات مرسل، کاشان، ۱۳۷۸ش.
ایران بین دو انقلاب ۲۹۶. ایران بین دو انقلاب
مترجم: محمدابراهیم فتاحی، احمد گل محمدی
نشر نی، چاپ 18م، تهران
دولت و جامعه در ایران ۲۹۷. دولت و جامعه در ایران
انقراض قاجار و استقرار پهلوی
سرشناسه: محمد علی کاتوزیان
نویسنده: محمد علی همایون کاتوزیان
مترجم: حسن افشار
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰ش.
در مشروطه چه گذشت؟ ۲۹۸. در مشروطه چه گذشت؟
روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران ۲۹۹. روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران
یادداشهای احمد تفرشی حسینی در سالهای ‎۱۳۲۱ تا ‎۱۳۲۸ قمری، به انضمام وقایع استبداد صغیر
نویسنده: احمد حسینی تفرشی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۱ش.، مصحح: استاد ایرج افشار
۳۰۰. مشروطه ایرانی
نویسنده: ماشاءالله آجودانی
اختران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ۳۰۱. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی
• مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: آذرمه سنجری، به کوشش: ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت
تاریخ مکتوم ۳۰۲. تاریخ مکتوم
نویسنده: سید مقداد نبوی رضوی
• پردیس دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق ۳۰۳. تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق
نویسنده: عبدالهادی حائری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰ش.
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نقش علماء در انجمنها و احزاب دوران مشروطیت (1299 - 1284) ۳۰۴. نقش علماء در انجمنها و احزاب دوران مشروطیت (1299 - 1284)
نویسنده: مریم جواهری
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
اسناد دوره اول مجلس شورای ملی ۳۰۵. اسناد دوره اول مجلس شورای ملی
چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس ۳۰۶. چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس
نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی ۳۰۷. نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
الرسائل و المقالات ۳۰۸. الرسائل و المقالات
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی ۳۰۹. مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: غلامرضا سعیدی
کلبه شروق، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
سید جمال الدین اسد آبادی ۳۱۰. سید جمال الدین اسد آبادی
نویسنده: عباس رمضانی
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ضیاء الخافقین ۳۱۱. ضیاء الخافقین
جریده‌ فی‌ العلوم‌ و السیاسه‌ و الاخبار الصحیحه‌ - السنه‌ الاولی‌ - الاعداد ۵ - ۱ لندن‌ - 1892م
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
گردآورنده: هادی خسروشاهی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۱۲. ملکم خان نظریه‌ پرداز نوسازی‌ سیاسی‌ در عصر مشروطه‌
نویسنده: حسن قاضی مرادی
اختران، تهران، ۱۳۸۷ش.
رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله ۳۱۳. رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله
گردآورنده: حجت الله اصیل
نشر نی، تهران، ۱۳۸۱ش.
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران ۳۱۴. یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
سرشناسه: محمد بن صادق طباطبائی
به کوشش: محمدحسن طباطبائی
نویسنده: محمد طباطبائی
آبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۳۱۵. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
تنهای شکیبا ۳۱۶. تنهای شکیبا
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدادگرانه حاج آقا نور الله اصفهانی ۳۱۷. اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدادگرانه حاج آقا نور الله اصفهانی
نویسنده: موسی نجفی
• ۱۳۶۹ش.
قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی ۳۱۸. قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی
آخرین آواز قو! ۳۱۹. آخرین آواز قو!
بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری بر اساس «آخرین برگ» زندگی او، و «فرجام» مشروطه
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری ۳۲۰. بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری
ترور در بهارستان ۳۲۱. ترور در بهارستان
پژوهشی نو درباره اندیشه، زندگی و ترور واعظ قزوینی و روزنامه نصیحت به انضمام اشعار او
نویسنده: مهدی نورمحمدی
حدیث امروز، قزوین، ۱۳۸۵ش.
حکم نافذ آقا نجفی ۳۲۲. حکم نافذ آقا نجفی
عرفان مرجعیت و سیاست و فتاوائی از تحریم سیاست غرب در ایران
نویسنده: موسی نجفی
دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
پایداری تا پای دار ۳۲۳. پایداری تا پای دار
سیری در حیات پربار علمی معنوی اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل الله نوری
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی) ۳۲۴. آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی)
بیان صادق ۳۲۵. بیان صادق
نویسنده: احمد دنیانور، هادی هاشمیان
مهد آزادی، تبریز، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
خط سوّم در انقلاب مشروطیّت ایران ۳۲۶. خط سوّم در انقلاب مشروطیّت ایران
نویسنده: ابوالفضل شکوری
• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
۳۲۷. ستارخان و جنبش آذربایجان
نویسنده: نریمان حسن زاده
مترجم: پرویز زارع شاهمرسی
شیرازه، تهران، ۱۳۸۶ش.
سفرنامه گوهر مقصود ۳۲۸. سفرنامه گوهر مقصود
خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر
سرشناسه: مصطفی تهرانی
نویسنده: مصطفی تهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: زهرا میرخانی
تلاش آزادی ۳۲۹. تلاش آزادی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
سیمای احمد شاه قاجار ۳۳۰. سیمای احمد شاه قاجار
نویسنده: محمدجواد شیخ الاسلامی
نشر گفتار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ۳۳۱. مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار
به‌ضمیمه‌ چند پرده‌ از زندگانی‌ داخلی‌ و خصوصی‌ او
نویسنده: حسین مکی
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
انقلاب طوس ۳۳۲. انقلاب طوس
واکاوی جسارت ارتش تزار به حرم مطهر رضوی
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش) ۳۳۳. سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش)
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس ۳۳۴. اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس
گردآورنده: جواد شیخ الاسلامی
مترجم: جواد شیخ الاسلامی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
کتاب سبز ۳۳۵. کتاب سبز
نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: رضاقلی نظام مافی
دره الانوار حسنی ۳۳۶. دره الانوار حسنی
نویسنده: علاء الدین حسین رئیس الاطبا
بنیاد فارسی شناسی، شیراز، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد، مصحح: علی اکبر صفی پور
قحطی بزرگ ۳۳۷. قحطی بزرگ
مترجم: محمد کریمی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
۳۳۸. نامه های جنگل
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
برگهای جنگل ۳۳۹. برگهای جنگل
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
تحریف تاریخ ۳۴۰. تحریف تاریخ
نقدی بر کتاب (گذشته چراغ راه آینده است)
سفرنامه ایران ۳۴۱. سفرنامه ایران
مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز (1320 ه.ق. / 1902م.)
نویسنده: ماساجی اینوئه
مترجم: هاشم رجب زاده، کینجی ائورا
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
سفری دور و دراز در ایران بزرگ ۳۴۲. سفری دور و دراز در ایران بزرگ
مترجم: شاهرخ باور
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، ویراستار: کاظم فیروزمند
ره آغاز حکمت ۳۴۳. ره آغاز حکمت
یادداشتهای روزانه میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
خجسته، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
سفرنامه کرمان و بلوچستان ۳۴۴. سفرنامه کرمان و بلوچستان
نویسنده: فیروز میرزا فرمانفرما
انتشارات بابک، تهران، ۱۳۶۰ش.، به کوشش: منصوره اتحادیه
بازیگران عصر پهلوی ۳۴۵. بازیگران عصر پهلوی
نویسنده: محمود طلوعی
نشر علم، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۳۴۶. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
سرشناسه: فیروز فیروز
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد، به کوشش: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 به کوشش: سعاد پیرا
خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی ۳۴۷. خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی
سرشناسه: کریم سنجابی
نویسنده: کریم سنجابی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۳۴۸. سرگذشت من در جنگ بین الملل دوم استامبول ـ برلین ـ شیراز
سرشناسه: هومان فرزاد
نویسنده: هومان فرزاد
نشر ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳۴۹. آن حکایت ها
مصاحبه و نقد هرمز کی با احسان نراقی
سرشناسه: احسان نراقی
گفتگو از: هرمز کی
جامعه ایرانیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
یادداشتهای دکتر قاسم غنی ۳۵۰. یادداشتهای دکتر قاسم غنی
به کوشش: سیروس غنی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 8 جلد
ایام محبس ۳۵۱. ایام محبس
نویسنده: علی دشتی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۰ش.، اشراف: مهدی ماحوزی
خاطرات من ۳۵۲. خاطرات من
نویسنده: حسن اعظام قدسی
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۲ش.، 2 جلد
اندیشه سیاسی شهید مدرس ۳۵۳. اندیشه سیاسی شهید مدرس
آنچه گذشت... ۳۵۴. آنچه گذشت...
نویسنده: عبدالهادی حائری
انتشارات معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ۳۵۵. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
نویسنده: عبدالله شهبازی
انتشارات اطلاعات، چاپ 24م، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالله شهبازی
۳۵۶. در تیررس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه
نویسنده: حمید شوکت
اختران، تهران، ۱۳۸۵ش.
از سواد کوه تا ژوهانسبورگ ۳۵۷. از سواد کوه تا ژوهانسبورگ
نویسنده: نجفقلی پسیان، خسرو معتضد
نشر ثالث، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ ۳۵۸. حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌
بررسی‌ عملکرد امپریالیسم‌ بریتانیا در جنوب‌ غربی‌ ایران‌ ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵م‌
مترجم: صفاءالدین تبرائیان
فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر درباره نفت از تیرماه 1331 تا تیرماه 1353 ۳۵۹. فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر درباره نفت از تیرماه 1331 تا تیرماه 1353
• اداره کل انتشارات وزارت اطلاعات و جهانگردی
خدمتگزار تخت طاووس ۳۶۰. خدمتگزار تخت طاووس
مترجم: حسین ابوترابیان
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۴ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳۶۱. تاریخ تجزیه ی ایران
نویسنده: هوشنگ طالع
سمرقند، لنگرود، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
آخرین سفر شاه ۳۶۲. آخرین سفر شاه
سرنوشت یک متحد آمریکا
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
گزیدۀ تاریخ معاصر ایران ۳۶۳. گزیدۀ تاریخ معاصر ایران
نویسنده: کاظم استادی
تولید و پخش کتاب ارزشمند، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.، 4 جلد
حیاة رجل عظیم ۳۶۴. حیاة رجل عظیم
ایران، ابرقدرت هزاره سوم (پیش نویس) ۳۶۵. ایران، ابرقدرت هزاره سوم (پیش نویس)
نویسنده: محمدرضا میرزا امینی
شرکت چاپ شایان گستر، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۲ش.
جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۳۶۶. جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.
خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق ۳۶۷. خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق
مشتمل‌ بر دو کتاب‌«شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ و خاطراتم‌» و «مختصری‌ از تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌»
نویسنده: دکتر محمد مصدق
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، با مقدمه: غلامحسین مصدق
محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق ۳۶۸. محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
نویسنده: دکتر محمد مصدق
تلاش، تهران، ۱۳۳۶ش.
آشوب ۳۶۹. آشوب
نویسنده: احمد بنی‌جمالی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: حاتم قادری
مصدق در پیشگاه تاریخ ۳۷۰. مصدق در پیشگاه تاریخ
نویسنده: محمود طلوعی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نهضت ملی ایران ۳۷۱. نهضت ملی ایران
گردآورنده: علی‌اکبر بدیعی
مرکز فرهنگی انتشاراتی ایتا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
نفت و نطق مکی ۳۷۲. نفت و نطق مکی
جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس
نویسنده: حسین مکی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷ش.
عملیات آژاکس ۳۷۳. عملیات آژاکس
کژ راهه ۳۷۴. کژ راهه
خاطراتی از تاریخ حزب توده
نویسنده: احسان طبری
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
خاطرات نورالدّین کیانوری ۳۷۵. خاطرات نورالدّین کیانوری
نویسنده: نورالدین کیانوری
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۳۷۶. تبعیدگاه خارک
یادداشت های انجوی شیرازی در زندان خارک
سرشناسه: ابوالقاسم انجوی شیرازی
به کوشش: مهین صداقت پیشه
نویسنده: ابوالقاسم انجوی شیرازی
چاو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳۷۷. مسی به رنگ شفق
سرگذشت و خاطرات سیدکاظم موسوی بجنوردی
به کوشش: علی اکبر رنجبر کرمانی
جاحظ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
فصلی از زندگانی پیشوای روحانی حضرت آیة الله کاشانی ۳۷۸. فصلی از زندگانی پیشوای روحانی حضرت آیة الله کاشانی
گردآورنده: محمد صدری
فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده) ۳۷۹. فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده)
امام و زمان ۳۸۰. امام و زمان
تسلط بر قوه مجریه
نویسنده: مهدی بازرگان، جلال الدین فارسی
حقیقت، تهران، ۱۳۵۷ش.
۳۸۱. انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
دفتر نشر معارف، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: مصطفی ملکوتیان
۳۸۲. گزیده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه ها
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
کتاب طوبی، چاپ 11م، تهران، ۱۳۷۶ش.
الفقهاء حکام علی الملوک ۳۸۳. الفقهاء حکام علی الملوک
علماء ایران من العهد الصفوی إلی العهد البهلوی 1500 ـ 1997 م
نویسنده: سعد انصاری
دارالهدی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.
داستان انقلاب ۳۸۴. داستان انقلاب
گردآورنده و مترجم: محمود طلوعی
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۳۸۵. انقلاب اسلامی و ریشه های آن
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
نشر کتاب سیاسی، تهران، ۱۳۶۷ش.
۳۸۶. ریشه های انقلاب ایران
مترجم: عبدالرحیم گواهی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۸۷. لحظه ها
نویسنده: محمود گلابدره یی
انتشارات کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
۳۸۸. نهضت امام خمینی
نویسنده: حمید روحانی
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۶ش.
تفسیر آفتاب نگرشی به رسالت اسلام، و حماسه انسان، در رهبری امام خمینی ۳۸۹. تفسیر آفتاب نگرشی به رسالت اسلام، و حماسه انسان، در رهبری امام خمینی
انقلاب در انقلاب بر ۳۹۰. انقلاب در انقلاب بر
نویسنده: عبدالکریم سروش
نشر فلق، چاپ اول، بی جا، ۲ش.
۳۹۱. گام به گام با انقلاب
۳۹۲. متن مصاحبه مخبر روزنامه فرانسوی (لیبراسیون) با حضرت آیة الله العظمی آقای حاج سید محمد کاظم شریعتمداری
روزنامه لیبراسیون، فرانسه، ۱۳۵۷ش.
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 ) ۳۹۳. ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 )
مترجم: حسین معصومی همدانی
انتشارات هرمس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران ۳۹۴. تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران
خبرها و رویدادهای‌ روزانه مرداد ۱۳۵۶ - فروردین‌ ۱۳۵۸
گردآورنده: صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. انتشارات‌ سروش‌. گروه‌ تحقیق‌
ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی ۳۹۵. ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی
نویسنده: نفیسه فاضلی نیا
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
سایه سار مهربانی ۳۹۶. سایه سار مهربانی
ستایش‌ میلاد و کارنامه‌ دکتر منصوره‌ اتحادیه‌ (نظام‌‌مافی‌)
نویسنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، تهران، ۱۳۸۲ش.
خاطرات آیت الله خلخالی ۳۹۷. خاطرات آیت الله خلخالی
ازایام طلبگی تادوران حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی
نویسنده: صادق خلخالی
نشر سایه، تهران، ۱۳۷۹ش.
مجلس نشین قدس ، یادواره‌ پیشگام‌ شهدای‌ محراب‌ آیه‌الله‌ قاضی‌ طباطبائی ۳۹۸. مجلس نشین قدس ، یادواره‌ پیشگام‌ شهدای‌ محراب‌ آیه‌الله‌ قاضی‌ طباطبائی
نویسنده: علی اصغر شعردوست
نشر دانش اسلامی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: حسین موسوی تبریزی
اعترافات ژنرال ۳۹۹. اعترافات ژنرال
خاطرات ارتشبد عباس قره باغی آخرین‌ رئیس‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ و عضو شورای‌ سلطنت‌ (مرداد - بهمن‌ )۵۷
سرشناسه: عباس قره باغی
نویسنده: عباس قره باغی
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.
یادواره استاد مطهری ۴۰۰. یادواره استاد مطهری
نویسنده: حسین شفیعی دارابی
چاپخانه مهر، قم، مهر ۱۳۶۰ش.
یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری ۴۰۱. یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۰ش.، 2 جلد، اشراف: عبدالکریم سروش
مصاحف و سیوف ایران من الشاهنشاهیة الی الخاتمیة ۴۰۲. مصاحف و سیوف ایران من الشاهنشاهیة الی الخاتمیة
نویسنده: ریاض نجیب الرئیس
ریاض الرئیس الکتب والنشر، چاپ اول، ریاض، 2000م.
۴۰۳. موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران
نویسنده: مهرانگیز کار
نشر قطره، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۰۴. دیدگاههای فرهنگی امام خمینی(ه) [از صحیفه‌ نور]
۴۰۵. قرآن باب معرفت الله
مجموعه‌ بیانات‌ و نوشته‌های‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(قدس‌ سره‌) درباره‌ قرآن‌
گردآورنده: مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۰۶. امام در سنگر نماز
ستاد اقامه نماز، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
الانسان محور التغییر ۴۰۷. الانسان محور التغییر
دروس فی الجهاد والرفض ۴۰۸. دروس فی الجهاد والرفض
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
• چاپ سوم، ۱۳۹۸ق.
امام راحل و فقه سنتی ۴۰۹. امام راحل و فقه سنتی
نویسنده: محمد محمدی گیلانی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۱۰. پرتوی از اندیشه امام (ره) (گزیده دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) پیرامون مواد مخدر و اعتیاد)
۴۱۱. معاد از دیدگاه امام خمینی(س)
گردآورنده: فروغ السادات رحیم پور
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۱۲. عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)
۴۱۳. وصیت نامه الهی سیاسی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره
۴۱۴. شخصیت حضرت زهرا علیه السلام در اندیشه های امام خمینی(س)
۴۱۵. مفتاح نور
شرح‌ اصطلاحات‌ عرفانی‌ امام‌ خمینی‌ به‌ضمیمه‌ فهرست‌ موضوعات‌
گردآورنده: علی تاجدینی
۴۱۶. روح عرفانی روح الله
شامل 313 دستورالعمل عرفانی از حضرت امام خمینی(ره)
گردآورنده: محمدرضا رمزی اوحدی
موسسه توسعه فرهنگ قرآنی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۱۷. بحثی پیرامون ریا و عجب
نویسنده: احمد فهری زنجانی
نهضت زنان مسلمان، چاپ چهارم، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ش.
۴۱۸. جهان اسلام در اندیشه امام خمینی(س)
۴۱۹. قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)
سخنان: روح الله موسوی خمینی
• قیام عاشورا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۲۰. پیام امام و 100 اطلاعیه دانشجویان‌ مسلمان‌ پیرو خط امام‌
۴۲۱. کوثر
خلاصه بیانات امام خمینی (س)
گردآورنده: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۴۲۲. کلمات قصار
پندها و حکمت ها
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
الامام الخمینی و مؤتمر الحج العالمی ۴۲۳. الامام الخمینی و مؤتمر الحج العالمی
رسالة ایران الثورة فی عید میلاد مسیح (ع) ۴۲۴. رسالة ایران الثورة فی عید میلاد مسیح (ع)
۴۲۵. ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)
الامام الخمینی و 17 شهریور ۴۲۶. الامام الخمینی و 17 شهریور
۴۲۷. روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی(س)
۴۲۸. جلوه های رحمانی نامه‌ عرفانی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(س‌) به‌ احمد خمینی‌
نقطه عطف ۴۲۹. نقطه عطف
اشعار عارفانه‌ امام‌ خمینی‌ و نامه‌ای‌ از آن‌ حضرت‌ به‌ احمد خمینی‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
آوای توحید ۴۳۰. آوای توحید
نامه امام خمینی سلام‌الله ‌علیه به گورباچوف و شرح نامه
سرشناسه: جوادی آملی
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴۳۱. وعده دیدار
نامه های حضرت امام خمینی به حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، خرداد ۱۳۷۴ش.
ره عشق ۴۳۲. ره عشق
نامه عرفانی حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌ تعالی‌ علیه‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۳۳. برداشتهایی از سیره امام خمینی
به کوشش: غلامعلی رجائی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 5 جلد
۴۳۴. در سایه آفتاب
یادها و یادداشتهائی از زندگی امام خمینی قدس سره
نویسنده: محمدحسن رحیمیان
پاسدار اسلام، چاپ دوم، قم، فروردین ۱۳۷۱ش.
الاستقلال الثقافی من توجیهات الامام القائد ۴۳۵. الاستقلال الثقافی من توجیهات الامام القائد
۴۳۶. صحیفه دل
خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی (س)
به کوشش: حمید بصیرت منش، احمد میریان
۴۳۷. بیوگرافی پیشوا
پانزده خرداد، بی جا، ۲ش.
اقلیم خاطرات ۴۳۸. اقلیم خاطرات
۴۳۹. از ظهور تا عروج
ویژه مربیان
به کوشش: محمد تقدیری
۴۴۰. صحیفه دل
مطالب و خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی (س)
به کوشش: مرتضی طاهری، حمید بصیرت منش، اصغر میرشکاری
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۴۴۱. سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی قدس‌ سره‌ شریف‌
گردآورنده: مصطفی وجدانی
گردآورنده جلد 5: رضا شعرباف
پیام آزادی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران ۴۴۲. مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران
۴۴۳. پا به پای آفتاب
گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده: امیر رضا ستوده
نشر پنجره، تهران، ۱۳۷۳ش.، 4 جلد
۴۴۴. وصیت نامه موضوعی امام خمینی (س)
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• صحیفه انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، -۶۲۱ فروردین ۲ش.
۴۴۵. آئینه آفتاب
تبیان اندیشه امام خمینی در کلام‌ و پیام‌ حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ و المسلمین‌ سید احمد خمینی‌
۴۴۶. سلسله موی دوست
خاطرات دوران تدریس امام خمینی (س) به‌نقل‌ از شاگردان‌، دوستان‌ و منسوبین
گردآورنده: مجتبی فراهانی
۴۴۷. سبوی نور (خاطراتی از کرامات امام خمینی (س))
۴۴۸. یک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی(س)
(مقالات‌، سخنرانیها، مصاحبه‌ها، خاطرات‌)
نویسنده: فاطمه طباطبائی
۴۴۹. امام خمینی در آئینه خاطره ها
نویسنده: استاد علی دوانی
نشر مطهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۵۰. همراه انقلاب
با سرمقاله‌های‌ روزانه‌ اطلاعات‌ و کیهان‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
نویسنده: جلال رفیع
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
۴۵۱. حکایت بیرونی
مجموعه‌ مقالات‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌
نویسنده: محمدرضا زائری
روزنامه جام جم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۵۲. خبرنگار بدون مرز
نویسنده: محمدرضا زائری
تبارک، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران ۴۵۳. الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران
۴۵۴. خطبه های نماز جمعه ارومیه
نویسنده: غلامرضا حسنی
جامه داران، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، دی ۱۳۸۰ش.
۴۵۵. بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
۴۵۶. مجموعه مقالات گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی
سرشناسه: گردهمایی‌ راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ (۱۳۷۷: تهران‌)
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت امور پژوهشی و آموزشی، سازمان برنامه و بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ش.
شورش اشرافیت بر جمهوریت ۴۵۷. شورش اشرافیت بر جمهوریت
نویسنده: حمیدرضا اسماعیلی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۰ش.
۴۵۸. فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز
مجموعه‌ مقالات‌ گردهمایی‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌
سرشناسه: گردهمایی‌ راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ (۱۳۷۷: تهران‌)
نشر دال، تهران، ۱۳۷۹ش.
جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید  عبدالله شیرازی ۴۵۹. جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید عبدالله شیرازی
القضیة العراقیة من خلال مواقف الامام الشیرازی ۴۶۰. القضیة العراقیة من خلال مواقف الامام الشیرازی
حسین در بهار شهادت ۴۶۱. حسین در بهار شهادت
نویسنده: محمد اصغری
رسالة الدم ۴۶۲. رسالة الدم
عرض لوصایا شهداء الثورة الاسلامیة
نویسنده: آذرشب، محمد علی.
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۲ق.
۴۶۳. خدا بود و دیگر هیچ نبود
۴۶۴. افلاکی خاکی
سرشناسه: مهدی زین الدین
نویسنده: علی بهشتی پور، محمد خامه یار
۴۶۵. مشکی از اشک
سرشناسه: رضا شیخ محمدی
نویسنده: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
القدم التي بقیت ۴۶۶. القدم التي بقیت
نویسنده: سید ناصر حسینی
مترجم: کمال السید
مؤسسة انوار الرّسول الأعظم (ص)، تهران، ۱۴۳۴ق. برابر ۲۰۱۳ش.
۴۶۷. با سرودخوان جنگ در خطه ی نام و ننگ
۴۶۸. تکلیف است برادر
انقلاب‌، کردستان‌، جبهه‌ جنوب‌ به‌روایت‌ فرمانده‌ بسیجی‌ حسین همدانی
به کوشش: حسین بهزاد
غنچه، تهران، ۱۳۸۳ش.
خاطرات یک طلبه از جبهه های جنگ ۴۶۹. خاطرات یک طلبه از جبهه های جنگ
نویسنده: علی زادسر
قیام، قم، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: مرتضی فهیم کرمانی
گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم) ۴۷۰. گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، اشراف: عبدالرضا هوشنگ مهدوی
شکوفائی انقلاب اسلامی در مصر ۴۷۱. شکوفائی انقلاب اسلامی در مصر
نویسنده: علی محمد نقوی
نور، تهران، مرداد ۱۳۶۱ش.
گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375 ۴۷۲. گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375
نقش آفرینان عصر تاریکی ۴۷۳. نقش آفرینان عصر تاریکی
نویسنده: مرتضی صفار هرندی
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۴۷۴. پیروان حق و باطل
دادسرای انقلاب اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۵ش.، 10 جلد
خانه دایی یوسف ۴۷۵. خانه دایی یوسف
وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
سرشناسه: اتابک فتح الله زاده
نویسنده: اتابک فتح الله زاده
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
۴۷۶. در شناخت حزب قاعدین زمان
نویسنده: عمادالدین باقی
نشر دانش اسلامی، ایران، اسفند ۱۳۶۲ش.
۴۷۷. سفرنامچه گلگشت در وطن
نویسنده: استاد ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار
اختران، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۷۸. یادنامه شهدای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی
۴۷۹. یادنامه شهیدان روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
زندگینامه شهید آیت الله صدوقی ۴۸۰. زندگینامه شهید آیت الله صدوقی
گردآورنده: محمد موسوی
بشیر، قم، -۸۲۷ ۶ش.
۴۸۱. یادنامه سردار پرافتخار اسلام‌ شهید دکتر مصطفی چمران
گردآورنده: بنیاد شهید چمران
بنیاد شهید چمران، تهران، -۸۲۷ ۶ش.
۴۸۲. استادزاده
زندگینامه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ شاه آبادی و مجاهد شریف‌ شهید شاه آبادی
گردآورنده: حوزه علمیه شهید شاه آبادی
حوزه علمیه شهید شاه آبادی، تهران، ۱۳۶۵ش.
یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی ۴۸۳. یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی
فرزند اسلام و قرآن ۴۸۴. فرزند اسلام و قرآن
۴۸۵. حسب حال یک دانشجوی کهنسال
تفصیل خطابه مراسم اعطای دکتری افتخاری رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران
نویسنده: حسن حبیبی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور ۴۸۶. نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۸۷. هوای تازه
نویسنده: علی لاریجانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۸۸. مهدی هاشمی، رویکرد سیاسی به حوزه علمیه قم
اداره کل اطلاعات، اصفهان، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
خاطرات حجه الاسلام و المسلمین محمد سمامی ۴۸۹. خاطرات حجه الاسلام و المسلمین محمد سمامی
سرشناسه: محمد سمامی حائری
گردآورنده: علی ملکی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
رنجنامه حضرت‌ حجة ‌الاسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ حاج‌ سید احمد خمینی به‌ حضرت‌ آیة الله‌ منتظری ۴۹۰. رنجنامه حضرت‌ حجة ‌الاسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ حاج‌ سید احمد خمینی به‌ حضرت‌ آیة الله‌ منتظری
نویسنده: سید احمد خمینی
۴۹۱. به سوی سرنوشت
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363
به کوشش: محسن هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
سنجه انصاف ۴۹۲. سنجه انصاف
بهای آزادی ۴۹۳. بهای آزادی
دفاعیات‌ محسن‌ کدیور در دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌
گردآورنده: زهرا رودی (کدیور)
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۹۴. Message to the Hajj Pilgrims
نویسنده: آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
• تهران، 1997م.
پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372 ۴۹۵. پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372
۴۹۶. دوران مبارزه هاشمی رفسنجانی
دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد، گاهشمار
سرشناسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
نویسنده: محسن هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، اشراف: محسن هاشمی
• هاشمی رفسنجانی، چاپ اول، 2 جلد
۴۹۷. پس از بحران
کارنامه و خاطرات سال شصت و یک اکبر هاشمی رفسنجانی
به کوشش: فاطمه هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۹۸. عبور از بحران
کارنامه و خاطرات سال شصت 1360 اکبر هاشمی رفسنجانی
به کوشش: یاسر هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
مشعشعیان (مدعیان دروغین امام زمان«عج‌») ۴۹۹. مشعشعیان (مدعیان دروغین امام زمان«عج‌»)
سرشناسه: احمد کسروی
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: عزیزالله علیزاده مالستانی
ایران پس از برجام ۵۰۰. ایران پس از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک
نویسنده: سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
۵۰۱. سیره آفتاب
توصیه های اخلاقی ـ عرفانی حضت امام خمینی قدس سره به ضمیمه گلچینی از سیره عملی آن حضرت در عرصه های مختلف
گردآورنده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز فرهنگی ـ دبیرخانه مکاتبه اندیشه
دفتر نشر معارف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
باغ غدیر ۵۰۲. باغ غدیر
یادمان افتتاحیه مجموعه علمی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی غدیر
داد اصفهان، ۱۳۷۲ش.
مفاخر آذربایجان ۵۰۳. مفاخر آذربایجان
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۵ش.، 5 جلد
دانشمندان آذربایجان ۵۰۴. دانشمندان آذربایجان
نویسنده: محمد علی تربیت
بنیاد کتابخانه فردوسی تبریز، تبریز، ۱۲۳۵ش.، به کوشش: سیروس قمری
منظر الاولیاء ۵۰۵. منظر الاولیاء
در مزارات تبریز و حومه
نویسنده: محمدکاظم اسرار تبریزی
گلشن ابرار آذربایجان ۵۰۶. گلشن ابرار آذربایجان
تذکرة القبور ۵۰۷. تذکرة القبور
تاریخ هجده ساله آذربایجان ۵۰۸. تاریخ هجده ساله آذربایجان
بازمانده تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
امیرکبیر، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.
بلوچستان و تمدن دیرینه آن ۵۰۹. بلوچستان و تمدن دیرینه آن
بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری ۵۱۰. بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری
نویسنده: عبدالرضا سالار بهزادی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
فرهنگ نام آوران خراسان ۵۱۱. فرهنگ نام آوران خراسان
اخبار ولاة خراسان ۵۱۲. اخبار ولاة خراسان
نویسنده: حسین بن احمد سلامی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: محمدعلی کاظم بیکی، بازسازی: محمدعلی کاظم بیکی
آثار باستانی خراسان ۵۱۳. آثار باستانی خراسان
نویسنده: عبدالحمید مولوی
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد
آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان ۵۱۴. آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان
به انضمام کتابچه دستورالعمل ناصرالدین شاه در خصوص سفر اول به خوزستان
نویسنده: عبدالغفار نجم الدوله
سفارت نامه خوارزم ۵۱۵. سفارت نامه خوارزم
نویسنده: رضاقلی هدایت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: جمشید کیانفر
تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل ۵۱۶. تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل
مطالعه‌ای‌ در خود مختاری‌ ایالتی‌ و تحول‌
مترجم: محمد جواهر کلام
نشر شادگان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مطلع الشمس ۵۱۷. مطلع الشمس
تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان...
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
فرهنگسرا (یساولی)، تهران، آبان ۱۳۶۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: تیمور برهان لیمودهی
الملحمة الخالدة ۵۱۸. الملحمة الخالدة
المقاومة الاسلامیة للعشائر العریة فی خوزستان ضد الانجلیز فی الحرب العالمیة الاولی
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۳ش.
مشعشعیان ۵۱۹. مشعشعیان
ماهیت فکری ـ اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی
سرشناسه: محمد علی رنجبر
نویسنده: محمد علی رنجبر
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
حماسه جاوید ۵۲۰. حماسه جاوید
مقاومت اسلامی عشایر عرب خوزستان در برابر انگلیس (1293ش)
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ چهارم، اصفهان، ۱۳۹۳ش.
۵۲۱. کتاب خوزستان(در زمینه‌ تاریخ‌، فرهنگ‌ هنر و ادبیات‌ خوزستان‌)
سرشناسه: بنیاد خوزستان شناسی
به کوشش: محمد جواهر کلام، محمد جعفری (قنواتی)
گردآورنده: بنیاد خوزستان شناسی
سایه هور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰) ۵۲۲. تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰)
مترجم: مسعود رجب نیا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
خوزستان در متنهای کهن ۵۲۳. خوزستان در متنهای کهن
۵۲۴. خراسان بزرگ (بحثی‌ پیرامون‌ چند شهر از خراسان‌ بزرگ‌)
نویسنده: احمد رنجبر
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳ش.
تاریخ زنجان،علماء و دانشمندان ۵۲۵. تاریخ زنجان،علماء و دانشمندان
بزرگان سیستان ۵۲۶. بزرگان سیستان
نویسنده: ایرج افشار سیستانی
مرغ آمین، تهران، ۱۳۶۷ش.
ریشه شناسی اسامی جغرافیایی فارس ۵۲۷. ریشه شناسی اسامی جغرافیایی فارس
نویسنده: مهستا زارع
آوند اندیشه، شیراز، ۱۳۸۷ش.
تاریخ کرمان ۵۲۸. تاریخ کرمان
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
فرماندهان کرمان ۵۲۹. فرماندهان کرمان
سرشناسه: یحیی احمدی کرمانی
نویسنده: یحیی احمدی کرمانی
تاریخ مشاهیر کرد ۵۳۰. تاریخ مشاهیر کرد
کرمانشاه ما به دورنمای قدیم شهر ۵۳۱. کرمانشاه ما به دورنمای قدیم شهر
(الیگارشی ـ خاندان های حکومت گر در کرمانشاه)
نویسنده: اردشیر کشاورز
انتشارات طاق بستان، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
رجال و مشاهیر کرمانشاه ۵۳۲. رجال و مشاهیر کرمانشاه
سه جستار1ـ میرزا محمد رضا کلهر،2ـ استاد غلامرضا رشید یاسمی،3ـ شیخ علی خان زنگنه
نویسنده: اردشیر کشاورز
• رجال و مشاهیر کرمانشاهان، انتشارات طاق بستان، چاپ اول، کرمانشاه، ۱۳۸۲ش.
جغرافیای کرمان ۵۳۳. جغرافیای کرمان
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
• جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
جغرافیای گیلان ۵۳۴. جغرافیای گیلان
۵۳۵. آثار تاریخی ورارود و خوارزم
نویسنده: منوچهر ستوده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
سادات هزار جریب ۵۳۶. سادات هزار جریب
سلسله ای شیعی در شرق مازندران
نویسنده: محمد عمادی حائری
• ضمیمه آینه میراث- 18، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
۵۳۷. سعدی در کیش
نویسنده: جعفر حمیدی
بهشت اندیشه، تهران، ۱۳۷۶ش.
یادگارهای یزد ۵۳۸. یادگارهای یزد
معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری) ۵۳۹. یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
سرشناسه: ایرج افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار، اصغر مهدوی
طلایه، تهران، ۱۳۸۰ش.
مجموعه اسناد آشتیان ۵۴۰. مجموعه اسناد آشتیان
به کوشش: صادق حضرتی
حدیث خوبان ۵۴۱. حدیث خوبان
حکایتهای اخلاقی و کرامات مشاهیر تخت فولاد اصفهان
گردآورنده: حمید خلیلیان
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ پنجم، اصفهان، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد، اشراف: اصغر منتظر القائم
حکم الشیخ خزعل بن جابر و احتلال امارة عربستان ۵۴۲. حکم الشیخ خزعل بن جابر و احتلال امارة عربستان
نویسنده: ویلیام‌ تئودور استرانک
مترجم: عبدالجبار ناجی
دارالعربیة للموسوعات، چاپ دوم، بیروت، 2006م.
نصف جهان فی التعریف اصفهان ۵۴۳. نصف جهان فی التعریف اصفهان
سرشناسه: محمدمهدی بن محمدرضا ارباب
نویسنده: محمدمهدی ارباب اصفهانی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، مصحح: منوچهر ستوده
تاریخ اصفهان ۵۴۴. تاریخ اصفهان
هنر و هنرمندان‌
به کوشش: ماهدخت بانو همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
مشاهیر رجال اسفراین ۵۴۵. مشاهیر رجال اسفراین
سرشناسه: غلامرضا فسنقری
نویسنده: غلامرضا فسنقری، احمد شاهد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه ۵۴۶. بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه
تاریخ اصفهان ۵۴۷. تاریخ اصفهان
مجلد ابنیه و عمارات و فصل تکایا و مقابر
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: ماهدخت بانو همایی
دانشنامه تخت فولاد اصفهان ۵۴۸. دانشنامه تخت فولاد اصفهان
مدیریت دانشنامه: اصغر منتظر القائم
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ اول، اصفهان، 2 جلد، ویراستار: ناصر کریم پور
لسان الأرض ۵۴۹. لسان الأرض
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۰ش.
گلشن اهل سلوک ۵۵۰. گلشن اهل سلوک
مشاهیر تکیه شیخ محمد تقی رازی
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
بوستان فضیلت ۵۵۱. بوستان فضیلت
نویسنده: حمید خلیلیان
گلزار فضیلت ۵۵۲. گلزار فضیلت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه فاضل هندی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
مجالس اهل ایمان ۵۵۳. مجالس اهل ایمان
در مساجد و تکایای اصفهان
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۶ش.
بزم قدسیان ۵۵۴. بزم قدسیان
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه میرزا عبدالغفار تویسرکانی)
نویسنده: رحیم قاسمی
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف ۵۵۵. گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف
نویسنده: محمدعلی مبارکه ای
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، به کوشش: رحیم قاسمی
مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی ۵۵۶. مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
دانشمندان و بزرگان اصفهان ۵۵۷. دانشمندان و بزرگان اصفهان
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
گلدسته، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، محقق: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان، مصحح: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان
تذکرة القبور ۵۵۸. تذکرة القبور
گردآورنده: سید مصلح الدین مهدوی
کتابفروشی ثقفی، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۴۸ش.
شرح مجموعه گل ۵۵۹. شرح مجموعه گل
مشاهیر مدفون در تکیه سید العراقین
نویسنده: رحیم قاسمی
گلزار مقدس ۵۶۰. گلزار مقدس
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکایای گلزار و مقدس)
نویسنده: رحیم قاسمی
یک مسافرت تاریخی (یکماه در اصفهان) ۵۶۱. یک مسافرت تاریخی (یکماه در اصفهان)
گردآورنده: فرهنگ نخعی
چاپخانه خراسان، خراسان
بزم معرفت ۵۶۲. بزم معرفت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه علامه ملامحمد اسماعیل خواجویی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
مختصری از تاریخچه محله خواجو و تاریخ ساختمان حمام شریف و عین وقفنامه آن ۵۶۳. مختصری از تاریخچه محله خواجو و تاریخ ساختمان حمام شریف و عین وقفنامه آن
نویسنده: مهدوی، مصلح‌‌الدین‌، ۱۲۹۴ - ۱۳۷۴.
• بی جا، ۱۳۸۲ق.
تخت فولاد ۵۶۴. تخت فولاد
نصوص و رسائل من تراث أصفهان العلمي الخالد ۵۶۵. نصوص و رسائل من تراث أصفهان العلمي الخالد
هستی نما، تهران، 4 جلد، اشراف: مجید هادی زاده و مجید هادی زاده
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا ۵۶۶. تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا
نویسنده: احمد معین الفقراء
مرکز مطالعات ایرانی، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
بخارا دستاورد قرون وسطی ۵۶۷. بخارا دستاورد قرون وسطی
مترجم: محمود محمودی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
بسطام نامه ۵۶۸. بسطام نامه
گزیده ای از شرح حال مشاهیر بسطام و ترجمه گزارش پروفسور ماسودا از تپه سنگ چخماق
نویسنده: هادی میرآقایی
سیمرغ خراسان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۷ش.
تاریخ بروجرد ۵۶۹. تاریخ بروجرد
جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ ۵۷۰. جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ
تات نشینهای بلوک زهرا ۵۷۱. تات نشینهای بلوک زهرا
سرجوه‌ - برموه‌ =‎Serjjowa-Bermowa‬
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.
تاریخ علمای بلخ ۵۷۲. تاریخ علمای بلخ
تاریخ بوشهر ۵۷۳. تاریخ بوشهر
بزرگان تنکابن ۵۷۴. بزرگان تنکابن
بهارستان در تاریخ ۵۷۵. بهارستان در تاریخ
سرزمین جام و رجال آن ۵۷۶. سرزمین جام و رجال آن
مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش ۵۷۷. مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش
به کوشش: صادق حضرتی
تاریخ طهران ۵۷۸. تاریخ طهران
نویسنده: عبدالعزیز جواهر کلام
با تقريظ: محمد قزوینی
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، مرداد ۱۳۵۷ش.
کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء ۵۷۹. کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء
سرشناسه: ضیاءالدین سجادی
نویسنده: ضیاءالدین سجادی
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران،
تذکرة الفضلاء ۵۸۰. تذکرة الفضلاء
در تاریخ علما و عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردهم )
نویسنده: جابر فاضلی خوئی
• چاپ اول، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صدرائی خوئی، با مقدمه: سعید فاضلی خوئی
درخت تناور کویر ۵۸۱. درخت تناور کویر
یادگارنامه ابوالفضل ساغر یغمایی
به کوشش: مرتضی آل داود
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
جغرافیای خوانسار ۵۸۲. جغرافیای خوانسار
نویسنده: حمید رضا میرمحمدی
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
دانشمندان خوانسار ۵۸۳. دانشمندان خوانسار
سیمای خوی ۵۸۴. سیمای خوی
نویسنده: علی صدرائی خوئی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
ضیاء الابصار فی ترجمة علماء الخوانسار ۵۸۵. ضیاء الابصار فی ترجمة علماء الخوانسار
نویسنده: سید مهدی ابن الرضا
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 4 جلد
تاریخ سبزوار ۵۸۶. تاریخ سبزوار
به کوشش: حسن امین
نویسنده: علینقی امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) ۵۸۷. مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
سرشناسه: محمد علی بن محمد زمان رشوند
نویسنده: محمدعلی رشوند
تاریخ بیهق ۵۸۸. تاریخ بیهق
قندیّه و سمریّه ۵۸۹. قندیّه و سمریّه
نویسنده: محمد بن‌ الجلیل‌ سمرقندی، ابوطا‌هر خواجه‌ سمرقندی
ساوه نامه ۵۹۰. ساوه نامه
مجموعه مقالات مجمع تاریخ و فرهنگ ساوه
گردآورنده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه، چاپ اول، ساوه، ۱۳۶۹ش.
شیراز در روزگار حافظ ۵۹۱. شیراز در روزگار حافظ
تذکره شوشتر ۵۹۲. تذکره شوشتر
سرشناسه: عبدالله بن نورالدین جزایری
نویسنده: عبدالله موسوی جزائری تستری
معتبر، چاپ اول، اهواز، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: مهدی شرف الدین
آشنایی با مشاهیر طالقان ۵۹۳. آشنایی با مشاهیر طالقان
دانشوران و بزرگان فیروزآباد ۵۹۴. دانشوران و بزرگان فیروزآباد
راهنمای قم ۵۹۵. راهنمای قم
با 64 (شصت و چهار) گراور و یک نقشه
دفتر آستانه قم، تهران، ۱۳۱۷ش.، با مقدمه: رشید یاسمی
تربت پاکان ۵۹۶. تربت پاکان
آثار و بناهای قدیم محدوده کنونی دار المؤمنین قم
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
تاریخ قاین ۵۹۷. تاریخ قاین
نویسنده: سید محسن سعید زاده
محسن سعیدزاده، قم، ۱۳۷۱ش.
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۵۹۸. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین
نویسنده: محمدحسین قمی
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی و محمد حسین درایتی، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی، با مقدمه: محمد حسینی
خلاصة البلدان ۵۹۹. خلاصة البلدان
تاریخ مذهبی قم ۶۰۰. تاریخ مذهبی قم
بخش اول از تاریخ جامع قم
نویسنده: علی اصغر فقیهی
زائر، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۸۶ش.
بر آستان لطف ۶۰۱. بر آستان لطف
نویسنده: محمد حسین زینلی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش. برابر 2014م.، ویراستار: مریم حاج محمد حسینی
تاریخ و جغرافیای قم ۶۰۲. تاریخ و جغرافیای قم
نویسنده: غلامحسین ادیب کرمانی
• انتشارات وحید، با مقدمه: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
بزرگان قائن ۶۰۳. بزرگان قائن
شامل شخصیت‌های علمی، فقهی، فلسفی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، و .... از آغاز دوره اسلامی تا عصر حاضر
نویسنده: سید محسن سعید زاده
المؤلف، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
مینودر ۶۰۴. مینودر
نویسنده: محمدعلی گلریز
• مینو در، طه، قزوین، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
التدوین فی اخبار قزوین ۶۰۵. التدوین فی اخبار قزوین
نویسنده: عبدالکریم رافعی قزوینی
مطبعة العزیزیة، حیدر آباد دکن، 1984م.، 3 جلد، محقق: شیخ عزیزالله عطاردی قوچانی
تاریخ قم ۶۰۶. تاریخ قم
تاریخ قم و زندگانی حضرت معصومه (ع) ۶۰۷. تاریخ قم و زندگانی حضرت معصومه (ع)
نویسنده: محمدحسین ناصرالشریعه
دار الفکر، چاپ سوم، قم، ۱۳۵۰ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی، با تعلیق: استاد علی دوانی
سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین ۶۰۸. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین
نویسنده: پرویز ورجاوند
نشر نی، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
گنجینه آثار قم ۶۰۹. گنجینه آثار قم
نویسنده: عباس فیض قمی
مطبعة مهر استوار، چاپ اول، قم، ۱۳۴۹ش.، 2 جلد
خاندان فتحان ۶۱۰. خاندان فتحان
احوال و آثار دانشمندان یکی از خاندانهای علمی قم در قرن های هفتم تا دهم
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
چاپخانه حکمت، قم، بهمن ۱۳۵۲ش.
۶۱۱. تاریخ اشرار کاشان
سرشناسه: عبدالرسول مدنی کاشانی
نویسنده: عبدالرسول مدنی کاشانی
انتشارات مرسل، ویرایش دوم، کاشان، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: حسینعلی پورمدنی
بزرگان کاشان ۶۱۲. بزرگان کاشان
نویسنده: افشین عاطفی
افق فردا، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
عقد العلی للموقف الاعلی ۶۱۳. عقد العلی للموقف الاعلی
نویسنده: احمد افضل الدین کرمانی
چاپخانه خاور، تهران، ۱۳۳۹ش.
۶۱۴. آثار تاریخی کاشان
نویسنده: علی اصغر شاطری
همگام با هستی، چاپ اول، کاشان، ۱۳۸۷ش.
جستارهایی در آثار تاریخی، هنر و فرزانگان کاشان ۶۱۵. جستارهایی در آثار تاریخی، هنر و فرزانگان کاشان
مجموعه مقالات از حسن نراقی و دیگران
به کوشش: حسین حیدری
نشر دعوت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران ) ۶۱۶. مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
تاریخ کاشان ۶۱۷. تاریخ کاشان
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: عبدالرحیم ضرابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ جرجان ۶۱۸. تاریخ جرجان
نویسنده: حمزه سهمی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ دوم، حیدر آباد دکن، 1967م.
عالم الکتب، تهران، 1987م.، اشراف: محمد عبدالمعیدخان
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت) ۶۱۹. استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
گرگان نامه ۶۲۰. گرگان نامه
سرشناسه: مسیح ذبیحی
نویسنده: مسیح ذبیحی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتابخانه ۶۲۱. تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتابخانه
فردوس التواریخ ۶۲۲. فردوس التواریخ
تاریخ ارض اقدس رضوی
نویسنده: نوروز علی فاضل بسطامی
جغرافیای تاریخی مرو ۶۲۳. جغرافیای تاریخی مرو
نویسنده: مهدی سیدی
سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم ۶۲۴. سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم
سرشناسه: محمد تقی مدرس رضوی
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
تاریخ نیشابور ۶۲۵. تاریخ نیشابور
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق ۶۲۶. تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور ۶۲۷. المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: محمدکاظم محمودی
سفرنامۀ کلات ۶۲۸. سفرنامۀ کلات
رساله کاتب کرمانی ۶۲۹. رساله کاتب کرمانی
حوادث یک سال قبل از مشروطه در کرمان
هشترود و دانشوران ۶۳۰. هشترود و دانشوران
ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی- موقعیت طبیعی- پیشینه ی تاریخی- تحولات سیاسی و اقتصادی- مشاهیر علمی، ادبی و هنری- آداب، سنن و سیمای اجتماعی- آثار باستانی و میراث فرهنگی مناطق هشترود و چاراویماق
نویسنده: احد علامی
ستوده، چاپ اول، تبریز، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: عبدالاحد امیرشقاقی
تاریخنامه هرات ۶۳۱. تاریخنامه هرات
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
نویسنده: سیف سیفی هروی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: غلامرضا طباطبائی مجد
تاریخ یزد ۶۳۲. تاریخ یزد
نویسنده: جعفربن محمدبن حسن جعفری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تاریخ سالشماری یزد ۶۳۳. تاریخ سالشماری یزد
سرشناسه: اکبر قلمسیاه
گردآورنده: اکبر قلمسیاه
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
تاریخ جدید یزد ۶۳۴. تاریخ جدید یزد
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: احمد کاتب
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۵ش.
۶۳۵. جزیره خارگ،در یتیم خلیج فارس
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۳۶. جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام
فرآیند شکل‌گیری شهر قرون وسطی، در شهر قم قرون وسطی ۶۳۷. فرآیند شکل‌گیری شهر قرون وسطی، در شهر قم قرون وسطی
نویسنده: محمدرضا شهیدی پاک
علویون، قم، ۱۳۹۵ش.
اعلام اصفهان ۶۳۸. اعلام اصفهان
سیاست نامه های قاجاری ۶۳۹. سیاست نامه های قاجاری
تذکره خاوری ۶۴۰. تذکره خاوری
نویسنده: فضل الله حسینی شیرازی
زنگان، چاپ اول، زنجان، ۱۳۷۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
سرزمین جاوید ۶۴۱. سرزمین جاوید
سرشناسه: ذبیح الله منصوری
نویسنده: ماریژان موله، ارنست امیل هرتسفلد، رومن گیرشمن
مترجم: ذبیح الله منصوری
زرین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 4 جلد، ویراستار: زبیده جهانگیری
قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان] ۶۴۲. قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان]
نویسنده: بهرام افراسیابی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
بزرگان ارسنجان ۶۴۳. بزرگان ارسنجان
نویسنده: نسرین اسکندری
انتشارات نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۹ش.