کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران [DSR - DSS]
تاریخ ایران
هرات دیروز، امروز ۱. هرات دیروز، امروز
صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه) ۲. صحیفة الارشاد (تاریخ افشار کرمان ـ پایان کار صفویه)
مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور ۳. مراکز و انجمن های فرهنگی ایرانیان خارج از کشور
شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران ۴. شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران
نویسنده: عزیزالله بیات
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
بیست مقاله تقی زاده ۵. بیست مقاله تقی زاده
ترجمه‌ سیزده‌ مقاله‌ از انگلیسی‌ و فرانسه‌ (به‌قلم‌ احمد آرام‌)، ترجمه‌ یک‌ مقاله‌ از آلمانی‌ (به‌قلم‌ کیکاوس‌‌ جهانداری)...
نویسنده: حسن تقی زاده
مترجم: احمد آرام، کیکاووس جهانداری
• بیست مقاله تقی زاده محتوی بر ترجمه سیزده مقاله از انگلیسی و فرانسه (بوسیله احمد آرام) ترجمه یک مقاله از آلمانی (بوسیله کاووس جهانداری) ...، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۱ش.
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه ۶. بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش پژوه
به کوشش: قدرت الله پیشنماززاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
دانشنامه های ایرانی ۷. دانشنامه های ایرانی
نویسنده: مهناز مقدسی
دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور) ۸. فرهنگنامه تطبیقی نامهای قدیم و جدید مکانهای جغرافیایی(ایران و نواحی مجاور)
نویسنده: علیرضا چکنگی
فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور ۹. فرهنگ آبادیها و مکانهای مذهبی کشور
نویسنده: محمد حسین پاپلی یزدی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، بهمن ۱۳۶۷ش.
فرهنگ جغرافیایی ایران ۱۰. فرهنگ جغرافیایی ایران
کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱. کتاب فیروزه ای راهنمای ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به انضمام معرفی پایگاههای اطلاع رسانی و راهنمای دریافت مجوزهای فرهنگی هنری
به کوشش: جمال هادیان طبائی زواره
آشیانه عقاب ۱۲. آشیانه عقاب
قلعه‌های اسماعیلی در ایران و سوریه
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران ۱۳. کلیات جغرافیایی طبیعی و تاریخی ایران
نویسنده: عزیزالله بیات
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
تذکره جغرافیای تاریخی ایران ۱۴. تذکره جغرافیای تاریخی ایران
سرشناسه: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: حمزه سردادور
توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب ۱۵. جغرافیا در ایران از دارالفنون تا انقلاب
سرشناسه: محمد حسن گنجی
نویسنده: محمدحسن گنجی
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۸۰ش.
ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری ۱۶. ایران در نزهه المشتاق ادریسی قرن ششم هجری
جغرافیای تاریخی ایران قبل از هجوم مغول
نویسنده: لفته سواری
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
۱۷. وهرود و ارنگ
جستارهایی در جغرافیای اساطیری و تاریخی ایران شرقی
مترجم: داود منشی زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۸. ایران نامک
نویسنده: امان الله قرشی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۰ش.
تاریخ ابن خلدون ۱۹. تاریخ ابن خلدون
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی ۲۰. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری
توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.
توس، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
سفرنامه سدید السلطنه «التدقیق فی سیر الطریق» ۲۱. سفرنامه سدید السلطنه «التدقیق فی سیر الطریق»
سرشناسه: محمد علی سدید السلطنه
نویسنده: محمد علی سدید السلطنه مینابی بندر عباسی
به نشر، چاپ اول، ایران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: احمد اقتداری، مصحح: احمد اقتداری
۲۲. همایش کاستی‌ها و راهکارهای بخش فرهنگ
گزارش نشست‌های تخصصی و مقالات برگزیده
سرشناسه: همایش کاستی‌ها و راهکارهای بخش فرهنگ (نخستین: ‎۱۳۸۲: تهران)
به کوشش: محمد سمیعی
گردآورنده: حسین علی طاهری
صبح صادق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، اشراف: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات
۲۳. حضور ایران در جهان اسلام
سرشناسه: کنفرانس‌ جورجولوی‌ دلاویدا (سیزدهمین‌: ۱۹۹۱ = ۱۳۷۰: لس‌آنجلس‌)
مترجم: فریدون مجلسی
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات) ۲۴. اسطورگی و فرهیختگی (مجموعه مقالات)
نویسنده: جلال ستاری
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۸ش.
میراث ایران ۲۵. میراث ایران
مترجم: احمد بیرشک
شش گفتار تحلیلی درباره‌ی مانایی فرهنگ و هنر ایران زمین ۲۶. شش گفتار تحلیلی درباره‌ی مانایی فرهنگ و هنر ایران زمین
نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی، مصطفی رستمی
موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: سید حسن امین
یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌) ۲۷. یافته های ایرانشناسی در رومانی (مجموعه‌ مقالات‌)
نویسنده: ویورل باجاکو
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۰ش.
زیر آسمانهای جهان ۲۸. زیر آسمانهای جهان
مترجم: نازی عظیما
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ایرانشناسی در اروپا و ژاپن ۲۹. ایرانشناسی در اروپا و ژاپن
مترجم: مرتضی اسعدی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
دفتر تاریخ ۳۰. دفتر تاریخ
مجموعه اسناد و منابع تاریخی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
گردآورنده جلد5: کاوه بیات
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
۳۱. ایران
نامه ایران ۳۲. نامه ایران
مجموعه مقاله ها،سروده ها و مطالب ایرانشناسی
به کوشش: محمدحمید یزدان پرست لاریجانی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
۳۳. ایرانشناسی و خاورشناسی (مجموعه مقالات)
نویسنده: طهمورث ساجدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۷ش.
بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران ۳۴. بیست و هشت گفتار در باب فرهنگ و مردم ایران
نویسنده: سلطانعلی سلطانی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: فرهاد طاهری
قوم آریا ۳۵. قوم آریا
مجموعه پژوهش هایی در زمینه ادیان و تاریخ ایران باستان
نویسنده: داریوش احمدی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
ایران شناسی در ژاپن ۳۶. ایران شناسی در ژاپن
نگاهی به تاریخچه ایران شناسی و تلاشهای ایران پژوهان ژاپن از نیمه دوم سده نوزده تاکنون
به کوشش: کینجی ائورا
نویسنده: هاشم رجب زاده
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۲ش.
زمینه ی ایران شناسی ۳۷. زمینه ی ایران شناسی
به کوشش: چنگیز پهلوان، وحید نوشیروانی
فراز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
طرح تدوین شاخص های فرهنگی موضوع ماده ۱62 قانون برنامه سوم توسعه کشور (1379 ـ 1383) ۳۸. طرح تدوین شاخص های فرهنگی موضوع ماده ۱62 قانون برنامه سوم توسعه کشور (1379 ـ 1383)
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: سعید معیدفر
۳۹. نخستین رویاروییهای اندیشه گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب
نویسنده: عبدالهادی حائری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
رفتارهای فرهنگی ایرانیان ۴۰. رفتارهای فرهنگی ایرانیان
یافته‌های‌ طرح‌ پژوهشی‌ فعالیت‌ و مصرف‌ کالاهای‌ فرهنگی‌ در 28 شهر مرکز استان
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرحهای ملی
۴۱. گزارش فرهنگی کشور سال 1378
سیاستگذاری فرهنگی ۴۲. سیاستگذاری فرهنگی
جایگاه‌ و عملکرد شورایعالی‌ انقلاب‌ فرهنگی‌ در مدیریت‌ راهبردی‌ فرهنگی‌ کشور، گفتگویی‌ با دکتر محمدعلی‌ کی‌نژاد دبیر شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی
گردآورنده: شورای عالی انقلاب فرهنگی، اداره کل روابط‌ عمومی و اطلاع‌ رسانی
دانش پرور، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۳. تاریخچه شیر و خورشید ، تاریخچه چپوغ و قلیان
سرشناسه: احمد کسروی
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، ویراستار: عزیزالله علیزاده مالستانی
زندگان عرصه ی عشق ۴۴. زندگان عرصه ی عشق
مجموعه اسناد وقفی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشا هان ، شرح حال واقفان ؛ به انضمام ، تشریح تاریخ سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وقف استان
نویسنده: اردشیر کشاورز
انتشارات طاق بستان، چاپ اول، کرمانشاه، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
میراث ماندگار ۴۵. میراث ماندگار
مجموعه اسناد وقفی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
گردآورنده و تدوین: عباس صحرایی اردکانی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
غربزدگی ۴۶. غربزدگی
نویسنده: جلال آل احمد
ایرانیان و هویت ملی ۴۷. ایرانیان و هویت ملی
نویسنده: رضا شعبانی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان ۴۸. تأثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
نویسنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۹. تبارشناسی قومی و حیات ملی
نویسنده: اسماعیل یوردشاهیان
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۰. قومیت و قوم گرایی در ایران
افسانه و واقعیت
نویسنده: حمید احمدی
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) ۵۱. نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی)
الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی ۵۲. الهجره العاملیه الی الایران فی العصر الصفوی
اسبابها التاریخیه و نتائجها الثقافیه و السیاسیه
گردآورنده: جعفر مهاجر
دار الروضة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ق.
۵۳. اطلس تاریخی ایران از ظهور اسلام تا دوران سلجوقی
نویسنده: رضا فرنود
نشر نی، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۴. قم در قحطی بزرگ 1288 قمری
جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی ۵۵. جریانهای اصلی تاریخ نگاری در دوره پهلوی
نویسنده: سیمین فصیحی
نشر نوند، مشهد، ۱۳۷۲ش.
گستره تاریخ ۵۶. گستره تاریخ
گفتگوهای مسعود رضوی با تاریخ نگاران ایران
نویسنده: مسعود رضوی
انتشارات هرمس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخنگاران ایران ۵۷. تاریخنگاران ایران
یادگارنامه ۵۸. یادگارنامه
مجموعه مقالات تحقیقی تقدیم شده به استاد ابراهیم فخرائی
نویسنده: رضا رضازاده لنگرودی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۵۹. اقبال و تاریخ نگاری
نویسنده: حسن شایگان
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۰. محیط شناسی با تکیه بر تاریخ ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
ریاض الفردوس خانی ۶۱. ریاض الفردوس خانی
سرشناسه: محمدمیرک حسینی
نویسنده: محمدمیرک حسینی منشی
برگزیده روضة الصفا ۶۲. برگزیده روضة الصفا
سرشناسه: محمد بن خاوند شاه میر خوند
گردآورنده: دکتر عباس زریاب خوئی
• روضة الصفا، انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
۶۳. ذیل تاریخ گزیده
تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان ۶۴. تاریخ اجمالی ایران و تتمه البیان فی تاریخ الافغان و البیان فی الانجلیز و الافغان
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: هادی خسروشاهی
۶۵. تاریخ ایران قبل از اسلام
نویسنده: حسن پیرنیا
• تاریخ ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام، نشر نارمک، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
تمدن ایرانی ۶۶. تمدن ایرانی
مترجم: عیسی بهنام
تاریخ مردم ایران ۶۷. تاریخ مردم ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
روزگاران ایران ۶۸. روزگاران ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
۶۹. مردم ایران
مترجم: مرتضی ثاقب فر
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۰. سرزمین ایران
مترجم: مرتضی ثاقب فر
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ ایران زمین ۷۱. تاریخ ایران زمین
نویسنده: محمد جواد مشکور
اشراقی، تهران، ، 2 جلد
تاریخ ایران کمبریج ۷۲. تاریخ ایران کمبریج
مترجم: تیمور قادری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.، 7 جلد
راهنمای تاریخ شاهنشاهی ایران ۷۳. راهنمای تاریخ شاهنشاهی ایران
۷۴. مجمل التواریخ و القصص
نویسنده: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
• مجمل التواریخ و القصص (تالیف سال 520 قمری، نسخه عکسی مورخ 751 (کتابخانه دولتی برلین)، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
امام خمینی و جنبشهای صد سال اخیر ۷۵. امام خمینی و جنبشهای صد سال اخیر
نویسنده: علی فلاح زاده ابرقوئی
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان ۷۶. جمهوری ونیز و ایران به همراه مقاله ای درباره فعالیتهای فرهنگی یوسف خان
نویسنده: گولیلمو برشه
مترجم: یوسف خان مؤدب الملک
• ضمیمه آینه میراث- 32، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
۷۷. ایران و افغانستان از یگانگی تا تعیین مرزهای سیاسی
تاریخ روابط ایران و عراق ۷۸. تاریخ روابط ایران و عراق
نویسنده: مرتضی مدرسی چهاردهی
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۵۱ش.
ایران باستان ۷۹. ایران باستان
سرشناسه: حسن پیرنیا
نویسنده: حسن پیرنیا
دنیای کتاب، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
۸۰. ایران در اسپانیای مسلمان
مترجم: مهدی سمسار
نشر گستره، تهران، ۱۳۸۵ش.
۸۱. یونانیان و بربرها
روی‌ دیگر تاریخ‌
به کوشش: محسن باقرزاده
نویسنده: امیرمهدی بدیع
مترجم: مرتضی ثاقب فر، قاسم صنعوی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، تهران، ۱۳۸۳ش.، 15 جلد، مقدمه جلد 15: دکتر ژاله آموزگار
تاریخ اجتماعی ایران باستان ۸۲. تاریخ اجتماعی ایران باستان
از آغاز مهاجرت به سرزمین قدیم ایران تا حمله اسکندر مقدونی
نویسنده: موسی جوان
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۸۳. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم
۸۴. در تاریکی هزاره ها
سرشناسه: ایرج اسکندری
نویسنده: ایرج اسکندری
نگاه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: علی دهباشی
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها ۸۵. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
جغرافیای تاریخی بروجرد ۸۶. جغرافیای تاریخی بروجرد
نویسنده: عبدالحمید روح بخشان
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
قورینائیة و الفرس الأخمینیون ۸۷. قورینائیة و الفرس الأخمینیون
منذ ‌انشاء قورینی‌ حتی‌ سقوط أسره‌ باتوس‌
نویسنده: جمیله عبدالکریم محمد
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، 1996م.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان ۸۸. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
۸۹. کوروش کبیر (ذوالقرنین)
مترجم: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
کوروش، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۹۰. کورش کبیر در قرآن مجید
نویسنده: فریدون بدره ای
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان ۹۱. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
معالم تاریخ الدولة الساسانیة ۹۲. معالم تاریخ الدولة الساسانیة
عصر الأکاسرة (226 - 651م)
نویسنده: مفید رائف محمود العابد
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، بیروت، 1999م.
ایران و ترکان در روزگار ساسانیان ۹۳. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان
ساسانیان ۹۴. ساسانیان
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، ویراستار: وستا سرخوش کرتیس و سارا استوارت
تاریخ تمدن ایران ساسانی ۹۵. تاریخ تمدن ایران ساسانی
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
۹۶. تمدن ایران ساسانی
ایران‌ در سده‌های‌ سوم‌ تا پنجم‌ میلادی‌، شرحی‌ درباره‌ تمدن‌ ایران‌ در روزگار ساسانیان‌
مترجم: عنایت الله رضا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان ۹۷. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها ۹۸. توقیعات کسری انوشیروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشیروان و جواب آنها
مترجم: محمد جلال الدین طباطبایی
• توقیعات کسری انوشروان،سئوالات موبدان و دستوران از انوشروان و جواب آنها، بی نا، چاپ ؟، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: حسین نخجوانی و مجتبی مینوی، به کوشش: حسین نخجوانی
الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه ۹۹. الشقائق النعمانیه فی علماء الدوله العثمانیه
۱۰۰. سقوط ساسانیان
فاتحین‌ خارجی‌، مقاومت‌ داخلی‌ و تصویر پایان‌ جهان‌
مترجم: فرحناز امیر خانی حسینک لو ، منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: روزبه زرین کوب
تاریخ نگارستان ۱۰۱. تاریخ نگارستان
نویسنده: احمد غفاری قزوینی
کتابفروشی حافظ، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.، مصحح: مرتضی مدرسی گیلانی
تاریخ ایران اسلامی ۱۰۲. تاریخ ایران اسلامی
سرشناسه: رسول جعفریان
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان ۱۰۳. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران از ظهور اسلام تا پایان سامانیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
از آدم تا آباقا ۱۰۴. از آدم تا آباقا
برقراری ترتیب تازه در تاریخ توسط قاضی بیضاوی
نویسنده: چارلز ملویل
مترجم: محمد رضا طهماسبی
• ضمیمه آینه میراث- 14، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۷ش.
۱۰۵. دو قرن سکوت
سرگذشت حوادث و اوضاع تاریخی ایران در قرن اول‌ اسلام‌ از حمله‌ عرب‌ تا ظهور دولت‌ طاهریان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
جاویدان، چاپ هفتم، تهران،
انتشارات سخن، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۹ش.
بابک خرم دین ۱۰۶. بابک خرم دین
دلاور آذربایجان
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ برمکیان ۱۰۷. تاریخ برمکیان
سرشناسه: محمدصادق سجادی
نویسنده: محمدصادق سجادی
حکایتهای تلخ و شیرین ۱۰۸. حکایتهای تلخ و شیرین
گردآورنده: مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
تاریخ خاندان طاهری ۱۰۹. تاریخ خاندان طاهری
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
یعقوب لیث ۱۱۰. یعقوب لیث
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
مرکز کرمان شناسی، چاپ هفتم، کرمان، ۱۳۷۷ش.
أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان ۱۱۱. أخبار أئمة الزیدیة فی طبرستان و دیلمان و جیلان
نویسنده: ویلفرد مادلونگ
فرانس اشتایز، بیروت، 1987م.
قیام سبزجامگان ۱۱۲. قیام سبزجامگان
مهاجرت و نهضت سادات علوی در ایران از آغاز تا تاسیس حکومت علویان طبرستان
نویسنده: بهاء الدین قهرمانی نژاد شائق
جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان) ۱۱۳. جامع التواریخ (تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: محمد روشن، حاشیه نویس: محمد روشن
فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان ۱۱۴. فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان
نویسنده: محمدرضا ناجی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه ۱۱۵. اوضاع اجتماعی در دوره آل بویه
وفاداری و رهبری در جامعه اسلامی سده های نخستین (دو سده چهارم و پنجم هجری)
نویسنده: روی متحده
مترجم: محمد رضا مصباحی، علی یحیایی
خانه آبی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۸ش.
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره غزنویان و خوارزمشاهیان ۱۱۶. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره غزنویان و خوارزمشاهیان
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ بیهقی ۱۱۷. تاریخ بیهقی
سرشناسه: محمد بن حسین بیهقی
نویسنده: محمد بیهقی دبیر
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ سوم، مشهد، خرداد ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: محمد جعفر یاحقی، مصحح: علی اکبر فیاض
در پیرامون تاریخ بیهقی ۱۱۸. در پیرامون تاریخ بیهقی
شامل مجموعه اسناد و تاریخ غزنویان و آثار گمشده ابوالفضل بیهقی
نویسنده: سعید نفیسی
کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۲ش.، 2 جلد
زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی ۱۱۹. زمانه، زندگی و کارنامه بیهقی
مترجم: منصوره اتحادیه
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۷۵ش.
یادنامه ابوالفضل بیهقی ۱۲۰. یادنامه ابوالفضل بیهقی
مجموعه‌ سخنرانیهای‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ ابوالفضل‌ بیهقی‌، مشهد، ۲۱ تا ۲۵ شهریور ماه‌ ۱۳۴۹
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ بزرگداشت‌ ابوالفضل‌ بیهقی‌ (۱۳۴۹: مشهد)
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
زبدة التواریخ اخبار الامراء و الملوک السلجوقیة ۱۲۱. زبدة التواریخ اخبار الامراء و الملوک السلجوقیة
تاریخ سلاجقه ۱۲۲. تاریخ سلاجقه
مسامره‌ الاخبار و مسایره‌ الاخیار
به کوشش: عثمان توران
نویسنده: محمود آقسرائی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: عثمان توران
ذیل نفثة المصدور ۱۲۳. ذیل نفثة المصدور
۱۲۴. تاریخ آل سلجوق در آناطولی
سرشناسه: تاریخ آل سلجوق در آناطولی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، محقق: نادره جلالی، با مقدمه: نادره جلالی، مصحح: نادره جلالی
افسانه های حشاشین ۱۲۵. افسانه های حشاشین
سرشناسه: فرهاد دفتری
نویسنده: فرهاد دفتری، فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۶ش.
اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ ۱۲۶. اسماعیلیه و قرامطه در تاریخ
سرشناسه: عارف تامر
نویسنده: عارف تامر
مترجم: حمیرا زمردی
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرقه اسماعیلیه ۱۲۷. فرقه اسماعیلیه
مترجم: فریدون بدره ای
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: فریدون بدره ای، با تعلیق: فریدون بدره ای
تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه ۱۲۸. تاریخ و اندیشه های اسماعیلی در سده های میانه
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
اسماعیلیون و مغول و نصیر الدین طوسی ۱۲۹. اسماعیلیون و مغول و نصیر الدین طوسی
الاسماعیلیون و المغول و نصیر الدین الطوسی ۱۳۰. الاسماعیلیون و المغول و نصیر الدین الطوسی
اسماعیلیان ۱۳۱. اسماعیلیان
نویسنده: برنارد لوئیس
مترجم: یعقوب آژند
مولی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
الحشیشیة ۱۳۲. الحشیشیة
الاغتیال الطقوسی عند الاسماعیلیة النزاریة
مترجم: سهیل زکار
دارقتیبه، چاپ دوم، بیروت، 2006م.، با مقدمه: سهیل زکار
باطنیه اسماعیلیه ۱۳۳. باطنیه اسماعیلیه
جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان) ۱۳۴. جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی ۱۳۵. میمون دژ الموت بررسی تاریخی و اجتماعی
نویسنده: عنایت الله مجیدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم) ۱۳۶. جامع التواریخ (تاریخ سلاطین خوارزم)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
سیرت جلال الدین منکبرنی ۱۳۷. سیرت جلال الدین منکبرنی
ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجم مجهول در قرن هفتم هجری
نویسنده: محمد نسوی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۸ش.، مصحح: مجتبی مینوی
جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس) ۱۳۸. جامع التواریخ (تاریخ سلغریان فارس)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
مسائل عصر ایلخانان ۱۳۹. مسائل عصر ایلخانان
نویسنده: منوچهر مرتضوی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ جهانگشای جوینی ۱۴۰. تاریخ جهانگشای جوینی
نویسنده: عطا ملک جوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، مصحح: حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی
اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب ۱۴۱. اخبار مغولان (650 - 683) در انبانه ملا قطب
از مجموعه خطی مورخ 685 کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی نجفی (ره)
به کوشش: استاد ایرج افشار
۱۴۲. تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار (تاریخ وصاف)
نویسنده: عبدالله وصاف الحضره
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول ۱۴۳. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره مغول
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
۱۴۴. ایلخانان ایران
نویسنده: فرخ سرآمد
• تهران، ۱۳۸۴ش.
مارکوپولو در ایران ۱۴۵. مارکوپولو در ایران
مترجم: کیکاووس جهانداری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
جامع التواریخ (تاریخ غازان) ۱۴۶. جامع التواریخ (تاریخ غازان)
سرشناسه: رشیدالدین فضل الله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
• جامع التواریخ، اقبال، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.، با تعلیق: بهمن کریمی
تاریخ اولجایتو ۱۴۷. تاریخ اولجایتو
به کوشش: مهین همبلی
نویسنده: عبدالله القاشانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره) ۱۴۸. جامع التواریخ (تاریخ افرنج، پایان و قیاصره)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر) ۱۴۹. جامع التواریخ (تاریخ‌ هند و سند و کشمیر)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق) ۱۵۰. جامع التواریخ (تاریخ آل سلجوق)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز) ۱۵۱. جامع التواریخ (تاریخ‌ اغوز)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌) ۱۵۲. جامع التواریخ (تاریخ‌ اقوام‌ پادشاهان‌ ختای‌)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام) ۱۵۳. جامع التواریخ (تاریخ ایران و اسلام)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 3 جلد، شارح: محمد روشن، تحشیه: محمد روشن
شکوه و جاودانگی ۱۵۴. شکوه و جاودانگی
جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی
نویسنده: یوسف هادی
مترجم: اکبر ایرانی قمی
• ضمیمه آینه میراث- 30، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۲ش.
۱۵۵. عصر فترت در ایران سده های میانی
نویسنده: منوچهر پزشک
ققنوس، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ سلاطین کرت ۱۵۶. تاریخ سلاطین کرت
نویسنده: عبدالله حافظ ابرو
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور ۱۵۷. پهلوان گرز هفتاد من شاه منصور
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ ششم، قم، ۱۳۷۷ش.
کتاب سعدی، قم، ۱۳۶۸ش.
قیام شیعی سربداران ۱۵۸. قیام شیعی سربداران
نویسنده: یعقوب آژند
نشر گستره، تهران، ۱۳۶۳ش.
تاریخ الفی ۱۵۹. تاریخ الفی
تاریخ ایران و کشورهای همسایه در سال های 850 - 984 هـ
سرشناسه: احمد بن نصرالله تتوی
نویسنده: احمد تتوی، جعفر آصف خان قزوینی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۸ش.، مصحح: سید علی آل داوود
روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک ۱۶۰. روابط سیاسی ایران عهد تیموریان با مصر و شامات عهد ممالیک
۱۶۱. منم تیمور جهانگشا
سرگذشت تیمور لنگ بقلم خود او
سرشناسه: تیمور گورکانی
نویسنده: تیمور گورکانی
گردآورنده: مارسل بریون
مترجم: ذبیح الله منصوری
کتابخانه مستوفی، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۳ش.
۱۶۲. سعادت نامه
سرشناسه: علی بن جمال الاسلام یزدی
نویسنده: علی یزدی
سفرنامه کلاویخو ۱۶۳. سفرنامه کلاویخو
مترجم: مسعود رجب نیا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
ظفرنامه ۱۶۴. ظفرنامه
اعتراف نامه ۱۶۵. اعتراف نامه
روزنامه خاطرات ابگر (علی اکبر) ارمنی، از جدید الاسلامان عهد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی همراه با رساله شناخت به خط گرجی در اثبات تشیع از جدید الاسلامی گرجی از روزگار شاه عباس صفوی
جواهر الاخبار ۱۶۶. جواهر الاخبار
بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق
سرشناسه: بوداق منشی قزوینی
نویسنده: بوداق منشی قزوینی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
تاریخ عالم آرای امینی ۱۶۷. تاریخ عالم آرای امینی
شرح حکمرانی سلاطین آق قویونلو و ظهور صفویان
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: محمد اکبر عشیق
نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری) ۱۶۸. نامه های خان احمد گیلانی (نیمه دوم سده دهم هجری)
به کوشش: فریدون نوزاد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
افغانستان و ایران ۱۶۹. افغانستان و ایران
پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و چالشهای مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار
نویسنده: یوسف متولی حقیقی
شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری ۱۷۰. شرح حال رجال ایران در قرن 12 و 13 و 14 هجری
نویسنده: مهدی بامداد
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، 6 جلد
اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی ۱۷۱. اسناد پادریان کرملی بازمانده از عصر شاه عباس صفوی
به کوشش: منوچهر ستوده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با همکاری: استاد ایرج افشار
تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌) ۱۷۲. تحقیقاتی در تاریخ ایران عهد صفوی(مجموعه‌ مقالات‌)
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
خلاصة التواریخ ۱۷۳. خلاصة التواریخ
ایران عصر صفوی ۱۷۴. ایران عصر صفوی
مترجم: کامبیز عزیزی
نشر مرکز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
 انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام ۱۷۵. انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام
تاریخ‌ زندگی‌ و نبردهای‌ شاه‌ اسماعیل‌ صفوی‌ و شاه‌ سلیم‌ عثمانی، وقایع‌ سالهای‌ ۹۳۰ - ۹۰۵ هجری
سرشناسه: محمدعارف ابن محمد شریف اسپناقچی پاشازاده
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
مترجم: محمد عارف اسپناقچی پاشازاده
• انقلاب الاسلام بین الخواص و العوام، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه ۱۷۶. نقاوة الاثار فی ذکر الاخیار در تاریخ صفویه
سرشناسه: محمود بن هدایت الله افوشته یی
نویسنده: محمود افوشته یی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: احسان اشراقی
روضة الصفویه ۱۷۷. روضة الصفویه
۱۷۸. خلد برین
ایران در روزگار صفویان
به کوشش: میر هاشم محدث
نویسنده: محمدیوسف واله اصفهانی
زبدة التواریخ ۱۷۹. زبدة التواریخ
نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی ۱۸۰. نقش خاندان کرکی در تاسیس و تداوم دولت صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
علم، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ شاه صفی ۱۸۱. تاریخ شاه صفی
تاریخ تحولات ایران در سالهای 1038- 1052 ه. ق.
نویسنده: ابوالمفاخر فضل الله حسینی سوانح نگار تفرشی
• تاریخ شاه صفی به انضمام مبادی تاریخ زمان نواب رضوان مکان (شاه صفی)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: محسن بهرام نژاد، با تعلیق: محسن بهرام نژاد، مصحح: محسن بهرام نژاد
ایران عصر صفوی ۱۸۲. ایران عصر صفوی
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه ۱۸۳. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
سیاست و اقتصاد عصر صفوی ۱۸۴. سیاست و اقتصاد عصر صفوی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
صفی علیشاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
مطالعات صفوی ۱۸۵. مطالعات صفوی
گزیده مقالات همایش پاریس
مترجم: داوود طبایی
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، اشراف: ژان کالمار
۱۸۶. اسامی و القاب عجیب
نویسنده: سیف الله وحیدنیا
نشر پیکان، تهران، ۱۳۸۶ش.
سیاست و فرهنگ روزگار صفوی ۱۸۷. سیاست و فرهنگ روزگار صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر علم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
۱۸۸. نظام قضایی عصر صفویه
مترجم: حسن زندیه
نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی ۱۸۹. نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی
مترجم: محمدتقی امامی، احسان اشراقی
نشر گستره، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: عبدالله فقیهی
روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی ۱۹۰. روابط سیاسی ایران و اروپا در عصر صفوی
سرشناسه: عبدالحسین نوائی
نویسنده: دکتر عبدالحسین نوائی
ویسمن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...) ۱۹۱. فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی (موجود در موزه ملی، سازمان اوقاف، کتابخانه ملی تبریز، بقعه شیخ صفی و ...)
شاه اسمعیل صفوی ۱۹۲. شاه اسمعیل صفوی
اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشتهای تفصیلی
به کوشش: دکتر عبدالحسین نوائی
ارغوان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
عالم آرای شاه اسماعیل ۱۹۳. عالم آرای شاه اسماعیل
نویسنده: اسکندر بیگ ترکمان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: اصغر منتظر صاحب، با تعلیق: اصغر منتظر صاحب، مصحح: اصغر منتظر صاحب
جهانگشای خاقان ۱۹۴. جهانگشای خاقان
تاریخ شاه اسماعیل
منسوب به: بیجن
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.، با مقدمه: الله دتا مضطر
تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب السیر) ۱۹۵. تاریخ شاه اسماعیل و شاه طهماسب صفوی (ذیل تاریخ حبیب السیر)
نویسنده: امیر محمود خواند امیر
نشر گسترده، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: محمدعلی جراحی
مهمان نامه بخارا ۱۹۶. مهمان نامه بخارا
تاریخ پادشاهی محمد شیبانی
به کوشش: منوچهر ستوده
نویسنده: فضل الله بن روزبهان
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۹ش.
شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران ۱۹۷. شاه اسماعیل اول و جنگ چالدران
سرشناسه: هاشم حجازی فر
نویسنده: هاشم حجازی فر
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: محمد اسماعیل رضوانی
تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌ ۱۹۸. تاریخ روابط ایران و هند (در دوره‌ صفویه‌ و افشاریه‌) ۹۱۶ - ۱۱۵۸ه. ق‌
مترجم: محمد باقر آرام، عباسقلی غفاری فرد
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری) ۱۹۹. تکملة الاخبار(تاریخ صفوی از آغاز تا 978هجی قمری)
سرشناسه: زین العابدین بن عبدالمومن نویدی
نویسنده: عبدی بیگ شیرازی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، با تعلیق: دکتر عبدالحسین نوائی، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
تذکره شاه طهماسب ۲۰۰. تذکره شاه طهماسب
سرشناسه: طهماسب‌ صفوی‌ اول‌، شاه‌ ایران‌، ق‌۹۸۴ - ۹۱۹
نویسنده: طهماسب صفوی
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، مصحح: کریم فیضی
تاریخ عالم آرای عباسی ۲۰۱. تاریخ عالم آرای عباسی
الشاه عباس الکبیر ۱۰۳۸ - ۹۹۶ه، م‌۱۶۲۹ - ۱۵۸۸ ۲۰۲. الشاه عباس الکبیر ۱۰۳۸ - ۹۹۶ه، م‌۱۶۲۹ - ۱۵۸۸
سرشناسه: بدیع محمد جمعه
نویسنده: بدیع محمد جمعه
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۰ش.
۲۰۳. سفرنامه برادران شرلی در زمان شاه عباس کبیر
مترجم: آوانس
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، با مقدمه: عبدالخالق محبت آئین
سفرنامه تاورینه ۲۰۴. سفرنامه تاورینه
سرشناسه: ژان باپتیست تاورنیه
نویسنده: ژان باپتیست تاورنیه
مترجم: ابوتراب نوری
کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: حمید شیرانی
رستم التواریخ ۲۰۵. رستم التواریخ
از روی‌ نسخه‌ موجود در کتابخانه‌ آثار فرهنگی‌ ایالت‌ پروس‌ آلمان‌ بخط مولف‌
سرشناسه: محمد هاشم رستم الحکما
نویسنده: محمد هاشم آصف
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.، با تعلیق: محمد مشیری، مصحح: محمد مشیری
دستور شهریاران ۲۰۶. دستور شهریاران
(سالهای ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ ه.ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی)
به کوشش: محمدناصر نصیری مقدم
نویسنده: محمد ابراهیم نصیری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی ۲۰۷. تحفة العالم در اوصاف و اخبار شاه سلطان حسین صفوی
مجمع التواریخ ۲۰۸. مجمع التواریخ
در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
سرشناسه: محمدخلیل بن داود مرعشی صفوی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
کتابخانه سنائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: عباس اقبال آشتیانی
بدایع الاخبار ۲۰۹. بدایع الاخبار
وقایع بهبهان در زمان حمله محمود افغان
نویسنده: عبدالنبی شیخ الاسلام بهبهانی
• بدایع الاخبار به انضمام شش گزارش درباره حمله افغان ها به اصفهان و روستاهای خراسان، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: سعید میر محمد صادق، با توضیحات: سعید میر محمد صادق، مصحح: سعید میر محمد صادق
انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران ۲۱۰. انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه در ایران
مترجم: مصطفی قلی عماد
مروارید، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مرآت واردات ۲۱۱. مرآت واردات
تاریخ سقوط صفویان، پیامدهای آن و فرمانروایی ملک محمود سیستانی
نویسنده: محمد شفیع طهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: منصور صفت گل، با تعلیق: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل
انقراض سلسله صفویه ۲۱۲. انقراض سلسله صفویه
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره افشاریه و زندیه ۲۱۳. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره افشاریه و زندیه
نویسنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر) ۲۱۴. عقاب کلات و (خاطرات طبیب مخصوص نادر)
نویسنده: بهرام افراسیابی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
خلاصه سفرنامه حزین ۲۱۵. خلاصه سفرنامه حزین
گردآورنده: دکتر محمد محمدی ملایری
• نادرشاه، بنیاد، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: احمد کسروی تبریزی
دره نادره ۲۱۶. دره نادره
تاریخ عصر نادرشاه
به کوشش: دکتر سید جعفر شهیدی
نویسنده: میرزا مهدی خان استرآبادی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
کریم خان زند ۲۱۷. کریم خان زند
مترجم: کاظم فیروزمند
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
دلاور زند و خان قاجار ۲۱۸. دلاور زند و خان قاجار
نویسنده: ابوالفضل وکیلی قمی
هدایت، ایران، ۱۳۶۸ش.
۲۱۹. اسناد تاریخی خاندان غفاری
اسناد سیاسی دوران قاجاریه ۲۲۰. اسناد سیاسی دوران قاجاریه
نویسنده: صفائی، ابراهیم‌،1292ـ
بابک، چاپ اول، تهران،
در محضر شیخ فضل الله نوری ۲۲۱. در محضر شیخ فضل الله نوری
اسناد حقوقی عهد ناصری
نویسنده: منصوره اتحادیه، سعید روحی
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار ۲۲۲. درآمدی بر اسناد شرعی دوره قاجار
نویسنده: امید رضایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا ۲۲۳. مکاتبات ایران و انگلیس درباره پناهندگی فرهاد میرزا
انتشارات بابک، تهران، به کوشش: میر هاشم محدث
تاریخ محمدی «احسن التواریخ» ۲۲۴. تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
سرشناسه: محمد بن محمد تقی ساروی
نویسنده: محمدفتح الله ساروی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
عین الوقایع ۲۲۵. عین الوقایع
سرشناسه: محمد یوسف ریاضی
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر ۲۲۶. تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر
از آغاز سلطنت قاجار تا سرانجام فتحعلی شاه
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
عین الوقایع ۲۲۷. عین الوقایع
تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
به کوشش: محمد آصف فکرت
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
• تاریخ افغانستان
۲۲۸. پژوهش هایی پیرامون تاریخ نوین ایران
شرح زندگانی من ۲۲۹. شرح زندگانی من
تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه
نویسنده: عبدالله مستوفی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره قاجاریه ۲۳۰. تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره قاجاریه
نویسنده: عباس قدیانی
گردآورنده: عباس قدیانی
فرهنگ مکتوب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار ۲۳۱. اندیشه ترقی و حکومت قانون؛ عصر سپهسالار
نویسنده: فریدون آدمیت
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تجدد و تجدد ستیزی در ایران ۲۳۲. تجدد و تجدد ستیزی در ایران
مجموعه مقالات
نویسنده: عباس میلانی
اختران، تهران، ۱۳۸۵ش.
حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران ۲۳۳. حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران
نویسنده: موسی نجفی
موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
القاب رجال دوره قاجار ۲۳۴. القاب رجال دوره قاجار
سرشناسه: کریم سلیمانی
نویسنده: کریم سلیمانی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه ۲۳۵. مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجاریه
نویسنده: محمد حسن رجبی دوانی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 4 جلد
حقوق بگیران انگلیس در ایران ۲۳۶. حقوق بگیران انگلیس در ایران
نویسنده: اسماعیل رائین
سازمان انتشارات جاویدان، چاپ ششم، ۱۳۵۶ش.
تاریخ سیاسی معاصر ایران ۲۳۷. تاریخ سیاسی معاصر ایران
ایران در برخورد با استعمارگران ۲۳۸. ایران در برخورد با استعمارگران
از آغاز قاجاریه تا مشروطیت
نویسنده: تقی نصر
شرکت مولفان و مترجمان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
سیاست اروپا در ایران ۲۳۹. سیاست اروپا در ایران
چند ورق از تاریخ دیپلماسی
نویسنده: محمود افشار یزدی
نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار ) ۲۴۰. نامه های خصوصی سرسسیل اسپرینگ زایس وزیر مختار انگلیس در دربار ایران ( در عهد سلطنت مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار )
مترجم: جواد شیخ الاسلامی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۵ش.
پاریس از دور نمایان شد ۲۴۱. پاریس از دور نمایان شد
نشر اطراف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: زهره ترابی، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
آسمان لندن زیاده می بارد ۲۴۲. آسمان لندن زیاده می بارد
• آسمان لندن زیاده می‌بارد، نشر اطراف، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: محمدمهدی پرچکوهی، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
قهوه استانبلو نیکو می‌سوزد ۲۴۳. قهوه استانبلو نیکو می‌سوزد
• قهوه استانبول نیکو می‌سوزد، نشر اطراف، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، محقق: زهرا ابراهیم پور، دبیری و تدوین: علی اکبر شیروانی
سیاستگران دوره قاجار ۲۴۴. سیاستگران دوره قاجار
سرشناسه: احمد خان ملک ساسانی
به کوشش: مرتضی آل داود
نویسنده: احمد خان ملک ساسانی
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار ۲۴۵. مکارم الآثار در احوال رجال دوره قاجار
مشتمل بر تراجم و شرح احوال اعیان رجال علمی زمان قاجاریه از علماء و حکماء ....
نویسنده: محمد علی معلم حبیب آبادی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۷ق.، 6 جلد
جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق ۲۴۶. جامعه شناسی نخبه کشی قائم مقام ، امیرکبیر، مصدق
تحلیل‌ جامعه‌شناختی‌ برخی‌ از ریشه‌های‌ تاریخی‌ استبداد و عقب‌ماندگی‌ در ایران‌
نویسنده: علی رضاقلی
نشر نی، چاپ 21م، تهران، ۱۳۸۲ش.
صدراعظمهای سلسله قاجار ۲۴۷. صدراعظمهای سلسله قاجار
ظفرنامه خسروی ۲۴۸. ظفرنامه خسروی
شرح حکمروایی سید امیر نصالله بهادر سلطان بن حیدر(1277 ـ 1242 هـ.ق)در بخارا و سمرقند
سرشناسه: ظفرنامه خسروی
نویسنده: ناشناس
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با تعلیق: منوچهر ستوده، مصحح: منوچهر ستوده
مشاهیر رجال ۲۴۹. مشاهیر رجال
نویسنده: باقر عاقلی
نشر گفتار، ۱۳۷۰ش.
خواجه تاجدار ۲۵۰. خواجه تاجدار
سرشناسه: ژان گوره
نویسنده: ژان گوره
مترجم: ذبیح الله منصوری
امیرکبیر، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
اشرف التواریخ ۲۵۱. اشرف التواریخ
وقایع مربوط به دوره حکومت محمد ولی میرزا در خراسان (سالهای 1218- 1231)
نویسنده: محمد تقی بن محمد مهدی نوری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، مصحح: سوسن اصیلی
عهد حسام ۲۵۲. عهد حسام
سفرنامه لرستان و خوزستان (سال 1245 قمری)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمود میرزا قاجار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری ۲۵۳. دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری
سرشناسه: ژان یونیر
نویسنده: ژان یونیر
مترجم: ذبیح الله منصوری
زرین، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس) ۲۵۴. مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای اول ایران و روس)
به ضمیمه تاریخ جنگهای دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین
نویسنده: عبدالرزاق بیک دنبلی
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.، مصحح: غلامحسین زرگری نژاد
قائم مقام نامه ۲۵۵. قائم مقام نامه
تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌ ۲۵۶. تاریخ نو (شامل حوادث دوره قاجاریه)از سال‌ ۱۲۶۷ - ۱۲۴۰قمری‌
سرشناسه: جهانگیر میرزا
نویسنده: جهانگیر میرزا قاجار
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عباس اقبال آشتیانی
میخ اول بر تابوت استعمار ۲۵۷. میخ اول بر تابوت استعمار
ماجراهای شگفت انگیز الدرد پاتنجر در افغانستان
مترجم: محمد آصف فکرت
مرکز خراسان شناسی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: اصغر ارشاد سرابی
سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار ۲۵۸. سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
سرشناسه: ناصرالدین‌ قاجار، شاه‌ ایران‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۴۷
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
مجمع قرآنی شیعه علی(ع) (مقشع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق) ۲۵۹. سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
سرشناسه: ناصرالدین‌ قاجار، شاه‌ ایران‌، ق‌۱۳۱۳ - ۱۲۴۷
به کوشش: فاطمه قاضیها
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
قبله عالم ۲۶۰. قبله عالم
ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران(1313 - 1247)
مترجم: حسن کامشاد
نشر مهرگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
اسناد محکمه سید صادق طباطبایی (سنگلجی) مجتهد عصر ناصری ۲۶۱. اسناد محکمه سید صادق طباطبایی (سنگلجی) مجتهد عصر ناصری
نویسنده: امید رضایی
نشر آبی، تهران، ۱۳۸۷ش.
۲۶۲. یک سال در میان ایرانیان
مطالعاتی در خصوص وضع زندگی و اخلاق و روحیات ایرانیان
مترجم: ذبیح الله منصوری
صفار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
یک سال در میان ایرانیان ۲۶۳. یک سال در میان ایرانیان
سرشناسه: ادوارد براون گرانویل
مترجم: مانی صالحی علامه
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
تحفة الحرمین ۲۶۴. تحفة الحرمین
سفرنامه‌ نایب‌ الصدر شیرازی‌ در زیارت‌ مکه‌ و سیاست‌ ایران‌ و هند
سرشناسه: محمد معصوم بن زین العابدین معصوم علیشاه
نویسنده: محمد معصوم نایب الصدر شیرازی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه ۲۶۵. روزنامه سفر خراسان به همراهی ناصرالدین شاه
سرشناسه: قهرمان امین لشکر
به کوشش: استاد ایرج افشار، محمدرسول دریاگشت
نویسنده: قهرمان امین لشکر
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۶۶. جنگ ایران و انگلیس جدایی هرات (۱۲۷۳ هجری‌ قمری‌)
مترجم: منصوره اتحادیه، سعاد پیرا
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۸۲ش.
اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او) ۲۶۷. اسناد و نامه های امیرکبیر(و داستانهای تاریخی او)
سرشناسه: علی آل داود
نویسنده: سید علی آل داوود
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
امیر کبیر و ناصرالدین شاه ۲۶۸. امیر کبیر و ناصرالدین شاه
نویسنده: سید علی آل داوود
کتاب رایزن، تهران، ۱۳۹۵ش.
میرزا تقی خان امیرکبیر ۲۶۹. میرزا تقی خان امیرکبیر
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: استاد ایرج افشار
مدرسه دارالفنون ۲۷۰. مدرسه دارالفنون
نویسنده: افسانه موسوی گرمارودی
انجمن ترویج علم ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی ۲۷۱. زندگی و مرگ میرزا رضا کرمانی
مترجم: رضا قیصریه
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۳ش.
فرزندان درباری ایران ۲۷۲. فرزندان درباری ایران
مترجم: محمد حسین آریا لرستانی
انتشارات قلم، تهران، ۱۳۶۹ش.
هدیة الرازی إلی الإمام المجدد الشیرازی ۲۷۳. هدیة الرازی إلی الإمام المجدد الشیرازی
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۸ق.
مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی ۲۷۴. مجموعه آثار حاجی عبدالله خان قراگوزلو امیر نظام همدانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: عنایت الله مجیدی، با تعلیق: عنایت الله مجیدی، مصحح: عنایت الله مجیدی
۲۷۵. گزارشها و نامه های دیوانی و نظامی امیر نظام گروسی
درباره وقایع کردستان در سال 1297 هجری
به کوشش: استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
میرزا حسین خان سپهسالار ۲۷۶. میرزا حسین خان سپهسالار
خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی ۲۷۷. خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام السلطنه مافی
روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه ۲۷۸. روزنامه خاطرات اعتماد السّلطنه
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
مرآت الوقایع مظفری ۲۷۹. مرآت الوقایع مظفری
نویسنده: عبدالحسین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: دکتر عبدالحسین نوائی
نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد) ۲۸۰. نامه های مشروطیت و مهاجرت (از رجال‌ سیاسی‌ و بزرگان‌ محلی‌ به‌ سید حسن‌ تقی‌زاده‌) (سالهای‌ ۱۳۲۵ قمری‌ به‌ بعد)
نویسنده: استاد ایرج افشار
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
رسائل مشروطیت ۲۸۱. رسائل مشروطیت
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
گردآورنده: محمد حسن کاشانی نجفی رحیمی
• رسائل مشروطیت،یا، مجمع اللوائح به ضمیمه رساله تحریم نقل الجنائز، کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
اسناد روحانیت و مجلس ۲۸۲. اسناد روحانیت و مجلس
جلد 2 ـ 4 به کوشش: منصوره تدین پور
گردآورنده: استاد عبدالحسین حائری
نامه هائی از تبریز ۲۸۳. نامه هائی از تبریز
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
مترجم: حسن جوادی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، ایران، تیر ۱۳۶۱ش.
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده ۲۸۴. نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
سرشناسه: ادوارد گرانویل براون
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی، استاد ایرج افشار
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
قباله تاریخ ۲۸۵. قباله تاریخ
نمونه‌هایی‌ از اعلامیه‌ها، بیانیه‌ها، شب‌نامه‌ها، روزنامه‌ها... در دوره‌ مشروطیت‌ تا پایان‌ سلطنت‌ احمد شاه‌
سرشناسه: ایرج افشار
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
نامه های مشروطه ۲۸۶. نامه های مشروطه
دوره دوم مجلس شواری ملی (صفر 1327- ربیع الثانی 1328ق)
به کوشش: ابراهیم ذوالفقاری
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان ۲۸۷. گزیده اسنادی از وقایع مشروطیت در کردستان و کرمانشاهان
اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده ۲۸۸. اوراق تازه‌یاب مشروطیّت و نقش تقی زاده
تاریخ مشروطه ایران ۲۸۹. تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
امیرکبیر، چاپ 14م، تهران، ۱۳۵۷ش.، 2 جلد
امیرکبیر، چاپ 19م، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۹۰. مشروطه ایرانی
نویسنده: ماشاءالله آجودانی
اختران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
رساله انصافیه ۲۹۱. رساله انصافیه
سرشناسه: عبدالرسول مدنی کاشانی
نویسنده: عبدالرسول مدنی کاشانی
مرسل، کاشان، ۱۳۷۸ش.
دولت و جامعه در ایران ۲۹۲. دولت و جامعه در ایران
انقراض قاجار و استقرار پهلوی
سرشناسه: محمد علی کاتوزیان
نویسنده: محمد علی همایون کاتوزیان
مترجم: حسن افشار
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۰ش.
روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران ۲۹۳. روزنامه اخبار مشروطیت و انقلاب ایران
یادداشهای احمد تفرشی حسینی در سالهای ‎۱۳۲۱ تا ‎۱۳۲۸ قمری، به انضمام وقایع استبداد صغیر
نویسنده: احمد حسینی تفرشی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۱ش.، مصحح: استاد ایرج افشار
ایران بین دو انقلاب ۲۹۴. ایران بین دو انقلاب
مترجم: محمدابراهیم فتاحی، احمد گل محمدی
نشر نی، چاپ 18م، تهران
در مشروطه چه گذشت؟ ۲۹۵. در مشروطه چه گذشت؟
مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ۲۹۶. مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی
• مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران بزرگداشت آیت الله محمدکاظم خراسانی ، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: آذرمه سنجری، به کوشش: ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطیت
تاریخ مکتوم ۲۹۷. تاریخ مکتوم
نویسنده: سید مقداد نبوی رضوی
• پردیس دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق ۲۹۸. تشیع و مشروطیت در ایران و نفش ایرانیان مقیم عراق
نویسنده: عبدالهادی حائری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۰ش.
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نقش علماء در انجمنها و احزاب دوران مشروطیت (1299 - 1284) ۲۹۹. نقش علماء در انجمنها و احزاب دوران مشروطیت (1299 - 1284)
نویسنده: مریم جواهری
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
اسناد دوره اول مجلس شورای ملی ۳۰۰. اسناد دوره اول مجلس شورای ملی
چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس ۳۰۱. چکیده مقالات دومین نشست تخصصی تاریخ مجلس
نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی ۳۰۲. نامه ها و اسناد سیاسی ـ تاریخی
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی ۳۰۳. مفخر شرق سید جمال الدین اسدآبادی
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: غلامرضا سعیدی
کلبه شروق، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
ضیاء الخافقین ۳۰۴. ضیاء الخافقین
جریده‌ فی‌ العلوم‌ و السیاسه‌ و الاخبار الصحیحه‌ - السنه‌ الاولی‌ - الاعداد ۵ - ۱ لندن‌ - 1892م
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
گردآورنده: هادی خسروشاهی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
الرسائل و المقالات ۳۰۵. الرسائل و المقالات
به کوشش: هادی خسروشاهی
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
کلبه شروق، تهران، ۱۳۷۹ش.
سید جمال الدین اسد آبادی ۳۰۶. سید جمال الدین اسد آبادی
نویسنده: عباس رمضانی
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۰۷. ملکم خان نظریه‌ پرداز نوسازی‌ سیاسی‌ در عصر مشروطه‌
نویسنده: حسن قاضی مرادی
اختران، تهران، ۱۳۸۷ش.
رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله ۳۰۸. رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله
گردآورنده: حجت الله اصیل
نشر نی، تهران، ۱۳۸۱ش.
شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی ۳۰۹. شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی
تلاش آزادی ۳۱۰. تلاش آزادی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران ۳۱۱. یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
سرشناسه: محمد بن صادق طباطبائی
به کوشش: محمدحسن طباطبائی
نویسنده: محمد طباطبائی
آبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
سفرنامه گوهر مقصود ۳۱۲. سفرنامه گوهر مقصود
خاطرات سیاسی و اجتماعی دوره استبداد صغیر
سرشناسه: مصطفی تهرانی
نویسنده: مصطفی تهرانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: زهرا میرخانی
اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدادگرانه حاج آقا نور الله اصفهانی ۳۱۳. اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدادگرانه حاج آقا نور الله اصفهانی
نویسنده: موسی نجفی
• ۱۳۶۹ش.
حکم نافذ آقا نجفی ۳۱۴. حکم نافذ آقا نجفی
عرفان مرجعیت و سیاست و فتاوائی از تحریم سیاست غرب در ایران
نویسنده: موسی نجفی
دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.
پایداری تا پای دار ۳۱۵. پایداری تا پای دار
سیری در حیات پربار علمی معنوی اجتماعی و سیاسی شهید حاج شیخ فضل الله نوری
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
ترور در بهارستان ۳۱۶. ترور در بهارستان
پژوهشی نو درباره اندیشه، زندگی و ترور واعظ قزوینی و روزنامه نصیحت به انضمام اشعار او
نویسنده: مهدی نورمحمدی
حدیث امروز، قزوین، ۱۳۸۵ش.
آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی) ۳۱۷. آیت الله میر سید احمد طباطبایی (برادر سید محمد طباطبایی)
بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری ۳۱۸. بازخوانی روزنامه شیخ فضل الله نوری
۳۱۹. ستارخان و جنبش آذربایجان
نویسنده: نریمان حسن زاده
مترجم: پرویز زارع شاهمرسی
شیرازه، تهران، ۱۳۸۶ش.
قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی ۳۲۰. قیام آیت الله حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی
بیان صادق ۳۲۱. بیان صادق
نویسنده: احمد دنیانور، هادی هاشمیان
مهد آزادی، تبریز، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
آخرین آواز قو! ۳۲۲. آخرین آواز قو!
بازکاوی شخصیت و عملکرد شیخ فضل الله نوری بر اساس «آخرین برگ» زندگی او، و «فرجام» مشروطه
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
تنهای شکیبا ۳۲۳. تنهای شکیبا
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
خط سوّم در انقلاب مشروطیّت ایران ۳۲۴. خط سوّم در انقلاب مشروطیّت ایران
نویسنده: ابوالفضل شکوری
• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار ۳۲۵. مختصری از زندگانی سیاسی سلطان احمد شاه قاجار
به‌ضمیمه‌ چند پرده‌ از زندگانی‌ داخلی‌ و خصوصی‌ او
نویسنده: حسین مکی
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
سیمای احمد شاه قاجار ۳۲۶. سیمای احمد شاه قاجار
نویسنده: محمدجواد شیخ الاسلامی
نشر گفتار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش) ۳۲۷. سفرنامه حاج ایازخان قشقایی به مکه، مدینه و عتبات عالیات در روزگار احمدشاه قاجار (1340 - 1341 ق / 1301ش)
انقلاب طوس ۳۲۸. انقلاب طوس
واکاوی جسارت ارتش تزار به حرم مطهر رضوی
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس ۳۲۹. اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس
گردآورنده: جواد شیخ الاسلامی
مترجم: جواد شیخ الاسلامی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
کتاب سبز ۳۳۰. کتاب سبز
نشر تاریخ ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: رضاقلی نظام مافی
دره الانوار حسنی ۳۳۱. دره الانوار حسنی
نویسنده: علاء الدین حسین رئیس الاطبا
بنیاد فارسی شناسی، شیراز، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد، مصحح: علی اکبر صفی پور
قحطی بزرگ ۳۳۲. قحطی بزرگ
مترجم: محمد کریمی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.
برگهای جنگل ۳۳۳. برگهای جنگل
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
۳۳۴. نامه های جنگل
نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۷ش.
تحریف تاریخ ۳۳۵. تحریف تاریخ
نقدی بر کتاب (گذشته چراغ راه آینده است)
ره آغاز حکمت ۳۳۶. ره آغاز حکمت
یادداشتهای روزانه میرزا علی اصغر خان حکمت شیرازی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
خجسته، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
سفرنامه ایران ۳۳۷. سفرنامه ایران
مسافر ژاپنی در ماوراء النهر، ایران و قفقاز (1320 ه.ق. / 1902م.)
نویسنده: ماساجی اینوئه
مترجم: هاشم رجب زاده، کینجی ائورا
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
سفرنامه کرمان و بلوچستان ۳۳۸. سفرنامه کرمان و بلوچستان
نویسنده: فیروز میرزا فرمانفرما
انتشارات بابک، تهران، ۱۳۶۰ش.، به کوشش: منصوره اتحادیه
سفری دور و دراز در ایران بزرگ ۳۳۹. سفری دور و دراز در ایران بزرگ
مترجم: شاهرخ باور
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.، ویراستار: کاظم فیروزمند
بازیگران عصر پهلوی ۳۴۰. بازیگران عصر پهلوی
نویسنده: محمود طلوعی
نشر علم، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
۳۴۱. سرگذشت من در جنگ بین الملل دوم استامبول ـ برلین ـ شیراز
سرشناسه: هومان فرزاد
نویسنده: هومان فرزاد
نشر ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
خاطرات من ۳۴۲. خاطرات من
نویسنده: حسن اعظام قدسی
چاپخانه حیدری، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۲ش.، 2 جلد
مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌) ۳۴۳. مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز (نصرت‌الدوله‌)
سرشناسه: فیروز فیروز
نویسنده: فیروز میرزا فیروز
نشر تاریخ ایران، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد، به کوشش: منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، ج 3 به کوشش: سعاد پیرا
۳۴۴. آن حکایت ها
مصاحبه و نقد هرمز کی با احسان نراقی
سرشناسه: احسان نراقی
گفتگو از: هرمز کی
جامعه ایرانیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی ۳۴۵. خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی
سرشناسه: کریم سنجابی
نویسنده: کریم سنجابی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
یادداشتهای دکتر قاسم غنی ۳۴۶. یادداشتهای دکتر قاسم غنی
به کوشش: سیروس غنی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 8 جلد
ایام محبس ۳۴۷. ایام محبس
نویسنده: علی دشتی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۰ش.، اشراف: مهدی ماحوزی
۳۴۸. در تیررس حادثه زندگی سیاسی قوام السلطنه
نویسنده: حمید شوکت
اختران، تهران، ۱۳۸۵ش.
اندیشه سیاسی شهید مدرس ۳۴۹. اندیشه سیاسی شهید مدرس
آنچه گذشت... ۳۵۰. آنچه گذشت...
نویسنده: عبدالهادی حائری
انتشارات معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی ۳۵۱. ظهور و سقوط سلطنت پهلوی
نویسنده: عبدالله شهبازی
انتشارات اطلاعات، چاپ 24م، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالله شهبازی
از سواد کوه تا ژوهانسبورگ ۳۵۲. از سواد کوه تا ژوهانسبورگ
نویسنده: نجفقلی پسیان، خسرو معتضد
نشر ثالث، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.
حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌ ۳۵۳. حکومت شیخ خزعل بن ‌جابر و سرکوب‌ شیخ‌ نشین‌ خوزستان‌
بررسی‌ عملکرد امپریالیسم‌ بریتانیا در جنوب‌ غربی‌ ایران‌ ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵م‌
مترجم: صفاءالدین تبرائیان
فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر درباره نفت از تیرماه 1331 تا تیرماه 1353 ۳۵۴. فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر درباره نفت از تیرماه 1331 تا تیرماه 1353
• اداره کل انتشارات وزارت اطلاعات و جهانگردی
ایران، ابرقدرت هزاره سوم (پیش نویس) ۳۵۵. ایران، ابرقدرت هزاره سوم (پیش نویس)
نویسنده: محمدرضا میرزا امینی
شرکت چاپ شایان گستر، چاپ اول، بی جا، ۱۳۸۲ش.
خدمتگزار تخت طاووس ۳۵۶. خدمتگزار تخت طاووس
مترجم: حسین ابوترابیان
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۶۴ش.
انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
آخرین سفر شاه ۳۵۷. آخرین سفر شاه
سرنوشت یک متحد آمریکا
مترجم: عبدالرضا هوشنگ مهدوی
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
حیاة رجل عظیم ۳۵۸. حیاة رجل عظیم
۳۵۹. تاریخ تجزیه ی ایران
نویسنده: هوشنگ طالع
سمرقند، لنگرود، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷ ۳۶۰. جریان ها و سازمان های مذهبی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای ۱۳۲۰-۱۳۵۷
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر مورخ، قم، ۱۳۸۶ش.
خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق ۳۶۱. خاطرات و تأملات دکتر محمد مصدق
مشتمل‌ بر دو کتاب‌«شرح‌ مختصری‌ از زندگی‌ و خاطراتم‌» و «مختصری‌ از تاریخ‌ ملی‌ شدن‌ صنعت‌ نفت‌ در ایران‌»
نویسنده: دکتر محمد مصدق
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، با مقدمه: غلامحسین مصدق
محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق ۳۶۲. محاکمه و دفاع دکتر محمد مصدق
نویسنده: دکتر محمد مصدق
تلاش، تهران، ۱۳۳۶ش.
آشوب ۳۶۳. آشوب
نویسنده: احمد بنی‌جمالی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: حاتم قادری
مصدق در پیشگاه تاریخ ۳۶۴. مصدق در پیشگاه تاریخ
نویسنده: محمود طلوعی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
نهضت ملی ایران ۳۶۵. نهضت ملی ایران
گردآورنده: علی‌اکبر بدیعی
مرکز فرهنگی انتشاراتی ایتا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
نفت و نطق مکی ۳۶۶. نفت و نطق مکی
جریان مذاکرات نفت در مجلس پانزدهم درباره قرارداد نفت ایران و انگلیس
نویسنده: حسین مکی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۷ش.
عملیات آژاکس ۳۶۷. عملیات آژاکس
کژ راهه ۳۶۸. کژ راهه
خاطراتی از تاریخ حزب توده
نویسنده: احسان طبری
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۶۹. تبعیدگاه خارک
یادداشت های انجوی شیرازی در زندان خارک
سرشناسه: ابوالقاسم انجوی شیرازی
به کوشش: مهین صداقت پیشه
نویسنده: ابوالقاسم انجوی شیرازی
چاو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
خاطرات نورالدّین کیانوری ۳۷۰. خاطرات نورالدّین کیانوری
نویسنده: نورالدین کیانوری
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۳۷۱. مسی به رنگ شفق
سرگذشت و خاطرات سیدکاظم موسوی بجنوردی
به کوشش: علی اکبر رنجبر کرمانی
جاحظ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
فصلی از زندگانی پیشوای روحانی حضرت آیة الله کاشانی ۳۷۲. فصلی از زندگانی پیشوای روحانی حضرت آیة الله کاشانی
گردآورنده: محمد صدری
فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده) ۳۷۳. فرقه دمکرات در سراب ! (تشکیل و فعالیت فرقه دمکرات در شهرستان سراب به روایت اسناد منتشر نشده)
امام و زمان ۳۷۴. امام و زمان
تسلط بر قوه مجریه
نویسنده: مهدی بازرگان، جلال الدین فارسی
حقیقت، تهران، ۱۳۵۷ش.
۳۷۵. انقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن
دفتر نشر معارف، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: مصطفی ملکوتیان
۳۷۶. گزیده کتاب انقلاب اسلامی و ریشه ها
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
کتاب طوبی، چاپ 11م، تهران، ۱۳۷۶ش.
داستان انقلاب ۳۷۷. داستان انقلاب
گردآورنده و مترجم: محمود طلوعی
نشر علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
الفقهاء حکام علی الملوک ۳۷۸. الفقهاء حکام علی الملوک
علماء ایران من العهد الصفوی إلی العهد البهلوی 1500 ـ 1997 م
نویسنده: سعد انصاری
دارالهدی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.
۳۷۹. ریشه های انقلاب ایران
مترجم: عبدالرحیم گواهی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۸۰. انقلاب اسلامی و ریشه های آن
نویسنده: عباسعلی عمید زنجانی
نشر کتاب سیاسی، تهران، ۱۳۶۷ش.
۳۸۱. لحظه ها
نویسنده: محمود گلابدره یی
کیهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
۳۸۲. نهضت امام خمینی
نویسنده: حمید روحانی
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۶ش.
تفسیر آفتاب نگرشی به رسالت اسلام، و حماسه انسان، در رهبری امام خمینی ۳۸۳. تفسیر آفتاب نگرشی به رسالت اسلام، و حماسه انسان، در رهبری امام خمینی
انقلاب در انقلاب بر ۳۸۴. انقلاب در انقلاب بر
نویسنده: عبدالکریم سروش
نشر فلق، چاپ اول، بی جا، ۲ش.
۳۸۵. گام به گام با انقلاب
تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران ۳۸۶. تقویم تاریخ انقلاب اسلامی ایران
خبرها و رویدادهای‌ روزانه مرداد ۱۳۵۶ - فروردین‌ ۱۳۵۸
گردآورنده: صدا و سیمای جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌. انتشارات‌ سروش‌. گروه‌ تحقیق‌
ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 ) ۳۸۷. ایرانیها چه رویایی در سر دارند؟(تهران‌:1357 )
مترجم: حسین معصومی همدانی
انتشارات هرمس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۸۸. متن مصاحبه مخبر روزنامه فرانسوی (لیبراسیون) با حضرت آیة الله العظمی آقای حاج سید محمد کاظم شریعتمداری
روزنامه لیبراسیون، فرانسه، ۱۳۵۷ش.
ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی ۳۸۹. ژئوپلیتیک شیعه و نگرانی غرب از انقلاب اسلامی
نویسنده: نفیسه فاضلی نیا
مؤسسه شیعه شناسی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
مجلس نشین قدس ، یادواره‌ پیشگام‌ شهدای‌ محراب‌ آیه‌الله‌ قاضی‌ طباطبائی ۳۹۰. مجلس نشین قدس ، یادواره‌ پیشگام‌ شهدای‌ محراب‌ آیه‌الله‌ قاضی‌ طباطبائی
نویسنده: علی اصغر شعردوست
نشر دانش اسلامی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: حسین موسوی تبریزی
یادواره استاد مطهری ۳۹۱. یادواره استاد مطهری
نویسنده: حسین شفیعی دارابی
چاپخانه مهر، قم، مهر ۱۳۶۰ش.
یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری ۳۹۲. یادنامه استاد شهید مرتضی مطهری
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۰ش.، 2 جلد، اشراف: عبدالکریم سروش
اعترافات ژنرال ۳۹۳. اعترافات ژنرال
خاطرات ارتشبد عباس قره باغی آخرین‌ رئیس‌ ستاد بزرگ‌ ارتشتاران‌ و عضو شورای‌ سلطنت‌ (مرداد - بهمن‌ )۵۷
سرشناسه: عباس قره باغی
نویسنده: عباس قره باغی
نشر نی، تهران، ۱۳۶۵ش.
سایه سار مهربانی ۳۹۴. سایه سار مهربانی
ستایش‌ میلاد و کارنامه‌ دکتر منصوره‌ اتحادیه‌ (نظام‌‌مافی‌)
نویسنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۹۵. خاطرات آیت الله خلخالی
ازایام طلبگی تادوران حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی
نویسنده: صادق خلخالی
نشر سایه، تهران، ۱۳۷۹ش.
۳۹۶. موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران
نویسنده: مهرانگیز کار
نشر قطره، تهران، ۱۳۷۹ش.
مصاحف و سیوف ایران من الشاهنشاهیة الی الخاتمیة ۳۹۷. مصاحف و سیوف ایران من الشاهنشاهیة الی الخاتمیة
نویسنده: ریاض نجیب الرئیس
ریاض الرئیس الکتب والنشر، چاپ اول، ریاض، 2000م.
۳۹۸. دیدگاههای فرهنگی امام خمینی(ه) [از صحیفه‌ نور]
۳۹۹. بحثی پیرامون ریا و عجب
نویسنده: احمد فهری زنجانی
نهضت زنان مسلمان، چاپ چهارم، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۵۹ش.
۴۰۰. قیام عاشورا در کلام و پیام امام خمینی (س)
سخنان: روح الله موسوی خمینی
• قیام عاشورا، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۰۱. وصیت نامه الهی سیاسی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره
۴۰۲. شخصیت حضرت زهرا علیه السلام در اندیشه های امام خمینی(س)
۴۰۳. جهان اسلام در اندیشه امام خمینی(س)
۴۰۴. کلمات قصار
پندها و حکمت ها
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴۰۵. ایثار و شهادت در مکتب امام خمینی (س)
۴۰۶. روحانیت و حوزه های علمیه از دیدگاه امام خمینی(س)
۴۰۷. قرآن باب معرفت الله
مجموعه‌ بیانات‌ و نوشته‌های‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(قدس‌ سره‌) درباره‌ قرآن‌
گردآورنده: مساجد شش گانه جنوب‌ تهران‌
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۰۸. امام در سنگر نماز
ستاد اقامه نماز، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
امام راحل و فقه سنتی ۴۰۹. امام راحل و فقه سنتی
نویسنده: محمد محمدی گیلانی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۱۰. معاد از دیدگاه امام خمینی(س)
گردآورنده: فروغ السادات رحیم پور
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۱۱. کوثر
خلاصه بیانات امام خمینی (س)
گردآورنده: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
سخنان: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۴۱۲. جلوه های رحمانی نامه‌ عرفانی‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌(س‌) به‌ احمد خمینی‌
نقطه عطف ۴۱۳. نقطه عطف
اشعار عارفانه‌ امام‌ خمینی‌ و نامه‌ای‌ از آن‌ حضرت‌ به‌ احمد خمینی‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
۴۱۴. مفتاح نور
شرح‌ اصطلاحات‌ عرفانی‌ امام‌ خمینی‌ به‌ضمیمه‌ فهرست‌ موضوعات‌
گردآورنده: علی تاجدینی
۴۱۵. عدل الهی از دیدگاه امام خمینی (س)
۴۱۶. روح عرفانی روح الله
شامل 313 دستورالعمل عرفانی از حضرت امام خمینی(ره)
گردآورنده: محمدرضا رمزی اوحدی
موسسه توسعه فرهنگ قرآنی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
الامام الخمینی و مؤتمر الحج العالمی ۴۱۷. الامام الخمینی و مؤتمر الحج العالمی
رسالة ایران الثورة فی عید میلاد مسیح (ع) ۴۱۸. رسالة ایران الثورة فی عید میلاد مسیح (ع)
الامام الخمینی و 17 شهریور ۴۱۹. الامام الخمینی و 17 شهریور
دروس فی الجهاد والرفض ۴۲۰. دروس فی الجهاد والرفض
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
• چاپ سوم، ۱۳۹۸ق.
۴۲۱. پرتوی از اندیشه امام (ره) (گزیده دیدگاه‌های حضرت امام خمینی (ره) پیرامون مواد مخدر و اعتیاد)
۴۲۲. پیام امام و 100 اطلاعیه دانشجویان‌ مسلمان‌ پیرو خط امام‌
الانسان محور التغییر ۴۲۳. الانسان محور التغییر
ره عشق ۴۲۴. ره عشق
نامه عرفانی حضرت امام خمینی رضوان‌الله‌ تعالی‌ علیه‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۲۵. وعده دیدار
نامه های حضرت امام خمینی به حضرت حجة الاسلام و المسلمین حاج سید احمد خمینی
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، خرداد ۱۳۷۴ش.
آوای توحید ۴۲۶. آوای توحید
نامه امام خمینی سلام‌الله ‌علیه به گورباچوف و شرح نامه
سرشناسه: جوادی آملی
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۴۲۷. از ظهور تا عروج
ویژه مربیان
به کوشش: محمد تقدیری
۴۲۸. سرگذشتهای ویژه از زندگی حضرت امام خمینی قدس‌ سره‌ شریف‌
گردآورنده: مصطفی وجدانی
گردآورنده جلد 5: رضا شعرباف
پیام آزادی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
۴۲۹. صحیفه دل
مطالب و خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی (س)
به کوشش: مرتضی طاهری، حمید بصیرت منش، اصغر میرشکاری
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
۴۳۰. پا به پای آفتاب
گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی (س)
گردآورنده: امیر رضا ستوده
نشر پنجره، تهران، ۱۳۷۳ش.، 4 جلد
۴۳۱. وصیت نامه موضوعی امام خمینی (س)
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
• صحیفه انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ چهارم، تهران، -۶۲۱ فروردین ۲ش.
۴۳۲. صحیفه دل
خاطرات مکتوب از شاگردان امام خمینی (س)
به کوشش: حمید بصیرت منش، احمد میریان
۴۳۳. برداشتهایی از سیره امام خمینی
به کوشش: غلامعلی رجائی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، 5 جلد
۴۳۴. در سایه آفتاب
یادها و یادداشتهائی از زندگی امام خمینی قدس سره
نویسنده: محمدحسن رحیمیان
پاسدار اسلام، چاپ دوم، قم، فروردین ۱۳۷۱ش.
مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران ۴۳۵. مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران
۴۳۶. بیوگرافی پیشوا
پانزده خرداد، بی جا، ۲ش.
الاستقلال الثقافی من توجیهات الامام القائد ۴۳۷. الاستقلال الثقافی من توجیهات الامام القائد
اقلیم خاطرات ۴۳۸. اقلیم خاطرات
۴۳۹. آئینه آفتاب
تبیان اندیشه امام خمینی در کلام‌ و پیام‌ حضرت‌ حجت‌الاسلام‌ و المسلمین‌ سید احمد خمینی‌
۴۴۰. امام خمینی در آئینه خاطره ها
نویسنده: استاد علی دوانی
نشر مطهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۴۱. سبوی نور (خاطراتی از کرامات امام خمینی (س))
۴۴۲. یک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی(س)
(مقالات‌، سخنرانیها، مصاحبه‌ها، خاطرات‌)
نویسنده: فاطمه طباطبائی
۴۴۳. سلسله موی دوست
خاطرات دوران تدریس امام خمینی (س) به‌نقل‌ از شاگردان‌، دوستان‌ و منسوبین
گردآورنده: مجتبی فراهانی
۴۴۴. همراه انقلاب
با سرمقاله‌های‌ روزانه‌ اطلاعات‌ و کیهان‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌
نویسنده: جلال رفیع
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
۴۴۵. حکایت بیرونی
مجموعه‌ مقالات‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌
نویسنده: محمدرضا زائری
روزنامه جام جم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۴۶. خبرنگار بدون مرز
نویسنده: محمدرضا زائری
تبارک، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران ۴۴۷. الخطب العربیة لصلاة لجمعة فی طهران
۴۴۸. خطبه های نماز جمعه ارومیه
نویسنده: غلامرضا حسنی
جامه داران، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، دی ۱۳۸۰ش.
۴۴۹. فرهنگ، سیاست و توسعه در ایران امروز
مجموعه‌ مقالات‌ گردهمایی‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌
سرشناسه: گردهمایی‌ راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ (۱۳۷۷: تهران‌)
نشر دال، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۵۰. بیست سال تلاش در مسیر تحقق اهداف انقلاب فرهنگی
۴۵۱. مجموعه مقالات گردهمایی راهبردها و رویکردهای ساماندهی فرهنگی
سرشناسه: گردهمایی‌ راهبردها و رویکردهای‌ ساماندهی‌ فرهنگی‌ (۱۳۷۷: تهران‌)
گردآورنده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت امور پژوهشی و آموزشی، سازمان برنامه و بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ش.
شورش اشرافیت بر جمهوریت ۴۵۲. شورش اشرافیت بر جمهوریت
نویسنده: حمیدرضا اسماعیلی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۰ش.
جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید  عبدالله شیرازی ۴۵۳. جنگ تحمیلی از دیدگاه مرجع‌ عالیقدر مجاهد زعیم‌ حوزه‌ علمیه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ آقای‌ حاج‌ سید عبدالله شیرازی
القضیة العراقیة من خلال مواقف الامام الشیرازی ۴۵۴. القضیة العراقیة من خلال مواقف الامام الشیرازی
حسین در بهار شهادت ۴۵۵. حسین در بهار شهادت
نویسنده: محمد اصغری
رسالة الدم ۴۵۶. رسالة الدم
عرض لوصایا شهداء الثورة الاسلامیة
نویسنده: آذرشب، محمد علی.
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۲ق.
۴۵۷. خدا بود و دیگر هیچ نبود
۴۵۸. افلاکی خاکی
سرشناسه: مهدی زین الدین
نویسنده: علی بهشتی پور، محمد خامه یار
۴۵۹. مشکی از اشک
سرشناسه: رضا شیخ محمدی
نویسنده: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
موسسه فرهنگی آفرینه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۴۶۰. تکلیف است برادر
انقلاب‌، کردستان‌، جبهه‌ جنوب‌ به‌روایت‌ فرمانده‌ بسیجی‌ حسین همدانی
به کوشش: حسین بهزاد
غنچه، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۶۱. با سرودخوان جنگ در خطه ی نام و ننگ
خاطرات یک طلبه از جبهه های جنگ ۴۶۲. خاطرات یک طلبه از جبهه های جنگ
نویسنده: علی زادسر
قیام، قم، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: مرتضی فهیم کرمانی
القدم التي بقیت ۴۶۳. القدم التي بقیت
نویسنده: سید ناصر حسینی
مترجم: کمال السید
مؤسسة انوار الرّسول الأعظم (ص)، تهران، ۱۴۳۴ق. برابر ۲۰۱۳ش.
گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم) ۴۶۴. گفتگو های من با شاه(خاطرات محرمانه امیر اسدالله علم)
طرح نو، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، اشراف: عبدالرضا هوشنگ مهدوی
شکوفائی انقلاب اسلامی در مصر ۴۶۵. شکوفائی انقلاب اسلامی در مصر
نویسنده: علی محمد نقوی
نور، تهران، مرداد ۱۳۶۱ش.
گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375 ۴۶۶. گردهمایی های ایرانیان خارج از کشور 1358 ـ 1375
نقش آفرینان عصر تاریکی ۴۶۷. نقش آفرینان عصر تاریکی
نویسنده: مرتضی صفار هرندی
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.
۴۶۸. در شناخت حزب قاعدین زمان
نویسنده: عمادالدین باقی
نشر دانش اسلامی، ایران، اسفند ۱۳۶۲ش.
۴۶۹. خانه دایی یوسف
وقایعی تکان دهنده از مهاجرت فداییان اکثریت به شوروی
سرشناسه: اتابک فتح الله زاده
نویسنده: اتابک فتح الله زاده
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
۴۷۰. پیروان حق و باطل
دادسرای انقلاب اسلامی ایران، تهران، ۱۳۶۵ش.، 10 جلد
۴۷۱. سفرنامچه گلگشت در وطن
نویسنده: استاد ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار
اختران، تهران، ۱۳۸۳ش.
۴۷۲. یادنامه شهدای دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی
۴۷۳. یادنامه شهیدان روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
زندگینامه شهید آیت الله صدوقی ۴۷۴. زندگینامه شهید آیت الله صدوقی
گردآورنده: محمد موسوی
بشیر، قم، -۸۲۷ ۶ش.
۴۷۵. یادنامه سردار پرافتخار اسلام‌ شهید دکتر مصطفی چمران
گردآورنده: بنیاد شهید چمران
بنیاد شهید چمران، تهران، -۸۲۷ ۶ش.
۴۷۶. استادزاده
زندگینامه‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ شاه آبادی و مجاهد شریف‌ شهید شاه آبادی
گردآورنده: حوزه علمیه شهید شاه آبادی
حوزه علمیه شهید شاه آبادی، تهران، ۱۳۶۵ش.
یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی ۴۷۷. یادواره شهید حضرت آیت الله حاج سید عبد الحسین دستغیب شیرازی
فرزند اسلام و قرآن ۴۷۸. فرزند اسلام و قرآن
۴۷۹. به سوی سرنوشت
کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363
به کوشش: محسن هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۸۰. مهدی هاشمی، رویکرد سیاسی به حوزه علمیه قم
اداره کل اطلاعات، اصفهان، ۱۳۸۱ش.، 4 جلد
بهای آزادی ۴۸۱. بهای آزادی
دفاعیات‌ محسن‌ کدیور در دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌
گردآورنده: زهرا رودی (کدیور)
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۸۲. حسب حال یک دانشجوی کهنسال
تفصیل خطابه مراسم اعطای دکتری افتخاری رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران
نویسنده: حسن حبیبی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
رنجنامه حضرت‌ حجة ‌الاسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ حاج‌ سید احمد خمینی به‌ حضرت‌ آیة الله‌ منتظری ۴۸۳. رنجنامه حضرت‌ حجة ‌الاسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ حاج‌ سید احمد خمینی به‌ حضرت‌ آیة الله‌ منتظری
نویسنده: سید احمد خمینی
خاطرات حجه الاسلام و المسلمین محمد سمامی ۴۸۴. خاطرات حجه الاسلام و المسلمین محمد سمامی
سرشناسه: محمد سمامی حائری
گردآورنده: علی ملکی
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور ۴۸۵. نگاهی به احوال و آثار محمدجواد مشکور
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۴۸۶. هوای تازه
نویسنده: علی لاریجانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۴ش.
سنجه انصاف ۴۸۷. سنجه انصاف
۴۸۸. Message to the Hajj Pilgrims
نویسنده: آیت الله سید علی حسینی خامنه ای
• تهران، 1997م.
پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372 ۴۸۹. پیام رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای به کنگره جهانی هزاره شیخ مفید فروردین ماه 1372
۴۹۰. دوران مبارزه هاشمی رفسنجانی
دوران مبارزه، خاطرات، تصویرها، اسناد، گاهشمار
سرشناسه: اکبر هاشمی رفسنجانی
نویسنده: محسن هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد، اشراف: محسن هاشمی
• هاشمی رفسنجانی، چاپ اول، 2 جلد
۴۹۱. پس از بحران
کارنامه و خاطرات سال شصت و یک اکبر هاشمی رفسنجانی
به کوشش: فاطمه هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۹۲. عبور از بحران
کارنامه و خاطرات سال شصت 1360 اکبر هاشمی رفسنجانی
به کوشش: یاسر هاشمی
دفتر نشر معارف انقلاب، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
مشعشعیان (مدعیان دروغین امام زمان«عج‌») ۴۹۳. مشعشعیان (مدعیان دروغین امام زمان«عج‌»)
سرشناسه: احمد کسروی
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: عزیزالله علیزاده مالستانی
ایران پس از برجام ۴۹۴. ایران پس از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک
نویسنده: سید محمدکاظم موسوی بجنوردی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
۴۹۵. سیره آفتاب
توصیه های اخلاقی ـ عرفانی حضت امام خمینی قدس سره به ضمیمه گلچینی از سیره عملی آن حضرت در عرصه های مختلف
گردآورنده: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، مرکز فرهنگی ـ دبیرخانه مکاتبه اندیشه
دفتر نشر معارف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۲ش.
تاریخ هجده ساله آذربایجان ۴۹۶. تاریخ هجده ساله آذربایجان
بازمانده تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی تبریزی
امیرکبیر، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.
باغ غدیر ۴۹۷. باغ غدیر
یادمان افتتاحیه مجموعه علمی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی غدیر
داد اصفهان، ۱۳۷۲ش.
تذکرة القبور ۴۹۸. تذکرة القبور
دانشمندان آذربایجان ۴۹۹. دانشمندان آذربایجان
نویسنده: محمد علی تربیت
بنیاد کتابخانه فردوسی تبریز، تبریز، ۱۲۳۵ش.، به کوشش: سیروس قمری
منظر الاولیاء ۵۰۰. منظر الاولیاء
در مزارات تبریز و حومه
نویسنده: محمدکاظم اسرار تبریزی
مفاخر آذربایجان ۵۰۱. مفاخر آذربایجان
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
نشر آذربایجان، تبریز، ۱۳۷۵ش.، 5 جلد
بلوچستان و تمدن دیرینه آن ۵۰۲. بلوچستان و تمدن دیرینه آن
بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری ۵۰۳. بلوچستان در سالهای 1307 تا 1317 قمری
نویسنده: عبدالرضا سالار بهزادی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
اخبار ولاة خراسان ۵۰۴. اخبار ولاة خراسان
نویسنده: حسین بن احمد سلامی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: محمدعلی کاظم بیکی، بازسازی: محمدعلی کاظم بیکی
سفارت نامه خوارزم ۵۰۵. سفارت نامه خوارزم
نویسنده: رضاقلی هدایت
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: جمشید کیانفر
خوزستان در متنهای کهن ۵۰۶. خوزستان در متنهای کهن
تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰) ۵۰۷. تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان (۱۲۹/۷۴۷ تا ۲۰۵/۸۲۰)
مترجم: مسعود رجب نیا
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل ۵۰۸. تاریخ خوزستان 1878 - 1925 دوره شیخ خزعل
مطالعه‌ای‌ در خود مختاری‌ ایالتی‌ و تحول‌
مترجم: محمد جواهر کلام
نشر شادگان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مشعشعیان ۵۰۹. مشعشعیان
ماهیت فکری ـ اجتماعی و فرایند تحولات تاریخی
سرشناسه: محمد علی رنجبر
نویسنده: محمد علی رنجبر
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۵۱۰. کتاب خوزستان(در زمینه‌ تاریخ‌، فرهنگ‌ هنر و ادبیات‌ خوزستان‌)
سرشناسه: بنیاد خوزستان شناسی
به کوشش: محمد جواهر کلام، محمد جعفری (قنواتی)
گردآورنده: بنیاد خوزستان شناسی
سایه هور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
مطلع الشمس ۵۱۱. مطلع الشمس
تاریخ ارض اقدس و مشهد مقدس در تاریخ و جغرافیای مشروح بلاد و اماکن خراسان...
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
فرهنگسرا (یساولی)، تهران، آبان ۱۳۶۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: تیمور برهان لیمودهی
۵۱۲. خراسان بزرگ (بحثی‌ پیرامون‌ چند شهر از خراسان‌ بزرگ‌)
نویسنده: احمد رنجبر
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳ش.
فرهنگ نام آوران خراسان ۵۱۳. فرهنگ نام آوران خراسان
آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان ۵۱۴. آثار نجم الدوله سفرنامه دوم نجم الدوله به خوزستان
به انضمام کتابچه دستورالعمل ناصرالدین شاه در خصوص سفر اول به خوزستان
نویسنده: عبدالغفار نجم الدوله
آثار باستانی خراسان ۵۱۵. آثار باستانی خراسان
نویسنده: عبدالحمید مولوی
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد
الملحمة الخالدة ۵۱۶. الملحمة الخالدة
المقاومة الاسلامیة للعشائر العریة فی خوزستان ضد الانجلیز فی الحرب العالمیة الاولی
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۳ش.
حماسه جاوید ۵۱۷. حماسه جاوید
مقاومت اسلامی عشایر عرب خوزستان در برابر انگلیس (1293ش)
نویسنده: محسن حیدری
ستارگان درخشان، چاپ چهارم، اصفهان، ۱۳۹۳ش.
تاریخ زنجان،علماء و دانشمندان ۵۱۸. تاریخ زنجان،علماء و دانشمندان
بزرگان سیستان ۵۱۹. بزرگان سیستان
نویسنده: ایرج افشار سیستانی
مرغ آمین، تهران، ۱۳۶۷ش.
ریشه شناسی اسامی جغرافیایی فارس ۵۲۰. ریشه شناسی اسامی جغرافیایی فارس
نویسنده: مهستا زارع
آوند اندیشه، شیراز، ۱۳۸۷ش.
جغرافیای کرمان ۵۲۱. جغرافیای کرمان
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
• جغرافیای کرمان به ضمیمه رساله دهات کرمان، نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با تعلیق: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
تاریخ کرمان ۵۲۲. تاریخ کرمان
نویسنده: احمدعلی خان وزیری کرمانی
نشر علم، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
۵۲۳. فرماندهان کرمان
سرشناسه: یحیی احمدی کرمانی
نویسنده: یحیی احمدی کرمانی
کرمانشاه ما به دورنمای قدیم شهر ۵۲۴. کرمانشاه ما به دورنمای قدیم شهر
(الیگارشی ـ خاندان های حکومت گر در کرمانشاه)
نویسنده: اردشیر کشاورز
انتشارات طاق بستان، چاپ اول، ۱۳۸۲ش.
رجال و مشاهیر کرمانشاه ۵۲۵. رجال و مشاهیر کرمانشاه
سه جستار1ـ میرزا محمد رضا کلهر،2ـ استاد غلامرضا رشید یاسمی،3ـ شیخ علی خان زنگنه
نویسنده: اردشیر کشاورز
• رجال و مشاهیر کرمانشاهان، انتشارات طاق بستان، چاپ اول، کرمانشاه، ۱۳۸۲ش.
تاریخ مشاهیر کرد ۵۲۶. تاریخ مشاهیر کرد
جغرافیای گیلان ۵۲۷. جغرافیای گیلان
۵۲۸. آثار تاریخی ورارود و خوارزم
نویسنده: منوچهر ستوده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
سادات هزار جریب ۵۲۹. سادات هزار جریب
سلسله ای شیعی در شرق مازندران
نویسنده: محمد عمادی حائری
• ضمیمه آینه میراث- 18، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
۵۳۰. سعدی در کیش
نویسنده: جعفر حمیدی
بهشت اندیشه، تهران، ۱۳۷۶ش.
یادگارهای یزد ۵۳۱. یادگارهای یزد
معرفی ابنیه تاریخی و آثار باستانی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری) ۵۳۲. یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
سرشناسه: ایرج افشار
به کوشش: استاد ایرج افشار، اصغر مهدوی
طلایه، تهران، ۱۳۸۰ش.
مجموعه اسناد آشتیان ۵۳۳. مجموعه اسناد آشتیان
به کوشش: صادق حضرتی
مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی ۵۳۴. مجموعه اسناد علی سپهری اردکانی
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
دانشمندان و بزرگان اصفهان ۵۳۵. دانشمندان و بزرگان اصفهان
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
گلدسته، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، محقق: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان، مصحح: رحیم قاسمی و محمدرضا نیلفروشان
تاریخ اصفهان ۵۳۶. تاریخ اصفهان
هنر و هنرمندان‌
به کوشش: ماهدخت بانو همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
حکم الشیخ خزعل بن جابر و احتلال امارة عربستان ۵۳۷. حکم الشیخ خزعل بن جابر و احتلال امارة عربستان
نویسنده: ویلیام‌ تئودور استرانک
مترجم: عبدالجبار ناجی
دارالعربیة للموسوعات، چاپ دوم، بیروت، 2006م.
مشاهیر رجال اسفراین ۵۳۸. مشاهیر رجال اسفراین
سرشناسه: غلامرضا فسنقری
نویسنده: غلامرضا فسنقری، احمد شاهد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
نصف جهان فی التعریف اصفهان ۵۳۹. نصف جهان فی التعریف اصفهان
سرشناسه: محمدمهدی بن محمدرضا ارباب
نویسنده: محمدمهدی ارباب اصفهانی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، مصحح: منوچهر ستوده
مختصری از تاریخچه محله خواجو و تاریخ ساختمان حمام شریف و عین وقفنامه آن ۵۴۰. مختصری از تاریخچه محله خواجو و تاریخ ساختمان حمام شریف و عین وقفنامه آن
نویسنده: مهدوی، مصلح‌‌الدین‌، ۱۲۹۴ - ۱۳۷۴.
• بی جا، ۱۳۸۲ق.
حدیث خوبان ۵۴۱. حدیث خوبان
حکایتهای اخلاقی و کرامات مشاهیر تخت فولاد اصفهان
گردآورنده: حمید خلیلیان
سازمان فرهنگی‌ تفریحی شهرداری اصفهان، چاپ پنجم، اصفهان، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد، اشراف: اصغر منتظر القائم
بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه ۵۴۲. بیان سبل الهدایه فی ذکر اعقاب صاحب الهدایه
تخت فولاد ۵۴۳. تخت فولاد
تاریخ اصفهان ۵۴۴. تاریخ اصفهان
مجلد ابنیه و عمارات و فصل تکایا و مقابر
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: ماهدخت بانو همایی
لسان الأرض ۵۴۵. لسان الأرض
نویسنده: سید مصلح الدین مهدوی
انجمن کتابخانه های عمومی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۰ش.
بوستان فضیلت ۵۴۶. بوستان فضیلت
نویسنده: حمید خلیلیان
تذکرة القبور ۵۴۷. تذکرة القبور
گردآورنده: سید مصلح الدین مهدوی
کتابفروشی ثقفی، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۴۸ش.
مجالس اهل ایمان ۵۴۸. مجالس اهل ایمان
در مساجد و تکایای اصفهان
نویسنده: علامه سید محمدعلی روضاتی
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۳۸۶ش.
دانشنامه تخت فولاد اصفهان ۵۴۹. دانشنامه تخت فولاد اصفهان
مدیریت دانشنامه: اصغر منتظر القائم
گلشن اهل سلوک ۵۵۰. گلشن اهل سلوک
مشاهیر تکیه شیخ محمد تقی رازی
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۸۷ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
گلزار فضیلت ۵۵۱. گلزار فضیلت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه فاضل هندی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
بزم قدسیان ۵۵۲. بزم قدسیان
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه میرزا عبدالغفار تویسرکانی)
نویسنده: رحیم قاسمی
شرح مجموعه گل ۵۵۳. شرح مجموعه گل
مشاهیر مدفون در تکیه سید العراقین
نویسنده: رحیم قاسمی
گلزار مقدس ۵۵۴. گلزار مقدس
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکایای گلزار و مقدس)
نویسنده: رحیم قاسمی
بزم معرفت ۵۵۵. بزم معرفت
مشاهیر تخت فولاد اصفهان (تکیه علامه ملامحمد اسماعیل خواجویی)
نویسنده: رحیم قاسمی
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۸ش.، اشراف: اصغر منتظر القائم
یک مسافرت تاریخی (یکماه در اصفهان) ۵۵۶. یک مسافرت تاریخی (یکماه در اصفهان)
گردآورنده: فرهنگ نخعی
چاپخانه خراسان، خراسان
گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف ۵۵۷. گزیده دانشوران و رجال اصفهان و زندگی نامه خودنوشت مؤلف
نویسنده: محمدعلی مبارکه ای
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، به کوشش: رحیم قاسمی
نصوص و رسائل من تراث أصفهان العلمي الخالد ۵۵۸. نصوص و رسائل من تراث أصفهان العلمي الخالد
هستی نما، تهران، 4 جلد، اشراف: مجید هادی زاده و مجید هادی زاده
تات نشینهای بلوک زهرا ۵۵۹. تات نشینهای بلوک زهرا
سرجوه‌ - برموه‌ =‎Serjjowa-Bermowa‬
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.
تاریخ علمای بلخ ۵۶۰. تاریخ علمای بلخ
جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ ۵۶۱. جغرافیای تاریخی بلخ و جیحون و مضافات بلخ
تاریخ بروجرد ۵۶۲. تاریخ بروجرد
تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا ۵۶۳. تاریخ ملازاده در ذکر مزارات بخارا
نویسنده: احمد معین الفقراء
مرکز مطالعات ایرانی، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
بخارا دستاورد قرون وسطی ۵۶۴. بخارا دستاورد قرون وسطی
مترجم: محمود محمودی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
تاریخ بوشهر ۵۶۵. تاریخ بوشهر
بسطام نامه ۵۶۶. بسطام نامه
گزیده ای از شرح حال مشاهیر بسطام و ترجمه گزارش پروفسور ماسودا از تپه سنگ چخماق
نویسنده: هادی میرآقایی
سیمرغ خراسان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۷ش.
کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء ۵۶۷. کوی سرخاب تبریز و مقبرة الشعراء
سرشناسه: ضیاءالدین سجادی
نویسنده: ضیاءالدین سجادی
انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران،
بزرگان تنکابن ۵۶۸. بزرگان تنکابن
مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش ۵۶۹. مجموعه اسناد خاندان شاهمیری ـ تفرش
به کوشش: صادق حضرتی
سرزمین جام و رجال آن ۵۷۰. سرزمین جام و رجال آن
بهارستان در تاریخ ۵۷۱. بهارستان در تاریخ
تاریخ طهران ۵۷۲. تاریخ طهران
نویسنده: عبدالعزیز جواهر کلام
با تقريظ: محمد قزوینی
کتابخانه منوچهری، چاپ دوم، مرداد ۱۳۵۷ش.
ضیاء الابصار فی ترجمة علماء الخوانسار ۵۷۳. ضیاء الابصار فی ترجمة علماء الخوانسار
نویسنده: سید مهدی ابن الرضا
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 4 جلد
جغرافیای خوانسار ۵۷۴. جغرافیای خوانسار
نویسنده: حمید رضا میرمحمدی
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
دانشمندان خوانسار ۵۷۵. دانشمندان خوانسار
سیمای خوی ۵۷۶. سیمای خوی
نویسنده: علی صدرائی خوئی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
تذکرة الفضلاء ۵۷۷. تذکرة الفضلاء
در تاریخ علما و عرفا و شعرای خوی (قرن چهارم هجری تا قرن چهاردهم )
نویسنده: جابر فاضلی خوئی
• چاپ اول، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صدرائی خوئی، با مقدمه: سعید فاضلی خوئی
تاریخ سبزوار ۵۷۸. تاریخ سبزوار
به کوشش: حسن امین
نویسنده: علینقی امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، تهران، ۱۳۸۲ش.
درخت تناور کویر ۵۷۹. درخت تناور کویر
یادگارنامه ابوالفضل ساغر یغمایی
به کوشش: مرتضی آل داود
مگستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق ) ۵۸۰. مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
سرشناسه: محمد علی بن محمد زمان رشوند
نویسنده: محمدعلی رشوند
ساوه نامه ۵۸۱. ساوه نامه
مجموعه مقالات مجمع تاریخ و فرهنگ ساوه
گردآورنده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه
اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه، چاپ اول، ساوه، ۱۳۶۹ش.
تاریخ بیهق ۵۸۲. تاریخ بیهق
قندیّه و سمریّه ۵۸۳. قندیّه و سمریّه
نویسنده: محمد بن‌ الجلیل‌ سمرقندی، ابوطا‌هر خواجه‌ سمرقندی
تذکره شوشتر ۵۸۴. تذکره شوشتر
سرشناسه: عبدالله بن نورالدین جزایری
نویسنده: عبدالله موسوی جزائری تستری
معتبر، چاپ اول، اهواز، ۱۳۸۴ش.، با تعلیق: مهدی شرف الدین
شیراز در روزگار حافظ ۵۸۵. شیراز در روزگار حافظ
مترجم: همایون صنعتی زاده
دانشنامه فارس، شیراز، ۱۳۸۶ش.
آشنایی با مشاهیر طالقان ۵۸۶. آشنایی با مشاهیر طالقان
دانشوران و بزرگان فیروزآباد ۵۸۷. دانشوران و بزرگان فیروزآباد
تاریخ قم ۵۸۸. تاریخ قم
خلاصة البلدان ۵۸۹. خلاصة البلدان
تاریخ قاین ۵۹۰. تاریخ قاین
نویسنده: سید محسن سعید زاده
محسن سعیدزاده، قم، ۱۳۷۱ش.
التدوین فی اخبار قزوین ۵۹۱. التدوین فی اخبار قزوین
نویسنده: عبدالکریم رافعی قزوینی
مطبعة العزیزیة، حیدر آباد دکن، 1984م.، 3 جلد، محقق: عزیزالله عطاردی قوچانی
خاندان فتحان ۵۹۲. خاندان فتحان
احوال و آثار دانشمندان یکی از خاندانهای علمی قم در قرن های هفتم تا دهم
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
چاپخانه حکمت، قم، بهمن ۱۳۵۲ش.
تربت پاکان ۵۹۳. تربت پاکان
آثار و بناهای قدیم محدوده کنونی دار المؤمنین قم
نویسنده: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
چاپخانه مهر، قم، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
بزرگان قائن ۵۹۴. بزرگان قائن
شامل شخصیت‌های علمی، فقهی، فلسفی، سیاسی، فرهنگی، ادبی، و .... از آغاز دوره اسلامی تا عصر حاضر
نویسنده: سید محسن سعید زاده
المؤلف، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
گنجینه آثار قم ۵۹۵. گنجینه آثار قم
نویسنده: عباس فیض قمی
مطبعة مهر استوار، چاپ اول، قم، ۱۳۴۹ش.، 2 جلد
تاریخ قم و زندگانی حضرت معصومه (ع) ۵۹۶. تاریخ قم و زندگانی حضرت معصومه (ع)
نویسنده: محمدحسین ناصرالشریعه
دار الفکر، چاپ سوم، قم، ۱۳۵۰ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی، با تعلیق: استاد علی دوانی
مینودر ۵۹۷. مینودر
نویسنده: محمدعلی گلریز
• مینو در، طه، قزوین، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
تاریخ مذهبی قم ۵۹۸. تاریخ مذهبی قم
بخش اول از تاریخ جامع قم
نویسنده: علی اصغر فقیهی
زائر، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۸۶ش.
۵۹۹. سیمای تاریخ و فرهنگ قزوین
نویسنده: پرویز ورجاوند
نشر نی، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
راهنمای قم ۶۰۰. راهنمای قم
با 64 (شصت و چهار) گراور و یک نقشه
دفتر آستانه قم، تهران، ۱۳۱۷ش.، با مقدمه: رشید یاسمی
تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین ۶۰۱. تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال قم و القمیین
نویسنده: محمدحسین قمی
نور مطاف، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، 4 جلد، محقق: علی رفیعی علامرودشتی و محمد حسین درایتی، اشراف: دکتر سید محمود مرعشی نجفی، با مقدمه: محمد حسینی
بر آستان لطف ۶۰۲. بر آستان لطف
نویسنده: محمد حسین زینلی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۲ش. برابر 2014م.، ویراستار: مریم حاج محمد حسینی
تاریخ و جغرافیای قم ۶۰۳. تاریخ و جغرافیای قم
نویسنده: غلامحسین ادیب کرمانی
• انتشارات وحید، با مقدمه: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
۶۰۴. تاریخ اشرار کاشان
سرشناسه: عبدالرسول مدنی کاشانی
نویسنده: عبدالرسول مدنی کاشانی
مرسل، ویرایش دوم، کاشان، ۱۳۷۸ش.، به کوشش: حسینعلی پورمدنی
بزرگان کاشان ۶۰۵. بزرگان کاشان
نویسنده: افشین عاطفی
افق فردا، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
تاریخ کاشان ۶۰۶. تاریخ کاشان
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: عبدالرحیم ضرابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸ش.
عقد العلی للموقف الاعلی ۶۰۷. عقد العلی للموقف الاعلی
نویسنده: احمد افضل الدین کرمانی
چاپخانه خاور، تهران، ۱۳۳۹ش.
مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران ) ۶۰۸. مجموعه اسناد کتابخانه افشین عاطفی (کاشان ـ ایران )
سرشناسه: کتابخانه افشین عاطفی (کاشان)
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۶۰۹. آثار تاریخی کاشان
نویسنده: علی اصغر شاطری
همگام با هستی، چاپ اول، کاشان، ۱۳۸۷ش.
جستارهایی در آثار تاریخی، هنر و فرزانگان کاشان ۶۱۰. جستارهایی در آثار تاریخی، هنر و فرزانگان کاشان
مجموعه مقالات از حسن نراقی و دیگران
به کوشش: حسین حیدری
نشر دعوت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
گرگان نامه ۶۱۱. گرگان نامه
سرشناسه: مسیح ذبیحی
نویسنده: مسیح ذبیحی
بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تاریخ جرجان ۶۱۲. تاریخ جرجان
نویسنده: حمزه سهمی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ دوم، حیدر آباد دکن، 1967م.
عالم الکتب، تهران، 1987م.، اشراف: محمد عبدالمعیدخان
استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت) ۶۱۳. استرآباد نامه (سه سفرنامه،وقفنامه،سرگذشت)
سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم ۶۱۴. سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم
سرشناسه: محمد تقی مدرس رضوی
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتابخانه ۶۱۵. تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتابخانه
جغرافیای تاریخی مرو ۶۱۶. جغرافیای تاریخی مرو
نویسنده: مهدی سیدی
فردوس التواریخ ۶۱۷. فردوس التواریخ
تاریخ ارض اقدس رضوی
نویسنده: نوروز علی فاضل بسطامی
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق ۶۱۸. تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
• الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمدکاظم محمودی
تاریخ نیشابور ۶۱۹. تاریخ نیشابور
سرشناسه: محمد بن عبدالله حاکم نیشابوری
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور ۶۲۰. المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: محمدکاظم محمودی
رساله کاتب کرمانی ۶۲۱. رساله کاتب کرمانی
حوادث یک سال قبل از مشروطه در کرمان
علم، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
تاریخنامه هرات ۶۲۲. تاریخنامه هرات
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
نویسنده: سیف سیفی هروی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: غلامرضا طباطبائی مجد
هشترود و دانشوران ۶۲۳. هشترود و دانشوران
ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی- موقعیت طبیعی- پیشینه ی تاریخی- تحولات سیاسی و اقتصادی- مشاهیر علمی، ادبی و هنری- آداب، سنن و سیمای اجتماعی- آثار باستانی و میراث فرهنگی مناطق هشترود و چاراویماق
نویسنده: احد علامی
ستوده، چاپ اول، تبریز، ۱۳۹۰ش.، 3 جلد، با مقدمه: عبدالاحد امیرشقاقی
تاریخ سالشماری یزد ۶۲۴. تاریخ سالشماری یزد
سرشناسه: اکبر قلمسیاه
گردآورنده: اکبر قلمسیاه
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
تاریخ یزد ۶۲۵. تاریخ یزد
نویسنده: جعفربن محمدبن حسن جعفری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تاریخ جدید یزد ۶۲۶. تاریخ جدید یزد
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: احمد کاتب
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۵ش.
۶۲۷. جزیره خارگ،در یتیم خلیج فارس
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۲۸. جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام
فرآیند شکل‌گیری شهر قرون وسطی، در شهر قم قرون وسطی ۶۲۹. فرآیند شکل‌گیری شهر قرون وسطی، در شهر قم قرون وسطی
نویسنده: محمدرضا شهیدی پاک
علویون، قم، ۱۳۹۵ش.
اعلام اصفهان ۶۳۰. اعلام اصفهان
سیاست نامه های قاجاری ۶۳۱. سیاست نامه های قاجاری
تذکره خاوری ۶۳۲. تذکره خاوری
نویسنده: فضل الله حسینی شیرازی
زنگان، چاپ اول، زنجان، ۱۳۷۹ش.، مصحح: میر هاشم محدث
سرزمین جاوید ۶۳۳. سرزمین جاوید
سرشناسه: ذبیح الله منصوری
نویسنده: ماریژان موله، ارنست امیل هرتسفلد، رومن گیرشمن
مترجم: ذبیح الله منصوری
زرین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 4 جلد، ویراستار: زبیده جهانگیری
قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان] ۶۳۴. قلعه پری [از کریمخان‌ تا لطفعلیخان]
نویسنده: بهرام افراسیابی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
بزرگان ارسنجان ۶۳۵. بزرگان ارسنجان
نویسنده: نسرین اسکندری
نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۹ش.