کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا [DS - DSR]
تاریخ آسیا
الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی ۱. الجغرافیة التاریخیة للعالم الاسلامی خلال القرون الأربعة الاولی
مترجم: حمیده عبدالرحمن
دار الفکر المعاصر، بیروت، 1998م.
تاریخ علماءبغداد المسمی منتخب المختار ۲. تاریخ علماءبغداد المسمی منتخب المختار
نویسنده: محمد بن رافع سلامی
مطبعة الاهالی، بغداد، 1938م.، مصحح: عباس عزاوی
۳. ایران و ماوراءالنهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه ( جستارهای تاریخی و جغرافیایی)
مترجم: هاشم رجب زاده
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: هاشم رجب زاده
۴. سفرنامه آسیای مرکزی
پان ترکیسم ۵. پان ترکیسم
یک قرن در تکاپوی الحاق گری
مترجم: حمید احمدی
نشر نی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
تاریخ فتوحات مغول ۶. تاریخ فتوحات مغول
مترجم: ابوالقاسم حالت
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
فی خضم التاریخ ۷. فی خضم التاریخ
نویسنده: سید حسن امین
دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، 2000م.
چنگیز خان ۸. چنگیز خان
مترجم: مانی صالحی علامه
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
طبقات سلاطین اسلام ۹. طبقات سلاطین اسلام
با جداول تاریخی ونسب های ایشان بضمیمه مقدمات تاریخی راجع بهر سلسله
نویسنده: استانلی لین پول
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
دنیای کتاب، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی ۱۰. سیر تاریخی و ارزیابی اندیشه شرق شناسی
مترجم: محمود رضا افتخارزاده
نشر هزاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱. چهره آسیا
شرق شناسی ۱۲. شرق شناسی
مترجم: لطفعلی خنجی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان ۱۳. شرق شناسی و اسلام شناسی غربیان
تاریخچه، اهداف، مکاتب و گستره فعالیت مستشرقان
نویسنده: محمد حسن زمانی
تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد ۱۴. تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد
نویسنده: مجموعه من المستشرقین السوفیات، جمعی از نویسندگان و شرق شناسان اتحادیه جماهیر شوروی
مترجم: معروف خزنه دار
• تاریخ الاستشراق و الدراسات العربیة و الکردیة فی المتحف الآسیوی و معهد الدراسات الشرقیة فی لینینغراد 1818- 1968، مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، 1980م.، با مقدمه: معروف خزنه دار، با تعلیق: معروف خزنه دار
آفرینش و تاریخ ۱۵. آفرینش و تاریخ
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 6 جلد، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
تاریخ یعقوبی ۱۶. تاریخ یعقوبی
مترجم: محمدابراهیم آیتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
تاریخنامه طبری ۱۷. تاریخنامه طبری
گردآورنده: محمد بلعمی
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.، 5 جلد، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
ترجمه مروج الذهب ۱۸. ترجمه مروج الذهب
مترجم: ابوالقاسم پاینده
• مروج الذهب، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
ترجمه اخبار الطوال ۱۹. ترجمه اخبار الطوال
مترجم: محمود مهدوی دامغانی
• اخبار الطوال، نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
منابع تاریخ اسلام ۲۰. منابع تاریخ اسلام
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
دراسات فی العصور العباسیة المتأخرة ۲۱. دراسات فی العصور العباسیة المتأخرة
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، حمرا، 2007م.
تاریخ و المؤرخون العرب ۲۲. تاریخ و المؤرخون العرب
نویسنده: عبدالعزیز سالم
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
دانشنامه اقوام مسلمان ۲۳. دانشنامه اقوام مسلمان
مقالات تاریخی ۲۴. مقالات تاریخی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، 15 جلد
۲۵. نقدی بر ابن بطوطه
نویسنده: میلوسالاوسکی
مترجم: محمد تقی زاد
چاپار، چاپ اول، تهران،
کارنامه اسلام ۲۶. کارنامه اسلام
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.
تاریخ ملل و دول اسلامی ۲۷. تاریخ ملل و دول اسلامی
مترجم: هادی جزایری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ اسلام ۲۸. تاریخ اسلام
پژوهش دانشگاه کمبریج
نویسنده: آرتور جان آربری
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، اشراف: پیتر مالکوم هولت و آن کاترین سواین فورد لمتون
الروضتین فی اخبار الدولتین (النوریة و الصلاحیة) ۲۹. الروضتین فی اخبار الدولتین (النوریة و الصلاحیة)
غربال الزمان فی وفیات الاعیان ۳۰. غربال الزمان فی وفیات الاعیان
تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری ۳۱. تاریخ خلیفة بن خیاط العصفری
نویسنده: خلیفه بن خیاط عصفری بصری
دار الفکر، بیروت، 2001م.، محقق: سهیل زکار، با مقدمه: سهیل زکار
تاریخ ابن الوردی ۳۲. تاریخ ابن الوردی
نویسنده: عمر ابن الوردی
مطبعة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، 1969م.، 2 جلد
کتاب المعرفة و التاریخ ۳۳. کتاب المعرفة و التاریخ
تاریخ الیعقوبی ۳۴. تاریخ الیعقوبی
نویسنده: احمد یعقوبی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، 2010م.، 2 جلد، محقق: عبد الامیر مهنا
الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث ۳۵. الحقائق فی التاریخ الاسلام و الفتن و الاحداث
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۴۱۰ق.
دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام ۳۶. دراسات و بحوث فی التاریخ و الاسلام
تجارب الامم ۳۷. تجارب الامم
انباء الغمر بابناءالعمر فی التاریخ ۳۸. انباء الغمر بابناءالعمر فی التاریخ
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الکائنة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۳۸۷ق.، 9 جلد، اشراف: محمد عبدالمعیدخان، ویراستار: محمد عبدالمعیدخان، ویراستار جلد 7،8: عبدالوهاب بخاری
تاریخ سیاسی اسلام ۳۹. تاریخ سیاسی اسلام
ذیل مرآة الزمان ۴۰. ذیل مرآة الزمان
صحح‌ عن‌ النسختین‌ القدیمتین‌ المحفوظتین‌ فی‌ اکسفورد و استانبول‌
نویسنده: موسی بن محمد یونینی بعلبکی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1954م.، 4 جلد
مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان ۴۱. مرآه الزمان فی تاریخ الاعیان
تاریخ النور السافر عن اخبار القرن العاشر ۴۲. تاریخ النور السافر عن اخبار القرن العاشر
نویسنده: محی الدین عبدالقادر عیدروسی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.
المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم ۴۳. المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1992م.، 18 جلد، محقق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، اشراف: نعیم زرزور
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۷ق.، 10 جلد
۴۴. تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام
نویسنده: علی اکبر حسنی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
دول الاسلام ۴۵. دول الاسلام
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، ۱۴۰۵ق.
الذیل علی العبر فی خبر من غبر ۴۶. الذیل علی العبر فی خبر من غبر
نویسنده: ولی‌الدین ابی زرعة ابن عراقی
موسسة الرسالة، بیروت، 1989م.، 3 جلد، محقق: صالح مهدی عباس، با تعلیق: صالح مهدی عباس
۴۷. من ذیول العبر
گردآورنده: محمد رشاد عبدالمطلب
مطبعة حکومة، کویت، ۲ش.، اشراف: صلاح الدین منجد
العبر فی خبر من غبر ۴۸. العبر فی خبر من غبر
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
جامعة الدول العربیة، معهد المخطوطات، کویت، 1960م.، 5 جلد، مصحح جلد 1،4،5: صلاح الدین منجد، مصحح جلد 2،3: سید، فواد.
مرآة الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان ۴۹. مرآة الجنان و عبره الیقظان فی معرفه ما یعتبر من حوادث الزمان
نویسنده: عبدالله بن اسعد یافعی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1970م.، 4 جلد
سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی ۵۰. سمط النجوم العوالی فی انباء الاوائل و التوالی
التاریخ الصغیر ۵۱. التاریخ الصغیر
نویسنده: محمد بن اسماعیل بخاری
دار الوعی، چاپ اول، حلب، 1977م.، 2 جلد، محقق: محمود ابراهیم زاید
دار المعرفة، ویرایش اول، بیروت، 1986م.، 2 جلد، محقق: محمود ابراهیم زاید
۵۲. النهب الإمبریالی للعالم الإسلامی
حقائق وأرقام
نویسنده: ضیاء موسوی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
سلسله های اسلامی جدید ۵۳. سلسله های اسلامی جدید
راهنمای گاهشماری و تبار شناسی
مترجم: فریدون بدره ای
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
قیامهای شیعه در تاریخ اسلام ۵۴. قیامهای شیعه در تاریخ اسلام
نویسنده: صادق آیینه وند
مرکز نشر فرهنگی رجاء، تهران، ۱۳۶۷ش.
معجم مؤرخی الشیعة الإمامیة ـ الزیدیة ـ الإسماعیلیة ۵۵. معجم مؤرخی الشیعة الإمامیة ـ الزیدیة ـ الإسماعیلیة
المؤلفون فی التاریخ بالعربیة منذ القرن الأول حتی نهایة القرن الرابع عشر من الهجرة
نویسنده: صائب عبدالحمید
مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 2 جلد
المدخل لدراسة السیرة النبویة المبارکة ۵۶. المدخل لدراسة السیرة النبویة المبارکة
نویسنده: جعفر مرتضی عاملی
دار السیرة، بیروت
الأخبار الطوال ۵۷. الأخبار الطوال
نویسنده: احمد دینوری
المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۹ش.، محقق: عبدالمنعم عامر، اشراف: جمال الدین شیال
الاعلام بوفیات الاعلام ۵۸. الاعلام بوفیات الاعلام
آئینه اسلام ۵۹. آئینه اسلام
مترجم: محمدابراهیم آیتی
شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، تهران
اخبار ایران از الکامل ابن اثیر ۶۰. اخبار ایران از الکامل ابن اثیر
اطلالات علی التاریخ ۶۱. اطلالات علی التاریخ
نویسنده: سید حسن امین
دار المحجة البیضاء، بیروت، 2000م.
أوراق فی التاریخ و الحضارة ۶۲. أوراق فی التاریخ و الحضارة
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 2007م.، 4 جلد
جهان اسلام ۶۳. جهان اسلام
دوران خلافت
مترجم: قمر آریان
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
جغرافیای جهان اسلام ۶۴. جغرافیای جهان اسلام
آشنایی با کشورهای اسلامی و قلمرو اقلیت‌های مسلمان
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
تاریخ تحول دولت و خلافت ۶۵. تاریخ تحول دولت و خلافت
‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
• تاریخ تحول دولت و خلافت ‌از بر‌آمدن‌ ‌اسلام‌ تا بر‌افتادن‌ سفیانیان‌، حوزه علمیه قم،مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا برافتادن سفیانیان، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۶ش.
پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران ۶۶. پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نویسنده: علی اکبر ولایتی
• پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)، وزارت امور خارجه، موسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد
سنتهای عقلانی در اسلام ۶۷. سنتهای عقلانی در اسلام
گردآورنده: فرهاد دفتری
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۰ش.
هذه الذریعة انموزج من افکار المسلمین علی اختلاف شعبهم و الوانهم و السنتهم و مذاهبهم بالعربیه و الفارسیه ۶۸. هذه الذریعة انموزج من افکار المسلمین علی اختلاف شعبهم و الوانهم و السنتهم و مذاهبهم بالعربیه و الفارسیه
نویسنده: علی اکبر تشید
مجله تاریخ اسلام، تهران، ۱۳۴۱ش.
تاریخ بناکتی ۶۹. تاریخ بناکتی
روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب
به کوشش: جعفر شعار
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
مناسبات اسلامیة وفق السنة الهجریة ۷۰. مناسبات اسلامیة وفق السنة الهجریة
نویسنده: محمدامین نجف
• قم، ۱۴۳۲ق.
گاهشمار اسلام و ایران ۷۱. گاهشمار اسلام و ایران
مؤسسه انتشاراتی روزنامه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، اشراف: عبد الله ناصری طاهری
نصوص الردة فی تاریخ الطبری ۷۲. نصوص الردة فی تاریخ الطبری
نقد و تحلیل
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
دار المکتبة الحیاة، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۷ق.
اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی ۷۳. اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی
تمدن اسلامی از زبان بیگانگان ۷۴. تمدن اسلامی از زبان بیگانگان
نویسنده: محمدتقی صرفی
دفتر نشر برگزیده، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۶ش.
منابع فرهنگ اسلامی ۷۵. منابع فرهنگ اسلامی
مترجم: خلیل خلیلیان
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، شهریور ۱۳۵۹ش.
الحضارة الاسلامیة فی العصور الوسطی ۷۶. الحضارة الاسلامیة فی العصور الوسطی
العلوم العقلیة
نویسنده: احمد عبدالرزاق احمد
دارالفکر العربی، چاپ اول، قاهره، ۱۹۹۱ق.
تاریخ تمدن اسلامی ۷۷. تاریخ تمدن اسلامی
مترجم: علی جواهر کلام
• تاریخ تمدن اسلام، امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.
الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری ۷۸. الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری
نویسنده: متز، آدم،1869ـ1917م.
مترجم: ابوریده، محمد عبدالهادی.
مکتبة الخانجی، چاپ چهارم، قاهره، 1967م.، 2 جلد
فجر الاسلام ۷۹. فجر الاسلام
یبحث عن الحیاه العقلیه فی صدر الاسلام الی آخر الدوله الامویه
نویسنده: احمد امین
دار الکتاب العربی، چاپ دهم، بیروت، 1969م.، با مقدمه: طه حسین
یوم الاسلام ۸۰. یوم الاسلام
نویسنده: احمد امین
موسسة النعمان، قاهره، 1952م.
تراث الاسلام ۸۱. تراث الاسلام
نویسنده: جمهرة من المستشرقین
دار الطلیعة، چاپ سوم، بیروت، 1978م.، اشراف: تامس آرنولد، با تعلیق: جرجیس فتح الله
فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی ۸۲. فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی
نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری
توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.
توس، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
میراث کلاسیک اسلام ۸۳. میراث کلاسیک اسلام
مترجم: علیرضا پلاستید
طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
سومین بیست گفتار ۸۴. سومین بیست گفتار
تاریخ مردمان عرب ۸۵. تاریخ مردمان عرب
مترجم: فرید جواهر کلام
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
امویان ۸۶. امویان
نخستین دودمان حکومت گر در اسلام(661 ـ 750م)
مترجم: عیسی عبدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
الثورة العباسیة ۸۷. الثورة العباسیة
العصر العباسی الأول ۸۸. العصر العباسی الأول
دراسة فی التاریخ السیاسی و الاداری و المالی
نویسنده: عبدالعزیز الدوری
مرکز دراسات الوحدة العربیة، چاپ اول، بیروت، 2006م.
العصر العباسی الأول ۸۹. العصر العباسی الأول
المؤهلات و الانجازات
نویسنده: عبدالحسین مهدی الرحیم
الجامعة المفتوحة، چاپ اول، آفریقای شمالی، 2002م.
الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید ۹۰. الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
• الرد علی المتعصب العنید، بی نا، بی جا، 1983م.، محقق: محمدکاظم محمودی
العسجد المبسوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و الملوک ۹۱. العسجد المبسوک و الجوهر المحکوک فی طبقات الخلفاء و الملوک
حوادث الزمان و وفیات الشیوخ و الاقران ۹۲. حوادث الزمان و وفیات الشیوخ و الاقران
نویسنده: احمد بن محمد ابن حمصی
دار النفائس، چاپ اول، دمشق، 2000م.، محقق: عبدالعزیز فیاض حرفوش
عیون التواریخ ۹۳. عیون التواریخ
نویسنده: محمد بن شاکر الکتبی
دار الرشید، بغداد، 1980م.، 20 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
وزارة الاعلام، بغداد، 1977م.، 12 جلد، محقق: فیصل سامر و نبیله عبدالمنعم داود
مکتبة النهضة، قاهره، ۲ش.، با مقدمه: ابومنصور حافظ
اخبار الوافدین من الرجال من اهل البصره و الکوفه علی معاویة بن ابی سفیان ۹۴. اخبار الوافدین من الرجال من اهل البصره و الکوفه علی معاویة بن ابی سفیان
نویسنده: عباس بکار ضبی
موسسه الرسالة، بیروت، 1984م.، محقق: سکینة شهابی
یزید بن معاویة فرع الشجرة الملعونة فی القرآن ۹۵. یزید بن معاویة فرع الشجرة الملعونة فی القرآن
نویسنده: ابوجعفر احمد مکی
• مکه، 1978م.
أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبی سفیان ۹۶. أخبار الوافدات من النساء علی معاویة بن أبی سفیان
نویسنده: عباس بکار ضبی
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.، محقق: سکینة شهابی
حقائق أم أباطیل ۹۷. حقائق أم أباطیل
رد علی کتاب حقائق عن امیر المؤمنین یزید بن معاویة
نویسنده: حبیب طاهر شمری
انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی ۹۸. انتقال علوم یونانی به عالم اسلامی
مترجم: احمد آرام
جاویدان، تهران،
دستور الوزراء ۹۹. دستور الوزراء
شامل‌ احوال‌ وزرای‌ اسلام‌ تا انقراض‌ تیموریان‌
نویسنده: غیاث الدین خواندمیر
اقبال، تهران، ۱۳۱۷ش.، مصحح: سعید نفیسی
جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله ۱۰۰. جانشینی حضرت محمد صلی الله وعلیه و آله
پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مترجم: احمد نمایی، جواد قاسمی، محمد جواد مهدوی، حمیدرضا ضابط
الامامة و السیاسة ۱۰۱. الامامة و السیاسة
کشف الهاویه ۱۰۲. کشف الهاویه
در تاریخ و وقایع ایام حکومت و زندگی معاویة بن ابی سفیان
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۸۵ق.
مختار ثقفی و نهضت توابین ۱۰۳. مختار ثقفی و نهضت توابین
مترجم: محمدعلی لسانی فشارکی
نشر انقلاب، تهران، ۱۳۶۰ش.
مقتل الأشرار علی ید المختار ۱۰۴. مقتل الأشرار علی ید المختار
دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م ) ۱۰۵. دولت عباسیان ( 132 - 656 ق/ 750 - 1258 م )
دولت های مسلمان
نویسنده: محمد سهیل طقوش
مترجم: حجت الله جودکی
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۷ش.
نص مستدرک من کتاب العبر ۱۰۶. نص مستدرک من کتاب العبر
نویسنده: ریاض عبدالحمید مراد
• دمشق، ۱۳۹۷ق. برابر 1977م.
دیوان نقابت ۱۰۷. دیوان نقابت
مأمون خلیفه عباسی ۱۰۸. مأمون خلیفه عباسی
مترجم: مریم طرزی
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام ۱۰۹. صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
علماء و حکما من الغرب أنصفوا الاسلام ۱۱۰. علماء و حکما من الغرب أنصفوا الاسلام
نویسنده: الحسینی الحسینی معدی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، دمشق، 2007م.، محقق: طه عبدالرووف سعد
فرهنگ خاورشناسان ۱۱۱. فرهنگ خاورشناسان
زندگینامه‌ و کتاب‌شناسی‌ ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
مستشرقان و حدیث ۱۱۲. مستشرقان و حدیث
نقد و بررسی دیدگاههای گلدزیهر و شاخت
نویسنده: سهیلا شینی میرزا
هستی نما، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۱۳. بازتاب اسلام
بانوی بزرگ خاورشناسی در گفتگو با فلیسیتاس فون شونبورن
مترجم: بهاءالدین بازرگانی گیلانی
شور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 ) ۱۱۴. مکاتبات هانری کربن و ولادیمیر ایوانف ( 1345 ـ 1326 / 1966 ـ 1947 )
فرهنگ کامل خاورشناسان ۱۱۵. فرهنگ کامل خاورشناسان
۱۱۶. مشکل از کجا آغاز شد؟
تاثیر غرب و واکنش خاورمیانه
مترجم: شهریار خواجیان
اختران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۱۷. سیاست های آمریکا در خاورمیانه
گزارشی‌ از گروه‌ مطالعات‌ ریاست‌ جمهوری‌ آمریکا
نویسنده: ایالات‌ متحده‌ ریاست‌ جمهوری‌، گروه‌ مطالعات‌‎
۱۱۸. Revolutions and military rule in the Middle East
نویسنده: جرج مری حداد
R. Speller، ویرایش اول، نیویورک، 1965م.، 3 جلد
نخستین مسلمانان در اروپا ۱۱۹. نخستین مسلمانان در اروپا
مترجم: محمد قائد
نشر کارنامه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
۱۲۰. عربهای هور
با 110 عکس
مترجم: محمد جواهر کلام، عبدالحسین جواهری
نشر شادگان، تهران، ۱۳۸۰ش.
العلاقات العراقیة الایرانیة خلال خمسة قرون ۱۲۱. العلاقات العراقیة الایرانیة خلال خمسة قرون
نویسنده: سعد انصاری
دارالهدی، بیروت، 1987م.
مورخ العراق ابن الفوطی ۱۲۲. مورخ العراق ابن الفوطی
یحث فی ادوار التاریخ العراقی من مستهل العصر العباسی الی اواخر العصر المغولی
نویسنده: محمدرضا شبیبی
مجمع العلمی العراقی، بغداد، 1958م.، 2 جلد
تاریخ العراق بین احتلالین ۱۲۳. تاریخ العراق بین احتلالین
نویسنده: عباس عزاوی
الشجرة الطیبة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 8 جلد
اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩-١٩٦٩ ۱۲۴. اعلام العراق الحدیث؛١٨٦٩-١٩٦٩
قاموس تراجم
نویسنده: ورد، باقرامین،1922ـ .
مطبعة اوفسیت المیناء، بغداد، 1977م.، اشراف: ناجی معروف
تراث کربلاء ۱۲۵. تراث کربلاء
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۳ق. برابر 1964م.
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، ۱۴۰۳ق.
ابن الدبیثی ۱۲۶. ابن الدبیثی
دراسة تحلیلیة فی مصادر سیرته و موجز فی تاریخ حیاته
نویسنده: بشار عواد معروف
مطبعة المعارف، بغداد، 1974م.
سلسلة القبائل العربیة فی العراق ۱۲۷. سلسلة القبائل العربیة فی العراق
الموتر الوطنی لمراکز البحث العلمی فی العراق ۱۲۸. الموتر الوطنی لمراکز البحث العلمی فی العراق
الابحاث و اوراق العمل
به کوشش: محمدمحمود زوین
گردآورنده: مرکز مطالعات دانشگاه کوفه
• چاپ اول، نجف، ۱۴۱۳ق. برابر 2010م.
فرهنگ رجال معاصر عراق ۱۲۹. فرهنگ رجال معاصر عراق
تاریخ الأنبار ۱۳۰. تاریخ الأنبار
تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب) ۱۳۱. تاریخ من دفن فی العراق من الصحابة (تاریخ. رجال. جغرافی.أدب)
من حدیث المجالس الأدبیة و المنتدیات الثقافیة فی بغداد ۱۳۲. من حدیث المجالس الأدبیة و المنتدیات الثقافیة فی بغداد
نویسنده: سلمان عبدالجلیل قیسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
حمورابی ملک بابل و عصره ۱۳۳. حمورابی ملک بابل و عصره
نویسنده: هورست کلنغل
مترجم: غازی شریف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
حرب العراق 1914ـ1918 ۱۳۴. حرب العراق 1914ـ1918
دراسه علمیه
نویسنده: ندیم، شکری محمود،1919ـ
مطبعة المعانی، چاپ هشتم، بغداد، 1974م.
العراق فی العصر الاموی ۱۳۵. العراق فی العصر الاموی
من الناحیه السیاسیه و الاداریه و الاجتماعیه
نویسنده: ثابت اسماعیل راوی
مکتبة الاندلس، چاپ دوم، بغداد، 1970م.
فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان ۱۳۶. فراهم آمدن زمینه های سیاسی و اجتماعی نهضت عباسیان در خراسان
قیام های شیعه در عصر عباسی ۱۳۷. قیام های شیعه در عصر عباسی
مقنع و سپیدجامگان ۱۳۸. مقنع و سپیدجامگان
نویسنده: پاتریشیا کرون
مترجم: مسعود جعفری جزی
• ماهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918 ۱۳۹. بلدیات العراق فی العهد العثمانی 1534م ـ 1918
دراسة تاریخیة
نویسنده: عبدالعظیم عباس نصار
۱۴۰. الشهید الصدر سمو الذات و سمو الموقف
ترجمة حیاة مفجر الثورة الاسلامیة فی العراق الامام الشهید سماحة آیة ‌الله‌ العظمی‌ سید محمدباقر الصدر قدس سره
نویسنده: آیة الله سید کاظم حسینی حائری
دارالبشیر، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.
اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌) ۱۴۱. اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمدباقر صدر(ره‌)
جامع الأنوار فی مناقب الأخیار تراجم الوجوه و الأعیان المدفونین فی بغداد و ما جاورها من البلاد ۱۴۲. جامع الأنوار فی مناقب الأخیار تراجم الوجوه و الأعیان المدفونین فی بغداد و ما جاورها من البلاد
۱۴۳. الملک فیصل الثانی آخر ملوک العراق
نویسنده: لطفی جعفر فرج
دارالعربیة للموسوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۲ق.
تاریخ الحرکة الاسلامیة فی العراق ۱۴۴. تاریخ الحرکة الاسلامیة فی العراق
الجذور الفکریة و الواقع التاریخیة(1900 - 1924)
نویسنده: عبدالحلیم رهیمی
دار النبوغ، چاپ دوم، بیروت، 1988م.
النجف الاشرف و حرکة الجهاد عام 1332 ـ 1333 هـ ۱۴۵. النجف الاشرف و حرکة الجهاد عام 1332 ـ 1333 هـ
حقائق و وثائق و مذکرات من تاریخ العراق السیاسی لم ینتشر بعضها من قبل
نویسنده: کامل سلمان جبوری
موسسة العارف، چاپ اول، بیروت، 2002م.
محمد تقی الشیرازی القائد الاعلی للثورة العراقیة الکبری 1920 ، سیرته و مواقفه و وثائقه  السیاسیة ۱۴۶. محمد تقی الشیرازی القائد الاعلی للثورة العراقیة الکبری 1920 ، سیرته و مواقفه و وثائقه السیاسیة
حقائق و وثائق و مذکرات من تاریخ العراق السیاسی لم ینتشر بعضها من قبل
نویسنده: کامل سلمان جبوری
ذوی القربی، چاپ اول، قم، 2006م.
محاربتی فی العراق ۱۴۷. محاربتی فی العراق
حقائق ناصعة عن ثورة النجف الکبری ۱۴۸. حقائق ناصعة عن ثورة النجف الکبری
۱۴۹. صفحات من ثورة العشرین
ذکریات الحاج عبدالرسول تویج عن الثورة العراقیة
عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ۱۵۰. عراق 1500 ـ 1900،تاریخ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی
تاریخ کوفه ۱۵۱. تاریخ کوفه
ثورة النجف علی الانگلیز ۱۵۲. ثورة النجف علی الانگلیز
نویسنده: اسدی، حسن.
وزارة الاعلام، بغداد، 1975م.
تاریخ اربل ۱۵۳. تاریخ اربل
نویسنده: مبارک ابن مستوفی
وزارة الثقافة و الاعلام، بغداد، 1980م.، 2 جلد، تحشیه: سامی صقار، مصحح: سامی صقار
الحقائق الناصعه فی الثوره العراقیه سنه1920 و نتائجها ۱۵۴. الحقائق الناصعه فی الثوره العراقیه سنه1920 و نتائجها
نویسنده: آل فرعون، فریق المزهر،1889ـ1965.
مطبعة النجاح، چاپ اول، بغداد، 1952م.
خطط الکوفة و شرح خریطتها ۱۵۵. خطط الکوفة و شرح خریطتها
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: محمد تقی مصعبی
مطبعة الغری الحدیثة، چاپ اول، نجف، 1979م.، محقق: کامل سلمان جبوری
دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیما و حدیثا ۱۵۶. دلیل خارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیما و حدیثا
نویسنده: احمد سوسه، مصطفی جواد
مجمع العلمی العراقی، بغداد، 1958م.
تاریخ واسط ۱۵۷. تاریخ واسط
ماضی النجف و حاضرها... ۱۵۸. ماضی النجف و حاضرها...
نویسنده: جعفر آل محبوبه
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.، 3 جلد، محقق جلد 4و 5: الدکتور علی خضیر حجّي، مقدمه جلد 2: محمدرضا شبیبی، مصحح: محمد سعید آل محبوبه
مطبعة النعمان، نجف، 1957م.، 3 جلد
سیمای سامرا سینای سه موسی ۱۵۹. سیمای سامرا سینای سه موسی
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شیخ الشریعة ۱۶۰. شیخ الشریعة
قیادته فی الثورة العراقیة الکبری 1920 و وثائقة السیاسیة
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین حلی
• شیخ الشریعة، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 2005م.، محقق: کامل سلمان جبوری
صفحة من مذکرات السید سعد صالح أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۶۱. صفحة من مذکرات السید سعد صالح أحد رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
مذکرات الحاج عبدالرسول تویج من رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۶۲. مذکرات الحاج عبدالرسول تویج من رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، چاپ دوم، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
مشهد الإمام ۱۶۳. مشهد الإمام
نویسنده: علی جعفر تمیمی
مطبعة الغری الحدیثة، نجف، ۱۳۷۷ق.، 4 جلد
لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث ۱۶۴. لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث
نویسنده: علی وردی
المکتبة الحیدریة، چاپ سوم، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۳ش.، 6 جلد
مطبعة الشعب، بغداد، 1974م.، 4 جلد
دلیل المتحف الوثائقی لثورة العشرین فی النجف ۱۶۵. دلیل المتحف الوثائقی لثورة العشرین فی النجف
تاریخ نوین عراق ۱۶۶. تاریخ نوین عراق
النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستانی دام ظله فی المسالة العراقیة ۱۶۷. النصوص الصادرة عن سماحة السید السیستانی دام ظله فی المسالة العراقیة
به کوشش: حامد خفاف
دار المورخ العربی، بیروت، 2007م.
تاریخ النجف ۱۶۸. تاریخ النجف
نویسنده: حسین براقی نجفی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، 2009م.، محقق: کامل سلمان جبوری
وثائق الثورة العراقیة الکبری ۱۶۹. وثائق الثورة العراقیة الکبری
ومقدماتها و نتائجها 1914 - 1923م
به کوشش: کامل سلمان جبوری
دار المورخ العربی، بیروت، 2009م.، 5 جلد
النجف الاشرف ۱۷۰. النجف الاشرف
مدینة العلم والعمران
نویسنده: محمدکاظم طریحی
دار الهادی، بیروت، 2002م.
مذکرات شاهد عیان عن ثورة النجف 1336 هـ / 1918 م ۱۷۱. مذکرات شاهد عیان عن ثورة النجف 1336 هـ / 1918 م
مذکرات السید محمدعلی کمال الدین ۱۷۲. مذکرات السید محمدعلی کمال الدین
من رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: محمدعلی کمال الدین
مطبعة المعانی، بغداد، 1986م.، محقق: کامل سلمان جبوری
صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۷۳. صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین أحد رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: کامل سلمان جبوری
• صفحات من مذکرات السید سعید کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920، مطبعة المعانی، بغداد، ۱۴۰۸ق.
۱۷۴. کلمات خالدة
مع نبذة الشهید السعید آیة الله العظمی السید محمد باقر الصدر
صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920 ۱۷۵. صفحات من مذکرات عبد الحمید الزاهد من المشارکین بأحداث الثورة العراقیة 1920
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
مذکرات السید کاطع العوادی أحد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۷۶. مذکرات السید کاطع العوادی أحد رجال الثورة العراقیة 1920
گردآورنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1987م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری
المواقع الأثریة و السیاحة فی کربلاء ۱۷۷. المواقع الأثریة و السیاحة فی کربلاء
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
نشر مشعر، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۱ق.
مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح» ۱۷۸. مذکرات الحاج صلال الفاضل «الموح»
من رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: صلال شمری
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، 1986م.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری، با تعلیق: کامل سلمان جبوری
کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی ۱۷۹. کواکب مشهد الکاظمین فی القرنین الاخیرین والقرن الحالی
نویسنده: عبدالکریم دباغ
• چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۱ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2010م.، 2 جلد
بیان الهیئة العلمیة فی النجف الاشرف عن الوضع السیاسی فی العراق ۱۸۰. بیان الهیئة العلمیة فی النجف الاشرف عن الوضع السیاسی فی العراق
• نجف
الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م ۱۸۱. الانتفاضة الشعبانیة فی کربلاء شعبان 1411ه- آذار 1991م
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش.
موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958) ۱۸۲. موسوعة أعلام کبار ساسة العراق الملکی (1920- 1958)
نویسنده: خالد أحمد الجوال
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، 2 جلد
صفحات من مذکرات السید حسین کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920 ۱۸۳. صفحات من مذکرات السید حسین کمال الدین احد رجال الثورة العراقیة 1920
نویسنده: کامل سلمان جبوری
مطبعة المعانی، چاپ اول، بغداد، ۱۴۰۸ق.، با مقدمه: کامل سلمان جبوری، با تعلیق: کامل سلمان جبوری
المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة) ۱۸۴. المثقف والسلطة فی العراق 1921- 1958 (دراسة إجتماعیة- سیاسیة)
نویسنده: رهبة أسودی حسین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م) ۱۸۵. الحلة (لمحات إجتماعیة و إداریة وفنیة 1858- 1958م)
نویسنده: عامر جابر تاج الدین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م. ۱۸۶. تاریخ النجف الاشرف السیاسی الحدیث و المعاصر 1508- 1958م.
نویسنده: جمیل موسی نجار
مرکز النجف الاشرف للتالیف و التوثیق و النشر، چاپ اول، نجف، ۲۰۱۳ق.، 2 جلد
فی باطن الجحیم ۱۸۷. فی باطن الجحیم
روایة تسجیلیة وثائقیة عن حملة الانفال من 1987 الی 1988
نویسنده: سلام ابراهیم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
تنزه العباد فی مدینة بغداد ۱۸۸. تنزه العباد فی مدینة بغداد
نبذة تاریخ بغداد و جغرافیتها 1887
نویسنده: نابلیون مارینی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.، محقق: باسم عبود یاسری، با مقدمه: طالب بغدادی
الأحداث السیاسیة فی العراق و إنعکاساتها علی الوعی الإجتماعی أبان العهد الملکی (1921م- 1958م) ۱۸۹. الأحداث السیاسیة فی العراق و إنعکاساتها علی الوعی الإجتماعی أبان العهد الملکی (1921م- 1958م)
نویسنده: مهند عبدالکریم أبورغیف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ دوم، بغداد، 2013م.
الحیاة الفکریّة في الحلّة خلال القرن التاسع الهجري ۱۹۰. الحیاة الفکریّة في الحلّة خلال القرن التاسع الهجري
نویسنده: یوسف الشمّری
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق.
گزارش یک کشتار ۱۹۱. گزارش یک کشتار
نویسنده: سید علی موجانی
نشر مورخ، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: دکتر رسول جعفریان
مآثر الکبراء في تاریخ سامراء ۱۹۲. مآثر الکبراء في تاریخ سامراء
نویسنده: ذبیح الله محلاتی
مرکز تراث سامراء، چاپ اول، ۱۴۳۸ق. برابر 2016م.، تحقیق: مرکز تراث سامراء
کربلاء‌ و‌تاریخ عمرانها ۱۹۳. کربلاء‌ و‌تاریخ عمرانها
جغرافیة کربلاء القدیمة وبقاعها ۱۹۴. جغرافیة کربلاء القدیمة وبقاعها
۱۹۵. تاریخ لبنان
الدروز ۱۹۶. الدروز
نویسنده: ماکس فان أوبنهایم
مترجم: محمود کبیبو
دارالوراق، چاپ دوم، لندن، ۲۰۰۹ش.
یادنامه امام موسی صدر ۱۹۷. یادنامه امام موسی صدر
تاریخ کرک نوح ۱۹۸. تاریخ کرک نوح
جبل عامل فی التاریخ ۱۹۹. جبل عامل فی التاریخ
نویسنده: محمد تقی آل فقیه عاملی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان ۲۰۰. الوضع الحاضر فی جبل عامل فی مطلع الأستقلال بدایة القهر و الحرمان
نویسنده: محمدجواد مغنیة
دارالجواد، بیروت، 1984م.
۲۰۱. معجم المورخین الدمشقیین
و آثارهم المخطوطة و المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، بیروت، 1978م.
۲۰۲. رحلة الی جبال العلویین عام 1878م
مترجم: مها احمد
• چاپ اول، ویرایش اول، با مقدمه: سهیل زکار
غارات علی بلاد الشام ۲۰۳. غارات علی بلاد الشام
نویسنده: سید حسن امین
دارقتیبه، بیروت، 2000م.
تاریخ بلاد الشام فی القرن التاسع عشر ۲۰۴. تاریخ بلاد الشام فی القرن التاسع عشر
روایات تاریخیة معاصرة لحوادث عام 1860 م و مقدماتها فی سوریه و لبنان
نویسنده: سهیل زکار
التکوین، چاپ اول، دمشق، 2006م.
تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها ۲۰۵. تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها
نویسنده: ابن عساکر
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و ا هلها، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: سکینة شهابی
• ولاة دمشق فی العهد السلجوقی، دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1981م.، محقق: صلاح الدین منجد
• ترجمة السبط الاکبر ریحانه‌ رسول‌الله‌ صلی‌الله‌ علیه‌ و آله‌ و سلم‌ و احد سیدی‌ شباب‌ اهل‌ الجنة الامام الحسن علیه السلام من‌ تاریخ‌ مدینه‌ دمشق‌‌، موسسه محمودی، چاپ اول، بیروت، 1980م.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسن علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة الإمام زین العابدین علی بن الحسین، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• ترجمة ریحانة رسول الله الإمام الحسین علیه السلام، موسسه محمودی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.، محقق: سکینة شهابی
• التاریخ الکبیر، مطبعة روضة الشام، دمشق، ۱۳۲۹ق.، 7 جلد، مصحح: عبدالقادر افندی ابن بدران
• تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلها و تسمیه من حلها من الاماثل او اجتاز بنواحیها من واردیها و اهلها الزهری، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۲ق.، اشراف: شکرالله قوچانی
• ترجمة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، موسسه محمودی، بیروت، ۱۳۹۸ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
الحسین علیه السلام: سماته و سیرته ۲۰۶. الحسین علیه السلام: سماته و سیرته
ترجمة شارحة اعتمادا علی ما أردوه المحدث المورخ الشامی ابن عساکر فی کتابه الکبیر تاریخ دمشق
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
• الحسین علیه السلام سماته و سیرته، دارالمعروف، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
• الحسین سماته وسیرته، مکتبة الفقیه، چاپ اول، کویت، ۱۴۱۶ق.
• الحسین علیه السلام سماته و سیرته، دارالمعروف، قم، 2005م.
حلب و التشیع ۲۰۷. حلب و التشیع
نویسنده: ابراهیم نصرالله
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، 1983م.
معادن الذهب فی الاعیان المشرفة بهم حلب ۲۰۸. معادن الذهب فی الاعیان المشرفة بهم حلب
نویسنده: ابوالوفاء بن عمر عرضی
شارح: محمد تونجی
دار الملاح، چاپ اول، بی جا، 1987م.، محقق: محمد تونجی
القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه ۲۰۹. القلائد الجوهریه فی تاریخ الصالحیه
نویسنده: ابن طوطان، محمد بن علی،888ـ953ق.
• بی نا، دمشق، 1949م.، محقق: محمد احمد دهمان
مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر ۲۱۰. مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر
نویسنده: محمد ابن منظور
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۰۴ق.، 29 جلد، محقق: روحیه نحاس و ریاض عبدالحمید مراد و محمد مطیع حافظ
امراء دمشق فی الاسلام ۲۱۱. امراء دمشق فی الاسلام
و هو یتضمن ذکر من ولی امر دمشق فی الاسلام او دخلهامن الخلفاء و ارجوزه تحفه ذوی الالباب فی من حکم بدمشق من الخلفاء و الملوک و النواب
نویسنده: خلیل بن ایبک صفدی
دار الکتاب الجدید، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1983م.، محقق: صلاح الدین منجد
درالحبب فی تاریخ اعیان حلب ۲۱۲. درالحبب فی تاریخ اعیان حلب
الزبد و الضرب فی تاریخ الحلب ۲۱۳. الزبد و الضرب فی تاریخ الحلب
الشیعة فی کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب لابن العدیم ۲۱۴. الشیعة فی کتاب بغیة الطلب فی تاریخ حلب لابن العدیم
گردآورنده: حسین واثقی
دلیل ما، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
ترجمة الإمام الحسین بن علی (ع) ۲۱۵. ترجمة الإمام الحسین بن علی (ع)
گردآورنده: سید نصرالله موسوی
نشر تک، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش.، مصحح: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
ترجمة الإمام الحسن بن علی (ع) ۲۱۶. ترجمة الإمام الحسن بن علی (ع)
گردآورنده: سید نصرالله موسوی
نشر تک، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۷ق. برابر ۱۳۹۵ش.، مصحح: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل ۲۱۷. الانس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل
نویسنده: عبدالرحمن بن محمد حنبلی
مکتبة المحتسب، عمان، 1973م.، 2 جلد
تاریخ مجموعه مسجد الاقصی ۲۱۸. تاریخ مجموعه مسجد الاقصی
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل) ۲۱۹. جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل)
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، با تعلیق: محمد روشن، مصحح: محمد روشن
۲۲۰. عرب خائن نیست؛مدعی مفتری است
سرشناسه: علی الطائی
نویسنده: علی الطائی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
اسرائیل و فلسطین ۲۲۱. اسرائیل و فلسطین
فروش زمین واقعیت یا شایعه ۲۲۲. فروش زمین واقعیت یا شایعه
نویسنده: دفتر جنبش مقاومت اسلامی حماس
خرسندی، تهران، ۱۳۸۹ش.
۲۲۳. تاریخ الفلسفة والعلوم الیهودیة فی ارض الاسلام
دراسة فی التراث الیهود فی الدولة الاسلامیة وخصوصا الاندلس
نویسنده: سلیم شعشوع
Jewish Identities in Iran ۲۲۴. Jewish Identities in Iran
resistance and conversion to islam and the baha`i faith
نویسنده: Mehrdad Amanat
I.B. Tauris، چاپ اول، لندن، 2011م.
زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران ۲۲۵. زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران
سرشناسه: عبدالله شهبازی
نویسنده: عبدالله شهبازی
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 5 جلد
۲۲۶. تاریخ یک ارتداد
اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل
مترجم: مجید شریف
موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
دنیا بازیچه یهود ۲۲۷. دنیا بازیچه یهود
مترجم: محمد هادی مدرسی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۸ق.
یقظة العالم الیهودی ۲۲۸. یقظة العالم الیهودی
نویسنده: ایلی لیفی ابوعسل
• یقظة العالم الیهودی و من تاریخ الصهیونیة فی ارض الاسلام، دار و مکتبة بیبلیون، ، 2007م.
استعمالات الذاکرة فی مجتمع تعددی مبتلی بالتاریخ ۲۲۹. استعمالات الذاکرة فی مجتمع تعددی مبتلی بالتاریخ
نویسنده: نادر کاظم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز ۲۳۰. تاریخ و فرهنگ ارمنستان از آغاز تا امروز
نویسنده: احمد نوری زاده
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
تاریخ المدینه المنوره (اخبار المدینه النبویه) ۲۳۱. تاریخ المدینه المنوره (اخبار المدینه النبویه)
نویسنده: ابن شبه نمیری بصری
الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1990م.، 4 جلد، محقق: فهیم محمد شلتوت
خسی در میقات ۲۳۲. خسی در میقات
سفرنامه
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
سه سفر نامه ۲۳۳. سه سفر نامه
میقات، دیار یار، طور سینا
نویسنده: هادی نجفی
عطر عترت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
۲۳۴. به سوی ام القری
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر مشعر، قم، ۱۳۷۳ش.
راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی) ۲۳۵. راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی (همراه با واژه های فارسی در شعر جاهلی)
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
توس، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
الدرة من اخبار قبیلة آل مرة ۲۳۶. الدرة من اخبار قبیلة آل مرة
دراسة تاریخیة بحثیة
نویسنده: محمد بن راشد آل عذبه مری
مولف، چاپ اول، 2001م.
کتاب المنمق فی اخبار قریش ۲۳۷. کتاب المنمق فی اخبار قریش
نویسنده: محمد بن حبیب بغدادی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1985م.، با تعلیق: خورشید احمد فاروق، مصحح: خورشید احمد فاروق
قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۲۳۸. قبیله بنوتمیم و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران
قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران ۲۳۹. قبیله ازد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران
فتوح الشام ۲۴۰. فتوح الشام
نویسنده: محمد بن عمر واقدی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1997م.، 2 جلد، مصحح: عبداللطیف عبدالرحمن
مسیرة الخیر والعطاء ۲۴۱. مسیرة الخیر والعطاء
المملکة العربیة السعودیة، وزارة الاعلام، چاپ اول، ریاض، ۱۴۱۵ق. برابر 1994م.
القشعم من کبریات القبائل العربیة دراسة تاریخیة ـ ادبیة ـ اجتماعیة ۲۴۲. القشعم من کبریات القبائل العربیة دراسة تاریخیة ـ ادبیة ـ اجتماعیة
نویسنده: علی شعیبی
• چاپ دوم، 1999م.، 2 جلد
الملخص لکتاب العرب والیهود فی التاریخ ۲۴۳. الملخص لکتاب العرب والیهود فی التاریخ
مثالب العرب والعجم ۲۴۴. مثالب العرب والعجم
نویسنده: هشام ابن کلبی
دار الاندلس، بیروت، ۱۴۲۰ق.، محقق: محمدحسین دجیلی
تاریخ الخلفاء ۲۴۵. تاریخ الخلفاء
نویسنده: جلال الدین سیوطی
دار القلم، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: قاسم شماعی رفاعی و محمد عثمانی
مختصر تاریخ الخلفاء ۲۴۶. مختصر تاریخ الخلفاء
تجارب السلف در تاریخ ۲۴۷. تجارب السلف در تاریخ
نویسنده: هندو شاه صاحبی نخجوانی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۲ق. برابر ۱۳۶۱ش.، به کوشش: حسن روضاتی
۲۴۸. HAZRETi ALi
نویسنده: زیا شاکر
MAARIF KITAPHANESI، استانبول
سرزمین سلاطین ۲۴۹. سرزمین سلاطین
مترجم: فیروزه خلعت بری
شباویز، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن ۲۵۰. اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن
دراسه و تحقیق لماجاء فی مصنفات ثابت بن سنان بن قره الصابی و آله...
گردآورنده: سهیل زکار
دارالکوثر، چاپ سوم، ویرایش دوم، ریاض، 1989م.
عقد اللآل فی تاریخ أوال ۲۵۱. عقد اللآل فی تاریخ أوال
به کوشش: بشمی، ابراهیم.
نویسنده: تاجر، محمدعلی.
موسسة الایام، منامه، 1994م.، با مقدمه: بشمی، ابراهیم.
مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن ۲۵۲. مصادر الفکر العربی الاسلامی فی الیمن
نویسنده: عبدالله محمد حبشی
مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، چاپ اول، صنعاء، ۲ش.
• مصادر الفکر الإسلامی فی الیمن، المکتبة العصریة، بیروت، ۱۴۰۸ق.
نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنه ١٣٧٥ هجریه ۲۵۳. نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنه ١٣٧٥ هجریه
نویسنده: محمد بن یحیی زبارة یمنی
مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، چاپ دوم، صنعاء، ۱۴۰۵ق.، 3 جلد
• تقریظ نشر العرف لنبلاء الیمن بعد الالف الی سنة ‎۱۳۷۵ هجریة، مرکز الدراسات و البحوث الیمنی، صنعاء، 2 جلد
نیل الوطر من تراجم رجال الیمن فی القرن الثالث عشر من هجره سید البشر ۲۵۴. نیل الوطر من تراجم رجال الیمن فی القرن الثالث عشر من هجره سید البشر
نویسنده: محمد بن یحیی زبارة یمنی
المکتبة السلفیة، قاهره، ۱۳۴۸ق.، 2 جلد
مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس ۲۵۵. مطالعاتی در باب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس
نویسنده: عباس اقبال آشتیانی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.
الجامع فی اخبار القرامطة فی الأحساء- الشام- العراق- الیمن ۲۵۶. الجامع فی اخبار القرامطة فی الأحساء- الشام- العراق- الیمن
نویسنده: سهیل زکار
• اخبار القرامطة فی الأحساء ـ الشام ـ العراق ـ الیمن، التکوین، چاپ اول، دمشق، 2007م.
التخطیط الحضری لمدینة الاحمدی و اقلیمها الصناعی ۲۵۷. التخطیط الحضری لمدینة الاحمدی و اقلیمها الصناعی
مع الدراسة العوامل الموثره علی التنمیه بدولة الکویت
دولت زیدیه در یمن ( 280 - 298 ق/ 893 - 911 م) ۲۵۸. دولت زیدیه در یمن ( 280 - 298 ق/ 893 - 911 م)
مترجم: احمد بادکوبه هزاوه
• دولت زیدیه در یمن (۲۸۰ - ۲۹۸ق‌/۸۹۳ - ۹۱۱م‌)، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۵ش.
قیام الدولة الزیدیة فی الیمن 280‏-‏ 298ق = 893‏-‏ 911م ۲۵۹. قیام الدولة الزیدیة فی الیمن 280‏-‏ 298ق = 893‏-‏ 911م
نویسنده: حسن خضیری احمد
مکتبة مدبولی، قاهره، 1996م.
حاضر البحرین ۲۶۰. حاضر البحرین
العقد النظیم فی تاریخ اوال والبلاد القدیم ۲۶۱. العقد النظیم فی تاریخ اوال والبلاد القدیم
نویسنده: حسن ابراهیم سعید
• 1994م.
العلماء والأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة ۲۶۲. العلماء والأسر العلمیة فی قریة العکر جوانب مضیئة من التاریخ الثقافی للقری البحرانیة
وثائق نجد ۲۶۳. وثائق نجد
تقاریر أمراء العثمانیّین المعاصرین لظهور محمد بن عبدالوهّاب و استقرار أوّل دولة لآل سعود في نجد والحجاز
نویسنده: سید علی موجانی
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.
حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه) ۲۶۴. حرمین شریفین(تاریخ مکه و مدینه)
سرشناسه: حسین قره چانلو
نویسنده: حسین قره چانلو
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲ش.
اتحاف الوری باخبار ام القری ۲۶۵. اتحاف الوری باخبار ام القری
شفاء الغرام باخبار البلد الحرام ۲۶۶. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام
وفاء الوفا باخبار دار المصطفی ۲۶۷. وفاء الوفا باخبار دار المصطفی
نویسنده: علی بن احمد سمهودی
دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۹۷۱ق.، 4 جلد، مصحح: محمد محی الدین عبدالحمید
التحفه اللطیفه فی التاریخ المدینه الشریفه ۲۶۸. التحفه اللطیفه فی التاریخ المدینه الشریفه
العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین ۲۶۹. العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین
نویسنده: محمد بن احمد حسنی فاسی مکی
مطبعة السنة المحمدیة، قاهره، 1985م.، 8 جلد، محقق: سید، فواد.، محقق جلد 8: محمود محمد طناحی
تلخیص کتاب مسجد شریف نبوی در طول تاریخ ۲۷۰. تلخیص کتاب مسجد شریف نبوی در طول تاریخ
گردآورنده: شیخ رضا مختاری
• مسجد شریف نبوی در طول تاریخ، نشر مشعر، تهران، ۱۳۷۹ش.
تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817 ۲۷۱. تذکرة الطریق فی مصائب حجاج بیت الله العتیق شوال 1230 - جمادی الاولی 1232 (سپتامبر 1815 - فوریه 1817
مدینه شناسی ۲۷۲. مدینه شناسی
نویسنده: سید محمد باقر نجفی
خرمیستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 2 جلد
أعلامُ المدینة المُنورة ۲۷۳. أعلامُ المدینة المُنورة
نویسنده: حسین واثقی
حسین واثقی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش.
مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان» ۲۷۴. مسخر البلاد «تاریخ شیبانیان»
نویسنده: محمدیار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: نادره جلالی
میراث آسیای مرکزی ۲۷۵. میراث آسیای مرکزی
تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌) ۲۷۶. تذکره مقیم خانی (سیر تاریخی و فرهنگی و اجتماعی ماوراءالنهر در عهد شیبانیان و اشترخانیان)(۹۰۶ تا ۱۱۱۶ه. ق‌)
سرشناسه: محمد یوسف بن خواجه بقا منشی
نویسنده: محمد یوسف منشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: فرشته صرافان
۲۷۷. تاریخ راقم
افغانستان (مجموعه مقالات) ۲۷۸. افغانستان (مجموعه مقالات)
گزارش سفارت کابل ۲۷۹. گزارش سفارت کابل
سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ‎۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن
نویسنده: قندهاری، ابوالحسن.
گردآورنده: محمد آصف فکرت
۲۸۰. تاریخ احمد شاهی (تاریخ‌ تشکیل‌ اولین‌ حکومت‌ افغانستان‌)
۲۸۱. کتابفروش کابل
مترجم: زهره خلیلی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۴ش.
مردم هزاره و خراسان بزرگ ۲۸۲. مردم هزاره و خراسان بزرگ
نویسنده: محمدتقی خاوری
عرفان، تهران، ۱۳۸۵ش.
۲۸۳. هزاره های افغانستان (تاریخ‌، فرهنگ‌، اقتصاد و سیاست‌)
مترجم: اسدالله شفایی
اشک یاس، قم، ۱۳۸۶ش.
۲۸۴. افغانستان در پنج قرن اخیر
نویسنده: میر محمدصادق فرهنگ
عرفان، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، ویراستار: محمدکاظم کاظمی
۲۸۵. افغان نامه
نویسنده: محمود افشار یزدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
AFGHANISTAN, the great game revisited ۲۸۶. AFGHANISTAN, the great game revisited
نویسنده: Rosanne Klass
Freedom House، چاپ اول، نیویورک، 1987م.
۲۸۷. افغانان
جای، فرهنگ، نژاد (گزارش‌ سلطنت‌ کابل‌)
مترجم: محمد آصف فکرت
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: محمدرضا مروارید
تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی) ۲۸۸. تاریخ شفاهی افغانستان(1992 ـ 1900میلادی)
گردآورنده: صفا اخوان
شهدای روحانیت جاغوری ۲۸۹. شهدای روحانیت جاغوری
نویسنده: عبدالمجید ناصری داوودی
زلال کوثر، قم، ۱۳۸۷ش.
اسباب الاحتلال و ابعاد المقاومة فی افغانستان ۲۹۰. اسباب الاحتلال و ابعاد المقاومة فی افغانستان
نویسنده: محمد زمان مزمل
طرزی و سراج الاخبار ۲۹۱. طرزی و سراج الاخبار
نویسنده: بشیر سخاورز
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
ارمغان بدخشان ۲۹۲. ارمغان بدخشان
۲۹۳. پیراسته تاریخنامه هرات
سرشناسه: سیف بن محمد سیفی هروی
به کوشش: محمد آصف فکرت
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه فضائل بلخ ۲۹۴. ترجمه فضائل بلخ
مترجم: عبدالله محمد حسینی بلخی
• فضائل بلخ، بنیاد فرهنگ ایران، تهران، شهریور ۱۳۵۰ش.، تحشیه: عبدالحی حبیبی، مصحح: عبدالحی حبیبی
مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه ۲۹۵. مقصد الاقبال سلطانیه و مرصدالآمال خاقانیه
هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها) ۲۹۶. هرات ( تاریخها. آثارها. رجالها)
نویسنده: خلیل الله خلیلی
مطبعة المعارف، بغداد، ۱۳۹۴ق. برابر 1974م.
مرآت الاحوال جهان نما ۲۹۷. مرآت الاحوال جهان نما
سفرنامه
نویسنده: احمد بهبهانی (آل آقا)
• مرآت الاحوال جهان نما بانضمام انساب خاندان مجلسی، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد علی دوانی، تحشیه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، تیر ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، تحشیه: استاد علی دوانی
هندوستانی که من دیدم ۲۹۸. هندوستانی که من دیدم
سفرنامه هند
نویسنده: استاد علی میرشریفی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۴ش.
یادگار هندوستان (سی‌ و دو جستار درباره‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ شبه‌ قاره‌ هند و پاکستان‌) ۲۹۹. یادگار هندوستان (سی‌ و دو جستار درباره‌ فرهنگ‌ و تمدن‌ شبه‌ قاره‌ هند و پاکستان‌)
نویسنده: رضا مصطفوی سبزواری
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی ۳۰۰. فلسفه هند قدیم از کتاب ماللهند ابوریحان بیرونی
نویسنده: اکبر داناسرشت
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی ۳۰۱. پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی
مترجم: ابوالفضل محمودی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
عجائب الهند بره و بحره و جزایره ۳۰۲. عجائب الهند بره و بحره و جزایره
نویسنده: بزرگ رامهرمزی
مترجم: مارسل دویک
E.J. Brill، پاریس، 1886م.، ویراستار: پیتر آنتونی وان درلیت
دارالقاری، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص ۳۰۳. مرآت الاصطلاح آنندرام مخلص
۳۰۴. دفاع از هند
سرشناسه: ویلیام جیمز دورانت
مترجم: مهوش غلامی
امید ایرانیان، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۸۴ش.
تاریخ هند (2) ۳۰۵. تاریخ هند (2)
نویسنده: تامس جورج پرسیوال اسپیر
مترجم: همایون صنعتی زاده
• تاریخ هند، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
المملکة النظامیة واسرار الاسماعیلیة المستترة فی الهند ۳۰۶. المملکة النظامیة واسرار الاسماعیلیة المستترة فی الهند
نویسنده: محمد سعید طریحی
دائرة المعارف الهندیة، چاپ اول، هولندا، 2006م.
ملوک حیدرآباد ۳۰۷. ملوک حیدرآباد
تاریخ المملکة القطب شاهیة فی الهند (918 - 1099 هـ)
نویسنده: محمد سعید طریحی
آکادمیة الکوفیة، چاپ اول، هولندا، 2005م.
مجالس جهانگیری ۳۰۸. مجالس جهانگیری
مجلس‌های‌ شبانه‌ دربار نورالدین‌ جهانگیر از ۲۴ رجب‌ ۱۰۱۷ تا ۱۹ رمضان‌ ۱۰۲۰ه. ق‌/
نویسنده: عبدالستار لاهوری
تاریخ بابرشاه المعروف بـ بابرنامه وقائع فرغانة ۳۰۹. تاریخ بابرشاه المعروف بـ بابرنامه وقائع فرغانة
نویسنده: ظهیرالدین محمد بابرشاه
مترجم: ماجدة مخلوف
دار الافاق العربیة، چاپ اول، قاهره، 2002م.، با مقدمه: ماجدة مخلوف، با تعلیق: ماجدة مخلوف
۳۱۰. گلبدن نامه
سرشناسه: گلبدن بیگم
نویسنده: گلبدن بیگم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
الشیعة فی العصر المغولی ۳۱۱. الشیعة فی العصر المغولی
نویسنده: محمد سعید طریحی
آکادمیة الکوفیة، چاپ اول، هولندا، ۱۴۲۷ق.
در قلمروِی خانان مغول ۳۱۲. در قلمروِی خانان مغول
مترجم: فرامرز نجد سمیعی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
الحکومات العربیة فی الهند و السند ۳۱۳. الحکومات العربیة فی الهند و السند
نویسنده: محمداطهر مبارک پوری
مترجم: عبدالعزیز عزت عبدالجلیل
موسسه المدالله ، چاپ اول، کراچی، ۱۴۰۳ق. برابر 1983م.، با مقدمه: عبدالمنعم نمر
زندگی من ۳۱۴. زندگی من
اتوبیوگرافی
نویسنده: جواهر لعل نهرو
مترجم: محمود تفضلی
امیرکبیر، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
تاریخ آصفجاهیان ۳۱۵. تاریخ آصفجاهیان
تحفة المجاهدین فی احوال البرتغالیین ۳۱۶. تحفة المجاهدین فی احوال البرتغالیین
نویسنده: زین الدین معبری ملیباری
موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: محمد سعید طریحی، با مقدمه: محمد سعید طریحی
الرحلة الاعسمیه فی الدیار الهندیة ای الزهور فی رامپور ۳۱۷. الرحلة الاعسمیه فی الدیار الهندیة ای الزهور فی رامپور
نویسنده: عبدالحسین اعسم نجفی
مطبعة حجازیة، بمبئی، ۱۳۴۶ق.
خطای نامه ۳۱۸. خطای نامه
شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین
به کوشش: استاد ایرج افشار
• خطای نامه: شرح مشاهدات سید علی اکبر خطائی معاصر شاه اسماعیل صفوی در سرزمین چین، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
چین نامه ۳۱۹. چین نامه
نویسنده: ماتئو ریچی
مترجم: محمد زمان
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با پیشگفتاری: مظفر بختیار، با مقدمه: لو جین، مصحح: لو جین
اصلاحات در چین و شوروی ۳۲۰. اصلاحات در چین و شوروی
گزیده مقالات تحقیقی ۳۲۱. گزیده مقالات تحقیقی
۳۲۲. جاده زرین سمرقند
مترجم: رضا رضایی
جانزاده، تهران، آذر ۱۳۶۳ش.
The influence of the ottoman print media in Japan ۳۲۳. The influence of the ottoman print media in Japan
The linkage of intellectuals in the eurasian world
نویسنده: Nobuo Misawa
التاریخ الثقافی للیابان ۳۲۴. التاریخ الثقافی للیابان
نظرة شاملة
نویسنده: یوتاکا تازاوا
• چاپ دوم، الیابان، 1992م.
۳۲۵. Tatar exiles and Japan
koji OKUBO as the meditator
نویسنده: Nobuo Misawa
The first Japanese who resided in the Ottoman Empire ۳۲۶. The first Japanese who resided in the Ottoman Empire
the young journalist NODA and student Merchant YAMADA
نویسنده: Nobuo Misawa
ترکستان نامه ۳۲۷. ترکستان نامه
نویسنده: ولادیمیروویچ بارتولد واسیلی
مترجم: کریم کشاورز
آگه، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
۳۲۸.
تاریخ رشیدی ۳۲۹. تاریخ رشیدی
نویسنده: محمدحیدر دوغلات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: عباسقلی غفاری فرد
الشعوب الاسلامیة ۳۳۰. الشعوب الاسلامیة
الأتراک العثمانیون، الفرس، مسلمو الهند
نویسنده: عبدالعزیز سلیمان نوار
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، 1911م.
أیام العرب قبل الاسلام ۳۳۱. أیام العرب قبل الاسلام
نویسنده: معمر التیمی
عالم الکتب، بیروت، 2003م.، 2 جلد، به کوشش: عادل جاسم بیاتی