کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی [BBR - BBS]
فلسفه اسلامی
شرح رسالة المشاعر ملاصدرا ۱. شرح رسالة المشاعر ملاصدرا
نویسنده: محمدجعفر لاهیجی
• شرح رسالة المشاعر، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: جلال الدین آشتیانی
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ۲. مجموعه مصنفات شیخ اشراق
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن، مصحح جلد 3: حسین نصر
شرح مبسوط منظومه ۳. شرح مبسوط منظومه
درسهای منزل [ملا هادی‌ سبزواری‌]
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
• شرح منظومه، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.، 2 جلد
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۵ش.، 4 جلد
فلاطوری ۴. فلاطوری
گردآورنده: عباس رفیعی پور علوی علویچه
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد محمدرضا حکیمی
یادواره ملاصدرا ۵. یادواره ملاصدرا
گردآورنده: نهضت زنان مسلمان
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۸ش.، 2 جلد
فرهنگ علوم فلسفی و کلامی ۶. فرهنگ علوم فلسفی و کلامی
نویسنده: جعفر سجادی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۴ش.
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی ۷. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی
انگلیسی - فارسی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، ویراستار: محمود موسوی، با مقدمه: حسین نصر
اجتهاد و تقلید در فلسفه مقالات ۸. اجتهاد و تقلید در فلسفه مقالات
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
۹. دفتر عقل (مجموعه‌ مقالات‌ فلسفی‌ - کلامی‌)
نویسنده: محسن کدیور
اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
فلسفه در ایران ۱۰. فلسفه در ایران
مجموعه مقالات فلسفی
گردآورنده: دانشگاه تهران، دانشکده‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، گروه‌ فلسفه‌
انتشارات حکمت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۵ش.
حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی ۱۱. حکمت و معنویت در ایران نخستین سده‌های اسلامی
( مجموعه گفتارها)
نویسنده: محمد کریمی زنجانی اصل
اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.
تاریخ حکماء الاسلام ۱۲. تاریخ حکماء الاسلام
نویسنده: ظهیر الدین بیهقی
المجمع العلمی العربی، چاپ اول، دمشق، 1946م.، محقق: محمد کرد علی
منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران ۱۳. منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران
• منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران از عصر میرداماد و میرفندرسکی تا زمان حاضر، سلسله انتشارات انجمن فلسفه، مشهد، ۱۳۵۴ش.، محقق: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه: هانری کربن، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
تاریخ فلاسفه اسلام ۱۴. تاریخ فلاسفه اسلام
نویسنده: مرتضی مدرسی چهاردهی
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری) ۱۵. ماجرا در ماجرا(سیر عقل و نقل در پانزده قرن هجری)
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
حقیقت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: منیژه محمودی
التفکیر الفلسفی فی الاسلام ۱۶. التفکیر الفلسفی فی الاسلام
نویسنده: عبدالحلیم محمود
دار الکتاب اللبنانی، بیروت، 1974م.
مسئله شناخت ۱۷. مسئله شناخت
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۷ش.
آشنائی با علوم اسلامی ۱۸. آشنائی با علوم اسلامی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، تهران، ۱۳۶۷ش.، 3 جلد
صدرا، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
۱۹. قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
• قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد
۲۰.
۲۱. عقلانیت و معنویت
تاریخ فلسفه اسلامی ۲۲. تاریخ فلسفه اسلامی
سرشناسه: حسین نصر
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد، اشراف: حسین نصر و اولیور لیمن
تاریخ فلسفه اسلامی ۲۳. تاریخ فلسفه اسلامی
نویسنده: هانری کربن
مترجم: جواد طباطبایی
• تاریخ فلسفه اسلامی، کویر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام ۲۴. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام
سرشناسه: غلامحسین ابراهیم دینانی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
شناخت ۲۵. شناخت
نویسنده: عطاءالله کریمی
انتشارات حکمت، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۰ش.
۲۶. شریعت در آینه معرفت
دو رساله در فلسفه اسلامی ۲۷. دو رساله در فلسفه اسلامی
تجدد امثال‌ و حرکت‌ جوهری‌، جبر و اختیار از دیدگاه‌ مولوی‌
نویسنده: جلال الدین همایی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
علم و ادراک ۲۸. علم و ادراک
نویسنده: همایون همتی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
هرم هستی ۲۹. هرم هستی
تحلیلی‌ از مبادی‌ هستی‌شناسی‌ تطبیقی‌
نویسنده: مهدی حائری یزدی
موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.
مکتب تفکیک ۳۰. مکتب تفکیک
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
• مکتب تفکیک (ضمیمه تاریخ و فرهنگ معاصر)، مرکز بررسی های اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.
وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی ۳۱. وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشار، تهران، ۱۳۶۱ش.
رساله نوریه در عالم مثال ۳۲. رساله نوریه در عالم مثال
مقولات و آراء مربوط به آن ۳۳. مقولات و آراء مربوط به آن
المثل النوریة فی فن الحکمة ۳۴. المثل النوریة فی فن الحکمة
نویسنده: محمد طاهر خاقانی
انوار الهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، تحشیه: محمد کاظم شبیر خاقانی
المدرسة التفکیکیة ۳۵. المدرسة التفکیکیة
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
مؤسسة الاعراف للنشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۹ق.
رساله در اثبات علم حضوری ۳۶. رساله در اثبات علم حضوری
از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک ۳۷. از مدرسه معارف تا انجمن حجتیه و مکتب تفکیک
نقد و بررسی مبانی فکری مدرسه معارف خراسان ، انجمن حجتیه تفکیک گرایان
نویسنده: محمدرضا ارشادی نیا
تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود ۳۸. تنزیه المعبود فی الرد علی وحدة الوجود
نویسنده: قاسم علی احمدی
موسسة السیدة معصومة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۵ق. برابر ۱۳۸۲ش.
فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی ۳۹. فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی
مترجم: جواد طباطبایی
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق‌ آن‌ با روانشناسی‌ جدید ۴۰. علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق‌ آن‌ با روانشناسی‌ جدید
نویسنده: حسن احدی، شکوه السادات بنی جمالی
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.
ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری ۴۱. ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری
رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء ۴۲. رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء
سرشناسه: اخوان الصفا
۴۳. دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم انسانها
سرشناسه: اخوان الصفا
مترجم: عبدالمحمد آیتی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
مجمل الحکمه ۴۴. مجمل الحکمه
ترجمه گونه ای کهن از رسائل اخوان الصفا
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه، استاد ایرج افشار
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه السیرة الفلسفیة ۴۵. ترجمه السیرة الفلسفیة
به کوشش: دکتر مهدی محقق
مترجم: عباس اقبال آشتیانی
• السیرة الفلسفیة، شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: پل کراوس، مصحح: پل کراوس
حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی ۴۶. حکیم رازی (حکمت طبیعی ونظام فلسفی) محمد بن زکریای صیرفی
نویسنده: پرویز اذکائی
طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
الجمع بین رایی الحکیمین ۴۷. الجمع بین رایی الحکیمین
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۵ق.، با مقدمه: البیر نصری نادر
نصوص الحکم بر فصوص الحکم ۴۸. نصوص الحکم بر فصوص الحکم
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه ۴۹. تحقیق و تعلیق درباره چگونگی اتصاف ذات موضوع بوصف عنوانی در قضایای حملیه
نویسنده: محمد مشکوة
فارابی ۵۰. فارابی
سرشناسه: رضا داوری
نویسنده: رضا داوری اردکانی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
فارابی و مکتبش ۵۱. فارابی و مکتبش
رساله جودیه ۵۲. رساله جودیه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، همدان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمود نجم آبادی، با تعلیق: محمود نجم آبادی، مصحح: محمود نجم آبادی
پنج رساله ۵۳. پنج رساله
سرشناسه: محمد بن ابراهیم ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: احسان یارشاطر، با تعلیق: احسان یارشاطر، مصحح: احسان یارشاطر
شرح الاشارات ۵۴. شرح الاشارات
دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا ۵۵. دروس شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، به کوشش: صادق حسن زاده
مطبوعات دینی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: صادق حسن زاده
۵۶. ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
۵۷. الالهیات من المحاکمات بین شرحی الاشارات
الاشارات و التنبیهات ۵۸. الاشارات و التنبیهات
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: محمد عمادی حائری
التعلیقات ۵۹. التعلیقات
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات ۶۰. رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، با تعلیق: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
رساله منطق ۶۱. رساله منطق
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمد معین و محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد معین و محمد مشکوة
الهیات دانشنامه علایی ۶۲. الهیات دانشنامه علایی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمد معین، مصحح: محمد معین
طبیعیات دانشنامه علائی ۶۳. طبیعیات دانشنامه علائی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
رگ شناسی ۶۴. رگ شناسی
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، با تعلیق: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
۶۵. الشفاء
ترجمه و شرح برهان شفاء ۶۶. ترجمه و شرح برهان شفاء
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۲ش.، محقق: محسن غرویان، با مقدمه: محسن غرویان
الحاشیة علی الشفاء ۶۷. الحاشیة علی الشفاء
(الطبیعیات، المقالة الاولی و الثانیة)
نویسنده: آقاجمال خوانساری
نظریه الطبیعیات عند ابن سینا ۶۸. نظریه الطبیعیات عند ابن سینا
نویسنده: بولخمایر مختار
دار الحداثه، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۶ق.
رساله نفس ۶۹. رساله نفس
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: موسی عمید، با مقدمه: موسی عمید، مصحح: موسی عمید
الحاشیة علی الشفاء (الالهیات) ۷۰. الحاشیة علی الشفاء (الالهیات)
رسالة الطیر ابن سینا ۷۱. رسالة الطیر ابن سینا
نویسنده: عمر بن سهلان ساوی (ساوجی)
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
قراضه طبیعیات ۷۲. قراضه طبیعیات
نویسنده: ابوعلی سینا
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
المبدا و المعاد ۷۳. المبدا و المعاد
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق، به کوشش: عبد الله نورانی
النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة ۷۴. النجاة فی الحکمة المنطقیة و الطبیعیة و الالهیة
نویسنده: ابوعلی سینا
مرتضوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۳ش.
النجاة من الغرق فی بحر الضلالات ۷۵. النجاة من الغرق فی بحر الضلالات
ظفرنامه ۷۶. ظفرنامه
سرشناسه: حسین بن عبدالله ابن سینا
نویسنده: ابوعلی سینا
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: غلامحسین صدیقی، با تعلیق: غلامحسین صدیقی، مصحح: غلامحسین صدیقی
زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا ۷۷. زندگی و کار و اندیشه و روزگار پورسینا
نویسنده: سعید نفیسی
دانش، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۸ش.
اساطیر، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
۷۸. ابن سینا
مترجم: عادل زعیتر
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمد عبدالغنی حسن، مصحح: محمد عبدالغنی حسن
از هزاره ای به هزاره دیگر ۷۹. از هزاره ای به هزاره دیگر
نقد و معرفی سه کتاب تازه از ترجمه های تالیف ابن سینا منتشر شده در اروپا
نویسنده: دکتر یحیی مهدوی
• تهران، ۱۳۶۰ش.
نقد آراء ابن سینا در الهیات ۸۰. نقد آراء ابن سینا در الهیات
نویسنده: مصطفی حسینی طباطبائی
نشر ناشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
بیان الحق بضمان الصدق ۸۱. بیان الحق بضمان الصدق
المنطق
نویسنده: فضل لوکری
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: ابراهیم دیباجی، مصحح: ابراهیم دیباجی
غزالی شناسی (گزیده مقالات) ۸۲. غزالی شناسی (گزیده مقالات)
به کوشش: میثم کرمی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی ۸۳. روانشناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان اسلامی
مترجم: محمد باقر حجتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
زاد المسافر ۸۴. زاد المسافر
نویسنده: ناصرخسرو
شارح لغات و اصطلاحات: اسماعیل عمادی حائری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، محقق: محمد عمادی حائری، مصحح: محمد عمادی حائری
تهافت التهافت ۸۵. تهافت التهافت
نویسنده: ابن رشد اندلسی
شمس تبریزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: سلیمان دنیا
ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال ۸۶. ترجمه فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال
مترجم: جعفر سجادی
• فصل المقال فی ما بین الحکمة و الشریعة من الاتصال، انجمن فلسفه ایران، تهران، شهریور ۱۳۵۸ش.، با مقدمه: جعفر سجادی، با تعلیق: جعفر سجادی
درخشش ابن رشد در حکمت مشاء ۸۷. درخشش ابن رشد در حکمت مشاء
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
طرح نو، تهران، ۱۳۸۳ش.
ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق) ۸۸. ستایش و نیایش (پنج رساله از شیخ اشراق)
قصه های شیخ اشراق ۸۹. قصه های شیخ اشراق
سرشناسه: یحیی بن حبش سهرودی
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: جعفر مدرس صادقی
شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة ۹۰. شرح التلویحات اللوحیة والعرشیة
نویسنده: سعد ابن کمونه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰ش. برابر 2012م.، 3 جلد، محقق: نجفقلی حبیبی، با مقدمه: نجفقلی حبیبی
ترجمه و شرح حکمة الاشراق ۹۱. ترجمه و شرح حکمة الاشراق
نویسنده: جعفر سجادی
• حکمة الاشراق، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۶ش.
انواریه ۹۲. انواریه
ترجمه و شرح حکمة الاشراق سهروردی
به کوشش: آستیم
شارح: محمدشریف هروی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.، مصحح: آستیم و حسین ضیائی تربتی، به کوشش: آستیم
شرح حکمة الاشراق ۹۳. شرح حکمة الاشراق
نویسنده: قطب الدین شیرازی
بیدار، قم، ۲ش.
شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌] ۹۴. شرح حکمة الاشراق [سهروردی‌]
رسالة هیاکل النور ۹۵. رسالة هیاکل النور
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
• ثلاث رسائل و بذیله رسالة هیاکل النور، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۱ق.، محقق: احمد تویسرکانی
اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور ۹۶. اشراق هیاکل النور لکشف ظلمات شواکل الغرور
نویسنده: غیاث الدین منصور دشتکی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
در امتداد وحی و عرفان ۹۷. در امتداد وحی و عرفان
زیست نامه و رویکرد وحیانی و عرفانی شیخ اشراق در فلسفه
نویسنده: محمد ملکی (جلال الدین)
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی ۹۸. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۹۹. بن مایه های آیین زرتشت در اندیشه های سهروردی
مترجم: محمود بهفروزی
جامی، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۰۰. نقدی بر تهافت الفلاسفه غزالی
شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق ۱۰۱. شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق
نویسنده: جعفر سجادی
فلسفه، تهران، ۱۳۶۲ش.
عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی ۱۰۲. عدة العقول و عمدة المعقول فی ایضاح مبانی الاصول همراه با دیگر مقالات فلسفی و کلامی
بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان ۱۰۳. بررسی و داوری در مسائل اختلافی میان
دو فیلسوف اسلامی خواجه نصیر طوسی و امام فخر رازی
نویسنده: حسن حسنی
الکاشف (الجدید فی الحکمة) ۱۰۴. الکاشف (الجدید فی الحکمة)
شرح الهدایة الاثیریة ۱۰۵. شرح الهدایة الاثیریة
مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی ۱۰۶. مصنفات افضل الدین محمد مرقی کاشانی
سرشناسه: محمد بن حسین باباافضل کاشانی
نویسنده: بابا افضل کاشانی
خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: مجتبی مینوی و دکتر یحیی مهدوی
المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات ۱۰۷. المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات
نویسنده: محمد فخر رازی
• ...المباحث المشرقیة فی علم الالهیات و الطبیعیات، بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد
۱۰۸. آغاز و انجام
ترجمه مصارع المصارع ۱۰۹. ترجمه مصارع المصارع
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مترجم: محسن میری
• مصارع المصارع، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن ۱۱۰. رسالة اثبات العقل المجرد خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن
سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۱۱. سرگذشت و عقاید فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی
به‌انضمام‌ بعضی‌ از رسائل‌ و مکاتبات‌ وی‌
نویسنده: محمد مدرسی زنجانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
خواجه نصیر ۱۱۲. خواجه نصیر
یاور وحی و عقل
نویسنده: عبدالوحید وفائی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین ۱۱۳. احوال و آثار قدوه‌ محققین‌ و سلطان‌ حکما و متکلمین‌ استاد بشر و عقل‌ حادی‌ عشر ابوجعفر محمدبن‌ محمدبن‌ الحسن‌ الطوسی‌ ملقب به نصیر الدین
نویسنده: محمد تقی مدرس رضوی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۵۳ش.
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو ۱۱۴. نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.
اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۱۵. اندیشه های فلسفی و کلامی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده: هانی فرحات
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
استاد بشر ۱۱۶. استاد بشر
پژوهش هایی در زندگی، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسی
گردآورنده: حسین معصومی همدانی، محمدجواد انواری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، ویراستار: حسین معصومی همدانی و محمدجواد انواری
شرح مسئلة العلم ۱۱۷. شرح مسئلة العلم
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
مطبعة جامعة مشهد، چاپ اول، مشهد، ۱۳۴۴ش.، محقق: عبد الله نورانی، با مقدمه: عبد الله نورانی
اندیشه سیاسی شیخ طوسی ۱۱۸. اندیشه سیاسی شیخ طوسی
تحلیة الارواح بحقائق الانجاح ۱۱۹. تحلیة الارواح بحقائق الانجاح
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، محقق: علی اوجبی
۱۲۰. درة التاج لغرة الدباج
مشتمل بر مقدمه، منطق، امور عامه، طبیعیات، الهیات
نویسنده: قطب الدین شیرازی
• درة التاج، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمد مشکوة
قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی ۱۲۱. قطب الدین شیرازی و علم الانوار در فلسفه اسلامی
اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی ۱۲۲. اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی
ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود ۱۲۳. ترجمه رساله نقد النقود فی معرفة الوجود
نویسنده: سید حیدر آملی
مترجم: حمید طبیبیان
• رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
رساله الزوراء ۱۲۴. رساله الزوراء
نویسنده: جلال الدین محمد دوانی
• سبع رسائل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق. برابر ۱۳۸۰ش. برابر 2002م.، محقق: احمد تویسرکانی، با مقدمه: احمد تویسرکانی، با تعلیق: احمد تویسرکانی
خلق الاعمال ۱۲۵. خلق الاعمال
شرح زندگانی جلال الدین دوانی ۱۲۶. شرح زندگانی جلال الدین دوانی
فیلسوف و متکلم شهیر قرن نهم هجری
نویسنده: استاد علی دوانی
• شرح زندگانی جلال الدین دوانی بانضمام نورالهدایه ، چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۳۴ق.
۱۲۷. عین الحکمة
نویسنده: میرقوام الدین محمد رازی تهرانی
• دو رساله فلسفی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با تعلیق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
• عین الحکمة الجدید 3، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه، تهران، آبان ۱۳۶۵ش.
رسالة مسئلة القدر فی الافعال ۱۲۸. رسالة مسئلة القدر فی الافعال
نویسنده: ملاصدرا
• الرسائل، کتابفروشی مصطفوی، قم، ۲ش.
اجوبة المسائل ۱۲۹. اجوبة المسائل
آگاهی و گواهی ۱۳۰. آگاهی و گواهی
ترجمه و شرح انتقادی تصور و تصدیق
مترجم: مهدی حائری یزدی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة ۱۳۱. الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة
نویسنده: ملاصدرا
• الاسفار الاربعة، دارالمعارف الاسلامیة، قم، ۱۳۸۳ق.، 10 جلد
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۶۷ش.، 9 جلد
رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۲. رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه[صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
گردآورنده: حمید پارسانیا
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، 5 جلد
شرح اسفار  [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۳. شرح اسفار [محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌] ۱۳۴. تعلیقات علی الحکمة المتعالیة[صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: سید مصطفی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، مهر ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
نهایة الأفکار ۱۳۵. نهایة الأفکار
تعلیقات رشیقة انیقة علی الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة
نویسنده: مهدی لاجوردی
دار الهجرة، قم، ۱۴۰۴ق.
خلاصة عرض المعقول (من الهیات الاسفار) علی المنقول من الکتاب و السنة ۱۳۶. خلاصة عرض المعقول (من الهیات الاسفار) علی المنقول من الکتاب و السنة
مع فصل یبحث فیما فی کتاب فی الولایة
نویسنده: رضا معینی
• قم، ۱۴۱۴ق.
حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی ۱۳۷. حیثیت تقییدی در حکمت صدرایی
نویسنده: علی فضلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
حرکت و زمان در فلسفه اسلامی ۱۳۸. حرکت و زمان در فلسفه اسلامی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد
رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات ۱۳۹. رساله سه اصل بانضمام منتخب مثنوی و رباعیات
نویسنده: ملاصدرا
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، مصحح: حسین نصر
ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه ۱۴۰. ترجمه و تفسیر الشواهد الربوبیه
برداشتی از مشاعر ملاصدرا ۱۴۱. برداشتی از مشاعر ملاصدرا
نویسنده: حسن امین
فراهانی، تهران، ۲ش.
ترجمه المظاهر الالهیه ۱۴۲. ترجمه المظاهر الالهیه
مترجم: حمید طبیبیان
• المظاهر الالهیه، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳ش.
المظاهر الالهیه ۱۴۳. المظاهر الالهیه
۱۴۴. معاد جسمانی در حکمت متعالیه
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۰ش.
سه مقاله و دو نامه در تفکرات صدرالحکماء صدرالدین محمد بن ابراهیم معروف به آخوند ملا صدرای شیرازی ۱۴۵. سه مقاله و دو نامه در تفکرات صدرالحکماء صدرالدین محمد بن ابراهیم معروف به آخوند ملا صدرای شیرازی
شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا ۱۴۶. شرح حال و آراء فلسفی ملاصدرا
نویسنده: جلال الدین آشتیانی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۵ خرداد ۱۳۶۰ش.
نهاد ناآرام جهان ۱۴۷. نهاد ناآرام جهان
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
عقل در ساحت دین ۱۴۸. عقل در ساحت دین
رابطه عقل و ایمان در آثار ملاصدرا
نویسنده: شهاب الدین وحیدی مهرجردی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
احیای حکمت ۱۴۹. احیای حکمت
سرشناسه: علیقلی بن قرچغای خان
نویسنده: علیقلی قرچغای خان
احیاء کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، محقق: فاطمه فنا، با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی، مصحح: فاطمه فنا
اصول المعارف ۱۵۰. اصول المعارف
کلید بهشت ۱۵۱. کلید بهشت
نویسنده: قاضی سعید قمی
• ... کلید بهشت، الزهراء، تهران، اسفند ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: محمد مشکوة
رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی ۱۵۲. رسائل عرفانی و فلسفی حکیم قاینی
حکمت اسلام ۱۵۳. حکمت اسلام
فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی ۱۵۴. فرهنگ اصطلاحات فلسفه و کلام اسلامی برگرفته از آثار حکیم ملّا عبدالرّزاق فیاّض لاهیجی
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، به کوشش: حمید عطایی نظری
الأفق المبین ۱۵۵. الأفق المبین
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، محقق: حامد ناجی اصفهانی، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی
مجموعه فلسفه عرفان جذوات ۱۵۶. مجموعه فلسفه عرفان جذوات
نویسنده: محمدباقر میرداماد
بهنام، ایران، ۲ش.
الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم ۱۵۷. الصراط المستقیم فی ربط الحادث بالقدیم
القبسات ۱۵۸. القبسات
۱۵۹. شرح کتاب القبسات
تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق ۱۶۰. تقویم الایمان و شرحه کشف الحقائق
تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی ۱۶۱. تحفة المراد شرح قصیده میرفندرسکی
نویسنده: عباس شریف دارابی شیرازی
الزهراء، تهران، -۸۱۶ ۶ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی ۱۶۲. راه نمای پژوهش درباره میرفندرسکی
نویسنده: محمد رضا زادهوش
• راه نمای پژوهش درباره میر فندرسکی، مهر قائم، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.
۱۶۳. احوال و آثار میرفندرسکی
نویسنده: محمد رضا زادهوش
موسسه کتاب شناسی شیعه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
تاریخ حکماء و عرفای متاخر ۱۶۴. تاریخ حکماء و عرفای متاخر
نویسنده: منوچهر صدوقی سها
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۰ش.
عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات) ۱۶۵. عیار دانش (مشتمل بر الهیات و طبیعیات)
سرشناسه: علینقی بن احمد بهبهانی
نویسنده: علینقی بهبهانی
بنیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: دکتر سید علی موسوی بهبهانی
حکمت خاقانیه ۱۶۶. حکمت خاقانیه
شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
نویسنده: فاضل هندی
فیاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او ۱۶۷. فیاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او
نویسنده: حمید عطایی نظری
• فیّاض لاهیجی و اندیشه های کلامی او، دفتر نشر معارف، قم، ۱۳۹۱ش.
رسائل حکیم سبزواری ۱۶۸. رسائل حکیم سبزواری
مشمل‌ بر مباحث‌ مهم‌ عرفانی‌ و فلسفی‌ و مسائل‌ اعتقادی‌
گردآورنده: محمد قمی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
لمعات الهیه ۱۶۹. لمعات الهیه
اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم ۱۷۰. اسرار الحکم فی المفتتح و المختتم
به کوشش: ح.م فرزاد
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• اسرار الحکم، مولی، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد، با مقدمه: توشیهیکو ایزوتسو
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۱۷۱. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای
نویسنده: میرزا مهدی آشتیانی
• تعلیقة رشیقة علی شرح منظومة السبزواری، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۴ق.
درر الفوائد و  هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌ ۱۷۲. درر الفوائد و هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌
نویسنده: محمدتقی آملی
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
دار الکتاب، قم، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد
شرح جدید منظومه سبزواری ۱۷۳. شرح جدید منظومه سبزواری
نویسنده: منوچهر صدوقی سها
کتابخانه فارابی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
شرح شرح منظومة السبزواری(قده) ۱۷۴. شرح شرح منظومة السبزواری(قده)
قسم المنطق
نویسنده: محمدعلی گرامی
• شرح منظومة السبزواری(قده)، علمی، تهران، ۱۳۶۷ش.
تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره ۱۷۵. تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره
نویسنده: عبدالغنی اردبیلی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد
درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری ۱۷۶. درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری
سرشناسه: رضی شیرازی
نویسنده: آیة الله سید رضی شیرازی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
شرح المنظومة ۱۷۷. شرح المنظومة
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
شرح شرح المنظومة ۱۷۸. شرح شرح المنظومة
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• شرح المنظومة، ناب، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: مسعود طالبی، با مقدمه: مسعود طالبی
اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی ۱۷۹. اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی
ترجمه اللمعة الإلهیة فی الحکمة المتعالیة و الکلمات الوجیزة ۱۸۰. ترجمه اللمعة الإلهیة فی الحکمة المتعالیة و الکلمات الوجیزة
مترجم: علیرضا باقر
• چاپ اول
هستی از نظر فلسفه و عرفان ۱۸۱. هستی از نظر فلسفه و عرفان
نویسنده: جلال الدین آشتیانی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲ش.
خرد جاودان ۱۸۲. خرد جاودان
جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
سرشناسه: علی اصغر محمد خانی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی، حسن سید عرب
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۸۳. شریعه شهود
درباره استاد آشتیانی (ره)و پاره‌ای از آراء او
به کوشش: عبدالحسین خسروپناه دزفولی
• ، تهران، ۱۳۸۴ش.
نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات) ۱۸۴. نیایش فیلسوف(مجموعه مقالات)
نویسنده: غلامحسین ابراهیمی دینانی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۶ش.
هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری ۱۸۵. هستی شناسی عرفانی از دیدگاه میرزا هاشم اشکوری
نویسنده: علی فضلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.
تحفة الحکیم ۱۸۶. تحفة الحکیم
در محضر حکیم علامه جعفری(مجموعه‌ پرسش‌ها و پاسخ‌ها) ۱۸۷. در محضر حکیم علامه جعفری(مجموعه‌ پرسش‌ها و پاسخ‌ها)
تکاپوی اندیشه ها ۱۸۸. تکاپوی اندیشه ها
مجموعه‌ای‌ از مصاحبه‌های‌ انجام‌ شده‌ با استاد علامه‌ آیت‌الله‌ محمدتقی‌ جعفری‌، در مباحث‌ اعتقادی‌، فلسفی...
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
گردآورنده: علی رافعی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری ۱۸۹. اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری
مهر استاد ۱۹۰. مهر استاد
سیره علمی و عملی استاد جوادی آملی (دام ظله)
گردآورنده: دار الاسراء
دار الاسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: سعید بندعلی
ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد ۱۹۱. ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۵ش.
رسائل فی الفلسفة و العرفان ۱۹۲. رسائل فی الفلسفة و العرفان
کاوشهای عقل نظری ۱۹۳. کاوشهای عقل نظری
نویسنده: مهدی حائری یزدی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۰ش.
آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام ۱۹۴. آفاق فلسفه از عقل ناب تا حکمت احکام
گفت‌ و گوهایی‌ با دکتر مهدی‌ حائری یزدی
به کوشش: مسعود رضوی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۹۵. گنجینه گوهر روان
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نشر طوبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۱۹۶. یازده رساله فارسی (فلسفی‌، منطقی‌، عرفانی‌)
رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم ۱۹۷. رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
فجر، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۶۲ش.
الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة ۱۹۸. الجعل و العمل الضابط فی الربطی و الرابط و قصیدة ینبوع الحیوة
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
قیام، چاپ اول، قم، ۱۳۶۷ش.
۱۹۹. سرح العیون فی شرح العیون
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• عیون مسائل النفس، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
النفس من کتاب الشفاء ۲۰۰. النفس من کتاب الشفاء
دو رساله مثل و مثال ۲۰۱. دو رساله مثل و مثال
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نشر طوبی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.
آیت حسن ۲۰۲. آیت حسن
جشن نامه بزرگداشت استاد حسن زاده آملی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: مهدی گلشنی
گفت و گو با علامه حسن حسن زاده آملی ۲۰۳. گفت و گو با علامه حسن حسن زاده آملی
به کوشش: محمد بدیعی
تشیع، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۱ش.
گشتی در حرکت ۲۰۴. گشتی در حرکت
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
دروس اتحاد عاقل به معقول ۲۰۵. دروس اتحاد عاقل به معقول
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۴ق.
انسان و اندیشه ۲۰۶. انسان و اندیشه
خلاصه‌ و شرحی‌ بر کتاب‌ شریف‌ اتحاد عاقل‌ به‌ معقول‌
به کوشش: حسن ثقفی تهرانی
هاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
دروس معرفت نفس ۲۰۷. دروس معرفت نفس
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
بحث فی مناهج المعرفة ۲۰۸. بحث فی مناهج المعرفة
مدخل الی المدارس الخمس فی العصر الاسلامی
نویسنده: آیة الله سید کمال حیدری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری ۲۰۹. جشن نامه استاد دکتر محمد خوانساری
۲۱۰. مقام فلسفه در تاریخ دوره اسلامی
نویسنده: رضا داوری اردکانی
نهضت زنان مسلمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.
مجموعه رسائل و مقالات فلسفی ۲۱۱. مجموعه رسائل و مقالات فلسفی
نویسنده: ابوالحسن رفیعی قزوینی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: غلامحسین رضا نژاد، مصحح: غلامحسین رضا نژاد
۲۱۲. غوصی در بحر معرفت
یا مجموعه‌ رسالات‌ شامل‌ بیست‌ و چهار رساله‌ به‌مناسبت‌ بیست‌ و چهارمین‌ سال‌ رحلت‌ مرحوم‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ سید ابوالحسن‌ رفیعی‌ قزوینی‌ طاب‌ ثراه
نویسنده: ابوالحسن رفیعی قزوینی
اسلام، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: احمد سیاح
اتحاد عاقل به معقول ۲۱۳. اتحاد عاقل به معقول
بدایع الحکم ۲۱۴. بدایع الحکم
نویسنده: علی مدرس زنوزی
الزهراء، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: احمد واعظی
فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه ۲۱۵. فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه
مشتمل بر مهمترین اقوال فلاسفه اروپا در الهیات و تجرد نفس و تطبیق اصطلاحات
نویسنده: علامه ابوالحسن شعرانی
• فلسفه اولی، دانش (چاپخانه)
تحلیلی از مساله شناخت ۲۱۶. تحلیلی از مساله شناخت
حرکت در طبیعت از دیدگاه دو مکتب ۲۱۷. حرکت در طبیعت از دیدگاه دو مکتب
نویسنده: عبدالرحیم ربانی شیرازی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۹۸ق.
۲۱۸. مجموعه مقالات و پرسشها و پاسخها
۲۱۹. رسائل سبعه
چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی] ۲۲۰. چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین طباطبایی]
گردآورنده: محسن غرویان
• چکیده ای گویا از نهایة الحکمة [محمدحسین‌ طباطبایی‌]، دار الفکر، قم، ۱۳۷۴ش.
شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی) ۲۲۱. شرح نهایه (شرحی بر نهایة الحکمة علامه طباطبائی)
نویسنده: همایون همتی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵ش.
آغاز فلسفه ۲۲۲. آغاز فلسفه
شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة ۲۲۳. شرح مصطلحات فلسفی بدایة الحکمة و نهایة الحکمة
شرح نهایة الحکمة ۲۲۴. شرح نهایة الحکمة
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، محقق: عبدالرسول عبودیت
اصول فلسفه و روش رئالیسم ۲۲۵. اصول فلسفه و روش رئالیسم
بدایة الحکمة ۲۲۶. بدایة الحکمة
ترجمه و شرح بدایة الحکمة ۲۲۷. ترجمه و شرح بدایة الحکمة
مترجم: علی شیروانی
• بدایة الحکمة، الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
رساله در توحید ۲۲۸. رساله در توحید
مترجم: همایون همتی
ضحی، چاپ اول، بی جا، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: همایون همتی
نهایة الحکمة ۲۲۹. نهایة الحکمة
دروس فی الحکمة المتعالیة ۲۳۰. دروس فی الحکمة المتعالیة
شرح کتاب بدایة الحکمة
شارح: آیة الله سید کمال حیدری
دار الصادقین، قم، 1999م.، 2 جلد
ترجمه و شرح نهایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی ۲۳۱. ترجمه و شرح نهایة الحکمة علامه سید محمد حسین طباطبائی
اصول فلسفه رئالیسم ۲۳۲. اصول فلسفه رئالیسم
علامه طباطبائی ۲۳۳. علامه طباطبائی
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی ۲۳۴. زندگینامه علامه فقید محمدحسین قاضی طباطبائی تبریزی
یادبود یادواره علامه طباطبائی ۲۳۵. یادبود یادواره علامه طباطبائی
به کوشش: منوچهر مظفریان
نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۶۸ش.
دومین یادنامه علامه طباطبائی ۲۳۶. دومین یادنامه علامه طباطبائی
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبائی‌ (دومین‌: ۱۳۶۳: تهران‌)
یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبائی ۲۳۷. یادنامه مفسر کبیر استاد علامه طباطبائی
شفق، قم، ۱۳۶۰ش.
جرعه های جانبخش ۲۳۸. جرعه های جانبخش
فرازهایی‌ از زندگی‌ علامه‌ طباطبایی‌ علیه‌السلام‌ و اساتید و شاگردان‌ آن‌ مفسر عالیقدر
نویسنده: غلامرضا گلی زواره
حضور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: آیة الله شیخ جعفر سبحانی تبریزی
۲۳۹. یادنامه علامه طباطبائی
سرشناسه: سمینار بزرگداشت‌ علامه‌ طباطبایی‌ (اولین‌: ۱۳۶۱: تهران‌)
انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌) ۲۴۰. آیینه مهر ویژه‌ی‌ گرامیداشت‌ بیستمین‌ سالگرد رحلت‌ علامه‌ طباطبائی‌(ره‌)
یادنامه فیلسوف الهی علامه طباطبائی ۲۴۱. یادنامه فیلسوف الهی علامه طباطبائی
نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی ۲۴۲. نظری به زندگی و برخی آرای علامه طباطبایی
یادنامه استاد علامه طباطبائی ۲۴۳. یادنامه استاد علامه طباطبائی
سیره فلسفی استاد علامه طباطبائی (قدس سره)
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
مجموعه آثار عصار ۲۴۴. مجموعه آثار عصار
نویسنده: محمدکاظم عصار
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی
منطق ۲۴۵. منطق
تقریر درس: محمدحسین فاضل تونی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۲۸ش.
حکمت قدیم ۲۴۶. حکمت قدیم
تقریر درس: محمدحسین فاضل تونی
مولی، تهران، ۱۳۵۹ش.
مجموعه مصنفات حکیم  موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق) ۲۴۷. مجموعه مصنفات حکیم موسس آقا علی مدرس طهرانی (1307 - 1234 هـ.ق)
اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد، محقق: محسن کدیور
دو رساله حکمیه معرفت النفس و معرفت الرب، ماهیت وجود ۲۴۸. دو رساله حکمیه معرفت النفس و معرفت الرب، ماهیت وجود
چکیده ی چند بحث فلسفی ۲۴۹. چکیده ی چند بحث فلسفی
از سلسله کنفرانسهای استاد محمد تقی مصباح در لندن
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
موسسه در راه حق، قم، ۲ش.
مقالات فلسفی ۲۵۰. مقالات فلسفی
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
انتشارات حکمت، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 3 جلد
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
فطرت ۲۵۱. فطرت
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
الفلسفة الاسلامیة ۲۵۲. الفلسفة الاسلامیة
مشتاقی و مهجوری ۲۵۳. مشتاقی و مهجوری
گفت و گو در باب فرهنگ و سیاست
نویسنده: مصطفی ملکیان
نشر نگاه معاصر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مهدوی نامه ۲۵۴. مهدوی نامه
جشن نامه استاد دکتر یحیی مهدوی
گردآورنده: حسن سید عرب، علی اصغر محمد خانی
هرمس، تهران، ۱۳۷۷ش.
معرفت جاودان ۲۵۵. معرفت جاودان
مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر
به کوشش: سید حسن حسینی
نویسنده: حسین نصر
مترجم: رضا ملیح
مهر نیوشا، تهران، ۱۳۸۵ش.، 3 جلد
سه حکیم مسلمان ۲۵۶. سه حکیم مسلمان
نویسنده: حسین نصر
مترجم: احمد آرام
امیرکبیر، کتابهای جیبی، تهران، ۱۳۶۰ش.
نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی ۲۵۷. نقش امام خمینی (قدس سره) در احیاء تفکر فلسفی
نویسنده: علی اکبر ضیائی
موسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
ایقاظ النائمین ۲۵۸. ایقاظ النائمین
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۶۰ش.، با مقدمه: محسن مویدی، مصحح: محسن مویدی
عرشیه ۲۵۹. عرشیه
مترجم: غلامحسین آهنی
مولی، تهران، ۱۳۶۰ش.، مصحح: غلامحسین آهنی
شرح حکمت متعالیه ۲۶۰. شرح حکمت متعالیه
اسفار اربعه [از محمدبن‌ ابراهیم‌ صدرالدین‌ شیرازی‌]
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 4 جلد
مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا ۲۶۱. مصطلحات فلسفی صدرالدین شیرازی مشهور به ملاصدرا
نویسنده: جعفر سجادی
نهضت زنان مسلمان، چاپ دوم، تهران، ۱۷ شهریور ۱۳۶۰ش.
نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا ۲۶۲. نظری به فلسفه صدرالدین شیرازی ملاصدرا
نویسنده: عبدالمحسن مشکوة الدینی
آگاه، تهران، ۱۳۶۰ش.
صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی ۲۶۳. صدر الدین شیرازی ملاصدرا فیلسوف و متفکر بزرگ اسلامی
نویسنده: هانری کربن
مترجم: ذبیح الله منصوری
جاویدان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۱ش.
رسائل حکمیه ۲۶۴. رسائل حکمیه