کتب چاپی
مدارک سیاسی، آرشیوها، مهرها
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی ۱. مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
مدیریت یادمانه ها (آرشیو) ۲. مدیریت یادمانه ها (آرشیو)
الوثائق العثمانیة فی الارشیفات العربیة و الترکیة ۳. الوثائق العثمانیة فی الارشیفات العربیة و الترکیة
بحوث ندوه الارشیف العثمانی المعتقده فی الریاض فی المده من ۱۹- ۲۲ صفر ۱۴۲۲ ه. الموافق ۱۳- ۱۶ مایو م۲۰۰۱
مکتبة الملک عبدالعزیز، ریاض، 2001م.، 22 جلد
الأرشیف والوثائق والمخطوطات فی مکتبات ومراکز لبنان والعالم العربی والعالم، دلیل الباحث إلی وثائق البحث العلمی ۴. الأرشیف والوثائق والمخطوطات فی مکتبات ومراکز لبنان والعالم العربی والعالم، دلیل الباحث إلی وثائق البحث العلمی
نویسنده: حسان حلاق
دار النهضة العربیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۴ق.
۵. مهرهایی از جنس عشق
نگاهی گرافیکی به مهر های دوره قاجار
سرشناسه: محسن احتشامی
نویسنده: محسن احتشامی
کتاب خورشید، چاپ اول، تهران، -۸۰۶ ۶ش.
۶. مهر و حکاکی در ایران