کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   انجیل [BS - BT]
انجیل
۱. کتاب مقدس (ترجمه قدیم)
شامل کتب‌ عهد عتیق‌ و عهد جدید که‌ از زبانهای‌ اصلی‌ عبرانی‌ و آرامی‌ و یونانی‌ ترجمه‌ شده‌ است‌
ایلام، چاپ سوم، بی جا، 2002م.
۲. غزل غزلهای سلیمان
براساس‌ ترجمه‌ ژ. ک‌. ماردروس،از متون‌ سامی‌‎J. C. Mardrus‬ و چند متن‌ مختلف‌ دیگر
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. عهد عتیق‌. عزل‌ غزلهای‌ سلیمان‌
مترجم: احمد شاملو
طهوری، چاپ اول، ایران، ۱۳۴۷ش.
کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید... ۳. کتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید...
۴. کتاب ایوب
منظومه‌ی‌ آلام‌ ایوب‌ و محنتهای‌ او از عهد عتیق‌ با مقایسه‌ تطبیقی‌ پنج‌ متن‌ کهن‌ فارسی‌
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌، عهد عتیق‌. ایوب‌. فارسی‌
مترجم: قاسم هاشمی نژاد
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵. عهد جدید بر اساس کتاب مقدس اورشلیم
مترجم: پیروز سیار
نشر نی، تهران، ۱۳۸۷ش.
الکتاب المقدس تحت المجهر ۶. الکتاب المقدس تحت المجهر
نویسنده: عوده مهاوش
انتشارات انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۳ش.
الرحلة المدرسیة (بحوث فی التوراة والأنجیل) ۷. الرحلة المدرسیة (بحوث فی التوراة والأنجیل)
نویسنده: محمد جواد بلاغی
• الرحلة المدرسیة، محقق: یوسف هادی
همانند خدایان خواهید شد ۸. همانند خدایان خواهید شد
مترجم: نادر پورخلخالی
گلپونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۹. اپو کریفای عهد عتیق
انجیل برنابا ۱۰. انجیل برنابا
انجیل برنابا ۱۱. انجیل برنابا
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. عهد جدید. انجیل‌ برنابا.عربی
مترجم: خلیل سعاده