کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه و مذهب [B - BBR]
فلسفه و مذهب
فلسفه اجتماعی ۱. فلسفه اجتماعی
‌از ‌ارسطو، ‌اپیکور، ‌اپیکتتوس‌، مارکوس‌‌اورلیوس‌، کنفوسیوس‌، ‌امرسن‌، جان‌دیویی‌
مترجم: عبدالرحیم احمدی
درآمدی بر تاریخ فلسفه ۲. درآمدی بر تاریخ فلسفه
فلسفه نظری ۳. فلسفه نظری
فیلسوف فرهنگ ۴. فیلسوف فرهنگ
جشن‌نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی
به کوشش: حسین کلباسی اشتری
از دانش تا فرزانگی ۵. از دانش تا فرزانگی
گفتارها و گفتگوهایی پیرامون فلسفه و ادبیات
نویسنده: خسرو ناقد
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی ۶. الفبای فلسفه جدید (دائرة المعارف فلسفی) انگلیسی بفارسی
حاوی‌ شرح‌ ۵۴۰ اصطلاح‌ مهم‌ مربوط به‌ مکتب‌های‌ فلسفی‌ و مطالب‌ مربوط به‌ هستی‌شناسی‌ ...
نویسنده: ذبیح الله جوادی
ابن سینا، چاپ اول، تهران، آبان ۱۳۴۸ش.
تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری ۷. تفکر فلسفی غرب از منظر استاد شهید مرتضی مطهری
گردآورنده: علی دژاکام
موسسه فرهنگی اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۸. سه فیلسوف بزرگ
دیوژن، دکارت، ولتر
نویسنده: علی اصغر حلبی
• سه فیلسوف بزرگ دیوژن، دکارت، ولتر، زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۳ش.
موسوعة اعلام الفلسفة ۹. موسوعة اعلام الفلسفة
نویسنده: محمد منصور
دار اسامة، چاپ اول، عمان، 2001م.
فلسفه ۱۰. فلسفه
مسائل‌ فلسفی‌، مکتبهای‌ فلسفی‌، مبانی‌ علوم‌
نویسنده: علی شریعتمداری
جهاد دانشگاهی، بخش فرهنگی، واحد فوق برنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.
سیر حکمت در اروپا ۱۱. سیر حکمت در اروپا
نویسنده: محمدعلی فروغی
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۷ش.، 3 جلد
زوار، تهران، ۱۳۶۵ش.، 3 جلد
۱۲. کلام فلسفی
۱۳. عرفان و فلسفه
منطق عشق عرفانی ۱۴. منطق عشق عرفانی
نویسنده: علیقلی بیانی
شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۵. مبادی مابعد الطبیعی علوم نوین
مترجم: عبدالکریم سروش
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
تاریخ فلسفه شرق و غرب ۱۶. تاریخ فلسفه شرق و غرب
لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر) ۱۷. لذات فلسفه (پژوهشی در سرگذشت و سرنوشت بشر)
تاریخ فلسفه غرب ۱۸. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: نجف دریابندری
کتاب پرواز، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
کتاب پرواز، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
تاریخ فلسفه ۱۹. تاریخ فلسفه
تاریخ فلسفه ۲۰. تاریخ فلسفه
مترجم: جلال الدین مجتبوی
مترجم جلد 4: غلامرضا اعوانی
مترجم جلد 5: امیر جلال الدین اعلم
مترجم جلد 6: اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر
مترجم جلد 7: داریوش آشوری
مترجم جلد 8: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 9 جلد
رشد اندیشه ها ۲۱. رشد اندیشه ها
مترجم: امیر پرویزی
توپ، چاپ اول، بی جا، ۱۳۵۱ش.
تاریخ فلسفه غرب ۲۲. تاریخ فلسفه غرب
مترجم: عبدالحسن آذرنگ
ققنوس، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا ۲۳. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی
• تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
فلاسفه بزرگ ۲۴. فلاسفه بزرگ
نویسنده: آندره کرسون
مترجم: کاظم عمادی
صفی علیشاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 3 جلد
آموزش فلسفه ۲۵. آموزش فلسفه
ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء) ۲۶. ترجمه نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)
مترجم: مقصود علی تبریزی
• نزهة الأرواح و روضة الأفراح (تاریخ الحکماء)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، به کوشش: محمد سرور مولایی و استاد محمدتقی دانش پژوه
سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم ۲۷. سیاست از منظر تفکر پس‌فردایی عالم
نویسنده: دکتر محمد صادق محفوظی
موسسه پژوهشی ابن سینا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ش.
• politics from the viewpoint of tomorrows thought ، موسسه پژوهشی ابن سینا، تهران، 2007م.
درآمدی بر اندیشه پیچیده ۲۸. درآمدی بر اندیشه پیچیده
مترجم: افشین جهاندیده
نشر نی، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۹. سیطره کمیت و علایم آخر الزمان
مترجم: علیمحمد کاردان
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.
مکالمات ۳۰. مکالمات
مترجم: حسین کاظم زاده ایرانشهر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴ش.
پاتانجلی ۳۱. پاتانجلی
۳۲. ادیان و مکتبهای فلسفی هند
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
معرفی مکتب های فلسفی هند ۳۳. معرفی مکتب های فلسفی هند
زائران عشق از متون ودانتای هند ۳۴. زائران عشق از متون ودانتای هند
نویسنده: گیتی خوشدل
نشر پیکان، تهران، ۱۳۷۶ش.
یوگا (مجموعه مقالات) ۳۵. یوگا (مجموعه مقالات)
مترجم: جلال ستاری
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرفنامه ۳۶. شرفنامه
یادنامه‌ استاد دکتر شرف‌الدین‌ خراسانی‌ «شرف»
به کوشش: حسن سید عرب
هرمس، تهران، ۱۳۸۲ش.
۳۷. سوفسطاییان
مترجم: حسن فتحی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
ترجمه محبوب القلوب ۳۸. ترجمه محبوب القلوب
تاریخ حکمای پیش از اسلام
مترجم: احمد اردکانی
• محبوب القلوب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، محقق: علی اوجبی، مصحح: علی اوجبی
۳۹. تاریخ انتقادی فلسفه یونان
حکمت یونان ۴۰. حکمت یونان
مترجم: بزرگ نادرزاده
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان ۴۱. حکمت در دوران شکوفائی فکری یونانیان
متفکران یونانی ۴۲. متفکران یونانی
مترجم: محمدحسن لطفی
خوارزمی، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
افلوطین عند العرب ۴۳. افلوطین عند العرب
نویسنده: عبدالرحمن بدوی
بیدار، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۳ق.
کنکاش عقل نظری ۴۴. کنکاش عقل نظری
(وجود ذهنی ـ تعریف علم)
نویسنده: محمدرضا کشفی
• ۱۳۹۸ق.
فلسفه ما ۴۵. فلسفه ما
نویسنده: محمدحسن مرعشی شوشتری
مرتضوی، مشهد، ۱۳۵۰ش.
۴۶. سقراط
۴۷. مرگ سقراط
تفسیر چهار رساله افلاطون
مترجم: محمدحسن لطفی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
عقل در حکمت مشاء ۴۸. عقل در حکمت مشاء
از ارسطو تا ابن سینا
نویسنده: علی مراد داودی
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۴۹ش.
۴۹. The works of Plato
نویسنده: افلاطون
مترجم: بنجامین جوات
The Modern library، نیویورک، 1959م.، ویراستار: اروین ادمن
۵۰. PLATO
APOLOGY . CRITO. PHAEDO. SYMPOSIUM. REPUBLIC
مترجم: جوویت
WALTER J. BLACK، نیویورک، 1942م.
۵۱. افلاطون
جهان پیش رو ۵۲. جهان پیش رو
ساختار دولت‌ شبه‌ مدرن‌، طلسم‌ توسعه
نویسنده: محمد رضایی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
اثولوجیا ۵۳. اثولوجیا
مترجم: عبدالمسیح ابن ناعمه
انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران، تهران، ۱۳۹۸ق. برابر ۱۳۵۵ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی، با مقدمه انگلیسی: حسین نصر، با تعلیق: قاضی سعید قمی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
اعترافات اگوستین ۵۴. اعترافات اگوستین
مترجم: رضا علیزاده
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
درآمدی بر فلسفه افلوطین ۵۵. درآمدی بر فلسفه افلوطین
نویسنده: نصر الله پور جوادی
انجمن فلسفه ایران، تهران، ۱۳۵۷ش.
۵۶. روح فلسفه قرون وسطی
در قلمرو شناخت ۵۷. در قلمرو شناخت
تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین ۵۸. تاریخ حکماء و عرفاء و متأخرین صدر المتألهین
إشکالیات فلسفیة معاصرة ۵۹. إشکالیات فلسفیة معاصرة
نویسنده: مجدی ممدوح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی ۶۰. معرفت شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی
۶۱. رؤیای خلوص
بازخوانی مکتب تفکیک
نویسنده: حسن اسلامی
صحیفه خرد، قم، ۱۳۸۲ش.
۶۲. نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت
سرشناسه: حسین نصر
نویسنده: حسین نصر
خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۳. دین، فلسفه و قانون
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: دکتر سید مصطفی محقق داماد
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی ۶۴. بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی
فلسفه یهودی در قرون وسطا ۶۵. فلسفه یهودی در قرون وسطا
۶۶. در باب هستی و ذات
نویسنده: توماس آکویناس
مترجم: فروزان راسخی
نشر نگاه معاصر، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
مقدمه ای بر فلسفه معاصر ۶۷. مقدمه ای بر فلسفه معاصر
نویسنده: حمید حمید
زوار، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
۶۸. نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب (مجموعه مقالات)
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
بت های ذهنی و خاطره ازلی ۶۹. بت های ذهنی و خاطره ازلی
نویسنده: داریوش شایگان
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۲ش.
فلسفه در قرن بیستم ۷۰. فلسفه در قرن بیستم
نقد عقل مدرن ۷۱. نقد عقل مدرن
مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر
مترجم: حسین سامعی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
درآمدی به تحلیل فلسفی ۷۲. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: سهراب علوی نیا
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۹ش.
۷۳. درآمدی به تحلیل فلسفی
مترجم: موسی اکرمی
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی ۷۴. نقدی بر فلسفه مادی دیالکتیکی و ویژگی های نظام توحیدی
نویسنده: علی شریعتمداری
چاپخش، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.
ایدئولوژی تطبیقی ۷۵. ایدئولوژی تطبیقی
نویسنده: آیة الله محمدتقی مصباح یزدی
موسسه در راه حق، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار) ۷۶. ایدئولوژی شیطانی (دگماتیزم نقابدار)
به ضمیمه دو سخنرانی دیگر
نویسنده: عبدالکریم سروش
یاران، چاپ چهارم، تبریز، شهریور ۱۳۶۱ش.
۷۷. فلسفه تحلیلی
دلالت و ضرورت
گردآورنده: شیخ صادق آملی لاریجانی
مترجم: شیخ صادق آملی لاریجانی
مرصاد، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌) ۷۸. پوزیتیویسم منطقی (رهیافتی‌ انتقادی‌)
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی ۷۹. نظری اجمالی و انتقادی به پوزیتیویسم منطقی
نیچریه یا مادیگری ۸۰. نیچریه یا مادیگری
متافیزیک و ماتریالیسم ۸۱. متافیزیک و ماتریالیسم
مترجم: محمد محمدی اشتهاردی
امید، قم، ۱۳۵۷ش.، با مقدمه: جلال الدین فارسی
مارکسیستها به آخر خط می رسند ۸۲. مارکسیستها به آخر خط می رسند
مروری بر دیالکتیک
• بی نا، تهران، ۱۳۵۷ش.
عبور از خط ۸۳. عبور از خط
مترجم: محمود هومن، جلال آل احمد
آبان، چاپ سوم، تهران،
انسان در اسارت فکر! ۸۴. انسان در اسارت فکر!
نویسنده: محمدجعفر مصفا
• چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
پدیده شناسی ۸۵. پدیده شناسی
نویسنده: ژان فرانسوا لیوتار
مترجم: عبدالکریم رشیدیان
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
ایده پدیده شناسی ۸۶. ایده پدیده شناسی
پدیدار شناسی چیست؟ ۸۷. پدیدار شناسی چیست؟
مترجم: محمود نوالی
سمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸۸. سرگشتگی نشانه ها
نمونه هایی از نقد پسامدرن
مترجم: بابک احمدی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۳ش.، ویراستار: مانی حقیقی
فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990 ۸۹. فلسفة المعنی فی النقد العربی المشرقی المعاصر من 1945 الی 1990
نویسنده: لواء فواز
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
کارناپ ۹۰. کارناپ
مترجم: منوچهر بزرگمهر
خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۶ش.
۹۱. گزیده ای از مقالات استیس (ده مقاله درباه علم، فلسفه، ارزش، اخلاق)
تحقیق در فهم بشر ۹۲. تحقیق در فهم بشر
مترجم: صادق رضازاده شفق
کتابفروشی دهخدا، تهران، ۱۳۴۸ش.
رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود ۹۳. رساله در اصول علم انسانی و سه گفت و شنود
مترجم: منوچهر بزرگمهر
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: دکتر یحیی مهدوی
جستجوِی ناتمام ۹۴. جستجوِی ناتمام
100[صد] ساعت مصاحبه با راسل ۹۵. 100[صد] ساعت مصاحبه با راسل
به کوشش: جرالد کالور
مترجم: م افشین
عطائی، تهران، ۱۳۵۰ش.
برگزیده افکار راسل ۹۶. برگزیده افکار راسل
مترجم: عبدالرحیم گواهی
شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.
مسائل فلسفه ۹۷. مسائل فلسفه
مترجم: منوچهر بزرگمهر
خوارزمی، چاپ سوم، تهران، فروردین ۱۳۶۷ش.
۹۸. جستارهای فلسفی
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
دکارت قدم اول ۹۹. دکارت قدم اول
مترجم: مهدی شکیبانیا
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، نگارگر: کریس گارات
قواعد هدایت ذهن ۱۰۰. قواعد هدایت ذهن
تأملات در فلسفه اولی ۱۰۱. تأملات در فلسفه اولی
نویسنده: رنه دکارت
مترجم: احمد احمدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
اصول فلسفه ۱۰۲. اصول فلسفه
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
الهدی، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر ۱۰۳. نقد تفکر فلسفی غرب از قرون‌ وسطی‌ تا اوائل‌ قرن‌ حاضر
تحقیقی‌ در فلسفه‌ قرون‌ وسطی‌، مکتب‌ دکارت‌ و فلسفه‌ جدید برای‌ کشف‌ طبیعت‌ و وحدتی‌ که‌ اساس‌ همه‌ آنها است
نویسنده: اتین ژیلسون
مترجم: احمد احمدی
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۲ق.
۱۰۴. دکارت و فلسفه او
نویسنده: کریم مجتهدی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۰۵. پژوهش در نهاد زمان و اثبات اختیار
رهیافتی‌ به‌نخستین‌ داده‌های‌ وجدان‌‎
مترجم: علیقلی بیانی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
۱۰۶. تحول خلاق
مترجم: علیقلی بیانی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۰ش.
سرگذشت قرن بیستم ۱۰۷. سرگذشت قرن بیستم
وصیت نامه فلسفی روژه گارودی
نویسنده: روژه گارودی
مترجم: افضل وثوقی
۱۰۸. دو سرچشمه اخلاق و دین
مترجم: حسن حبیبی
انتشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۷ش.
۱۰۹. منادولوژی (مقدمه و شرح از بوترو و دیگران)
نویسنده: گوتفریت ویلهلم فون لایبنیتس
مترجم: دکتر یحیی مهدوی
شارح: بوترو امیل
خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، با مقدمه: بوترو امیل
۱۱۰. مونادولوژی و چند مقاله فلسفی دیگر
۱۱۱. از تاریخ پرستی تا خدا پرستی
نویسنده: عبدالکریم سروش
• بی نا، بی جا، ۱۳۵۸ش.
۱۱۲. تبارشناسی اخلاق (یک جدل نامه)
مترجم: داریوش آشوری
آگه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱۳. فلسفه هگل
مترجم: حمید عنایت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
۱۱۴. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: مسعود انصاری
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱۵. حکمت شادان
مترجم: جمال آل احمد، سعید کامران، حامد فولادوند
جامی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱۶. منطق از نظرگاه هگل
نویسنده: کریم مجتهدی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱۷. اراده قدرت
مترجم: مجید شریف
جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
۱۱۸. سودمندی و ناسودمندی تاریخ برای زندگی
مترجم: سهراب ابوتراب، عباس کاشف
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۱۹. چنین گفت زرتشت
کتابی برای همه کس و هیچ کس
مترجم: داریوش آشوری
• چنین گفت زرتشت، آگه، چاپ 12م، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۲۰. سنجش خرد ناب
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۱۲۱. تمهیدات
مقدمه‌ای‌ برای‌ هر مابعدالطبیعه‌ آینده‌ که‌ به‌عنوان‌ یک‌ علم‌ عرضه‌ شود
مترجم: غلامعلی حداد عادل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
۱۲۲. کانت قدم اول
نویسنده: کریستوفر وانت
مترجم: حمیدرضا ابک
شیرازه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۲۳. کانت
نویسنده: علی پایا
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۲۴. فلسفه کانت (نقد و بررسی‌ آن‌)
به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
نویسنده: یوسف کرم
مترجم: محمد محمدرضایی
۱۲۵. نظریه معرفت در فلسفه کانت
مترجم: غلامعلی حداد عادل
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۲۶. درآمدی بر هگل
نگاهی‌ به‌ زندگی‌، آثار و فلسفه‌ی‌ هگل همراه‌ با چکیده‌ای‌ از آثار وی‌
مترجم: محمد جعفر پوینده
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۲۷. هگل
مترجم: عزت الله فولادوند
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۲۸. در باب یقین
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: مالک حسینی
هرمس، تهران، ۱۳۷۸ش.
پژوهشهای فلسفی ۱۲۹. پژوهشهای فلسفی
نویسنده: لودویگ ویتگنشتاین
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: بابک احمدی
۱۳۰. اندیشه های هوسرل
نویسنده: دیوید اندرو بل
مترجم: فریدون فاطمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۳۱. الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا)
مترجم: محمدرضا جوزی
• الوهیت و هایدگر (شاعر، متفکر و خدا) به ضمیمه رساله وارستگی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۳۲. ویتگنشتاین
مترجم: منوچهر بزرگمهر
خوارزمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۰ش.
۱۳۳. پایان فلسفه و وظیفه تفکر
مترجم: محمد رضا اسدی
اندیشه امروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟ ۱۳۴. ویتگنشتاین: دیدگاهی دینی؟
ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی ۱۳۵. ویتگنشتاین، اخلاق و زیبایی شناسی
نویسنده: بنجامین تیلمن
مترجم: بهزاد سبزی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۳۶. اخلاق
مترجم: محسن جهانگیری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۱۳۷. رساله در اصلاح فاهمه و بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها
نویسنده: باروخ اسپینوزا
مترجم: اسماعیل سعادت
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۳۸. اسپینوزا
فلسفه‌، الهیات‌ و سیاست‌
نویسنده: کارل یاسپرس
مترجم: محمدحسن لطفی
طرح نو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۳۹. در جست و جوی آن دیگر (سیر و سلوک‌ عرفانی‌ گورجیف‌ به‌روایت‌ خودش‌)
نویسنده: گیورگس‌ ایوانوویچ‌ گرجیف
مترجم: داود طبایی عقدایی
نشر گفتار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۱۴۰. درد جاودانگی (سرگذشت سوگناک زندگی)
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
نشر البرز، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۴۱. ‎۹۱ [نود و یک] سال زندگی کریشنا مورتی
نویسنده: پوپول جایاکار
مترجم: محمدرضا حقیقی فرد
نشر محسن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۴۲. مرگ
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۴۳. پرسش و پاسخ با دانشجویان
گفتگوهایی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، سوئیس
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۴۴. شبکه فکری
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: پیمان آزاد
هیرمند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۴۵. رهایی از دانستگی
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مرسده لسانی
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۱۴۶. سکون و حرکت
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۴۷. شعله حضور و مدیتیشن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: محمدجعفر مصفا
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۴۸. آخرین گفتگوها در سانن
نویسنده: جیدو کریشنا مورتی
مترجم: مجید آصفی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه ۱۴۹. المنهج الجدید فی تعلیم الفلسفه
متافیزیک(مابعدالطبیعه) ۱۵۰. متافیزیک(مابعدالطبیعه)
مترجم: شرف الدین خراسانی
نشر گفتار، چاپ دوم
۱۵۱. مصارع المصارع
اللمعات العرشیة ۱۵۲. اللمعات العرشیة
نویسنده: محمد مهدی نراقی
عهد، چاپ اول، کرج، ۱۳۸۰ش.، محقق: علی اوجبی
المنطقیات للفارابی ۱۵۳. المنطقیات للفارابی
الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش ۱۵۴. الاسس المنطقیة للاستقراء فی ضوء دراسة الدکتور سروش
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، بی جا، ۱۴۰۹ق.
القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه ۱۵۵. القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه
چکیده منطق ۱۵۶. چکیده منطق
منطق الاستقراء ۱۵۷. منطق الاستقراء
نویسنده: ابورغیف، عمار.
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
قبض و بسط تئوریک شریعت ۱۵۸. قبض و بسط تئوریک شریعت
نظریه تکامل معرفت دینی
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
موسسه فر‌هنگی‌ صر‌اط، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
مفهوم خدا ۱۵۹. مفهوم خدا
ر‌هیافت‌‌ها‌ی‌ جامعه‌شناسانه‌، ‌انسان‌شناسانه‌ و رو‌ان‌شناسانه‌ به‌ سو‌ی‌ منشا مفهوم‌ خد‌ا
مترجم: عذرا لوعلیان
نزهه الکرام و بستان العوام ۱۶۰. نزهه الکرام و بستان العوام
در ‌امامت‌ و ولایت‌ ‌از قرن‌ ۶ و ۷
نویسنده: جمال الدین محمد رازی
چاپخانه میهن، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد، مصحح: محمد شیروانی
حوار بین الحاج و الشباب ۱۶۱. حوار بین الحاج و الشباب
رحله‌ جریئه‌ ‌الی‌ ‌عمق‌ ‌اشیاء ‌عن‌ ‌الحقیقه‌
نویسنده: عبدالعظیم مهتدی بحرانی
بیست و پنج رساله فارسی ۱۶۲. بیست و پنج رساله فارسی
الدین الخالص ۱۶۳. الدین الخالص
۱۶۴. التربیه الدینیه
در‌اسه‌ منهجیه‌ لاصول‌ ‌العقیده‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مطبعة النعمان، چاپ پنجم، نجف، ۱۳۹۰ق.
سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و... ۱۶۵. سی مقاله فقهی، اخلاقی، اجتماعی و...
غزوات النبی ۱۶۶. غزوات النبی
نویسنده: قطب، محمد علی.
مکتبة العصریه، صیدا، ۲ش.، 13 جلد
غزوه خیبر ۱۶۷. غزوه خیبر
من الماه الثانیه الی العصر الحاضر
نویسنده: شیخ قوام الدین محمد قمی وشنوی
انتشارات حکمت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.
الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره ۱۶۸. الجوهره فی النسب النبی علیه السلام و اصحابه العشره
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
دار الرفاعی، ریاض، 1983م.، 2 جلد، با تعلیق: محمد تونجی، مصحح: محمد تونجی
هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار ۱۶۹. هدایة الابرار الی طریق الائمة الاطهار
نویسنده: حسین بن شهاب الدین کرکی
• چاپ اول، نجف، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: رؤوف جمال الدین، مصحح: رؤوف جمال الدین
اسد الغابة فی معرفة الصحابة ۱۷۰. اسد الغابة فی معرفة الصحابة
نویسنده: عزالدین علی ابن اثیر جزری
مکتبة الاسلامیة، تهران، ۱۳۴۱ش.، 5 جلد، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
• اسد الغابه فی معرفه الصحابه، الشعب، قاهره، 1970م.، 7 جلد، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمود عبدالوهاب فاید و محمد احمد عاشور
الاصابة فی تمییز الصحابة ۱۷۱. الاصابة فی تمییز الصحابة
نویسنده: ابن حجر عسقلانی
• الاصابة فی تمییز الصحابة و بهامشه کتاب الاستیعاب فی معرفه الاصحاب ، مطبعة السعاده، مصر، ۱۳۲۸ق.، 4 جلد
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم ۱۷۲. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم
جلد 3 به کوشش: مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌
نویسنده: حاکم حسکانی
• شواهد التنزیل لقواعد التفضیل فی الایات النازلة فی اهل البیت صلوات الله و سلامه علیهم و تلیه فضائل شهر رجب، مجمع ‌احیاء ‌الثقافه‌ ‌الاسلامیه‌، قم، ۱۴۱۱ق.، 3 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی، با تعلیق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
بلاغه الامام علی ۱۷۳. بلاغه الامام علی
نویسنده: حوفی، احمد محمد.
دار نهضة، قاهره، 1977م.
البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام ۱۷۴. البیان الجلی فی افضلیه مولی المومنین علی علیه السلام
وقعة الجمل ۱۷۵. وقعة الجمل
نویسنده: ضامن‌ بن‌ شدقم‌
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: محمد حسن آل یاسین
سید تحسین آل شبیب الموسوی، چاپ اول، بی جا، 1999م.، محقق: آل شبیب موسوی، تحسین.
انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه ۱۷۶. انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
قیام، قم، ۱۳۷۱ش.
استناد نهج البلاغه ۱۷۷. استناد نهج البلاغه
دروس من نهج البلاغه ۱۷۸. دروس من نهج البلاغه
نور الابرار ۱۷۹. نور الابرار
من حکم اخ الرسول حیدر الکرار امیرالمٶمنین علی بن ابی طالب( ع)
گردآورنده: محمد شیرازی طبیب
المعجم الموضوعی لنهج البلاغة ۱۸۰. المعجم الموضوعی لنهج البلاغة
به کوشش: محمد، کریم اویس.
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، مشهد، ۱۴۰۸ق.
نهج البلاغه ۱۸۱. نهج البلاغه
مما اختاره الشریف الرضی من اثر امیرالمومنین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام
کلمات: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: ابوالحسن محمد بن حسین موسوی (سید رضی)
• نهج البلاغة، دار الهجرة، قم، ۱۴۰۷ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغه همراه با فهرست موضوعی، دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، مترجم: علی شیروانی
• نهج البلاغه (نسخه برگردان)، وزارت ثقافت، حکومت هند، چاپ اول، رام پور، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.، با مقدمه: محمد عزیزالدین حسین
• کتاب نهج البلاغه من کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، به کوشش: حسن موسوی بروجردی
• کتابُ نهج البلاغة و هو المنتزع من کلام امیرالمؤمنین، دار التراث
• کتاب شریف نهج البلاغه متن تصحیح شده عربی، ادبیات، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.
• نهج البلاغة
موسسه نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: عزیزالله عطاردی قوچانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
• تمام نهج البلاغة، الدار الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، محقق: صادق موسوی
• نهج البلاغة، الهجره، قم، ۱۳۹۵ق.، مصحح: صبحی صالح
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الثقافة، دوحه، ۱۴۰۶ق. برابر 1986م.، محقق: صبری ابراهیم السید، با مقدمه: عبدالسلام محمد هارون
• نهج البلاغة، موسسة الرافد للمطبوعات، قم، ۱۴۳۱ق.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
معارج نهج البلاغه ۱۸۲. معارج نهج البلاغه
اختیار مصباح السالکین ۱۸۳. اختیار مصباح السالکین
من کلام مولانا و امامنا امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) (شرح نهج البلاغه الوسیط)
نویسنده: ابن میثم بحرانی
۱۸۴.
شرح نهج البلاغه ۱۸۵. شرح نهج البلاغه
نویسنده: محمد عبده
• نهج البلاغة، دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 4 جلد، شارح: محمد عبده
• نهج البلاغة، مکتبة التجاری الکبری، مصر، 3 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
• نهج البلاغة، مکتبة الاندلس، بیروت، ۱۳۷۴ق. برابر 1954م.، 4 جلد، شارح: محمد عبده، مصحح: عبدالعزیز سید اهل
• نهج البلاغة، دار الشعب، قاهره، ۲ش.، شارح: محمد عبده، محقق: محمد ابرهیم بنا و محمد احمد عاشور
المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة ۱۸۶. المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة
مع‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌ (‌المرقم‌)، ‌اللغات‌ ‌المشروحه،‌ مصادر نهج‌ ‌البلا‌غه،‌ جدول‌ ‌اختلاف‌ ‌النسخ‌
نویسنده: محمد دشتی، کاظم محمدی
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
غرر الحکم و درر الکلم ۱۸۷. غرر الحکم و درر الکلم
گردآورنده: ابی الفتح عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی
• غرر الحکم و درر الکلم، دار الکتاب، قم، ۱۳۳۴ش.، 2 جلد
• غرر الحکم و درر الکلم من کلام امیرالمومنین علی بن ابی الطالب علیه السلام، دارالقاری، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: محمد سعید طریحی
• غرر الحکم و درر الکلم، بی نا، تهران، ۱۳۳۶ش.
• تصنیف غررالحکم و درر الکلم، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.
دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین ۱۸۸. دستور معالم الحکم و ماثور مکارم الشیم من کلام امیرالمومنین
گردآورنده: محمد بن سلامه قضاعی
مکتبة الازهریة، مصر، 1914م.
• دستور معالم الحکم ومأثور مکارم الشیم من کلام أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب، دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۱ق.، با مقدمه: عبدالزهراء حسینی خطیب
کتاب خصائص الوحی المبین ۱۸۹. کتاب خصائص الوحی المبین
نویسنده: ابن بطریق
وزارة الارشاد الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، محقق: مالک محمودی، با تعلیق: مالک محمودی
مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف ۱۹۰. مقتل ابی عبدالله الحسین علیه السلام من موروث اهل الخلاف
نویسنده: حکیم، زهیر بن علی.
اهل الذکر، چاپ اول، بی جا، ۲۰۰۴ش.، 3 جلد
ادب الحسین و حماسته ۱۹۱. ادب الحسین و حماسته
نویسنده: احمد صابری همدانی
مولف، چاپ اول، ۱۳۹۵ق.
سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن ۱۹۲. سیمای حضرت مهدی (‌عج‌) در قرآن
مترجم: مهدی حائری قزوینی
نشر آفاق، تهران، ۱۳۶۶ش.
عقد الدرر فی أخبار المنتظر ۱۹۳. عقد الدرر فی أخبار المنتظر
نویسنده: یوسف بن یحیی بن علی مقدسی شافعی السلمی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق.
مکتبة عالم الفکر، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۹ق. برابر 1979م.، مصحح: عبدالفتاح محمد حلو
مقاتل الطالبیین ۱۹۴. مقاتل الطالبیین
نویسنده: ابوالفرج اصفهانی
• مقاتل الطالبین، دار المعرفة، بیروت، ۲ش.، مصحح: صقر، احمد.
منار الهدی فی الانساب ۱۹۵. منار الهدی فی الانساب
الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه ۱۹۶. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه
سراج الانساب ۱۹۷. سراج الانساب
المجدی فی انساب الطالبیین ۱۹۸. المجدی فی انساب الطالبیین
عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب ۱۹۹. عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب
سرشناسه: احمد بن علی ابن عنبه
نویسنده: ابن عنبه
انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
انصاریان، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۴ش.
المستطابة فی نسب سادات طابة ۲۰۰. المستطابة فی نسب سادات طابة
القند فی ذکر علماء سمرقند ۲۰۱. القند فی ذکر علماء سمرقند
نویسنده: عمر بن محمد نسفی
مکتبة الکوثر، عربستان، 1991م.، مصحح: فاریابی، نظر محمد.
شهداء الفضیله ۲۰۲. شهداء الفضیله
نابغه فقه و حدیث ۲۰۳. نابغه فقه و حدیث
نویسنده: محمد جزائری
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۵۲ش.
۲۰۴. القرآن الکریم
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۳۷۵ش.، خطاط: عثمان طه
دانستنیهائی از قرآن ۲۰۵. دانستنیهائی از قرآن
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۱۰ق.
شناخت قرآن ۲۰۶. شناخت قرآن
وعی القرآن ۲۰۷. وعی القرآن
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۸ش.
پیام حق ۲۰۸. پیام حق
دانستنیهایی از قرآن
نویسنده: احمد زمردیان
موسوی [چاپخانه]، شیراز، ۱۳۵۶ش.
فی رحاب القرآن ۲۰۹. فی رحاب القرآن
نویسنده: محمد حسن آل یاسین
مطبعة المعارف، چاپ اول، بغداد، ۱۳۸۸ق.
البیان فی تفسیر القرآن ۲۱۰. البیان فی تفسیر القرآن
مدخل التفسیر ۲۱۱. مدخل التفسیر
‌ابحاث‌ حول‌ اعجاز القرآن و ‌الدفا‌ع‌ ...
نویسنده: آیة الله شیخ محمد فاضل لنکرانی
مطبعة الحیدریة، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ق.، اشراف: مرتضی حکمی، با مقدمه: حسین انصاریان
مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری ۲۱۲. مجموعه سخنرانیها و مقالات دومین کنفرانس تحقیقاتی علوم و مفاهیم قرآن کریم 27 رجب 1410 هجری قمری
سرشناسه: کنفرانس‌ تحقیقاتی‌ علوم‌ و مفاهیم‌ قرآن‌ کریم‌ (دومین‌: ۱۳۶۸: قم‌)
نویسنده: گروهی از فضلا
گردآورنده: عبدالوهاب طالقانی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۸ش.
اسباب النزول ۲۱۳. اسباب النزول
رسم الخط مصحف ۲۱۴. رسم الخط مصحف
تفسیر غریب القرآن الکریم ۲۱۵. تفسیر غریب القرآن الکریم
نویسنده: فخرالدین طریحی
مطبعة الحیدریة، نجف، 1953م.، محقق: محمدکاظم طریحی، با تعلیق: محمدکاظم طریحی
ترجمة الاتقان فی علوم القرآن ۲۱۶. ترجمة الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: مهدی حائری قزوینی
• ترجمه الاتقان فی علوم القرآن، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، -۸۲۵ ۶ش.، 2 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
الاتقان فی علوم القرآن ۲۱۷. الاتقان فی علوم القرآن
نویسنده: جلال الدین سیوطی
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.، 4 جلد، محقق: محمد ابوالفضل ابراهیم
پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن ۲۱۸. پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن
نویسنده: حسن عرفان
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن ۲۱۹. جامع الاخبار و الاثار عن النبی و الائمة الاطهار علیه السلام کتاب القرآن
ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن ۲۲۰. ارشاد الاذهان الی اعلام القرآن
نویسنده: عبدالحسین شبستری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۴ق.
قصص الانبیاء ۲۲۱. قصص الانبیاء
قصص الانبیاء ۲۲۲. قصص الانبیاء
نویسنده: عبد الوهاب نجار
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۲ش.
سلامة القرآن من التحریف ۲۲۳. سلامة القرآن من التحریف
مرکز الرسالة، قم، ۱۴۱۷ق.
اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة ۲۲۴. اکذوبة تحریف القرآن بین الشیعة و السنة
التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف ۲۲۵. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
دار القرآن الکریم، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم ۲۲۶. المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکریم
تاریخ تفسیر ۲۲۷. تاریخ تفسیر
نویسنده: علی کمالی دزفولی
کتابخانه صدر، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
تفسیر فرات الکوفی ۲۲۸. تفسیر فرات الکوفی
التفسیر ۲۲۹. التفسیر
نویسنده: محمد عیاشی
• التفسیر [العیاشی]، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۲۱ق.، 3 جلد، محقق: موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه
تفسیر فرات کوفی ۲۳۰. تفسیر فرات کوفی
بازشناسی میراث کهن شیعه
نویسنده: مریم قبادی
روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ۲۳۱. روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن
مشهور به تفسیر شیخ ابوالفتح رازی
نویسنده: ابوالفتوح رازی
• تفسیر ابوالفتوح رازی، کتابفروشی و چاپخانه محمدحسن علمی، چاپ سوم، تهران، تیر ۱۳۳۴ش.، 10 جلد، مصحح جلد 10: علی اکبر غفاری
مجمع البیان فی تفسیر القرآن ۲۳۲. مجمع البیان فی تفسیر القرآن
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۹ق.، 10 جلد، مصحح: علامه ابوالحسن شعرانی
الوسیط فی تفسیر القرآن المجید ۲۳۳. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید
منهج الطوسی فی التفسیر القرآن ۲۳۴. منهج الطوسی فی التفسیر القرآن
المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان ۲۳۵. المنتخب فی تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان
نویسنده: ابن ادریس حلی
• موسوعة ابن ادریس الحلی، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، 14 جلد، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
شرح شواهد مجمع البیان ۲۳۶. شرح شواهد مجمع البیان
نویسنده: محمدحسین قزوینی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۹۸ق.، مصحح: محمدباقر بهبودی
طبرسی و مجمع البیان ۲۳۷. طبرسی و مجمع البیان
نویسنده: حسین کریمیان
تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة ۲۳۸. تاویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة
مجد البیان فی تفسیر القرآن ۲۳۹. مجد البیان فی تفسیر القرآن
البرهان فی التفسیر القرآن ۲۴۰. البرهان فی التفسیر القرآن
نویسنده: سید هاشم بحرانی
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۳ق.، 5 جلد، مصحح: محمود موسوی زرندی
مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار ۲۴۱. مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار
با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب
نویسنده: ابوالحسن‌ بن‌ محمد طاهر شریف
• مقدمة تفسیر مرآة الانوار و مشکوة الاسرار با ترجمه و شرح حال مولف و فهرست کتاب، چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۷۴ق.، مصحح: محمود موسوی زرندی
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ۲۴۲. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
تفسیر الصافی ۲۴۳. تفسیر الصافی
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1979م.، 5 جلد، با مقدمه: حسین اعلمی، با تعلیق: حسین اعلمی، مصحح: حسین اعلمی
تفسیر نور الثقلین ۲۴۴. تفسیر نور الثقلین
نویسنده: عبدعلی حویزی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۳ق.، 5 جلد، با تعلیق: هاشم رسولی محلاتی، مصحح: هاشم رسولی محلاتی
تفسیر المعین ۲۴۵. تفسیر المعین
منشور جاوید قرآن ۲۴۶. منشور جاوید قرآن
المومنون فی القرآن ۲۴۷. المومنون فی القرآن
المیزان فی تفسیر القرآن ۲۴۸. المیزان فی تفسیر القرآن
نویسنده: طباطبائی، محمدحسین‌، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰، آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۷ق.، 20 جلد
• ...المیزان فی تفسیر القرآن، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، بیروت، 1973م.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، بیروت، ۱۳۹۳ق.، 20 جلد
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۱ق.، 20 جلد
ترجمه تفسیر المیزان ۲۴۹. ترجمه تفسیر المیزان
مترجم: محمدباقر موسوی همدانی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۵ش.، 32 جلد
فقه القرآن ۲۵۰. فقه القرآن
کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری ۲۵۱. کشف الاسرار و عدة الابرار معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری
رشد ۲۵۲. رشد
نویسنده: علی صفایی حائری
هجرت، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۹۹ق.
تفسیر السورة الاعلی ۲۵۳. تفسیر السورة الاعلی
الموسوم بالخلجات
نویسنده: محمد تنکابنی
دار النشر اسلام، قم، ۱۲۹۳ق.، با مقدمه: محمد جیلانی
تفسیر فاتحة الکتاب ۲۵۴. تفسیر فاتحة الکتاب
تفسیر آیة المودة ۲۵۵. تفسیر آیة المودة
۲۵۶. آیة التطهیر فی احادیث الفریقین
نویسنده: علی موحد ابطحی اصفهانی
علی موحد ابطحی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
الله و الاعجاز العلمی فی القرآن ۲۵۷. الله و الاعجاز العلمی فی القرآن
نویسنده: لبیب بیضون
• بی نا، بی جا، ۲ش.
عهدین،قرآن و علم ۲۵۸. عهدین،قرآن و علم
مترجم: حسن حبیبی
حسینیه ارشاد، تهران، -۸۳۱ ۶ش.
قرآن و روانشناسی ۲۵۹. قرآن و روانشناسی
جهاد در قرآن ۲۶۰. جهاد در قرآن
عترت در قرآن ۲۶۱. عترت در قرآن
ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌) ۲۶۲. ما نزل من القرآن فی اهل البیت (‌علیهم‌‌السلام‌)
المیثاق ۲۶۳. المیثاق
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن ۲۶۴. فاطمة الزهراء ‌علیها‌السلام‌ فی القرآن
ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه ۲۶۵. ترجمه رساله بدیعه در تفسیر آیه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله ...و حاوی بحثی از ولایت فقیه
انتشارات حکمت، تهران، ۱۴۰۴ق.
چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان ۲۶۶. چهره شیطان در قرآن بانضمام شیطان و شیطان پرستان
نویسنده: محمد ناصری
دار القرآن الکریم، قم، ۱۳۶۸ش.
محمد فی القرآن ۲۶۷. محمد فی القرآن
دراسات قرآنیة حول شخصیة محمد (ص)
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
دار الارقم، چاپ اول، صور، 1991م.
قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین ۲۶۸. قاعدة فی الجرح و التعدیل و قاعدة فی المورخین
نویسنده: عبدالوهاب بن علی سبکی
دار الوعی، ویرایش دوم، حلب، ۱۳۹۸ق.، محقق: ابوغده، ابوالفتاح.
۲۶۹. ذیل تذکرة الحفاظ للذهبی
تذکرة الحفاظ ۲۷۰. تذکرة الحفاظ
صحح عن النسخه القدیمه المحفوظ فی مکتبه الحرم المکی تحت اعانه وزاره معارف الحکومه العالیه الهندیه
نویسنده: محمد بن احمد ذهبی
دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۷۵ق.، 4 جلد
الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌ ۲۷۱. الکشف الجلی فیما رو‌ی‌ ‌عن‌ ‌ابی‌‌الاسود ‌الدولی‌
نویسنده: آیة الله شمس الدین واعظی
دار البیان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
النوادر ۲۷۲. النوادر
نویسنده: فضل الله راوندی
• چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.، محقق: سعید رضا علی عسگری
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
مجموعه رسائل اعتقادی ۲۷۳. مجموعه رسائل اعتقادی
نهج الخطابه ۲۷۴. نهج الخطابه
فی خطب ائمه الهدی(ع) و توقیعات صاحب الامر حجة بن الحسن العسکری ارواحنا فدا
نویسنده: علی علم الهدی
مجمع فکری خدمات اسلامی، بی جا، ۱۳۶۲ش.
الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر ۲۷۵. الشهاب المنیر فی تواتر حدیث الغدیر
نویسنده: طالب خرسان
دار النشر، چاپ اول، قم، 1991م.
روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌ ۲۷۶. روشهای تفسیری در اندیشه شیخ انصاری رحمه‌‌الله‌
الاجتهاد و التقلید ۲۷۷. الاجتهاد و التقلید
نویسنده: محمد مهدی کجوری شیرازی
نهاوندی، قم، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: محمد برکت
النظره الخاطفه فی الاجتهاد ۲۷۸. النظره الخاطفه فی الاجتهاد
نویسنده: آیة الله شیخ محمد اسحاق فیاض
• النظرة الخاطفة فی الاجتهاد، دار الکتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.
الإنتصار ۲۷۹. الإنتصار
الرسائل العشر ۲۸۰. الرسائل العشر
نویسنده: شیخ طوسی
المسائل المنتخبة ۲۸۱. المسائل المنتخبة
العبادات والمعاملات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی سیستانی
نشر مهر، قم، ۱۴۱۳ق.
مناسک الحج ۲۸۲. مناسک الحج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
نشر مهر، چاپ 11م، قم، ۱۴۱۱ق.
مناسک حج ۲۸۳. مناسک حج
نویسنده: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی
• مناسک حج که مطابق است با فتاوی ابوالقاسم موسوی خوئی، با اضافات و مسائل جدید، چاپخانه علمیه، چاپ 16م، قم، ۱۴۰۰ق.
کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره ۲۸۴. کفایه الحاج فی اعمال و احکام الحج و العمره
گردآورنده: سید محمدتقی حسینی جلالی
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۴۰۰ق.
رساله تولی و تبری ۲۸۵. رساله تولی و تبری
در فضائل ائمه اطهار علیه السلام و مثالب غاصبان خلافت
نویسنده: جواد کربلائی
فقه، قم، -۸۰۹ ۶ش.
مرجئه ۲۸۶. مرجئه
تاریخ‌ و ‌اندیشه‌
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر خرم، قم، ۱۳۷۰ش.
الافصاح فی الامامة ۲۸۷. الافصاح فی الامامة
نویسنده: شیخ مفید
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
• الافصاح فی امامه امیر المومنین علیه السلام ویلیه ایمان ابی طالب، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، قم، ۱۴۱۲ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ۲۸۸. الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• الارشاد فی معرفه حجج الله علی العباد، علمیه اسلامیه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۵ش.، 2 جلد
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
جواب المسائل التبانیات ۲۸۹. جواب المسائل التبانیات
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد ۲۹۰. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد
نویسنده: فاضل مقداد
گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد ۲۹۱. گنجینه معارف شیعه امامیه در راه‌ جهاد سازندگی‌ ترجمه‌ کنز الفوائد
مترجم: محمدباقر کمره ای
چاپخانه فردوسی، تهران، ۱۳۶۰ش.، با تعلیق: محمدباقر کمره ای
الشیعه و فنون الاسلام ۲۹۲. الشیعه و فنون الاسلام
نویسنده: حسن صدر
مطبعة العرفان، صیدا، ۱۳۳۱ق.
مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه ۲۹۳. مسائل عقائدیة فی الغلو و التفویض، الخلق و الرزق، العلم بالغیب، الحقیقة المحمدیه مناقشة عقائدیه
تقریب المعارف فی الکلام ۲۹۴. تقریب المعارف فی الکلام
نویسنده: ابوالصلاح حلبی
• بی نا، بی جا، ۱۴۰۴ق.، با مقدمه: آیة الله رضا استادی، مصحح: آیة الله رضا استادی
• تقریب المعارف، شیخ فارس تبریزیان الحسون، -۸۱۳ ۶ش.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون
اصول عقائد ۲۹۵. اصول عقائد
کنز الفوائد ۲۹۶. کنز الفوائد
نویسنده: محمد کراجکی
دار الاضواء، بیروت، 1985م.، 2 جلد، محقق: عبدالله نعمه، مصحح: عبدالله نعمه
الإستغاثة ۲۹۷. الإستغاثة
نویسنده: ابوالقاسم علی کوفی
احقاق الحق، پاکستان، ۲ش.
• الاستغاثه، بی نا، بی جا، ۲ش.، 2 جلد
المراجعات ۲۹۸. المراجعات
ابحاث جدیدة فی أصول المذهب و الامامة العامة ...
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
مطبوعات النجاح، چاپ 20م، قاهره، 1979م.، با مقدمه: حامد حفنی داود و محمد فکری عثمان ابونصر
مطبعة حسام، بغداد، ۱۹۴۶ق.، محقق: حسین علی راضی، با مقدمه: آیة الله شیخ مرتضی آل یاسین
مکتبة الدواری، قم، ۲ش.
منهج الرشاد لمن اراد السداد ۲۹۹. منهج الرشاد لمن اراد السداد
راهنمای بهشت ۳۰۰. راهنمای بهشت
‌ا‌عتقاد‌ی‌، ‌اخلاقی‌، ‌استدلالی‌، تاریخی‌، ‌ادبی‌
نویسنده: محمد تقی مقدم
کتابفروشی دیانت، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۴۲ش.
اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم ۳۰۱. اصل مسلم در شناختن آفریننده عالم و رد ماتریالیسم
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی ۳۰۲. المقام الاسنی فی تفسیر الاسماء الحسنی
افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم ۳۰۳. افاق وحی محمد صلی الله علیه و آله و سلم
اسلامیه، بی جا، ۱۳۸۸ق.
آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا ۳۰۴. آثار الاعمال الصالحة فی الدار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
هاشم موسوی جزایری، قم، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد
درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار ۳۰۵. درر الاخبار فیما یتعلق بحال الاحتضار
نویسنده: شیخ محمدرضا طبسی نجفی
مطبعة النعمان، چاپ دوم، نجف، ق.، 2 جلد، اشراف: عمادالدین طبسی
معاد شناسی ۳۰۶. معاد شناسی
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، -۸۲۷ ۶ش.، 10 جلد
دراسات فی کتاب العبقات ۳۰۷. دراسات فی کتاب العبقات
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• بی نا، قم، ۱۴۰۵ق.
خطابه غدیر ۳۰۸. خطابه غدیر
ترسیمی از صحنه غدیر خم، متن خطابه پیامبر صلی‌الله علیه وآله در غدیر، ترجمه فارسی خطبه غدیر
نویسنده: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
نشر مولود کعبه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.
رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام ۳۰۹. رسالة وجیزة فی اثبات علم الغیب للرسول و ائمة الهدی علیهم السلام
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
• رسالتان فی التفویض و علم الغیب، ۱۴۰۱ق.
التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان ۳۱۰. التنبیه بالمعلوم من البرهان علی تنزیه المعصوم عن السهو و النسیان
نویسنده: شیخ حر عاملی
نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار ۳۱۱. نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار
گردآورنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
علی‌ ‌الحسینی‌ ‌المیلانی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 12 جلد
• خلاصه عبقات الانوار فی امامه الائمه الاطهار، موسسة البعثة، قسم الدراسات الاسلامیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.، 10 جلد
عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار ۳۱۲. عبقات الانوار فی امامة الائمة الاطهار
نویسنده: میر حامد حسین موسوی کنتوری (صاحب عبقات)
• قم، ۱۴۰۴ق.، 10 جلد، محقق: غلام رضا مولانا بروجردی، مصحح: غلام رضا مولانا بروجردی
مطبعة مهر، قم، ۱۳۹۸ق.، 2 جلد، محقق: آیة الله سید علی حسینی میلانی
مدرسة الامام مهدی(عج)، قم، ۱۴۰۶ق.، 9 جلد
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، نشر نفائس مخطوطات اصفهان، اصفهان، ۱۴۰۶ق.
• عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار، موسسه نشر نفائس مخطوطات، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۳۷ش.، 6 جلد
فیض القدیر ۳۱۳. فیض القدیر
خلاصه عبقات الانوار درباره حدیث غدیر
گردآورنده: شیخ عباس قمی
• فیض القدیر فیما یتعلق بحدیث الغدیر، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، حرم حضرت معصومه (س)، ۱۳۷۵ش.
موسسه در راه حق، ۱۳۶۴ش.
الشیعه و الامامه ۳۱۴. الشیعه و الامامه
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۵ق.
غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام ۳۱۵. غایه المرام و حجه الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص و العام
نویسنده: سید هاشم بحرانی
• غایة المرام و حجة الخصام فی تعیین الامام من طریق الخاص والعام، عزیزی، قم، ۱۴۳۱ق.، 7 جلد، محقق: باقر خسروشاهی، اشراف: آیت الله سید رضا صدر
۳۱۶. خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت
گردآورنده: احمد امینی نجفی
احمد امینی نجفی، تهران، ۱۳۶۵ش.
المقنع فی الامامه ۳۱۷. المقنع فی الامامه
تکالیف الانام فی غیبه الامام ۳۱۸. تکالیف الانام فی غیبه الامام
بضمیمه شرح هفت حصار از روی خط عبدالحق سبزواری و دعای طلب مغفرت والدین از روی خط نیریزی
به اهتمام: فخرالدین
نویسنده: دبیر همدانی، ‌علی‌‌اکبربن‌ شیرمحمد، ۱۲۷۰ - ۱۳۲۵ق‌
رشیدیه، تهران، ۱۳۵۳ش.
وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج) ۳۱۹. وظایف شیعیان و منتظران امام زمان (عج)
نویسنده: محمد مقدسی
برگ شقایق، قم، ۱۳۸۲ش.
بشارة الاسلام ۳۲۰. بشارة الاسلام
نویسنده: مصطفی کاظمی
مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۲ش.
عقیده المسیح الدجال فی الادیان ۳۲۱. عقیده المسیح الدجال فی الادیان
قراءه فی المستقبل
نویسنده: سعید ایوب
دار البیان، قم، ۱۴۱۳ق.
رسالة فی التقیة ۳۲۲. رسالة فی التقیة
ادیان آسمانی و مسئله تحریف ۳۲۳. ادیان آسمانی و مسئله تحریف
نویسنده: مرتضی عسکری
مترجم: حسن افتخار زاده
مجمع علمی اسلامی، بی جا، ۱۳۵۹ش.، با مقدمه: حسن افتخار زاده
جستجوی حق در بغداد ۳۲۴. جستجوی حق در بغداد
مترجم: مصطفی خبازیان
مصطفی خبازیان، مشهد، -۸۱۸ ۶ش.، محقق: مصطفی خبازیان
راد شبهات الکفار ۳۲۵. راد شبهات الکفار
اصول تربیت ۳۲۶. اصول تربیت
اداره تمدن اسلام، کراچی، 1988م.
کودک از نظر وراثت و تربیت ۳۲۷. کودک از نظر وراثت و تربیت
نویسنده: محمد تقی فلسفی
هیئت نشر معارف اسلامی، تهران، ۱۳۴۸ش.، 2 جلد
الطفل بین الوراثه و التربیه ۳۲۸. الطفل بین الوراثه و التربیه
مترجم: فاضل حسینی میلانی
دار المرتضی، مشهد، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: فاضل حسینی میلانی
سنتهای اجتماعی در قرآن کریم ۳۲۹. سنتهای اجتماعی در قرآن کریم
مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ ۳۳۰. مقالات برگزیده ‌همایش‌ تربیت‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌
سرشناسه: ‌همایش‌ تربیت‌ معلم‌ در سیره‌ و کلام‌ ‌امام‌ ‌علی‌ ‌علیه‌‌السلام‌ (۱۳۷۹: قم‌)
مادر ۳۳۱. مادر
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
آفتاب، چاپ چهارم، ۱۳۸۹ق.، به کوشش: محمد حسین صدریه
نظام الحکم فی الاسلام ۳۳۲. نظام الحکم فی الاسلام
نویسنده: علی مقلد
دار الاضواء، بیروت، 1986م.
النظام السیاسی فی الاسلام ۳۳۳. النظام السیاسی فی الاسلام
رای السنه،رای الشیعه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• النظام السیاسی فی الاسلام ، انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۱۲ق. برابر ۲ش.
انصاریان، چاپ چهارم، قم، ۱۴۲۷ق.
فی سبیل الوحدة الاسلامیة ۳۳۴. فی سبیل الوحدة الاسلامیة
نویسنده: آیة الله سید مرتضی رضوی کشمیری
دار المعلم، ویرایش سوم، قاهره، 1980م.
حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی ۳۳۵. حوار فی العمق من اجل التقریب الحقیقی
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی ۳۳۶. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
انصاریان، قم، ۱۳۸۴ش.
تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری ۳۳۷. تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن هفتم هجری
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
ترجمه کتاب سلیم ابن قیس ۳۳۸. ترجمه کتاب سلیم ابن قیس
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
نشأة التشیع ۳۳۹. نشأة التشیع
نویسنده: طالب خرسان
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
کتاب سلیم بن قیس الهلالی ۳۴۰. کتاب سلیم بن قیس الهلالی
نویسنده: سلیم بن قیس هلالی عامری کوفی
دفتر نشر الهادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 3 جلد، محقق: محمدباقر انصاری زنجانی خوئی
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، دار الفنون، بیروت، ۲۷ رمضان ۱۴۰۰ق.
• کتاب سلیم ابن قیس، اهل البیت(ع)
• کتاب سلیم بن قیس الکوفی، مطبعة الحیدریة، نجف
شیعه در اسلام ۳۴۱. شیعه در اسلام
نویسنده: موسی سبط الشیخ
عالی، تهران، ۱۳۲۸ق.
الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء ۳۴۲. الفهارس الفنیه للمحجه البیضاء فی تهذیب الاحیاء
شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی ۳۴۳. شایست و ناشایست در اندیشه اسلامی
مترجم: محمد حسین ساکت
نشر نگاه معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
معراج السعادة ۳۴۴. معراج السعادة
نویسنده: ملا احمد نراقی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۱ق.
هجرت، قم، ۱۳۷۰ش.
• معراج السعاده، علمیه اسلامیه، بی جا، ۱۳۴۷ش.
مشکاة الانوار فی غرر الاخبار ۳۴۵. مشکاة الانوار فی غرر الاخبار
نویسنده: علی بن حسن طبرسی
مکتبة الفقیه، چاپ دوم، نجف، ۱۹۶۵ق.، با مقدمه: صالح جعفری
• قم، ۱۴۱۸ق.، محقق: مهدی هوشمند
مکارم الاخلاق ۳۴۶. مکارم الاخلاق
مسکن الفؤاد ۳۴۷. مسکن الفؤاد
هزار و یک حکایت قرآنی ۳۴۸. هزار و یک حکایت قرآنی
نویسنده: محمد حسین محمدی
لاهیجی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۳ش.
سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی) ۳۴۹. سیاهپوشی در سوگ ائمه نور علیهم السلام(ریشه های تاریخی ، مبانی فقهی)
نویسنده: علی ابوالحسنی (منذر)
علی ابو‌الحسنی‌ (منذر)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
سیمای مسجد ۳۵۰. سیمای مسجد
نویسنده: نوبهار، رحیم‌، ۱۳۴۰ -.
رحیم نوبهار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
الحدیقه الهلالیه ۳۵۱. الحدیقه الهلالیه
شرح‌ د‌عاء ‌الهلال‌ من‌ ‌الصحیفه‌ ‌السجادیه‌
نویسنده: شیخ بهاء الدین عاملی
مفاتیح الجنان ۳۵۲. مفاتیح الجنان
نویسنده: شیخ عباس قمی
• مفاتیح الجنان با تصحیح کامل، کتابفروشی علمیه اسلامیه، تهران، ۱۳۸۱ق.، خطاط: طاهر خوشنویس
• کلیات مفاتیح الجنان، موسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت
• کلیات مفاتیح الجنان، نشر مهشاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
دیار عاشقان ۳۵۳. دیار عاشقان
شارح: حسین انصاریان
پیام آزادی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 7 جلد، مصحح: حسین استاد ولی
قاموس الصحیفة ۳۵۴. قاموس الصحیفة
گردآورنده: سید ابوالفضل حسینی
• بی نا، بی جا، ۱۳۹۸ق.
الصحیفة السجادیّة الکاملة ۳۵۵. الصحیفة السجادیّة الکاملة
نویسنده: امام سجاد علیه السلام
املاء: امام سجاد علیه السلام
• الصحیفة السجادیة الکاملة، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۳۲ق.، شارح: غالب عسیلی، با مقدمه: غالب عسیلی
• صحیفه سجادیه روایة حسین بن اشکیب، موسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء علیها السلام، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: احمد سجادی
بنیاد محقق طباطبائی، قم، چاپ اول، خرداد ۱۳۹۴ش.، با مقدمه: سید محمدحسین حکیم
• الصحیفة السجادیة، The Open School
• صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، حجر، تهران، ۱۳۶۰ش.
• الصحیفة السجادیة الجامعة لادعیة، موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، مصحح: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی
• ترجمه صحیفه سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، محقق: علی فاضلی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، دار التراث الاسلامی، بیروت
• الصَّحیفَةُ السَّجّادِیَّةُ الْکامِلَةٌ، دارالبذرة، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق. برابر 2013م.
• الصحیفة السجادیة الکاملة، احمد الفهری، چاپ اول، سوریه، محقق: احمد فهری زنجانی
• الصحیفة السجادیة، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، ۱۴۱۳ق.، محقق: کاظم مدیر شانه چی
• الصحیفة الکاملة السجادیة، نجف، ۱۳۲۱ق.، با مقدمه: محمد مشکوة، مصحح: علامه محمدتقی مجلسی، خطاط: طاهر خوشنویس
• ترجمه و شرح صحیفه کامله سجادیه، سازمان تبلیغات اسلامی، پژوهشکده باقر العلوم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: علی فاضلی
شرح دعاء الصباح ۳۵۶. شرح دعاء الصباح
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• دعاء الصباح، دار العلوم، چاپ اول، بیروت، 1989م.، با تعلیق: علامه محمد باقر مجلسی
بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌ ۳۵۷. بیان حقیقت بیانات ولی ‌عصر(‌عج‌)، شرح‌ ‌افتتاح‌
شارح: احمد زمردیان
کتابفروشی اسلامیه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
زیارت اربعین ۳۵۸. زیارت اربعین
آیینه عرفان و آیت مومنین
دارالتفسیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۰ش.
شرح زیارت جامعه کبیره ۳۵۹. شرح زیارت جامعه کبیره
نویسنده: علامه محمدتقی مجلسی
حسینیه عمادزاده اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: مهدی فقیه ایمانی
شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا ۳۶۰. شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا
نویسنده: ابوالفضل طهرانی
علی موحد ابطحی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۹ق.، 2 جلد، محقق: علی موحد ابطحی اصفهانی
الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه ۳۶۱. الانوار الساطعه فی شرح زیاره الجامعه
شارح: جواد کربلائی
منشورات الاعلمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 5 جلد
• قم، -۸۱۱ ۶ش.، 5 جلد، مصحح: اسدی، محسن.
با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌ ۳۶۲. با اختران تابناک ولایت ترجمه‌ ‌الانو‌ار ‌اللامعه‌ فی‌ شرح‌ ‌الزیاره‌ ‌الجامعه‌
مترجم: عباسقلی سلطانی‌ گلشیخی‌
• مشهد، ۱۳۶۶ش.
رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره ۳۶۳. رساله فی الاستخاره من القرآن المجید و الفرقان الحمید مع مقدمه فی تشریع الخیره و کیفیه الاستخاره
العدل الالهی ۳۶۴. العدل الالهی
موسسة البلاغ، چاپ اول، 1988م.
نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ۳۶۵. نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء
مترجم: علامه فانی اصفهانی
• نصیحت بفریب خوردگان باب و بهاء ترجمه کتاب نصایح الهدی الی من کان مسلما قصار بابیا، چاپخانه اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
۳۶۶. الایجاز لأسرار کتاب الطراز فی علوم حقائق الاعجاز
من العلوم البیانیة و الاسرار القرانیة
نویسنده: یحیی علوی یمنی
دار المدار الاسلامی، چاپ اول، بیروت، 2007م.، محقق: بن عیسی باطاهر
جهانگشای عادل ۳۶۷. جهانگشای عادل
نویسنده: سید جمال الدین دین پرور
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ چهارم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۵۳ش.
اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام ۳۶۸. اهل بیت علیهم السلام در کشتی نوح علیه السلام
نویسنده: محمد ابراهیم موحد قزوینی
مترجم: حسین شاهرودی
• اهل بیت علیه السلام در کشتی نوح علیه السلام، محمد‌ابر‌ا‌هیم‌ موحد قزوینی‌، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.
رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور ۳۶۹. رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• مفتاح الفلاح بضمیمه رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، انتشارات حکمت، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
تشیع، چاپ دوم، ویرایش اول، قم، ۱۳۷۰ش.
ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج) ۳۷۰. ظاهرة الغیبه و دعوی السفاره فی ظل امامه المهدی المنتظر(عج)
نویسنده: میرزا محسن آل عصفور
موسسه اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
حاشیه فرائد الاصول ۳۷۱. حاشیه فرائد الاصول
اسلام و تمدن جدید ۳۷۲. اسلام و تمدن جدید
نویسنده: مصطفی زمانی
پیام اسلام، چاپ 18م، قم، ۱۳۶۷ش.
تاریخ آستان قدس ۳۷۳. تاریخ آستان قدس
نویسنده: مؤتمن، علی.
• بی نا، چاپ دوم، بی جا،
تاریخ آستان قدس رضوی ۳۷۴. تاریخ آستان قدس رضوی
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد
دایرة المعارف تشیع ۳۷۵. دایرة المعارف تشیع
بنیاد ‌اسلامی‌ طا‌هر، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، ویراستار: احمد صدر حاج سید جوادی و بهاءالدین خرمشاهی و کامران فانی
خواطر و عبر ۳۷۶. خواطر و عبر
دروس تربویة اخلاقیة تاریخیة
نویسنده: حاج حسین شاکری
بهشت برین ترجمه جنه الماوی ۳۷۷. بهشت برین ترجمه جنه الماوی
نویسنده: عمران علیزاده
طلوع، چاپ اول، تبریز، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی
کودکان سخنور ۳۷۸. کودکان سخنور
نویسنده: حسن موسوی اصفهانی
• تهران، ۱۳۹۷ق.
المقتطفات ۳۷۹. المقتطفات
نقش ائمه در احیاء دین ۳۸۰. نقش ائمه در احیاء دین
نویسنده: مرتضی عسکری
گردآورنده: محمد علی جاودان
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
بنیاد بعثت،و‌احد تحقیقات‌ ‌اسلامی‌، چاپ دوم، تهران، -۸۱۸ ۶ش.، 7 جلد
بنیاد بعثت،کتابخانه بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
مجمع علمی اسلامی، تهران، ۱۴۰۱ق.، 5 جلد
۳۸۱. الصیاغه الجدیده
لعالم‌ ‌الایمان‌ و ‌الحریه‌ و ‌الرفاه‌ ‌الاسلام‌
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
مرکز نشر الفکر الاسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۵ق.
الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی ۳۸۲. الطبقات الکبری القسم المتمم التابعی
الطبقات الکبیر ۳۸۳. الطبقات الکبیر
نویسنده: محمد ابن سعد زهری
• الطبقات الکبری، دار صادر، بیروت، 1960م.، 9 جلد
• طبقات الکبیر، مطبعه بریل، لیدن، ۱۳۴۷ق.، 15 جلد، مصحح: ادوارد سخاو
الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم ۳۸۴. الطبقات الکبری القسم المتمم لتابعی اهل المدینة و من بعدهم
سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌ ۳۸۵. سید المرسلین صلی‌‌الله‌ ‌علیه‌ و ‌آله‌
...السیر و المغازی ۳۸۶. ...السیر و المغازی
کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب ۳۸۷. کتاب الحجة علی الذاهب إلی تکفیر أبی طالب
نویسنده: شمس الدین ابی علی فخار بن معد موسوی
• کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب، مطبعة العلویة، نجف، ۱۳۵۰ش.
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین ۳۸۸. تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
دفاع از حریم حق ۳۸۹. دفاع از حریم حق
نویسنده: عمران علیزاده
خضرا، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
الزهراء ۳۹۰. الزهراء
نویسنده: سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی
• الزهرا، حدیث الشهر، چاپ ؟، 1950م.
مطبعة النجاح، بغداد، ۱۳۶۹ق.
ترجمه فدک ۳۹۱. ترجمه فدک
معجم الصحابه ۳۹۲. معجم الصحابه
نویسنده: عبدالباقی ابن قانع
دار الفکر، چاپ اول، بیروت، 2004م.، 15 جلد، محقق: خلیل ابراهیم قوتلای و محمد، حمدی الدمرداش.
شناسایی هفت تن در صدر اسلام ۳۹۳. شناسایی هفت تن در صدر اسلام
مترجم: عباس راسخی نجفی
قیام، قم، ۱۳۷۱ش.
السبعه من السلف ۳۹۴. السبعه من السلف
ابوبکر،عمر،عثمان،...
نویسنده: آیة الله سید مرتضی حسینی فیروزآبادی یزدی
• ...السبعه من السلف، فیروز آبادی، قم
نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام ۳۹۵. نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام
نویسنده: محمد بن جریر طبر‌ی‌ ‌آملی‌ صغیر
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: باسم محمد اسدی
• نوادر المعجزات فی مناقب الأئمة الهداة علیهم السلام و الاربعون حدیثا عن الاربعین ، مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ذی الحجه ۱۴۱۰ق.
دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه ۳۹۶. دور ائمه اهل البیت علیهم السلام فی الحیاه الاسلامیه
نویسنده: عادل ادیب
مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۴۰۸ق.
ندای حق ۳۹۷. ندای حق
ترجمه جزء دوم کتاب صوت الحق
مترجم: حسین موسوی محفوظی
محبین، چاپ اول، اهواز، -۸۰۷ ۶ش.
۳۹۸. تثبیت الامامه
امامه‌ امیرالمومنین‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌(علیه‌السلام‌)
سرشناسه: یحیی بن حسین هادی
نویسنده: یحیی بن حسین زیدی
دار الامام السجاد(ع)، بیروت، ۱۴۱۹ق.
الجوهرة فی نسب الامام علی و آله ۳۹۹. الجوهرة فی نسب الامام علی و آله
نویسنده: محمد بن ابی بکر انصاری تلمسانی (بری)
• الجوهرة فی نسب الإمام علی وآله، مکتبة النوری، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.، محقق: محمد التوبخی
• الجوهره فی نسب الامام علی و آله، مکتبة النوری، چاپ اول، دمشق، 1982م.، محقق: محمد تونجی
انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.، محقق: محمد تونجی
المعیار و الموازنه ۴۰۰. المعیار و الموازنه
فی فضائل الامام امیر المومنین علی بن ابی طالب(صلوات الله علیه)و بیان افضلیته علی جمیع العالمین بعد الانبیاء و المرسلین
نویسنده: محمد بن عبدالله اسکافی
الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین ۴۰۱. الامام علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین
نویسنده: محمد رضا
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.
الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا ۴۰۲. الامام امیر المومنین علی علیه السلام از دیدگاه خلفا
الغارات ۴۰۳. الغارات
الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره ۴۰۴. الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره
نویسنده: شیخ مفید
دار المفید، چاپ دوم، 1993م.، 12 جلد، مصحح: استاد علی میرشریفی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
تثبیت الامامه ۴۰۵. تثبیت الامامه
نویسنده: قاسم بن ابراهیم رسی
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 1998م.، محقق: صالح وردانی
القطره ۴۰۶. القطره
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
• چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.
همای رحمت ۴۰۷. همای رحمت
گردآورنده: عمران علیزاده
• چاپ اول، تبریز، ۱۳۷۰ش.
دقائق التوحید فی نهج البلاغة ۴۰۸. دقائق التوحید فی نهج البلاغة
۴۰۹. علی(ع) و فلسفه الهی
در مکتب علی علیه السلام ۴۱۰. در مکتب علی علیه السلام
شامل‌ قو‌ا‌عد‌ی‌ ‌از صرف‌ و نحو، فر‌از‌هائی‌ ‌از نهج‌ ‌البلا‌غه‌ نمونه‌‌هائی‌ ‌از تجزیه‌ و ترکیب‌
نویسنده: عمران علیزاده
عمران علیزاده، تبریز، ۱۳۹۶ق.، خطاط: محمد علی ادیب العلماء
علوم الطبیعه فی نهج البلاغه ۴۱۱. علوم الطبیعه فی نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه ۴۱۲. مهدی منتظر(ع) در نهج البلاغه
نویسنده: مهدی فقیه ایمانی
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ دوم، ویرایش اول، اصفهان، ۱۳۷۴ش.
آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام ۴۱۳. آیین جهاد از دیدگاه نهج البلاغه و امام علی علیه السلام
نویسنده: بنیاد نهج البلاغه
روشنگر، چاپ دوم، بی جا، خرداد ۱۳۶۷ش.
ترجمه و شرح نهج البلاغة ۴۱۴. ترجمه و شرح نهج البلاغة
مترجم: علینقی فیض الاسلام اصفهانی
چاپخانه سپهر، تهران، ۱۳۲۵ش.، خطاط: طاهر خوشنویس
چاپخانه آفتاب، تهران، ۱۳۲۵ش.، 6 جلد، خطاط: طاهر خوشنویس
فرمان مالک اشتر ۴۱۵. فرمان مالک اشتر
قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام ۴۱۶. قانون اساسی حکومت امام علی علیه السلام
نویسنده: علی انصاریان
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
استناد نهج‌ البلاغه ۴۱۷. استناد نهج‌ البلاغه
اجازات و اسناد نهج البلاغة ۴۱۸. اجازات و اسناد نهج البلاغة
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
مطبعة العزیزیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، 1981م.
علی علیه السلام چهره درخشان اسلام ۴۱۹. علی علیه السلام چهره درخشان اسلام
مترجم: استاد علی دوانی
• علی علیه السلام، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام ۴۲۰. نهج البلاغه توثیقه و نسبته الی الامام علی علیه السلام
نویسنده: حامد حنفی داود
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
اعلام نهج البلاغه ۴۲۱. اعلام نهج البلاغه
اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه ۴۲۲. اصول الدین علی ضوء نهج البلاغه
نویسنده: محمدباقر بهبودی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
در پیرامون نهج البلاغه ۴۲۳. در پیرامون نهج البلاغه
مترجم: عباس میرزاده اهری
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
مقدمة شرح نهج البلاغة ۴۲۴. مقدمة شرح نهج البلاغة
دار الشروق، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: عبدالقادر حسین، با مقدمه: عبدالقادر حسین
بینش تاریخی نهج البلاغه ۴۲۵. بینش تاریخی نهج البلاغه
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش.
مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه ۴۲۶. مباحث و مقالات کنگره نهج البلاغه
‌اصول‌ و شیوه‌‌ها‌ی‌ حکومت‌ ‌اسلامی‌ در نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۶۷ش.
مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن ۴۲۷. مقالاتی پیرامون نهج البلاغه و گردآورنده آن
نویسنده: استاد علی دوانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
جلوه های بلاغت در نهج البلاغه ۴۲۸. جلوه های بلاغت در نهج البلاغه
نویسنده: محمد خاقانی
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۵ش.
رابطه نهج البلاغه با قرآن ۴۲۹. رابطه نهج البلاغه با قرآن
نویسنده: جواد مصطفوی خراسانی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۸ش.
الأمثال فی نهج البلاغة ۴۳۰. الأمثال فی نهج البلاغة
نویسنده: آیة الله شیخ محمد غروی
• الامثال فی نهج البلاغة، فیروز آبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۱ق.
حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة ۴۳۱. حدائق الحقائق فی شرح نهج البلاغة
نویسنده: قطب الدین کیدری بیهقی
موسسه نهج البلاغه، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد، محقق: عزیزالله عطاردی قوچانی
صندوق ذخیره جاوید، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: عزیزالله عطاردی قوچانی
• بی نا، دهلی، ۱۴۰۴ق.، 3 جلد، محقق: عزیزالله عطاردی قوچانی
توضیح نهج‌البلاغه ۴۳۲. توضیح نهج‌البلاغه
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
• توضیح النهج البلاغه، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۴ش.، 4 جلد
• توضیح نهج‌ البلاغه، دار التراث الشیعة، تهران، ۲ش.، 4 جلد
ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام ۴۳۳. ترجمه و شرح نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام
به ضمیمه فهرستهای موضوعی، اشخاص، اماکن و زمانهای حساس
مترجم: مصطفی زمانی
شارح: مصطفی زمانی
• نهج البلاغه مولا علی بن ابیطالب امیر المومنین (ع)، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۵۹ش.، 4 جلد
• نهج البلاغة امام علی ابن ابیطالب علیه السلام، موسسه انتشارات نبوی، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ش.
منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه ۴۳۴. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه
با نهج البلاغه آشنا شویم ۴۳۵. با نهج البلاغه آشنا شویم
گردآورنده: بنیاد نهج البلاغه
بنیاد نهج البلاغه، تهران، ۱۳۵۸ش.
شرح الخطبة الشقشقیة ۴۳۶. شرح الخطبة الشقشقیة
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
موسسة الوفاء، بیروت، 1982م.
نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه ۴۳۷. نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، 1976م.، 8 جلد
الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه ۴۳۸. الامثال و الحکم المستخرجه من نهج البلاغه
بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه ۴۳۹. بهج الصباغه فی شرح نهج‌ البلاغه
نویسنده: علامه محمد تقی شوشتری
کتابخانه صدر، ایران، ۱۳۹۰ق.، 14 جلد
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر ۴۴۰. حکمت اصول سیاسی اسلام ترجمه و تفسیر فرمان مبارک امیر المومنین علی بن ابیطالب علیه السلام به مالک اشتر
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
نهج البلاغة الثانی ۴۴۱. نهج البلاغة الثانی
لمعة المختارة من‌ ‌الخطب‌ و ‌الکتب‌ و ‌الکلم‌ ‌القصار امیر‌المومنین‌ ‌علی‌بن‌ ‌ابی‌طالب‌ ‌علیهما‌السلام‌...
نویسنده: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
گردآورنده: جعفر حائری
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
قاموس نهج البلاغه ۴۴۲. قاموس نهج البلاغه
نویسنده: محمد‌علی‌ شرقی
• بی نا، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.
شرح نهج البلاغه ۴۴۳. شرح نهج البلاغه
نویسنده: ابن ابی الحدید معتزلی
• شرح نهج البلاغة، دار احیاء الکتب العربیة، چاپ اول، بیروت، 1959م.، 20 جلد، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم
از علی آموز ۴۴۴. از علی آموز
سلسله درسهای شناخت دین(بخش ارکان)
نویسنده: مدرسه‌ مکاتباتی‌ نهج‌ ‌البلا‌غه‌
بنیاد نهج البلاغه، چاپ سوم، تهران، -۸۱۳ ۶ش.
اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه ۴۴۵. اضواء علی المهرجان الالفی لـ نهج البلاغه
نویسنده: لبیب بیضون
• تهران، ۱۴۰۱ق.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۴۶. فهارس شرح نهج البلاغة
گردآورنده: اسد الله اسماعیلیان
• شرح نهج البلاغة، مکتبة اسماعیلیان، قم، ۱۳۹۷ق.
فهارس شرح نهج البلاغة ۴۴۷. فهارس شرح نهج البلاغة
نویسنده: محمد ابوالفضل ابراهیم
• شرح نهج البلاغة، دارالجیل، بیروت، ۲ش.
شرح نهج البلاغة ۴۴۸. شرح نهج البلاغة
فرمان امام علی به مالک اشتر ۴۴۹. فرمان امام علی به مالک اشتر
مترجم: جواد فاضل
فرهنگ منهاج، تهران، ۱۳۸۶ش.، خطاط: حسین جعفری تبار
مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه) ۴۵۰. مائه کلمه (ترجمه رساله صد کلمه)
شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام ۴۵۱. شرح مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام
از روی نسخه خطی مصحح با استفاده از نسخه عکسی شماره 707 کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
به اهتمام: جلال الدین محدث ارموی
نویسنده: رشیدالدین وطواط
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السلام، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۷ش.، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• مطلوب کل طالب من کلام امیرالمومنین علی بن ابیطالب (ع)، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
شرح غرر الحکم و درر الکلم ۴۵۲. شرح غرر الحکم و درر الکلم
نویسنده: آقاجمال خوانساری
• شرح محقق بارع جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• شرح محقق‌ بارع‌ جمال‌الدین‌‌محمد خوانساری‌ بر غرر الحکم و درالکلم، دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۵ش.، 7 جلد، با مقدمه: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام ۴۵۳. ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام
نویسنده: محمد بن عمران مرزبانی
• مناجات الهیات حضرت امیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، به کوشش: علی اوجبی
جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو ۴۵۴. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا ‌علیه‌‌السلام‌ ‌از مدینه‌ تا مرو
مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام ۴۵۵. مجموعه الآثار الموتمر العالمی الاول للامام الرضا علیه السلام
محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها ۴۵۶. محاضرة حول المهدی(عج) و التعلیق علیها
منتقلة الطالبیة ۴۵۷. منتقلة الطالبیة
الفخری فی انساب الطالبیین ۴۵۸. الفخری فی انساب الطالبیین
لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب ۴۵۹. لباب الانساب و الالقاب و الاعقاب
المعقبین من ولد الامام امیر المومنین ۴۶۰. المعقبین من ولد الامام امیر المومنین
جواهر القرآن ۴۶۱. جواهر القرآن
دائرة المعارف قرآن کریم ۴۶۲. دائرة المعارف قرآن کریم
گردآورنده: شیخ حسن سعید تهرانی (چهلستونی)
حسن سعید، تهران، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد
نور ملکوت قرآن ۴۶۳. نور ملکوت قرآن
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۰ق.، 2 جلد
المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم ۴۶۴. المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم
نویسنده: محمد فواد عبدالباقی
موسسه اسماعیلیان، تهران، ۱۳۶۴ق.
دار الکتب المصریة، قاهره، ۱۳۶۴ق.
مطابع الشعب، بی جا، ۱۳۷۸ق.
دار الکتاب المصری، قاهره، ۱۳۶۴ق.
• المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم بحاشیة‌ المصحف‌ الشریف‌، اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، خطاط: عثمان طه
الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم ۴۶۵. الدر النظیم فی لغات القرآن الکریم
نویسنده: شیخ عباس قمی
موسسه در راه حق، چاپ اول، قم، ۱۴۰۷ق.
خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان ۴۶۶. خلاصة جواهر القرآن فی بیان معانی لغات الفرقان
بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ۴۶۷. بحوث فی تاریخ القرآن و علومه
مباحث فی علوم القرآن ۴۶۸. مباحث فی علوم القرآن
نویسنده: صبحی صالح
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۷ش.
حقائق هامة حول القرآن الکریم ۴۶۹. حقائق هامة حول القرآن الکریم
سیری در علوم قرآنی ۴۷۰. سیری در علوم قرآنی
نویسنده: یعقوب جعفری مراغی
اسوه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ۴۷۱. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم
یبحث‌ ‌عن‌ ‌الاصل‌ ‌الو‌احد فی‌ کل‌ کلمه‌ و تطوره‌ و تطبیقه‌ ‌علی‌ مختلف‌ مو‌ارد ‌الاستعمال‌ فی‌ کلامه‌
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، تهران، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
معجم مفردات الفاظ القرآن ۴۷۲. معجم مفردات الفاظ القرآن
نویسنده: راغب اصفهانی
• مفردات الفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، ۱۴۱۲ق.، محقق: صفوان عدنان داوودی
• مفرد‌ات‌ ‌الفاظ ‌القر‌ان‌ فی غریب القران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۱ش.، محقق: محمد سید کیلانی
الجمان فی تشبیهات القرآن ۴۷۳. الجمان فی تشبیهات القرآن
حقائق التاویل فی متشابه التنزیل ۴۷۴. حقائق التاویل فی متشابه التنزیل
کتاب فی قوارع القرآن ۴۷۵. کتاب فی قوارع القرآن
و ما یستحب‌ ‌ان‌ لایخل‌ بقر‌اءته‌ کل‌ یوم‌ و لیله‌
نویسنده: محمد بن یحیی خوری نیشابوری
ملاحم القرآن ۴۷۶. ملاحم القرآن
نویسنده: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی
• بی نا، قم، ۱۴۰۰ق.
ظاهرة القسم فی القرآن الکریم ۴۷۷. ظاهرة القسم فی القرآن الکریم
نویسنده: فارس علی عامر
انوار الهدی، قم، ۱۴۱۴ق.
تاریخ التفسیر ۴۷۸. تاریخ التفسیر
نویسنده: قاسم قیسی
المجمع العلمی، عراق، 1966م.
طبقات مفسران شیعه ۴۷۹. طبقات مفسران شیعه
نویسنده: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد
نهج البیان عن کشف معانی القرآن ۴۸۰. نهج البیان عن کشف معانی القرآن
نویسنده: محمد بن حسن شیبانی
موسسة دائرة المعارف الاسلامیة، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: حسین درگاهی
تفسیر جوامع الجامع ۴۸۱. تفسیر جوامع الجامع
سرشناسه: فضل بن حسن طبرسی
نویسنده: شیخ امین الاسلام طبرسی
• جوامع الجامع فی تفسیر القرآن المجید، دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد
التبیان فی تفسیر القرآن ۴۸۲. التبیان فی تفسیر القرآن
الجامع لاحکام القرآن ۴۸۳. الجامع لاحکام القرآن
تفسیر القرآن الکریم ۴۸۴. تفسیر القرآن الکریم
نویسنده: عبدالله شبر
دار الهجرة، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۴۰۸ق.
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۰ق.
• تفسیر القرآن، چاپخانه مجلس، تهران، ۲ش.، مصحح: نصرالله تقوی
الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز ۴۸۵. الوجیز فی التفسیر القرآن العزیز
تفسیر کنز الدقائق ۴۸۶. تفسیر کنز الدقائق
نمونه ای از تفاسیر ۴۸۷. نمونه ای از تفاسیر
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
آزادی، قم، ۱۴۰۰ق.، 6 جلد
تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی ۴۸۸. تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبایی
شارح: جعفر، خضر.
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
تفسیر البصائر ۴۸۹. تفسیر البصائر
۴۹۰. اطیب البیان فی تفسیر القرآن
نویسنده: عبدالحسین طیب
• بی نا، بی جا، ۲ش.، 14 جلد
فضائل و رذائل در فصول متقابل ۴۹۱. فضائل و رذائل در فصول متقابل
تفسیر موضو‌عی‌ قر‌آن‌ کریم‌، ‌اخلاقی‌ - تاریخی‌، ‌ادبی‌ - ‌اجتما‌عی‌
نویسنده: مجتبی بروجردی نجفی
کتابفروشی داوری، قم، ۱۴۱۲ق.
شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌] ۴۹۲. شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه [مکارم‌ شیر‌از‌ی‌]
نویسنده: جعفر شریعتمداری
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، ویراستار: محمد حسن مومن زاده
انوار درخشان در تفسیر قرآن ۴۹۳. انوار درخشان در تفسیر قرآن
آیة التطهیر ۴۹۴. آیة التطهیر
نویسنده: شیخ محمدمهدی آصفی
دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۱۱ق.
الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار ۴۹۵. الیواقیت الحسان فی تفسیر سوره الرحمن؛المختار فی القصائد و الاشعار
تفسیر سورتی لقمان و الفرقان ۴۹۶. تفسیر سورتی لقمان و الفرقان
نویسنده: محمد نبوی زاده
محمد نبوی زاده، بی جا، -۸۱۵ ۶ش.
العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی ۴۹۷. العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی شرح سوره هل اتی
تفسیر الصراط المستقیم ۴۹۸. تفسیر الصراط المستقیم
کوثر ربانی ۴۹۹. کوثر ربانی
تفسیر سوره مبارکه کوثر
نویسنده: محمدرضا ربانی
محمد رضا ربانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
زن در قرآن ۵۰۰. زن در قرآن
سرگذشت‌ جمعی‌ ‌از زنان‌ خوب‌ و بد که‌ در قر‌آن‌ مجید ‌آمده‌ ‌است‌
نویسنده: استاد علی دوانی
• بی نا، قم، ۱۳۶۱ش.
رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌ ۵۰۱. رسالة بدیعة فی تفسیر آیة الرجال قوامون ‌علی‌ ‌النساء بما فضل‌‌الله‌ ... و فیها بحث‌ ‌عن‌ ولایه‌ ‌الفقیه‌
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
الحکمة، تهران، ۱۳۵۹ش.
شخصیت انسان از نظر قران و عترت ۵۰۲. شخصیت انسان از نظر قران و عترت
خمسون و مائة صحابی مختلق ۵۰۳. خمسون و مائة صحابی مختلق
نویسنده: مرتضی عسکری
دار التراث الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1974م.، 2 جلد
کلیه اصول الدین، چاپ دوم، ویرایش اول، بغداد، 1974م.، 2 جلد
غریب الحدیث ۵۰۴. غریب الحدیث
غریب الحدیث ۵۰۵. غریب الحدیث
المجازات النبویه ۵۰۶. المجازات النبویه
معرفة الرجال ۵۰۷. معرفة الرجال
نویسنده: یحیی بن معین
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1985م.، 2 جلد، محقق: محمد کامل قصار
توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم) 	۵۰۸. توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)
نویسنده: ابن ناصرالدین محمد قیسی دمشقی
• توضیح المشتبه، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۷ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
• توضیح المشتبه (فی ضبط اسماء الرواة و انسابهم و القابهم و کناهم)، موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 10 جلد، محقق: محمد نعیم عرقسوسی، با تعلیق: محمد نعیم عرقسوسی
طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال ۵۰۹. طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال
مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت ۵۱۰. مشایخ فقه و حدیث در حماران،کلین و دردشت
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
عطارد، تهران، ۱۳۷۲ش.
تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ۵۱۱. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال
الزهد ۵۱۲. الزهد
نویسنده: احمد بن حنبل
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1983م.
احیاء المیت بفضائل أهل البیت ۵۱۳. احیاء المیت بفضائل أهل البیت
نویسنده: جلال الدین سیوطی
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، نشر توحید، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.، محقق: جلال جمال فخری
• احیاء المیت بفضائل اهل البیت، موسسة الوفاء، چاپ دوم، بیروت، 1984م.
• احیاء المیت بفضائل أهل بیت، منظمة الاعلام الاسلامی،قسم‌ ‌العلاقات‌ ‌الدولیه‌، تهران، ۱۴۰۵ق.، محقق: جلال الدین کاظم فتلی
• إحیاء المیت فی فضائل آل البیت، دار الجلیل، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.، محقق: مصطفی عبدالقادر عطا
کتاب الغیبه ۵۱۴. کتاب الغیبه
نویسنده: شیخ طوسی
• کتاب الغیبة، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۱ق.، محقق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح
• کتاب الغیبة، مکتبة نینوی الحدیثة، قم، با مقدمه: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
قضاء حقوق المومنین ۵۱۵. قضاء حقوق المومنین
اعلام الدین فی صفات المومنین ۵۱۶. اعلام الدین فی صفات المومنین
نویسنده: حسن دیلمی
• اعلام الدین فی صفات المومنین من اعلام قرن الثامن الهجری، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، قم، ۱۳۶۵ش.
الحیاة ۵۱۷. الحیاة
نویسنده: محمد حکیمی، علی حکیمی، استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۹ق.، 6 جلد
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۴۱۱ق.، 6 جلد
سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات ۵۱۸. سلوة الحزین و تحفة العلیل الشهیر بالدعوات
نویسنده: قطب الدین راوندی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: حلی، عبدالحلیم عوض.
نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص) ۵۱۹. نفحات رسالیه من حدیث الرسول (ص)
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، تهران، ۱۴۱۳ق.
۵۲۰. طبقات الفقهاء الشافعیه
نویسنده: عثمان ابن صلاح
دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد، محقق: یحیی الدین نجیب، با مقدمه: یحیی الدین نجیب
طبقات الفقهاء ۵۲۱. طبقات الفقهاء
نویسنده: ابواسحاق شیرازی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، محقق: احسان عباس
• طبقات الفقهاء و یلیه طبقات الشافعیه، مکتبة العربیة، بغداد، ۱۳۵۳ق.
حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه ۵۲۲. حیاة شیخ الاسلام ابن تیمیه
البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری ۵۲۳. البحث التفسیری فی کتب الشیخ الانصاری
آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری ۵۲۴. آیات استشهادی شیخ بزرگوار انصاری
المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری ۵۲۵. المباحث الکلامیه فی مصنفات الشیخ الانصاری
بدائع القصاید ۵۲۶. بدائع القصاید
رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین ۵۲۷. رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
• الاصول الاصیله ، ویلی الکتاب رساله الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین، میرجلال الدین الحسینی الارموی المحدث، تهران، ۱۳۹۰ق.، با تعلیق: جلال الدین محدث ارموی، مصحح: جلال الدین محدث ارموی
• الاصول الاصیلة، دار احیاء الاحیاء، چاپ سوم، قم، ۱۴۱۲ق.
الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته ۵۲۸. الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته
موجز احکام الحج ۵۲۹. موجز احکام الحج
نویسنده: آیة الله سید محمدباقر صدر
مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ سوم، تهران، 2000م.
موجز أحکام الحج ۵۳۰. موجز أحکام الحج
مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد أمین زین الدین
نویسنده: محمد امین زین الدین
• موجز احکام الحج مطابقه لفتاوی المرجع الدینی الشیخ محمد امین زین الدین، مکتبة ابوالقاسم البحرانی، قم، ۱۴۱۳ق.، به کوشش: فیصل مشعل بحرانی
التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه ۵۳۱. التنبیهات العلیه علی وظائف الصلاه القلبیه
الجمعه و آثارها فی الاسلام ۵۳۲. الجمعه و آثارها فی الاسلام
۵۳۳. رساله شریفه مناسک حج{برگزیدهای از اعمال حج و عمره} مطابق است با فتاوای امام خمینی ،به ضمیمه ادعیه و زیارات از مناسک
الحج و ما یدور فی فلکه ۵۳۴. الحج و ما یدور فی فلکه
نویسنده: حاج حسین شاکری
• الحج و مایدور فی فلکه، دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
رساله امجدیه ۵۳۵. رساله امجدیه
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
حروفیه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: هادی نجفی
بنیاد بعثت، تهران، ۱۳۶۲ش.
الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه ۵۳۶. الحدود و الحقائق فی شرح الالفاظ المصطلحة بین المتکلمین من الامامیه
نویسنده: صاعد بن محمد برید‌ی‌
مطبعه‌ ‌المعارف‌، چاپ اول، بغداد، 1970م.، محقق: استاد دکتر حسین علی محفوظ
• چهار فرهنگنامه کلامی از شیخ طوسی و دیگران، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه و استاد محمدتقی دانش پژوه
ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة ۵۳۷. ابن تیمیة فی صورته الحقیقیة
الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه ۵۳۸. الواقفیه ـ دراسه تحلیلیه
رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس ۵۳۹. رسالة ابلیس إلی إخوانه المناحیس
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
دار المنتخب العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
• رساله ابلیس الی اخوانه المناحیس، بی نا، ۱۴۰۶ق.، محقق: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی، مصحح: دکتر سید حسین مدرسی طباطبائی
شرح الاصول الخمسه ۵۴۰. شرح الاصول الخمسه
نویسنده: قاضی عبدالجبار معتزلی
مکتبه وهبه، چاپ اول، قاهره، 1965م.، با تعلیق: احمد بن حسین بن ابی هاشم، مصحح: عبدالکریم عثمان
مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة ۵۴۱. مجمل أصول أهل السنة و الجماعة فی العقیدة
نویسنده: ناصر بن عبدالکریم عقل
• مجمل اصول اهل السنه و الجماعه فی العقیده، دار الوطن، چاپ اول، ریاض، ۱۴۱۱ق.
الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف ۵۴۲. الطرائف في التعلیق علی شرح المواقف
(مباحث الإمامة)
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
• چاپ اول
روح مجرد ۵۴۳. روح مجرد
یادنامه‌ موحد ‌عظیم‌شان‌ و ‌عارف‌ کبیر حاج‌ سید ‌هاشم‌ موسو‌ی‌ حد‌اد
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
اجوبة المسائل الحاجبیة ۵۴۴. اجوبة المسائل الحاجبیة
نویسنده: شیخ مفید
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1994م.، مصحح: علی اکبر الهی خراسانی
النکت الاعتقادیه ۵۴۵. النکت الاعتقادیه
نویسنده: شیخ مفید
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات ۵۴۶. اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات
نویسنده: شیخ مفید
دارالکتاب الاسلامی، بیروت، 1983م.
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
تعلیقات علی اوائل المقالات ۵۴۷. تعلیقات علی اوائل المقالات
نویسنده: واعظ چرندابی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات و یلیه شرح العقائد الصدوق، کتابفروشی داوری، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ق.
• اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
توضیح المراد ۵۴۸. توضیح المراد
تعلیقة علی شرح تجرید الأعتقاد
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
چاپخانه مصطفوی، تهران
چاپخانه مصطفوی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ق.
مفید، تهران، ۱۳۶۴ش.
شرح جامع تجرید الاعتقاد ۵۴۹. شرح جامع تجرید الاعتقاد
شارح: احمد امینی نجفی
نشر مرتضی، قم، ۱۳۶۸ش.، 6 جلد
سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه ۵۵۰. سه ارجوزه در کلام،امامت و فقه
مناهج الیقین فی اصول الدبن ۵۵۱. مناهج الیقین فی اصول الدبن
نویسنده: علامه حلی
• مناهج الیقین فی اصول الدین، مطبعه یاران، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.، محقق: شیخ محمدرضا انصاری قمی
المسلک فی اصول الدین ۵۵۲. المسلک فی اصول الدین
نویسنده: محقق حلی
• المسلک فی اصول الدین و تلیه الرساله الماتعیه، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۷۲ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
هدایة الاصول ۵۵۳. هدایة الاصول
عقائد الأمامیة ۵۵۴. عقائد الأمامیة
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
• عقائد الامامیه، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول، تهران، اشراف: آیة الله سید ابوالقاسم موسوی خویی، با مقدمه: حامد حفی داود
• عقائد الامامیه، موسسة الامام علی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷ق.، محقق: محمدجواد طریحی، با تعلیق: محمدجواد طریحی
• عقائد الامامیه، مرکز الابحاث العقائدیة، قم، ۱۴۲۲ق.
اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی ۵۵۵. اعتقادات دین اسلام ،ترجمه و شرح آن اعتقادات و قسمتی از تاریخ علامه مجلسی
مترجم: سید باقر نجفی یزدی
چاپخانه سعید، چاپ دوم، بی جا، ۱۳۶۱ش.
الاعتقادات ۵۵۶. الاعتقادات
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
• الاعتقادات و رسالة فی حل حدیث مذکور فی العلل و العیون، کتابخانه علامه مجلسی، قم، ۱۴۰۹ق.، محقق: مهدی رجائی
۵۵۷. الدر الثمین (فی أهم مایجب معرفته علی المسلمین)
شیعه در اسلام ۵۵۸. شیعه در اسلام
رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء ۵۵۹. رسالة فی تفسیر آیة و کان عرشه علی الماء
نویسنده: حکیم ملا اسماعیل خواجوئی
• الرسائل الاعتقادیه، دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد، مصحح: مهدی رجائی
الذخیره فی علم الکلام ۵۶۰. الذخیره فی علم الکلام
مناظرات فی العقائد و الاحکام ۵۶۱. مناظرات فی العقائد و الاحکام
نویسنده: عبدالله حسن
خانه‌ کودک، نشر بلاغ، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم ۵۶۲. معتقد الامامیه، متن فارسی در کلام و اصول و فقه شیعی از سده هفتم
ارشاد المستبصر فی الاستخارات ۵۶۳. ارشاد المستبصر فی الاستخارات
نویسنده: عبدالله شبر
• الرسائل الاربعه عشره، موسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
ثم اهتدیت ۵۶۴. ثم اهتدیت
لاکون مع الصادقین ۵۶۵. لاکون مع الصادقین
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة البشری، چاپ دوم، پاریس، 1987م.
فسئلوا اهل الذکر ۵۶۶. فسئلوا اهل الذکر
نویسنده: محمد تیجانی سماوی
موسسة الفجر، لندن، ۱۳۷۳ش.
شیعه و تهمتهای ناروا ۵۶۷. شیعه و تهمتهای ناروا
اهل ذکر...؟ ۵۶۸. اهل ذکر...؟
مترجم: نثاراحمد زین پوری
انصاریان، قم، ۱۳۷۰ش.
محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه ۵۶۹. محاوره عقائدیه مع الدکتور علی احمد السالوس فی کتابه فقه الشیعه الامامیه
جنة المأوی ۵۷۰. جنة المأوی
نویسنده: آیة الله شیخ محمدحسین آل کاشف الغطاء
دار الاضواء، چاپ دوم، ویرایش اول، بیروت، 1988م.
کتاب توحید مفضل ۵۷۱. کتاب توحید مفضل
رساله اثبات توحید ۵۷۲. رساله اثبات توحید
نویسنده: دعوتی همدانی، عباس.
گردآورنده: دعوتی، علی.
چاپخانه حکمت، قم، ۱۳۵۶ش.، مصحح: دعوتی، علی.
توحید المفضل ۵۷۳. توحید المفضل
نویسنده: مفضل بن عمر جعفی
املاء: امام جعفر صادق علیه السلام
کتابفروشی داوری، ویرایش سوم، قم، با تعلیق: کاظم مظفر
• کتاب الفکر المعروف بـ توحید المفضل، دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، محقق: استاد شیخ قیس بهجت العطار
نامه رهبران ۵۷۴. نامه رهبران
‌آموزش‌ کتاب‌ تکوین‌ (در ‌عقاید ‌اسلامی‌)
نویسنده: احمد آشتیانی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
فجر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
عقیدتنا ۵۷۵. عقیدتنا
نویسنده: عبدالواحد انصاری
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 2 جلد
السعة و الرزق ۵۷۶. السعة و الرزق
نویسنده: محمد کلباسی حائری
موسسة الوفاء، لندن، 1987م.
عصمه الانبیاء ۵۷۷. عصمه الانبیاء
نویسنده: محمد فخر رازی
منشورات الکتبی النجفی، قم، ۱۳۶۳ش.
معارف اسلامی ۵۷۸. معارف اسلامی
نویسنده: محمدجواد باهنر
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۰ش.
درسهایی از شفاعت ۵۷۹. درسهایی از شفاعت
مجموعه گفتارهای آیت الله العظمی آقای حاج سید تقی طباطبایی قمی
گردآورنده: عباس حاجیانی دشتی
تقریر گفتارهای: آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
استقلال، چاپ اول، قم، ۱۳۶۳ش.
رجعت ۵۸۰. رجعت
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
رسالت قلم، چاپ دوم، -۸۱۸ ۶ش.، مصحح: ابوذر بیدار
الشافی فی الامامه ۵۸۱. الشافی فی الامامه
یوم الانسانیه ۵۸۲. یوم الانسانیه
نویسنده: آیت الله سید رضا صدر
حسینیه عمادزاده اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۱۲ق.
غدیر ۵۸۳. غدیر
نویسنده: علی صفایی حائری
لیلة القدر، چاپ ششم، قم، ۱۳۸۶ش.
هجرت، چاپ اول، ذی القعده ۱۳۹۷ق.
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ق.
نگهبان مکتب ما ۵۸۴. نگهبان مکتب ما
رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت ۵۸۵. رساله {مقدمه کتاب} اسلام و خلافت
نویسنده: عبدالرزاق محدث حائری اصفهانی
مهین، همدان، ۱۳۳۷ق.
المنیر فهرس الکتاب الغدیر ۵۸۶. المنیر فهرس الکتاب الغدیر
خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع) ۵۸۷. خلفاء الرسول (ص) الاثنی عشر (ع)
نویسنده: احمد موسوی فالی
مهدیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۶ق.
انوار الولایه ۵۸۸. انوار الولایه
نویسنده: زین العابدین گلپایگانی
• ۱۴۰۹ق.
پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت ۵۸۹. پرتوی از غدیر در اثبات امامت و ولایت از کتب اهل سنت
نویسنده: آیة الله شیخ مهدی حائری تهرانی
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، ویراستار: میر سعید حسینیان
السقیفة و الخلافة ۵۹۰. السقیفة و الخلافة
نویسنده: عبدالفتاح عبدالمقصود
مکتبه غریب، قاهره، 1978م.
منهج فی الانتماء المذهبی ۵۹۱. منهج فی الانتماء المذهبی
نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع ۵۹۲. نظریه عدالة الصحابه و المرجعیة السیاسیه فی الاسلام رای الشیعه، رای السنه،حکم الشرع
نویسنده: احمد حسین یعقوب اردنی
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، انصاریان، چاپ پنجم، قم، ۱۴۲۷ق.
• نظریة عدالة الصحابة و المرجعیة السیاسیة فی الاسلام، موسسة الفجر، لندن
• نظریة عدالة الصحابة، دار المحجة البیضاء، چاپ نهم، بیروت، ۱۴۲۹ق.، اشراف: علی کورانی عاملی
تلخیص الشافی ۵۹۳. تلخیص الشافی
گردآورنده: شیخ طوسی
مطبعة الآداب، چاپ دوم، نجف، 1963م.، 4 جلد، محقق: حسین بحرالعلوم
الامامه ۵۹۴. الامامه
نویسنده: اسدالله موسوی شفتی
کتابخانه‌ مسجد سید ‌اصفهان‌، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۶۹ش.، محقق: مهدی رجائی، مصحح: مهدی رجائی
الإمامة في أهم الکتب الکلامیة ۵۹۵. الإمامة في أهم الکتب الکلامیة
نویسنده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
نشر مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
الامامه و اهل البیت ۵۹۶. الامامه و اهل البیت
بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ] ۵۹۷. بناء المقاله الفاطمیه فی نقض الرساله العثمانیه [‌عمروبن‌ بحر جاحظ]
مناظرات فی الامامه ۵۹۸. مناظرات فی الامامه
نویسنده: عبدالله حسن
انوار الهدی، چاپ اول، -۸۱۵ ۶ش.
النص و الاجتهاد ۵۹۹. النص و الاجتهاد
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ چهارم، ویرایش اول، بیروت، 1966م.، با مقدمه: محمد صادق صدر
بررسی نظریه عدالت صحابه ۶۰۰. بررسی نظریه عدالت صحابه
الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام ۶۰۱. الالفین فی امامه مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام
نویسنده: علامه حلی
• الألفین، المکتبة الحیدریة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۸ق.، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
• الالفین، المکتبة الحیدریة، عراق، 1969م.، محقق: محمد مهدی موسوی خرسان، با مقدمه: محمد مهدی موسوی خرسان
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، 1982م.
غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت ۶۰۲. غدیر پیوند ناگسستنی رسالت و امامت
الثقلان الکتاب و العترة ۶۰۳. الثقلان الکتاب و العترة
نویسنده: شیخ محمدحسین مظفر
• مع الدكتور احمد امین فی حدیث المهدی والمهدویه مع كتاب الثقلان الكتاب و العتره، موسسة النعمان، بیروت، ۲ش.
• الثقلان الکتاب و العتره، مکتبة نینوی الحدیثة، تهران، ۱۳۶۴ق.
حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر ۶۰۴. حکومت عدل گستر در دست مهدی منتظر
یک دوره استدلال برای جوانان
نویسنده: حسین حیدری کاشانی
موسسه مطبوعاتی اندیشه، قم، ۱۳۵۶ش.
دعوی السفارة فی الغیبه الکبری ۶۰۵. دعوی السفارة فی الغیبه الکبری
نویسنده: محمد سند بحرینی
کتابفروشی فخررازی، چاپ اول، بحرین، ۱۴۱۲ق.
الفصول العشرة فی الغیبة ۶۰۶. الفصول العشرة فی الغیبة
نویسنده: شیخ مفید
• سلسلة مؤلفات الشیخ المفید، دار المفید، چاپ دوم، بیروت، 1993م.، 12 جلد، محقق ج 10 الحکایات: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 10 عدم سهو النبی (ص): حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج 11: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، محقق ج 14: موسسة النشر الاسلامی، محقق ج 2: استاد علی میرشریفی و نورالدین جعفریان و علی اکبر زمانی نژاد و یعقوب جعفری مراغی ، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 6 خلاصة الایجاز: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 7 الرسالة الاولی فی الغیبة: علاء آل جعفر، محقق ج 7 المسائل الجارودیة: کاظم مدیر شانه چی، محقق ج 7 المسائل السرویة: صائب عبدالحمید، محقق ج 7 تفضیل امیرالمومنین (ع): علی موسی کعبی، محقق ج 7 مسارالشیعة: نجف، محمدمهد‌ی‌، ۱۳۲۵ -، محقق ج 7 مسالة اخری فی النص علی علی (ع): شیخ محمدرضا انصاری قمی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی، محقق ج 13: علی اکبر غفاری و حسین استاد ولی
• مصنفات الشیخ المفید، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، بی جا، ۱۴۱۳ق.، 14 جلد، محقق: علی اکبر زمانی نژاد، محقق ج 10 النکت الاعتقادیة: شیخ رضا مختاری، محقق ج 10 النکت فی مقدمات الاصول: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی، محقق ج 10 ایمان ابی طالب: بنیاد بعثت، محقق ج 10 رسالة حول حدیث نحن معاشر الانبیاء: مالک محمودی، محقق ج 13: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری، محقق ج 3 الفصول العشرة: شیخ فارس تبریزیان الحسون، محقق ج 3 المسائل التی سالها الشیخ الطوسی عن الشیخ المفید: سید ابراهیم سید علوی، محقق ج 3 المسائل الصاغانیة: سید محمد قاضی، محقق ج 3 رسالة حول خبر ماریة: محمدمهدی صباحی، محقق ج 4 اوائل المقالات: ابراهیم انصاری زنجانی خوئینی، محقق ج 5 الاعتقادات: عصام عبد السید ، محقق ج 5 المزار: آیة الله سید محمدباقر موحد ابطحی اصفهانی، محقق ج 5 تصحیح الاعتقاد: حسین درگاهی، محقق ج 6 العویص: محسن احمدی، محقق ج 6 المسائل العکبریة: علی اکبر الهی خراسانی، محقق ج 9 الاعلام: محمد حسون، محقق ج 9 التذکرة باصول الفقه: حجة الإسلام والمسلمین شیخ محمد مهدی طه نجف، محقق ج1: استاد علی میرشریفی، محقق جلد 12: علی اکبر غفاری و محمود موسوی زرندی
• الفصول العشرة فی الغیبة و یلیه کتاب نوادر الراوندی و موالید الأئمة علیهم السلام ، مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ق. برابر 1951م.
• عدة رسائل، مکتبة المفید، قم
انسان و ایمان ۶۰۷. انسان و ایمان
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، قم، ۱۳۶۸ش.
مع الخطیب فی خطوطه العریضة ۶۰۸. مع الخطیب فی خطوطه العریضة
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
• مع الخطیب فی خطوطه العریضه، کتابخانه صدر، تهران
راهزنان حق و حقیقت ۶۰۹. راهزنان حق و حقیقت
علم و دین در حیات معقول ۶۱۰. علم و دین در حیات معقول
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کانون علم و دین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
حقوق المراه فی الاسلام ۶۱۱. حقوق المراه فی الاسلام
نویسنده: کوثر محمد میناوی
دار الأمل، چاپ دوم، ریاض، 1993م.
دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار ۶۱۲. دور علماء الشیعة فی مواجهة الاستعمار
۶۱۳. الاسلام و اصول الحکم
بحث فی الخلافة و الحکومة فی الاسلام
نویسنده: علی عبدالرازق
مطبعة مصر شرکة مساهمة مصریة، چاپ دوم، مصر، 1925م.
الاسلام و علم النفس ۶۱۴. الاسلام و علم النفس
مع نظریة التطور ۶۱۵. مع نظریة التطور
نقد المنطقی رصین لهذه النظریة التی تتناول اصل البشریة وجمیع الاحیاء
نویسنده: آیة الله سید محمد موسوی نوری
میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی ۶۱۶. میزگرد تقریب بین مذاهب اسلامی
شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت ۶۱۷. شهید مطهری افشاگر توطئه تاویل ظاهر دیانت، به باطن الحاد و مادیت
صوت الحق و دعوة الصدق ۶۱۸. صوت الحق و دعوة الصدق
دلیل المتحیرین فی بیان الناجین ۶۱۹. دلیل المتحیرین فی بیان الناجین
نویسنده: علی آل محسن
انوار الهدی، چاپ اول، قم، -۸۱۵ ۶ش.
معتزله ۶۲۰. معتزله
بررسی و تحقیق در احوال و آراء و افکار و آثار معتزله
نویسنده: محمود یزدی مطلق (فاضل)
الاسلام السعودی الممسوخ ۶۲۱. الاسلام السعودی الممسوخ
الوهابیة فی صورتها الحقیقیة ۶۲۲. الوهابیة فی صورتها الحقیقیة
دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران ۶۲۳. دنباله جستجو در تاریخ تشیع در ایران
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۳ش.
شیعه در تاریخ ۶۲۴. شیعه در تاریخ
عبدالله بن سبا و اساطیر اخری ۶۲۵. عبدالله بن سبا و اساطیر اخری
نویسنده: مرتضی عسکری
کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، 1972م.، 2 جلد
مطبعة دار الکتب، چاپ سوم، بیروت، 1968م.
۶۲۶. العمل و الانتاج فی الاسلام
نویسنده: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، چاپ دوم، 1990م.
الاختلاف و اثره فی التربیه ۶۲۷. الاختلاف و اثره فی التربیه
نویسنده: مهدی عطار
مکتبة الزهراء، چاپ اول، قم، ۲ش.
محاسبة النفس ۶۲۸. محاسبة النفس
نویسنده: ابراهیم بن علی عاملی کفعمی
• محاسبه النفس، مؤسسة قائم آل محمد، قم، ۱۴۱۳ق.، مصحح: شیخ فارس تبریزیان الحسون
المکتبة المرتضویة، تهران، ۱۳۵۰ش.
دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه ۶۲۹. دراسات فی الاخلاق و شوون الحکمه العملیه
نویسنده: حسین مظاهری
دار شفق، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
جامع السعادات ۶۳۰. جامع السعادات
نویسنده: محمد مهدی نراقی
کتابفروشی داوری، چاپ سوم، قم، ۲ش.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، مصحح: سید محمد کلانتر
موسسه اسماعیلیان، چاپ سوم، قم، ق.، 3 جلد، با مقدمه: شیخ محمد رضا مظفر، با تعلیق: سید محمد کلانتر، مصحح: سید محمد کلانتر
مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال ۶۳۱. مرآه الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال
حلیة المتقین ۶۳۲. حلیة المتقین
در ‌آد‌اب‌ و سنن‌ و ‌اخلاق‌ ‌اسلامی‌
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
لقمان، قم، ۱۳۶۴ش.
برادران علمی، تهران، ۱۳۴۲ش.
عصر جوان، قم، ۱۳۸۳ش.
نقش زبان در سرنوشت انسانها ۶۳۳. نقش زبان در سرنوشت انسانها
شامل‌ یکصد و نود گناه‌ و ‌آفت‌ ‌اخلاقی‌، شر‌عی‌ و ‌عقیدتی‌ زبان‌
نویسنده: مهدی فقیه ایمانی
مهدی فقیه ایمانی، قم، ۱۳۶۸ش.
• چاپ دوم، قم، ۱۳۷۱ش.
کشف المحجة لثمرة المهجة ۶۳۴. کشف المحجة لثمرة المهجة
مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌» ۶۳۵. مجموعه ورام «آداب‌ و اخلاق‌ در اسلام‌»
الحسنات و السیئات ۶۳۶. الحسنات و السیئات
لاصغیرة مع‌ ‌الاصر‌ار و لاکبیرة مع‌ ‌الاستغفار
نویسنده: حاج حسین شاکری
دفتر نشر الهادی، قم، ۱۴۱۵ق.
۶۳۷. داستان راستان
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ ؟، قم، ۲ش.، 2 جلد
القصص العجیبه ۶۳۸. القصص العجیبه
مترجم: هادی سلیمانی
موسسة النعمان، چاپ ششم، بیروت، ۱۴۱۰ق.
الاثر الخالد فی الولد و الوالد ۶۳۹. الاثر الخالد فی الولد و الوالد
نویسنده: علوی، ‌علی‌، ۱۹۲۷ -
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۱ق.
منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۰. منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین ۶۴۱. سراج المبتدئین فی علوم آل محمد المعصومین
ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید ۶۴۲. ترجمه منیة المرید فی ادب المفید و المستفید
مترجم: محمد باقر ساعدی
علمیه اسلامیه، ایران، ۲ش.
المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة ۶۴۳. المجالس الفاخرة فی ماتم العترة الطاهرة
نویسنده: علامه سید عبدالحسین شرف الدین عاملی
دار الزهراء، چاپ دوم، بیروت، 1981م.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۶ق.، با مقدمه: سید محمد بحرالعلوم
مجزره مکه ۶۴۴. مجزره مکه
الزیاره و التوسل ۶۴۵. الزیاره و التوسل
نویسنده: صائب عبدالحمید
مرکز الرسالة، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب ۶۴۶. مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله من الواجبات و المستحبات و الآداب
الدروع الواقیة ۶۴۷. الدروع الواقیة
العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه ۶۴۸. العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه
شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله ۶۴۹. شرح مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیله
‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌ ۶۵۰. ‌الصحیفة‌ ‌العلویة المبارکة‌
گردآورنده: میرزا حسین نوری طبرسی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، 1986م.
صحیفه فاطمیه ۶۵۱. صحیفه فاطمیه
نویسنده: فاطمه‌ ز‌هر‌اء سلام الله علیها
گردآورنده: قیومی اصفهانی، جو‌اد، ۱۳۴۲ -
جواد قیومی، چاپ اول، قم، اردیبهشت ۱۳۷۲ش.
الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة ۶۵۲. الصحیفة العلویة المبارکة الثانیة
اقبال الاعمال ۶۵۳. اقبال الاعمال
نویسنده: سید ابن طاووس
• إِقبال الأعمال، قرآن صاعد، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق.، محقق: علی محمد بروجردی
الصحیفة الثانیة السجادیة ۶۵۴. الصحیفة الثانیة السجادیة
گردآورنده: شیخ حر عاملی
مطبعة النیل، مصر، 1904م.
المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا ۶۵۵. المصباح و النور در شرح زیارت عاشورا
زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام ۶۵۶. زیارات خاصه امام هشتم علیه السلام
ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام ۶۵۷. ادعیه و زیارات حضرت رضا علیه السلام
المزار ۶۵۸. المزار
شرح الزیاره الجامعه الکبیره ۶۵۹. شرح الزیاره الجامعه الکبیره
نویسنده: احمد بن زین الدین احسائی
چاپخانه سعادت، کرمان، ۱۳۵۴ش.، 4 جلد
فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات ۶۶۰. فتح الابواب بین ذوی الالباب و بین رب الارباب فی استخارات
کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة ۶۶۱. کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمة و المعرفة
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
فراهانی، چاپ دوم، تهران، ۲۸ فروردین ۱۳۶۰ش.، با تعلیق: عزیزالله عطاردی قوچانی، مصحح: عزیزالله عطاردی قوچانی
رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب ۶۶۲. رساله لب اللباب در سیر و سلوک اولی الالباب
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، تهران، ۲ش.
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۳۷۸ش.
رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ۶۶۳. رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.، با مقدمه: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
علامه طباطبایی، مشهد، ۱۴۱۷ق.
تاریخ فلسفه و تصوف ۶۶۴. تاریخ فلسفه و تصوف
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
سعدی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
فضایح الصوفیه ۶۶۵. فضایح الصوفیه
نویسنده: محمد جعفر بن محمد علی بهبهانی (آل آقا)
• فضایح الصوفیه، بضمیمه‌ تنبیه الغافلین و ایقاظ الراقدین‌، انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه ۶۶۶. رسالة الاثنی عشریه فی الرد الصوفیه
نویسنده: شیخ حر عاملی
دار الکتب العلمیة، قم، ۱۴۰۰ق.
خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه ۶۶۷. خیراتیه در ابطال طریقه صوفیه
نویسنده: آقا محمد علی کرمانشاهی
انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.، 2 جلد، محقق: مهدی رجائی
مصقل صفا ۶۶۸. مصقل صفا
در نقد کلام مسیحیت
نویسنده: احمد بن زین العابدین علوی عاملی
امیر، قم، ۱۴۱۵ق.، با مقدمه: حامد ناجی اصفهانی، مصحح: حامد ناجی اصفهانی، به کوشش: جمال الدین میردامادی
ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی ۶۶۹. ترجمه اناجیل اربعه با تعلیقات توضیحی و انتقادی
سرشناسه: کتاب‌ مقدس‌. ‌عهد جدید. فارسی‌
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: محمد باقر حسینی خاتون آبادی
الهیات فلسفی توماس آکوئیناس ۶۷۰. الهیات فلسفی توماس آکوئیناس