کتب چاپی
حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
خورشید مغرب (خلاصه) ۱. خورشید مغرب (خلاصه)
گردآورنده: امیر مهدی حکیمی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
بقیة الله ۲. بقیة الله
به کوشش: محمدمهدی عاشوری
نویسنده: ابراهیم عاشوری
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج) ۳. پژوهشی پیرامون زندگانی نواب خاص امام زمان (عج)
نویسنده: علی غفارزاده
نبوغ، چاپ پنجم، قم، ۱۳۸۲ش.
المهدی ۴. المهدی
خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف) ۵. خورشید مغرب (غیبت، انتظار، تکلیف)
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، چاپ 24م، قم، ۱۳۸۱ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۵ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ 21م، تهران، ۱۳۷۹ش.
نجم الثاقب ۶. نجم الثاقب
نویسنده: میرزا حسین نوری طبرسی
کتابفروشی جعفری، مشهد، شهریور ۱۳۶۱ش.
چهل حدیث در شناخت امام زمان (ع) ۷. چهل حدیث در شناخت امام زمان (ع)
گردآورنده: گروه‌ تحقیقاتی‌ انتشارات دلیل
دلیل ما، مشهد، ۱۳۷۷ش.
تاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السلام فی الحلة ۸. تاریخ مقام صاحب العصر و الزمان علیه السلام فی الحلة
ظهور نور ۹. ظهور نور
ترجمه کتاب الشموس المضیئه
مترجم: جواد وزیری فرد
احیاء کتاب، تهران، ۱۳۷۸ش.
شمس ولایت ۱۰. شمس ولایت
گردآورنده: بنیاد فرهنگی‌ و خیریه‌ نیمه‌ شعبان‌، مسجد آیت‌ الله‌ انگجی‌ تبریز
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۱ش.
نور ولایت، تبریز، ۱۳۸۳ش.
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۴ش.
نور ولایت، چاپ اول، تبریز، ۱۳۸۲ش.
نور ولایت، تهران، ۱۳۸۵ش.
سخنان حضرت مهدی(عج) ۱۱. سخنان حضرت مهدی(عج)
نویسنده: عمران علیزاده
خضرا، چاپ اول، -۸۲۵ ۶ش.
شرعة التسمیة ۱۲. شرعة التسمیة
حول حرمة تسمیة صاحب الأمر باسمه الأصلی فی زمان الغیبة
نویسنده: محمدباقر میرداماد
مهدیه میرداماد، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۹ق.
جهان بعد از ظهور ۱۳. جهان بعد از ظهور
نویسنده: محمد خادمی شیرازی
مؤسسه نشر و تبلیغ، چاپ اول، تهران، ذی القعده ۱۴۰۶ق.
۱۴. iMAM MEHDi,DEN HUMEYNi,YE iRAN
نویسنده: miyase ilknur
• استانبول، 2009م.
الإمام المهدی من المهد إلی الظهور ۱۵. الإمام المهدی من المهد إلی الظهور
نویسنده: سید محمدکاظم قزوینی
موسسة الوفاء، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.
نموذجان من معجم أحادیث الإمام المهدی (عج) والآیات المفسرة بلإمام المهدی(عج) ۱۶. نموذجان من معجم أحادیث الإمام المهدی (عج) والآیات المفسرة بلإمام المهدی(عج)
چهل حدیث پیرامون یوسف زهرا ۱۷. چهل حدیث پیرامون یوسف زهرا
نویسنده: حجة الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور
حاذق، قم، ۱۳۷۱ش.
• چهل حدیث پیرامون نور یزدان، حاذق، قم، ۱۳۷۱ش.
معجم أحادیث الإمام المهدی علیه السلام ۱۸. معجم أحادیث الإمام المهدی علیه السلام
گردآورنده: بنیاد معارف اسلامی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ق.، 5 جلد، اشراف: علی کورانی عاملی
۱۹. الفلک المشحون فی احوال الاسم المکنون
نویسنده: محمدتقی حسینی قزوینی
موسسه شمس الضحی، تهران، ۱۳۸۵ش.، محقق: عبدالله غفرانی
کلمة الإمام المهدی علیه السلام ۲۰. کلمة الإمام المهدی علیه السلام
نویسنده: سید حسن شیرازی
موسسة الوفاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۰ق.
المختار من کلمات الإمام المهدی ۲۱. المختار من کلمات الإمام المهدی
نویسنده: آیة الله شیخ محمد غروی
دار المجتبی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد
مهدی منتظر را بشناسید ۲۲. مهدی منتظر را بشناسید
نویسنده: مهدی فقیه ایمانی
ربانی (چاپخانه)، اصفهان، ۱۳۴۲ش.
المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه ۲۳. المهدی الموعود و دفع الشبهات عنه
نویسنده: عبدالرضا مرعشی شهرستانی
چاپخانه خراسان، مشهد، ۱۳۹۸ق.
المهدی المنتظر ۲۴. المهدی المنتظر
نویسنده: عبدالله بن محمد حسینی ادریسی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: عبدالعزیز عزالدین سیروان
مهدی موعود ۲۵. مهدی موعود
ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار
مترجم: استاد علی دوانی
• مهدی موعود، دارالکتب الإسلامیة، چاپ 17م، تهران
منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر علیه السلام ۲۶. منتخب الأثر فی الإمام الثانی عشر علیه السلام
نویسنده: آیة الله شیخ لطف الله صافی گلپایگانی
کتابخانه صدر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ق.
فرائد فوائد الفکر فی الإمام المهدی المنتظر ۲۷. فرائد فوائد الفکر فی الإمام المهدی المنتظر
مولود الامام الحجة القائم ۲۸. مولود الامام الحجة القائم
به یاد آخرین خلیفه و حجت پروردگار ۲۹. به یاد آخرین خلیفه و حجت پروردگار
اقتباس از مقدمه ای در اصول دین
نویسنده: آیة الله شیخ حسین وحید خراسانی
صبح دیدار ۳۰. صبح دیدار
در شناخت امام حی همام، صاحب الامر و الزمان حضرت بقیة الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف