کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام حسین علیه السلام [BP41 - BP43]
امام حسین علیه السلام
نهج الشهادة ۱. نهج الشهادة
شامل خطبه‌ها، کلمات‌، نامه‌ها ... امام حسین علیه السلام
مترجم: احمد فرزانه
عاشورا، مظلومیتی مضاعف ۲. عاشورا، مظلومیتی مضاعف
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دلیل ما، قم، ۱۳۸۰ش.
نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید ۳. نقدهای استاد مطهری بر کتاب شهید جاوید
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
کرامات الحسینیة علیه السلام ۴. کرامات الحسینیة علیه السلام
معجزات‌ سیدالشهداء علیه‌السلام‌ بعد از شهادت
نویسنده: علی میرخلف زاده
مهدی یار، قم، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
۵. عاشورا مکتب انتظار
نویسنده: علی هراتیان
حاذق، قم، ۱۴۲۸ق.
مقتل الحسین ۶. مقتل الحسین
نویسنده: موفق بن احمد خوارزمی
مکتبة المفید، قم، 1948م.، 2 جلد، مصحح: شیخ محمد سماوی
مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا ۷. مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی امام خمینی و فرهنگ عاشورا
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌(س‌) و فرهنگ‌ عاشورا (دومین‌: ۱۳۷۵: تهران‌)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ، تهران‌ ۱۱، ۱۲ خرداد ۱۳۷۴ = ۲ و ۳ محرم‌ ۱۴۱۶ ۸. مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا ، تهران‌ ۱۱، ۱۲ خرداد ۱۳۷۴ = ۲ و ۳ محرم‌ ۱۴۱۶
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ امام‌ خمینی‌(س‌) و فرهنگ‌ عاشورا (نخستین‌: ۱۳۷۴: تهران‌)
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
امام حسین علیه السلام نور هدایت ۹. امام حسین علیه السلام نور هدایت
نویسنده: محمدرضا جباران
پگاه اندیشه، تهران، ۱۳۸۴ش.
بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی ۱۰. بررسی و تحقیق پیرامون نهضت حسینی
مترجم: علی حسینی فرحی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۷ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
مواعظ ۱۱. مواعظ
مجالس المواعظ و البکاء فی ایام عاشوراء
نویسنده: شیخ جعفر شوشتری
نیک معارف، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۶۹ش.
درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت ۱۲. درسی که حسین علیه السلام به انسانها آموخت
یک‌ بررسی‌ تحقیقی‌ و جامع‌ درباره‌ اصیل‌ترین‌ انقلابهای‌ خونین‌ جهان‌
نویسنده: عبدالکریم هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد، چاپ 11م، مشهد، ۱۳۶۸ش.
امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت ۱۳. امام حسین (ع) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
گردآورنده: علی جعفری
موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
حماسه عاشورا در کلام شهداء ۱۴. حماسه عاشورا در کلام شهداء
زندگانی امام حسین (ع) ۱۵. زندگانی امام حسین (ع)
نویسنده: هاشم رسولی محلاتی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸ش.
الخصائص الحسینیة ۱۶. الخصائص الحسینیة
نویسنده: شیخ جعفر شوشتری
شریف الرضی، چاپ چهارم، قم، ۲ش.
عشره کاملة ۱۷. عشره کاملة
در چگونگی وقایع عاشورا و شهادت حضرت امام حسین علیه السلام
به کوشش: محمود طاووسی
نویسنده: احمد وقار شیرازی
فروزنگه، شیراز، ۱۳۵۹ش.
۱۸. در کربلا چه گذشت؟
مترجم: محمدباقر کمره ای
مسجد مقدس جمکران، چاپ 11م، قم، ۱۳۷۹ش.
۱۹. ترجمه لهوف
۲۰. سیره و سیمای امام حسین علیه السلام
سرگذشتنامه‌ای‌ تحلیلی‌ بر بنیاد گزارشهای‌ محدث‌ و مورخ‌ شامی‌، ابن‌عساکر، در کتاب‌ بزرگ‌ تاریخ‌ دمشق‌
مترجم: جویا جهانبخش
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
الامام الحسین علیه السلام و اصحابه ۲۱. الامام الحسین علیه السلام و اصحابه
عرض‌ تاریخی‌ معمق‌ لواقعه‌ الطف‌ و استشهاد الامام‌ الحسین‌ علیه‌السلام‌ و تراجم‌ تحقیقیه‌ لمن‌ حضر الواقعه‌ من‌ الاصحاب‌ رجالا و نساء
نویسنده: فضل علی قزوینی
• قم، ۱۴۱۵ق.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
الإمام الحسین(ع) و یوم عاشوراء ۲۲. الإمام الحسین(ع) و یوم عاشوراء
به کوشش: موسسة البلاغ ،لجنه التالیف
موسسة البلاغ، چاپ پنجم، تهران، ۱۴۱۲ق.
النهضة الحسینیة ۲۳. النهضة الحسینیة
دراسة و تحلیل
نویسنده: علی حسینی فرحی
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.
مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
فیض الدموع ۲۴. فیض الدموع
شرح زندگانی و شهادت امام حسین علیه السلام با نثر فارسی فصیح و بلیغ
سرشناسه: محمد ابرهیم بن محمد مهدی بدایع نگار
نویسنده: محمدابراهیم بدایع نگار
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: اکبر ایرانی قمی، مصحح: اکبر ایرانی قمی
بحثی راجع به عشق اباعبدالله(ع) ۲۵. بحثی راجع به عشق اباعبدالله(ع)
نویسنده: محمد جواد خراسانی
شهید، قم، ۱۳۵۹ش.
ابناء الرسول فی کربلا ۲۶. ابناء الرسول فی کربلا
قصة الامام حسین و أهل بیته...فی کل زمان
نویسنده: خالد محمد خالد
دار الشعب، چاپ اول، بیروت، 1968م.
۲۷. الحسین والإسلام
امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت ۲۸. امام حسین علیه السلام رمز سعادت بشریت
۲۹. التحصین فی صفات العارفین من العزلة والخمول بالأسانید المتلقاة من آل الرسول صلوات الله علیهم أجمعین
نویسنده: ابن فهد حلی
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۶ق.
مثیر الأحزان ۳۰. مثیر الأحزان
نویسنده: ابن نما حلی
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۶ق.
یک شب و روز عاشورا ۳۱. یک شب و روز عاشورا
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
امیرکبیر، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۱ش.
عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌ ۳۲. عنصر شجاعت هفتاد و دو تن‌ و یکتن‌
نویسنده: میرزا خلیل کمره ای
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۵۲ق.، 7 جلد
امام حسین علیه السلام ۳۳. امام حسین علیه السلام
فرهنگنامه عاشورا (ویژه دانش آموزان) ۳۴. فرهنگنامه عاشورا (ویژه دانش آموزان)
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۰ش.
الحسین بن علی سید شباب أهل الجنة وحجر بن عدی أول شهداء آل البیت ۳۵. الحسین بن علی سید شباب أهل الجنة وحجر بن عدی أول شهداء آل البیت
نویسنده: عمر بن أحمد ابن عدیم
دار حسان، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۰ق.، محقق: سهیل زکار، با مقدمه: سهیل زکار
الإمام الحسین بن علی علیه السلام ۳۶. الإمام الحسین بن علی علیه السلام
مؤسسة البلاغ، چاپ سوم، ۱۴۰۸ق.
سخن گفتن سر امام حسین علیه السلام ۳۷. سخن گفتن سر امام حسین علیه السلام
در صد و بیست محل و کفاری که در اثر خون آن حضرت مسلمان شدند
نویسنده: آیت الله شیخ علی فلسفی
• چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
فاجعة الطف ۳۸. فاجعة الطف
نویسنده: سید محمدکاظم قزوینی
مطبعة النعمان، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۷ق.
چرا حسین قیام کرد؟ ۳۹. چرا حسین قیام کرد؟
نویسنده: محمدتقی شریعتی مزینانی
• چرا حسین قیام کرد !؟، جهان نو، مشهد، ۱۳۸۱ش.
نهضت حسینی ۴۰. نهضت حسینی
وقایع دهه عاشورا
نویسنده: آیت الله شیخ علی فلسفی
کتابفروشی جعفری، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد
امام حسین و عاشورا از زبان معصومان ۴۱. امام حسین و عاشورا از زبان معصومان
مقتل الحسین علیه السلام به روایت شیخ صدوق
مترجم: محمد صحتی سردرودی
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، محقق: محمد صحتی سردرودی
عاشورا غمبارترین روز تاریخ ۴۲. عاشورا غمبارترین روز تاریخ
مترجم: علیرضا کرمی
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۳ش.
ویژگی های حضرت حسین سید الشهداء از دیدگاه خاندان وحی ۴۳. ویژگی های حضرت حسین سید الشهداء از دیدگاه خاندان وحی
نویسنده: احمد تهرانی
هیئت قائمیه تهران، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
فکر حسین کی الف بی ۴۴. فکر حسین کی الف بی
مترجم: اسد علی شجاعتی
دار الثقافة الاسلامیه، چاپ اول، کراچی، ۱۳۰۶ق.
خطب الإمام الحسین ۴۵. خطب الإمام الحسین
علی طریق الشهادة
نویسنده: لبیب بیضون
ابن زیدون، چاپ اول، دمشق، ۱۳۹۴ق.
جزاء أعداء وقتلة سید الشهداء فی دار الدنیا ۴۶. جزاء أعداء وقتلة سید الشهداء فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۸ق.
الدوافع الذاتیة لأنصار الحسین ۴۷. الدوافع الذاتیة لأنصار الحسین
بحث یبین البواعث الذاتیة والدوافع الرسالیة لاصحاب الحسین
نویسنده: محمد علی عابدین
دارالکتاب الاسلامی، چاپ سوم، قم، 1983م.
أحسن الجزاء فی إقامة العزاء علی سید الشهداء ۴۸. أحسن الجزاء فی إقامة العزاء علی سید الشهداء
نویسنده: محمد رضا حسینی اعرجی فحام حائری
کتابفروشی داوری، چاپ اول، قم، ربیع الثانی ۱۳۹۹ق.، 2 جلد
اشک روان بر امیر کاروان ۴۹. اشک روان بر امیر کاروان
مترجم: محمد حسین شهرستانی
مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب الجزائری، چاپ اول، قم، ۱۸ ذی الحجه ۱۴۱۳ق.
مقتل الشمس ۵۰. مقتل الشمس
تحقیق و تحلیل نهضت حسینی
نویسنده: محمد جواد صاحبی
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
تاریخ امام حسین ۵۱. تاریخ امام حسین
دفتر انتشارات کمک آموزشی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 12 جلد، پژوهش و تدوین ج1-8: اکرم موسوی، پژوهش و تدوین ج18-24: اعظم فخر، پژوهش و تدوین ج9-17: اعظم قادر سهی
موسوعة مقتل الإمام الحسین ۵۲. موسوعة مقتل الإمام الحسین
توثیق لواقعة الطف من القرن الأول إلی القرن العاشر الهجری
به کوشش: محمد آل مکباس
• چاپ اول، ۱۴۲۳ق.، 2 جلد
موسوعة کلمات الإمام الحسین ۵۳. موسوعة کلمات الإمام الحسین
گردآورنده: محمود شریفی
نشر معروف، چاپ اول، قم، رمضان ۱۴۱۵ق.
کتاب تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء سلام الله علیه ۵۴. کتاب تحقیق درباره اول اربعین حضرت سید الشهداء سلام الله علیه
نویسنده: آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبائی
چاپخانه شفق، چاپ دوم، تبریز، ۱۳۹۷ق.
الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه ۵۵. الإمام الحسین بسیرته ورسالته وناصریه
نویسنده: نورالدین شاهرودی
مکتب عماد للشؤون الثقافیة والترجمة، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۳ق.
اللهوف علی قتل الطفوف ۵۶. اللهوف علی قتل الطفوف
نویسنده: سید ابن طاووس
• اللهوف علی قتلی الطفوف، جهان، تهران، ۲ش.
• الملهوف علی قتلی الطفوف، اسوه، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، محقق: شیخ فارس تبریزیان الحسون، با مقدمه: شیخ فارس تبریزیان الحسون
نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور ۵۷. نفثة المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور
نویسنده: شیخ عباس قمی
• نفس المهموم فی مصیبة سیدنا الحسین المظلوم علیه السلام، مکتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: آیة الله رضا استادی
حیاة الإمام الحسین بن علی، دراسة و تحلیل ۵۸. حیاة الإمام الحسین بن علی، دراسة و تحلیل
نویسنده: باقر شریف قرشی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۹۵ق.، 3 جلد
مقتل الحسین علیه السلام ۵۹. مقتل الحسین علیه السلام
کتاب مقتل الحسین ۶۰. کتاب مقتل الحسین
الحسین فی موکب الخالدین ۶۱. الحسین فی موکب الخالدین
نویسنده: محسن علی معلم
شرکة شمس المشرق للخدمات الثقافیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.
مقتل الحسین بن علی بن أبی طالب ۶۲. مقتل الحسین بن علی بن أبی طالب
الحسین علیه السلام مهاجرا وثائرا ۶۳. الحسین علیه السلام مهاجرا وثائرا
مجموعة خطب ومقالات حسینیة
نویسنده: احمد معتوق
• چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
مع الحسین فی نهضته ۶۴. مع الحسین فی نهضته
نویسنده: اسد حیدر
دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۳۹۴ق.
رمز المصیبة فی قتل من قال أنا قتیل العبرة ۶۵. رمز المصیبة فی قتل من قال أنا قتیل العبرة
نویسنده: محمود موسوی دهسرخی اصفهانی
المؤلف، چاپ اول، رجب ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
عبرات المصطفین فی مقتل الحسین علیه السلام ۶۶. عبرات المصطفین فی مقتل الحسین علیه السلام
المأخوذ من أقدم المصادر التاریخیة الإسلامیة
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 2 جلد
لیلة عاشوراء فی الحدیث والأدب ۶۷. لیلة عاشوراء فی الحدیث والأدب
نویسنده: عبدالله حسن
• چاپ اول
فرهنگ عاشورا ۶۸. فرهنگ عاشورا
نویسنده: جواد محدثی
نشر معروف، چاپ ششم، قم، دی ۱۳۸۱ش.
خطبه حسین بن علی علیه السلام  در منی ۶۹. خطبه حسین بن علی علیه السلام در منی
مترجم: محمد صادق نجمی
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، شهریور ۱۳۷۱ش.، محقق: محمد صادق نجمی
قیام جاودانه ۷۰. قیام جاودانه
سخنی چند پیرامون عاشورا و آفاق آن
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
کتاب النقد النزیه لرسالة التنزیه ۷۱. کتاب النقد النزیه لرسالة التنزیه
وهو یتضمن تایید الشعائر الحسینیة ودفع الشکوک والشبهات الواردة علیها
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین حلی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۴۷ق.، 2 جلد
آثار وبرکات سید الشهداء فی دار الدنیا ۷۲. آثار وبرکات سید الشهداء فی دار الدنیا
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.
جزاء قتلة سید الشهداء علیه السلام فی دار الدنیا (علی ترتیب حروف الهجاء) ۷۳. جزاء قتلة سید الشهداء علیه السلام فی دار الدنیا (علی ترتیب حروف الهجاء)
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
• چاپ اول، قم، ۱۴۱۶ق.
یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید) ۷۴. یوم الطف (مقتل الإمام أبی عبد الله الحسین الشهید)
نویسنده: هادی نجفی
• یوم الطف، هادی نجفی، قم، ۱۴۱۳ق.
زفرات الثقلین فی مآتم الحسین علیه‌السلام ۷۵. زفرات الثقلین فی مآتم الحسین علیه‌السلام
نویسنده: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
مجمع إحیاء الثقافة الإسلامیة، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین ۷۶. الوثائق الرسمیة لثورة الإمام الحسین
لمعات الحسین ۷۷. لمعات الحسین
برخی از کلمات و مواعظ و خطب حضرت سید الشهداء ابی عبد الله الحسین علیه السلام
سرشناسه: حسین‌بن‌ علی‌(ع‌)
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
باقر العلوم علیه السلام، تهران، ۱۴۰۲ق.
صدرا، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۷ق.
تفسیر عاشورا ۷۸. تفسیر عاشورا
درسها و عبرتهای عاشورا ۷۹. درسها و عبرتهای عاشورا
نویسنده: حسین ایمانی یامچی
عصر ظهور، قم، ۱۳۷۶ش.
قیام حق ۸۰. قیام حق
نویسنده: محمد‌علی‌ شرقی
کتابفروشی مصطفوی، قم، ۱۳۸۸ق.
۸۱. فلسفه انقلاب حسین علیه السلام
مترجم: وحید دامغانی، م دشتیانه
فراهانی، تهران، دی ۱۳۴۶ش.
الحسین علیه السلام قتیل العبرة ۸۲. الحسین علیه السلام قتیل العبرة
مقتل‌ الامام‌ الحسین‌(ع‌) الذی‌ اذیع‌ من‌ دار الاذاعه‌ العراقیه‌ فی‌ یوم‌ عاشوراء منذ عام‌ ۱۳۷۹ ه.
نویسنده: عبدالزهراء کعبی أهوازی
مطبعة النعمان، نجف، ۱۳۹۲ق.
منطق الحسین ۸۳. منطق الحسین
مشتمل بر بعضی ادعیه و خطبه ها و نامه ها و نصایح و اشعار حضرت
نویسنده: ابوالفضل زاهدی
کتابفروشی صحفی، قم، ۱۳۴۷ش.
آهی سوزان بر مزار شهیدان ۸۴. آهی سوزان بر مزار شهیدان
نویسنده: احمد فهری زنجانی
• اللهوف علی قتلی الطفوف، جهان، تهران، ۲ش.
حسین رهبر نهضت کربلاء ۸۵. حسین رهبر نهضت کربلاء
نویسنده: جلال محمدی
ساحل، تهران،
ناگفته هایی از حقایق عاشورا ۸۶. ناگفته هایی از حقایق عاشورا
نور العین فی المشی الی زیارة قبر الحسین ۸۷. نور العین فی المشی الی زیارة قبر الحسین
نویسنده: محمدحسن اصطهباناتی
مولود کعبه، قم، ۱۳۸۲ش.
مقتل عاشورا ۸۸. مقتل عاشورا
کتاب‌ انوار الشهاده‌ فی‌ مصائب‌ الحسین‌
نویسنده: محمد حسن یزدی حائری
حق بین، قم، ۲ فروردین ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: مهدی لاجوردی
المجالس الحسینیة ۸۹. المجالس الحسینیة
۹۰. بازتاب تفکر عثمانی در واقعه کربلا
شهید جاوید ۹۱. شهید جاوید
حسین‌بن‌ علی‌ علیه‌السلام‌
نویسنده: نعمت الله صالحی نجف آبادی
امید فردا، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.
عزیز زهراء ۹۲. عزیز زهراء
سیدالشهداء علیه السلام شامل مختصری از احوالات و فضائل حسین علیه السلام و آثار و برکات عزاداری و زیارت آن حضرت و درسهای نهضت عاشوراء
نویسنده: محمد نجفی یزدی
عصر ظهور، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۰ش.
تأملی در نهضت عاشورا ۹۳. تأملی در نهضت عاشورا
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
نشر علم، ۱۳۸۷ش.
مقتل الحسین ۹۴. مقتل الحسین
روایة الشیخ الصدوق
نویسنده: شیخ صدوق
• امام حسین و عاشورا از زبان معصومان ، هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، محقق: محمد صحتی سردرودی
دمع السجوم فی ترجمه نفس المهموم ۹۵. دمع السجوم فی ترجمه نفس المهموم
نویسنده: علامه ابوالحسن شعرانی
نور مطاف، قم، ۱۳۸۸ش.
الطریق الی منبر الحسین (علیه السلام) لنیل سعادة الدارین ۹۶. الطریق الی منبر الحسین (علیه السلام) لنیل سعادة الدارین
نویسنده: عبدالوهاب الکاشی
ذوی القربی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق.، 2 جلد
کتاب آه: بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهما السلام ۹۷. کتاب آه: بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیهما السلام
جام طهور، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: یاسین حجازی
سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا) ۹۸. سلطان عشق (نگاهی نو به واقعه عاشورا)
نویسنده: عبدالرحیم گواهی
علم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، ویراستار: مریم صفایی تنها و زینب تاجریان
دومین خطبه از مجموعه فرمایشات حضرت ابی عبدالله علیه السلام در صبح روز عاشورا ۹۹. دومین خطبه از مجموعه فرمایشات حضرت ابی عبدالله علیه السلام در صبح روز عاشورا
میقات، تهران
۱۰۰. The Nature of Imam Hussen, s Movement
قرة العین فی أخذ ثار الحسین علیه السلام ۱۰۱. قرة العین فی أخذ ثار الحسین علیه السلام
نامه ها و ملاقات های امام حسین (علیه السلام) ۱۰۲. نامه ها و ملاقات های امام حسین (علیه السلام)
مجموعه ای از سخنرانیهای حجة السلام و المسلمین نظری منفرد
نویسنده: ابو القاسم عالمی دامغانی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۴ش.
گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری) ۱۰۳. گونه های نقد و روش های حل تعارض در اخبار عاشورا (تا قرن هفتم هجری قمری)
نویسنده: علی ملاکاظمی
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: کامران ایزدی مبارکه و محمدرضا سنگری
الحسین و السنة ۱۰۴. الحسین و السنة
اللوعة ۱۰۵. اللوعة
نویسنده: محمدعلی هاشم العلی
ثامن الحجج، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة ۱۰۶. التوحید فی المشهد الحسینی و النعکاسه علی خارطة مسؤولیات العصر الراهن مباحث فی العقیدة الفقهیة
الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة ۱۰۷. الحسین علیه السلام فی طریقة الی الشهادة
نویسنده: علی بن حسین هاشمی (خطیب)
• الموسسة الإسلامیة للبحوث والمعلومات، چاپ اول، قم، ۱۴۳۰ق.
أصول المقتل الحسینی ۱۰۸. أصول المقتل الحسینی
دراسة تسلط الضوء علی الأصول الکوفیّه للمقتل الحسینی
نویسنده: الشیخ عامر الجابری
• أصُوُل المقتَلِ الحُسیني، العتبة الحسینیه المقدسه، چاپ اول، ۱۴۳۶ق. برابر 2015م.
الأُطر الشرعیة والقانونیة لثورة الإمام الحسین علیه‌السلام ۱۰۹. الأُطر الشرعیة والقانونیة لثورة الإمام الحسین علیه‌السلام
نویسنده: د.حکمت الرحمة
• اَلأُطرُ الشَّرْعیّةُ وَالقَانُونیّةُ لِثوْرة الإمام الحُسین علیه السلام، العتبة الحسینیة المقدسه، چاپ اول، ۱۴۳۶ق. برابر 2015م.، اشراف: اللجنة العلمیة في مؤسسة وارث الأنبیاء
فضل طینت نور ۱۱۰. فضل طینت نور
نویسنده: حیدر تربتی کربلائی
نشر حبیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
زبان به کام عطش ۱۱۱. زبان به کام عطش
نویسنده: محدثه تربتی
نشر حبیب، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، اشراف: حیدر تربتی کربلائی
عاشوراء الحسین علیه السلام في سبع سنوات ۱۱۲. عاشوراء الحسین علیه السلام في سبع سنوات
المجلس الاسلامی العلمائی، حوزة المصطفی (ص)، چاپ اول، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، 2 جلد، ویراستار: محمد حمید سلمان، به کوشش: محمد حمید سلمان
شهید کربلا ۱۱۳. شهید کربلا
نویسنده: آیة الله سید تقی طباطبایی قمی
• شهید کربلا ، انتشارات محلاتی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۵ش.
با کاروان نور ۱۱۴. با کاروان نور
نگرشی به شخصیت اصحاب سیدالشهداء
نویسنده: حسین انصاریان
دار الصادقین، قم، ۱۳۷۵ش.
حماسه سازان کربلا ۱۱۵. حماسه سازان کربلا
مترجم: عبدالرحیم عقیقی بخشایشی
• حماسه سازان کربلا ، دفتر نشر نوید اسلام، چاپ دوم، قم
چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام ۱۱۶. چهره درخشان قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام
شامل‌ ۲۴۰ کرامت‌ از آن‌ حضرت‌، نسبت‌ به‌ شیعیان‌، اهل‌ سنت‌، مسیحیان‌، کلیمیان‌ و زرتشتیان‌
نویسنده: علی ربانی خلخالی
مکتب الحسین علیه السلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد
القول السدید بشأن الحر الشهید ۱۱۷. القول السدید بشأن الحر الشهید
عرض لحیاه الحر بن یزید الریاحی ... شبه، خروجه من الکوفه ...
نویسنده: آیة الله سید محمدهادی حسینی خراسانی حائری
العباس بن علی ۱۱۸. العباس بن علی
رائد الکرامة والفداء فی الإسلام
نویسنده: باقر شریف قرشی
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.
مبعوث الحسین ۱۱۹. مبعوث الحسین
دراسة تحلیلیلة لأول مراحل الثورة الحسینیة فی الکوفة بقیادة البطل الجلیل مسلم بن عقیل
نویسنده: محمد علی عابدین
عاشورا اورخواتین ۱۲۰. عاشورا اورخواتین
واقعه کربلایین خواتین کاکردار
نویسنده: علی قائمی
مترجم: مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته ۱۲۱. العباس ابوالفضل ابن امیرالمؤمنین علیهما السلام، سماته و سیرته
ترجمة شارحة اعتمادا علی أقدم المصادر الموثوقة وأهمها
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
شهدای کربلا ۱۲۲. شهدای کربلا
نویسنده: سید‌ محمد‌حسن موسوی
محلاتی، چاپ اول، ۱۴۲۹ق. برابر ۱۳۸۶ش.