کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   مذاهب [BL - BM]
مذاهب
۱. درباره دین
نویسنده: النور استامپ
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
دین پژوهی در جهان معاصر ۲. دین پژوهی در جهان معاصر
ابزار جدید، شبهات‌ جدید
سرشناسه: کنگره‌ دین‌پژوهان‌ کشور (دومین‌: ۱۳۷۹: قم‌)
گردآورنده: دبیر خانه دین پژوهان کشور
احیاگران، قم، ۱۳۸۱ش.
فرهنگ ادیان جهان ۳. فرهنگ ادیان جهان
نویسنده: جان راسل هینلز
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: ع. پاشائی
روش شناسی مطالعات دینی ۴. روش شناسی مطالعات دینی
نویسنده: احد فرامرز قراملکی
دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۰ش.
النص و السلطة و الحقیقة ارادة المعرفة و ارادة الهیمنة ۵. النص و السلطة و الحقیقة ارادة المعرفة و ارادة الهیمنة
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ پنجم، بیروت، 2006م.
دین و قرائت پذیری ۶. دین و قرائت پذیری
نویسنده: محمد علی رستمیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
دین پژوهی ۷. دین پژوهی
دین پژوهی ۸. دین پژوهی
گفتگو با فتح الله مجتبایی
نویسنده: مسعود رضوی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
مقدمه ای بر پژوهش دین عامیانه ۹. مقدمه ای بر پژوهش دین عامیانه
گردآورنده: ابراهیم موسی پور
مترجم: ابراهیم موسی پور
جوانه توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
۱۰. نیاز به علم مقدس
مترجم: حسن میاندری
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، ویراستار: احمدرضا جلیلی
۱۱. در قلمرو وجدان
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
زبان دین ۱۲. زبان دین
زمان و سرمدیت ۱۳. زمان و سرمدیت
جستاری در فلسفه دین
مترجم: احمدرضا جلیلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
۱۴. معرفت و معنویت
مترجم: انشاء الله رحمتی
مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
عقل و اعتقاد دینی ۱۵. عقل و اعتقاد دینی
نویسنده: مایکل پیترسون
مترجم: ابراهیم سلطانی
انتشارات طرح نو، تهران، ۱۳۸۳ش.
۱۶. فلسفه دین
مترجم: بهرام راد
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی
۱۷. مرگ و جاودانگی
مقالاتی‌ از هیوم‌، راسل‌، فلو، افلاطون‌، هیک‌ و اولن‌ (همراه‌ با نقدی‌ گذرا)
مترجم: محسن رضا زاده
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۸. Philosophy of religion
Critical concepts in philosophy
نویسنده: ویلیام وینرایت
Routledge، چاپ اول، نیویورک، 2010م.، 4 جلد
تأملاتی در قرائت انسانی از دین ۱۹. تأملاتی در قرائت انسانی از دین
نویسنده: محمد مجتهد شبستری
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۰. پاسخ به ایوب
مترجم: فواد روحانی
انتشارات جامی، تهران، ۱۳۷۷ش.
درباره تجربه دینی ۲۱. درباره تجربه دینی
مترجم: مالک حسینی
انتشارات هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
رساله دین شناخت ۲۲. رساله دین شناخت
مدلی در تحلیل ایمان ابراهیمی
نویسنده: احمد نراقی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
دین و نگرش نوین ۲۳. دین و نگرش نوین
مترجم: احمدرضا جلیلی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: مصطفی ملکیان
• ویراستار: مصطفی ملکیان
زمینه های بحث فلسفی در ادیان ۲۴. زمینه های بحث فلسفی در ادیان
۲۵. روانشناسی و دین
مترجم: فواد روحانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۲۶. دین و روان
مترجم: مهدی قائینی
دار الفکر، چاپ دوم، قم، فروردین ۱۳۶۷ش.
۲۷. تجربه دینی
مترجم: عباس یزدانی
موسسه فرهنگی طه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
روانشناسی، دین و معنویت ۲۸. روانشناسی، دین و معنویت
نویسنده: دیوید فونتانا
مترجم: ابوبکر ساوار
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
جامعه شناسی دین ۲۹. جامعه شناسی دین
مترجم: محسن ثلاثی
موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
سر بر آستان قدسی دل در گرو عرفی ۳۰. سر بر آستان قدسی دل در گرو عرفی
درآمدی بر جامعه شناسی دین در ایران معاصر
نویسنده: مجید محمدی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
دین و نظام طبیعت ۳۱. دین و نظام طبیعت
مترجم: محمدحسن فغفوری
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
فلسفه زبان دینی ۳۲. فلسفه زبان دینی
ادیان آسیایی ۳۳. ادیان آسیایی
نویسنده: مهرداد بهار
نشر چشمه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۶ش.
رساله در تاریخ ادیان ۳۴. رساله در تاریخ ادیان
ادیان زنده شرق ۳۵. ادیان زنده شرق
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: جان راسل هینلز
آینده ادیان ۳۶. آینده ادیان
نویسنده: پل تیلیش
گردآورنده: جرالد براوئر
مترجم: احمدرضا جلیلی
انگیزه پیدایش مذاهب ۳۷. انگیزه پیدایش مذاهب
نویسنده: آیة الله ناصر مکارم شیرازی
هدف، چاپ دوم، قم، ۲ش.
الفکر الدینی القدیم ۳۸. الفکر الدینی القدیم
دراسة فی نشاة المعتقدات الدینیة
نویسنده: هنیة مفتاح قماطی
جامعة قاریونس، چاپ اول، بنغاری، 2003م.
در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر ۳۹. در قلمرو وجدان سیری در عقائد،ادیان و اساطیر
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تاریخ جامع ادیان ۴۰. تاریخ جامع ادیان
مترجم: علی اصغر حکمت
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، ویراستار: پرویز اتابکی
راهنمای ادیان زنده ۴۱. راهنمای ادیان زنده
مترجم: عبدالرحیم گواهی
مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
ساحت های معنوی ادیان جهان ۴۲. ساحت های معنوی ادیان جهان
نشانه راه
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: حسن قنبری
تفسیری بر دین از دیدگاه جان هیک ۴۳. تفسیری بر دین از دیدگاه جان هیک
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در رشته فلسفه دین
نویسنده: سید محسن موسوی اصفهانی
مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا ۴۴. مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکا
نویسنده: رضا هلال
مترجم: علی جنتی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۶ش.
علم و ایمان در گفتگو با دانشمندان ۴۵. علم و ایمان در گفتگو با دانشمندان
اثبات وجود خدا ۴۶. اثبات وجود خدا
مترجم: احمد آرام
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ پنجم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۴۷. راز آفرینش انسان
مترجم: محمد سعیدی
امیرکبیر، کتابهای جیبی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۴۵ش.
۴۸. خدا و علم
به سوی متارئالیسم
مترجم: عباس آگاهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
۴۹. علم و دین
مترجم: بهاءالدین خرمشاهی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
سرشت انسان در اسلام و مسیحیت ۵۰. سرشت انسان در اسلام و مسیحیت
یاد بهار ۵۱. یاد بهار
یادنامه‌ دکتر مهرداد بهار (مجموعه‌ مقالات‌)
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: مهشید میرفخرایی و علی محمد حق شناس و کتایون مزداپور
نماد و اسطوره در عرصه توحید و شرک ۵۲. نماد و اسطوره در عرصه توحید و شرک
نویسنده: حمید پارسانیا
دار الاسراء، چاپ اول، قم، بهمن ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: آیة الله عبدالله جوادی آملی
۵۳. رویا، حماسه، اسطوره
نویسنده: جلال الدین کزازی
نشر مرکز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ُآفرینش در اساطیر امریکا ۵۴. ُآفرینش در اساطیر امریکا
نویسنده: حسن حسینی آصف
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
ماه در ایران ۵۵. ماه در ایران
از قدیمی ترین ایام تا ظهور اسلام
نویسنده: مهرانگیز صمدی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۵۶. رمز پردازی آتش
مترجم: جلال ستاری
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۶ش.
گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان ۵۷. گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: علی موحدیان عطار
وقفه عند نظریة تناسخ الارواح ۵۸. وقفه عند نظریة تناسخ الارواح
بحث موضوعی شامل عن عقیده کانت قدیمه ماثارتها الفلسفه الحدیثه و...
نویسنده: آیة الله محمدهادی معرفت
• وقفه عند نظریه تناسخ الارواح، مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، 1969م.
۵۹. بازگشت به زندگی
مترجم: فرخ سیف بهزاد
نشر مهر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرجام شناسی مسیحی ۶۰. فرجام شناسی مسیحی
با نگاهی به پیشینه فرجام شناسی در سنت های زردشتی و یهودی
نویسنده: محمدرضا عدلی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
۶۱. علم غیب (آگاهی سوم)
۶۲. معنویت یک علم است، مبانی‌ معنویت‌ فطری‌
نویسنده: بهرام الهی
دروی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۳. جان روشن
مترجم: گیتی خوشدل
نشر پیکان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۴. مبانی معنویت فطری بررسی حقوق و وظایف‌ معنوی‌ انسان‌ از دیدگاه‌ فلسفه‌ استاد الهی‌
مجموعه‌ سخنرانی‌های‌ دکتر بهرام‌ الهی‌ در دانشگاه‌ سوربن‌ پاریس‌ ۱۹۹۵ - ۱۹۹۶
نویسنده: بهرام الهی
مترجم: ملیکا مابرن، فرزاد یمینی
جیحون، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۵. بینش مینوی
زیستن‌ در آگاهی‌ معنوی‌ جدید
مترجم: حسن فتحی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۶. بعد پنجم
کاوش در قلمرو روحانی
مترجم: بهزاد سالکی
قصیده سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
تفرج در باغ حکمت، توصیه به جویندگان حقیقی معنا ۶۷. تفرج در باغ حکمت، توصیه به جویندگان حقیقی معنا
تاملاتی بر تعالیم معنوی فریتیوف شووان (شیخ عیسی نورالدین احمد) حکیم و عارف سوئیسی
نویسنده: جیمز کاتسینگر
مترجم: محمد حسین صالحی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
پژوهشی در زندگی پیامبران در ایران ۶۸. پژوهشی در زندگی پیامبران در ایران
دانشنامه اساطیر یونان و روم ۶۹. دانشنامه اساطیر یونان و روم
مترجم: رقیه بهزادی
طهوری، تهران، ۱۳۸۵ش.
۷۰. صد هایکوی مشهور
مترجم: ع. پاشائی
دنیای مادر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
فرهنگ اساطیر شرق باستان ۷۱. فرهنگ اساطیر شرق باستان
مترجم: رقیه بهزادی
طهوری، تهران، ۱۳۸۵ش.
اقدم کتاب فی العالم ۷۲. اقدم کتاب فی العالم
ریک ویدا دراسة،ترجمة وتعلیقات
سرشناسه: وداها. ریگ‌ ودا.عربی
نویسنده: لویس صلیبا
دار و مکتبة بیبلیون، چاپ دوم، ، 2007م.
۷۳. گزیده اوپه نیشدها
با مقدمه و حواشی و فهرست لغات
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌. برگزیده‌
مترجم: صادق رضازاده شفق
۷۴. اوپانیشاد (سر اکبر)
سرشناسه: اوپانیشادها. فارسی‌
مترجم: محمد داراشکوه بابری
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد، مصحح: تارا چند و محمد رضا جلالی نائینی
۷۵. گیتا (بهگود گیتا)
با مقدمه‌ای‌ درباره‌ مبانی‌ فلسفه‌ و مذاهب‌ هند
مترجم: محمد علی موحد
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
آیین هندو ۷۶. آیین هندو
۷۷. شش اثر برجسته از سوامی موکتاناندا
هدایت گر درون، مقدمتان به معبد عشق گرامی باد، شراره های شعله عشق و...
نویسنده: سوامی موکتاناندا
مترجم: شیرین نبوی نژاد
نشر عشق، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۸. نغمه زندگی
گزارش‌ تدوین‌ شده‌ از مباحث‌ روانشناسی‌ مشرق‌ زمین‌
نویسنده: پروین رحیم زاد
روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
منتخب جوگ باسشت ۷۹. منتخب جوگ باسشت
۸۰. اوستا
کهن ترین سرودها و متن های ایرانی
سرشناسه: اوستا.فارسی
به کوشش: جلیل دوستخواه
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۸۹ش.، 2 جلد
مینوی خرد ۸۱. مینوی خرد
مترجم: دکتر احمد تفضلی
انتشارات توس، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
از ایران زردشتی تا اسلام ۸۲. از ایران زردشتی تا اسلام
مطالعاتی‌ درباره‌ تاریخ‌ دین‌ و تماس‌های‌ میان‌ فرهنگی‌
مترجم: مرتضی ثاقب فر
ققنوس، تهران، ۱۳۸۶ش.
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌) ۸۳. روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
سرشناسه: آذر فرنبغ‌ فرخزادان‌. قرن‌ ق‌۲
به کوشش: حسن رضائی باغ بیدی
تعالیم مغان ۸۴. تعالیم مغان
گفتاری چند در معتقدات زرتشتیان
مترجم: فریدون بدره ای
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات) ۸۵. جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات)
۸۶. مقالاتی درباره زردشت و دین زردشتی
دین مهر در جهان باستان ۸۷. دین مهر در جهان باستان
سرشناسه: کنگره‌ مهرشناسی‌ (دومین‌: ۱۹۷۵م‌ = ۱۳۵۴: تهران‌)
مترجم: مرتضی ثاقب فر
انتشارات توس، تهران، ۱۳۸۵ش.
مهر در ایران و هند باستان ۸۸. مهر در ایران و هند باستان
مجموعه مقالات
سرشناسه: بابک علیخانی
گردآورنده: بابک علیخانی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ادیان چین و ژاپن ۸۹. ادیان چین و ژاپن
دائو د جینگ ۹۰. دائو د جینگ
مترجم: هرمز ریاحی، بهزاد برکت
فکر روز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی ۹۱. مندله، نظریه و عمل با اشاره خاص به روان شناسی جدید زیردانستگی
نویسنده: جوزپه توچی
مترجم: ع. پاشائی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
دین سیک ها ۹۲. دین سیک ها
نویسنده: محمد روحانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: علی موحدیان عطار
اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی ۹۳. اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته های پهلوی
سرشناسه: رحیم عفیفی
نویسنده: رحیم عفیفی
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۹۴. پژوهشی در اساطیر ایران
سرشناسه: مهرداد بهار
نویسنده: مهرداد بهار
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، ویراستار: کتایون مزداپور
گذار معنویت از ایران زمین ۹۵. گذار معنویت از ایران زمین
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
الروحانیة فی أرض النبلاء ۹۶. الروحانیة فی أرض النبلاء
مترجم: بسام شیحا
دار العربیة للعلوم، چاپ اول، بیروت، 2007م.
۹۷. فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین النهرین باستان
مترجم: پیمان متین
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
۹۸. الایمان والمذاهب بالعراق
نویسنده: رشید الخیون
منشورات الجمل، چاپ دوم، ویرایش اول، کلن، 2007م.
شمنیسم ۹۹. شمنیسم
فنون کهن خلسه
نویسنده: میرچا الیاده
مترجم: محمد کاظم مهاجری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.
ادیان و فلسفه آفریقایی ۱۰۰. ادیان و فلسفه آفریقایی
نویسنده: جان مبیتی
مترجم: مرضیه شنکایی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: بهزاد سالکی
پاکسازی سکولاریزم ۱۰۱. پاکسازی سکولاریزم
نویسنده: محمد رفیع الدین
مترجم: غلامرضا سعیدی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۶۸ش.
سکولاریزم در جهان عرب ۱۰۲. سکولاریزم در جهان عرب
عرفی شدن دین ۱۰۳. عرفی شدن دین
نسبت دین و دنیا ۱۰۴. نسبت دین و دنیا
بررسی و نقد نظریه سکولاریسم
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
دار الاسراء، چاپ اول، قم، مهر ۱۳۸۱ش.، محقق: علیرضا روغنی موفق، ویراستار: سعید بندعلی
۱۰۵. دانشنامه مزدیسنا
واژه نامه توضیحی آیین زرتشت
سرشناسه: جهانگیر اوشیدری
نویسنده: جهانگیر اوشیدری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: فریدون فاطمی و شمس لنگرودی