کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی
جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی
زبان: فارسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎1‎3‎/‎3‎ ‎/‎ج‎9
جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۹۴-۰۳-۴
تنالگان: به کوشش اعضای انجمن جهانی فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی