کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   صحابه و تابعین   /   معرفة الصحابة
معرفة الصحابة
زبان: عربی
نویسنده: ابونعیم اصفهانی
سرعنوان موضوعی: صحابه > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎8‎/‎6‎ ‎/‎الف‎3‎9‎ ‎م‎6
معرفة الصحابة
معرفة الصحابة
مکتبة الدار، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
شرح پدیدآور: أبی نعیم الإصبهانی احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن المهرانی الإصبهانی
محقق: محمد راضی بن حاج عثمان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
معرفة الصحابة معرفة الصحابة
مخطوطة کتابخانه احمد ثالث، برقم ۴۹۷.
زبان: عربی
نویسنده: ابونعیم اصفهانی
سرعنوان موضوعی: صحابه > سرگذشتنامه
شماره نسخه عکسی: م/۲۶
همچنین نگاه کنید
ابونعیم اصفهانی ابونعیم اصفهانی (نویسنده)
معرفة الصحابة معرفة الصحابة (نسخه خطی)
محمد راضی بن حاج عثمان محمد راضی بن حاج عثمان (محقق)
مکتبة الدار مکتبة الدار (ناشر)
مکتبة الحرمین مکتبة الحرمین (ناشر)