کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: ایرانشناسی > مقاله نامه
رده کنگره: ‎‎‎Z‎ ‎3‎3‎6‎9‎ ‎/‎الف‎7‎ ‎الف‎8‎7 , ‎‎‎Z‎ ‎3‎3‎6‎9‎ ‎/‎الف‎8‎7‎ ‎الف‎7
المطبوع من الكتاب:
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: بکوشش ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: انتشارات‌ علمی‌ و فرهنگی‌؛۲۵۶
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
شرکت‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 6 جلد
شرح پدیدآور: ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۴۵-۵۵۰-۹
فروست: ‌انتشار‌ات‌ ‌علمی‌ و فر‌هنگی‌؛۲۵۶
توضیح: جلد۳ـ۱(چاپ سوم:۱۳۸۴)
جلد۶ـ۴(چاپ دوم:۱۳۸۴)