کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ جدید یزد
تاریخ جدید یزد
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: احمد کاتب
سرعنوان موضوعی: یزد > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎1‎3‎9‎ ‎/‎ز‎5‎3‎ ‎ک‎2‎
تاریخ جدید یزد
تاریخ جدید یزد
فرهنگ ایران زمین، تهران، ۱۳۴۵ش.
شرح پدیدآور: تالیف احمد بن حسین بن علی کاتب
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
فروست: انتشارات‌ فرهنگ‌ ایران‌ زمین‌، سلسله‌ متون‌ و تحقیقات‌؛ شماره‌ ۱۰
توضیح: مصور.
کتابنامه‌ بصورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
احمد کاتب احمد کاتب (نویسنده)
فرهنگ ایران زمین فرهنگ ایران زمین (ناشر)
ابن سینا ابن سینا (ناشر)