کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فهرست نسخه‌های خطی   /   فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
عنوان فرعی: به ضمیمه چاپ عکسی مجموعه ای کهن در علم نجوم (ذخائر کتابخانه های ایران ـ شماره ۴)
زبان: فارسی
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
سرعنوان موضوعی: نسخه های خطی > ایران > تهران > فهرستها، نسخه های خطی فارسی > ایران > تهران > فهرستها، نسخه های خطی عربی > ایران > تهران > فهرستها
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎6‎2‎1‎ ‎/‎م‎4‎ ‎ق‎9
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
فهرست نسخه های خطی مدرسه قنبرعلی خان (حضرت ولی عصر عج)(تهران ـ ایران)
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۴۲۸ق.
شرح پدیدآور: نگارش محمدحسین حکیم
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: معرفی میراث مخطوط؛ ۵۳
همچنین نگاه کنید
سید محمدحسین حکیم سید محمدحسین حکیم (نویسنده)
مجمع ذخائر اسلامی مجمع ذخائر اسلامی (ناشر)