کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فقه شیعه   /   ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام
ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام
زبان: فارسی
مترجم: ابوالقاسم ابن احمد یزدی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎8‎2‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ش‎4‎0‎4‎1
ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام
ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام
انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۹۲ش.، 4 جلد
شرح پدیدآور: ترجمۀ فارسی شرایع الاسلام/ تألیف محقق حلّی؛ ترجمۀ ابوالقاسم ابن احمد یزدی؛ به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه.
سرشناسه: محقق حلی، جعفر بن حسن، ۶۰۲-۶۷۶ ق.
به کوشش: استاد محمدتقی دانش پژوه
رده دیویی: ۲۹۷/۳۴۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد اول و دوم: ۰-۳۶۹۶-۰۳-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۱-۳۶۹۹-۰۳-۹۶۴-۹۷۸
آثار مرتبط
شرایع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام ۱. شرایع الإسلام فی مسائل الحلال والحرام (ترجمه برای)
نویسنده: محقق حلی
• شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۵ق.، 4 جلد، محقق: عبدالحسین محمد علی بقال، با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
مطبعة الآداب، نجف، ۱۳۸۹ق. برابر 1969م.، 4 جلد، محقق: عبدالحسین محمد علی بقال، با مقدمه: سید محمدتقی طباطبائی حکیم، با تعلیق: عبدالحسین محمد علی بقال
• شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 8 جلد، با تعلیق: عبدالزهراء حسینی خطیب