کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   غدیر در کتاب و سنّت و ادب
غدیر در کتاب و سنّت و ادب
زبان: فارسی
مترجم: سید ابوالقاسم حسینی ژرفا
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎2‎3‎/‎5‎4‎ ‎/‎الف‎8‎ ‎غ‎4‎0‎4‎1
غدیر در کتاب و سنّت و ادب
غدیر در کتاب و سنّت و ادب
بنیاد فرهنگی امامت اهل بیت (ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۹۷ش.، 12 جلد
شرح پدیدآور: الغدیر: غدیر در کتاب و سنّت و ادب/ عبدالحسین امینی؛ ترجمه: سید ابوالقاسم حسینی(ژرفا)؛ بررسی و تصحیح: سیّد مهدی نبوی؛ همکاران طاهر عزیز وکیلی، محمّد قدّوسی؛ - به سفارش بنیاد فرهنگی امامت.
سرشناسه: امینی، عبدالحسین، ۱۲۸۱-۱۳۴۹
مصحح: سید مهدی نبوی و محمد قدوسی و طاهر عزیز وکیلی
رده دیویی: ۲۹۷/۴۵۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 1: ۳-۸-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک جلد 10: ۵-۴-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک جلد 11: ۲-۵-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک جلد 12: ۹-۶-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک جلد 2: ۹-۴-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 3: ۶-۵-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 4: ۳-۶-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 5: ۰-۷-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 6: ۷-۸-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 7: ۴-۹-۹۷۲۸۷-۶۰۰-۹۷۸
شابک جلد 8: ۴-۱-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک جلد 9: ۸-۳-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
شابک دوره: ۱-۲-۹۹۵۹۱-۶۲۲-۹۷۸
اهدا کننده: آیة الله سید علی حسینی میلانی
آثار مرتبط
الغدیر في الکتاب والسنة و الأدب ۱. الغدیر في الکتاب والسنة و الأدب (ترجمه برای)
نویسنده: آیة الله شیخ عبدالحسین امینی نجفی (علامه امینی)
• الغدیر في الکتاب و السنة و الأدب، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 11 جلد
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 11 جلد
• الغدیر في الکتاب والسنه و الأدب، مطبعة الغری الحدیثة، نجف، 1946م.، 3 جلد