کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فاطمه زهرا سلام الله علیها   /   شرح خطبه حضرت زهرا علیها السلام
شرح خطبه حضرت زهرا علیها السلام
عنوان موازی: منشورات بین المللی اسلام
زبان: فارسی
نویسنده: مجتبی برهانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎/‎2‎2‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎خ‎6
شرح خطبه حضرت زهرا علیها السلام
شرح خطبه حضرت زهرا علیها السلام
انتشارات بیت الاحزان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.، 10 جلد
شرح پدیدآور: منشورات بین المللی اسلام/ شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها/ مؤلف: سید مجتبی برهانی
سرشناسه: برهانی، سید مجتبی؛ ۱۳۳۲-
رده دیویی: ۲۹۷/۹۷۳
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد 10: ۴-۸۹-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 2: ۸-۸۱-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 3: ۵-۸۲-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 4: ۲-۸۳-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 5: ۹-۸۴-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 6: ۶-۸۵-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 7: ۳-۸۶-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 8: ۰-۸۷-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد 9: ۷-۸۸-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۰-۹۰-۲۷۸۹-۹۶۴-۹۷۸
اهدا کننده: مجتبی برهانی
همچنین نگاه کنید
مجتبی برهانی مجتبی برهانی (نویسنده)
انتشارات بیت الاحزان انتشارات بیت الاحزان (ناشر)